Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 9.4. Порушення обов'язкових вимог в галузі будівництва та застосування будівельних матеріалів (виробів)


(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 237-ФЗ)
1. Порушення вимог технічних регламентів, проектної документації, обов'язкових вимог документів у галузі стандартизації або вимог спеціальних технічних умов або порушення встановлених уповноваженим федеральним органом виконавчої влади до дня набрання чинності технічних регламентів обов'язкових вимог до будівель і споруд при проектуванні, будівництві, реконструкції або капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, в тому числі при застосуванні будівельних матеріалів (виробів), -
тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч рублів; на посадових осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів.
2. Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, що спричинили відступ від проектних значень параметрів будівель і споруд, зачіпають конструктивні і інші характеристики надійності та безпеки об'єктів капітального будівництва та (або) їх частин або безпеку будівельних конструкцій, ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення, або які призвели до заподіяння шкоди життю або здоров'ю громадян, майну фізичних або юридичних осіб, державному або муніципальному майну, довкіллю, життю або здоров'ю тварин і рослин, або які створили загрозу заподіяння шкоди життю або здоров'ю громадян, навколишньому середовищу, життю або здоров'ю тварин і рослин, -
тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на посадових осіб - від тридцяти тисяч до тридцяти п'яти тисяч рублів; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, - від тридцяти п'яти тисяч до сорока тисяч рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до шістдесяти діб; на юридичних осіб - від трьохсот тисяч до шестисот тисяч рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до шістдесяти діб.
3. Повторне протягом року вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 цієї статті, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від чотирьох тисяч до п'яти тисяч рублів; на посадових осіб - від тридцяти п'яти тисяч до сорока п'яти тисяч рублів; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, - від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби; на юридичних осіб - від семисот тисяч до одного мільйона рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 9.4. Порушення обов'язкових вимог в галузі будівництва та застосування будівельних матеріалів (виробів) "
 1. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  Створення речі. Набуття права власності на знову виготовлену річ є початковим підставою, оскільки раніше об'єкта права власності взагалі не існувало. Створення речі для придбання на неї права власності вимагає дотримання ряду умов. По-перше, мова йде саме про нову речі, що стала результатом первинного виготовлення конкретною особою. З точки зору права
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 4. 2. Вертикальна ієрархія норм про договори
  Вертикальна ієрархія має двояке значення. Вона покликана дати відповіді на питання про те, на якому саме рівні - федеральному, суб'єкта Федерації або муніципальному - повинен бути прийнятий відповідний акт і до якого саме виду цей акт відноситься. Перший з цих питань висвітлюється в п. 4 цієї глави. Стаття 3 ГК не тільки перераховує різні види федеральних актів, які можуть
 5. 2. Свобода договорів
  Свобода договорів разом з рівністю учасників цивільних відносин і рядом інших принципів відноситься ст. 1 ГК до числа основних засад цивільного законодавства. Всі вони тісно пов'язані між собою. Немає сумнівів у тому, що свобода договорів перетвориться на фікцію, якщо тільки всі інші основні принципи не будуть реалізовані в цивільному законодавстві та практиці його застосування. Сенс
 6. 3. Форма договору та його державна реєстрація
  Норми, що регулюють форму договорів, знаходяться в Кодексі на трьох щаблях: вони поміщені в гол. 9 ("Угоди"), в гол. 28 ("Укладення договору"), а також у різних розділах ГК, присвячених видам (типам) договорів. Відповідні норми можуть виявитися в будь-якому, але прийнятому неодмінно на рівні закону акті, який відноситься до даного типу (виду) договорів. Правове регулювання форми договорів
 7. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  Протягом багатьох років в юридичній науці радянського періоду панувала думка, згідно з яким необхідним підставою цивільно - правової відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію поділяють і багато сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило,
 8. 1. Поняття договорів найму житлових приміщень
  Глава 35 ЦК об'єднує договори, предметом яких служать житлові приміщення, а метою - їх надання контрагентам для проживання. Йдеться, таким чином, про договори, пов'язаних з однією з основних потреб громадян - у житло. Особливу значимість задоволення саме цієї потреби громадян підкреслила Конституція Російської Федерації. Її гл. 2 ("Права і свободи людини і громадянина")
 9. 6. Порядок укладення та форма договорів найму житлових приміщень
  Чинне законодавство містить принципові відмінності в порядку укладання кожного з двох типів договорів житлового найму. Водночас вимоги до форми договорів для того й іншого єдині. Це і дало можливість присвятити обом типам договорів одну і ту ж ст. 674 ЦК. Вона обмежується вказівкою на те, що договори найму житлового приміщення полягають у письмовій формі. Якщо врахувати,
 10. 2. Джерела правового регулювання договору
  Подібно до всіх інших різновидів підряду правове регулювання договору побутового підряду також виділено в окремий параграф гл. 37 ГК . Разом з тим ГК спеціально передбачає поширення на відносини з побутового підряду в певних межах положень, які у § 3 гл. 37 ЦК ("Будівельний підряд"). Йдеться про п. 3 ст. 740 ЦК. У ньому передбачено, що в випадках, коли по
© 2014-2022  yport.inf.ua