Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 62. Неподаткові доходи місцевих бюджетів

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Неподаткові доходи місцевих бюджетів формуються відповідно до статей 41, 42 і 46 цього Кодексу, у тому числі за рахунок:
доходів від використання майна, що знаходиться в муніципальній власності, за винятком майна муніципальних бюджетних і автономних установ, а також майна муніципальних унітарних підприємств, у тому числі казенних, - по нормати-ву 100 відсотків;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
доходів від продажу майна (крім акцій та інших форм участі в капіталі), що знаходиться в муніципальній власності, за винятком майна муніципальних бюджетних і автономних установ, а також майна муніципальних унітарних підпри-ємств, у тому числі казенних, - за нормативом 100 відсотків;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
доходів від платних послуг, що надаються муніципальними казенними установами;
(в ред. Федерального закону від 08.05 .2010 N 83-ФЗ)
частини прибутку муніципальних унітарних підприємств, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів, в раз-заходи, що визначаються в порядку, встановленому муніципальними правовими актами представницьких органів муніципальних образо-ваний ;
плати за використання лісів, розташованих на землях, що знаходяться в муніципальній власності, - за нормативом 100 про-центів.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2016 у частині другій статті 62 цифри "40" будуть за-менени цифрами "55".
До бюджетів муніципальних районів і бюджети міських округів підлягає зарахуванню плата за негативний вплив на ок-ружа середу за нормативом 40 відсотків.
Частина третя втратила чинність. - Федеральний закон від 27.12.2009 N 374-ФЗ.
До бюджетів міських округів до розмежування державної власності на землю надходять:
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в абзаці другий частини четвертої статті 62 цифри "80" будуть замінені цифрами "100".
Доходи від передачі в оренду земельних ділянок, державна власність на які не розмежована і які розта-дружини в межах міських округів, а також кошти від продажу права на укладення договорів оренди зазначених земельних ділянок - за нормативом 80 відсотків;
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в абзаці третьому частини четвертої статті 62 цифри "80" будуть замінені цифрами "100".
Доходи від продажу земельних ділянок, державна власність на які не розмежована і які розташовані в гра-ницах міських округів, - за нормативом 80 відсотків.
До бюджетів муніципальних районів до розмежування державної власності на землю надходять:
доходи від передачі в оренду земельних ділянок, державна власність на які не розмежована і які розта-дружини в межах поселень, а також кошти від продажу права на укладення договорів оренди зазначених земельних ділянок - за нор-мотив 50 відсотків;
доходи від продажу земельних ділянок, державна власність на які не розмежована і які розташовані в гра -ницах межселенних територій муніципальних районів, - за нормативом 100 відсотків;
доходи від продажу земельних ділянок, державна власність на які не розмежована і які розташовані в гра-ницах поселень, - за нормативом 50 відсотків;
доходи від передачі в оренду земельних ділянок, державна власність на які не розмежована і які розта-дружини в межах межселенних територій муніципальних районів, а також кошти від продажу права на укладення договорів оренди зазначених земельних ділянок - за нормативом 100 відсотків.
До бюджетів поселень до розмежування державної власності на землю надходять:
доходи від передачі в оренду земельних ділянок, державна власність на які не розмежована і які розта-дружини в кордонах поселень, а також кошти від продажу права на укладення договорів оренди зазначених земельних ділянок - за нор-мотив 50 відсотків;
доходи від продажу земельних ділянок, державна власність на які не розмежована і які розташовані в гра- ницах поселень, - за нормативом 50 відсотків.
До бюджетів поселень, муніципальних районів, міських округів підлягає зарахуванню плата за користування водними об'єкта-ми залежно від права власності на водні об'єкти за нормативом 100 відсотків.
До бюджетів міських округів надходять:
доходи від продажу земельних ділянок, які розташовані в межах міських округів, перебувають у федеральній влас-ності та здійснення повноважень Російської Федерації з управління і розпорядження якими передано органам державної влади суб'єктів Російської Федерації, - за нормативом не менше 50 відсотків, якщо законодавством відповідного суб'єкта Рос-сийской Федерації не встановлено інше;
доходи від передачі в оренду земельних ділянок, які розташовані в межах міських округів, перебувають у федеральній власності та здійснення повноважень Російської Федерації з управління та розпорядження якими передано органам державної влади суб'єктів Російської Федерації, а також доходи від продажу прав на укладення договорів оренди таких земельних ділянок - за нормативом не менше 50 відсотків, якщо законодавством відповідного суб'єкта Російської Федерації не встанов-лено інше;
доходи від продажу об'єктів нерухомого майна одночасно із зайнятими такими об'єктами нерухомого майна земельними ділянками, що розташовані в межах міських округів, перебувають у федеральній власності і здійснення пів-жень Російської Федерації з управління та розпорядження якими передано органам державної влади суб'єктів Росій-ської Федерації, - за нормативом не менше 50 відсотків, якщо законодавством відповідного суб'єкта Російської Федерації не встановлено інше.
(Частина восьма введена Федеральним законом від 24.07.2008 N 161-ФЗ)
До бюджетів муніципальних районів надходять:
доходи від продажу земельних ділянок, які розташовані на межселенних територіях, знаходяться у федеральній влас-ності та здійснення повноважень Російської Федерації з управління та розпорядження якими передано органам державної влади суб'єктів Російської Федерації, - за нормативом не менше 50 відсотків, якщо законодавством відповідного суб'єкта Рос-сийской Федерації не встановлено інше;
доходи від передачі в оренду земельних ділянок, які розташовані на межселенних територіях, знаходяться у федеральній власності та здійснення повноважень Російської Федерації з управління та розпорядження якими передано органам державної влади суб'єктів Російської Федерації , а також доходи від продажу прав на укладення договорів оренди таких земельних ділянок - за нормативом не менше 50 відсотків, якщо законодавством відповідного суб'єкта Російської Федерації не встанов-лено інше;
доходи від продажу об'єктів нерухомого майна одночасно із зайнятими такими об'єктами нерухомого майна земельними ділянками, які розташовані на межселенних територіях, знаходяться у федеральній власності та здійснення пів-жень Російської Федерації з управління та розпорядження якими передано органам державної влади суб'єктів Росій-ської Федерації, - за нормативом не менше 50 відсотків , якщо законодавством відповідного суб'єкта Російської Федерації не встановлено інше.
(Частина дев'ята введена Федеральним законом від 24.07.2008 N 161-ФЗ)
До бюджетів поселень надходять:
доходи від продажу земельних ділянок, які розташовані в межах поселень, знаходяться у федеральній власності та здійснення повноважень Російської Федерації з управління та розпорядження якими передано органам державної влади суб'єктів Російської Федерації, - за нормативом не менше 50 відсотків, якщо законодавством відповідного суб'єкта Російської Федерації не встановлено інше;
доходи від передачі в оренду земельних ділянок, які розташовані в межах поселень, знаходяться у федеральній влас-ності та здійснення повноважень Російської Федерації з управління та розпорядження якими передано органам державної влади суб'єктів Російської Федерації, а також доходи від продажу прав на укладення договорів оренди таких земельних ділянок - за нормативом не менше 50 відсотків, якщо законодавством відповідного суб'єкта Російської Федерації не встановлено інше;
доходи від продажу об'єктів нерухомого майна одночасно із зайнятими такими об'єктами нерухомого майна зе -мельня ділянками, які розташовані в межах поселень, знаходяться у федеральній власності та здійснення повноважень Російської Федерації з управління та розпорядження якими передано органам державної влади суб'єктів Російської Феде-рації, - за нормативом не менше 50 відсотків, якщо законодавством відповідного суб'єкта Російської Федерації не встановлено інше.
(Частина десята введена Федеральним законом від 24.07.2008 N 161-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 62. Неподаткові доходи місцевих бюджетів"
 1. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету. Повноваження Російської Федерації з формування доходів бюджетів. Доходи бюджетів суб'єктів Російської Федерації. Податкові доходи від сплати податку на
 2. 13. Доходи бюджету
  неподаткові доходи; 3) безоплатні та безповоротні перерахування. До податкових доходів бюджету належать: 1) передбачені законодавством РФ федеральні, регіональні та місцеві податки і збори; 2) пені і штрафи. Податкові доходи вважаються сплаченими в дохід відповідного бюджету чи бюджету державного позабюджетного фонду з моменту, встановленого чинним податковим
 3. Стаття 35. Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів
  неподаткових доходів, пропонованих до введення (відображенню в бюджеті) починаючи з чергового фінансового го-так; витрат бюджету, що здійснюються у випадках і в межах надходження окремих видів неподаткових доходів . (Абзац запроваджено Федеральним законом від 25.12.2012 N
 4. 36. Поняття і характеристика неподаткових доходів бюджетів.
  Неподаткових доходів бюджетів належать: доходи від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності, за винятком майна бюджетних і автономних установ, а також майна державних і муніципальних унітарних підприємств, у тому числі казенних; доходи від продажу майна (крім акцій та інших форм участі в капіталі, державних запасів
 5. 37. Поняття і характеристика податкових доходів бюджетів.
  неподаткових платежів за своїм економічним змістом, тому фактично виступають дві самостійні групи доходів бюджету - податки та неподаткові платежі. Головною з них, звичайно, є податки. Податки - обов'язкові платежі, що стягуються центральними та місцевими органами державної влади з фізичних та юридичних осіб, що надходять до державного та місцевих бюджетів. Податки - основний
 6. Стаття 47. Власні доходи бюджетів
  неподаткові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до законодавства Російської Федерації, законами суб'єктів Російської Федерації і муніципальними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) доходи, отримані бюджетами у вигляді безоплатних надходжень , за винятком субвенцій. (в ред. Федерального закону від
 7. Стаття 41. Види доходів бюджетів
  неподаткові доходи і безоплатні надходження. 2. До податкових доходів бюджетів належать доходи від передбачених законодавством Російської Федерації про податки і збори федеральних податків і зборів, у тому числі від податків, передбачених спеціальними податковими режимами, регіональних і місцевих податків, а також пені і штрафів по них. 3. До неподаткових доходів бюджетів належать: доходи від
 8. 35. Доходи місцевих бюджетів
  неподаткових доходів місцевих бюджетів належать: частина прибутку муніципальних унітарних підприємств у розмірах, що встановлюються правовими актами органів місцевого самоврядування; плата за негативний вплив на навколишнє середовище; збори за видачу ліцензій на роздрібний продаж алкогольної продукції. До розмежування державної власності на землю до бюджетів поселень і міських округів
 9. 21. Класифікація доходів бюджету
  статтями - присвоюється відповідний унікальний код. Повний код відповідного виду доходу бюджету містить повну інформацію про джерело надходження доходу, рівні бюджетної системи РФ - получателе даного доходу, а також про орган, що є адміністратором даного виду
 10. 1.1. Соціально-економічні передумови реформи податкового права
    неподаткових доходів, а також за рахунок безоплатних перерахувань (схема 1-1). Бюджетний кодекс Російської Федерації до податкових доходів відносить, крім податків і зборів, також пені і штрафи, що стягуються за податкові правопорушення (ч. 2 ст. 41). Неподаткові доходи - це в основному платежі, що мають приватноправову природу: доходи від використання, продажу або іншого возмездного відчуження
 11. 32. Доходи регіональних бюджетів
    неподаткових доходів бюджетів суб'єктів РФ включаються: частина прибутку унітарних підприємств, створених суб'єктами РФ, в розмірах, що встановлюються законами цих суб'єктів; частину плати за негативний вплив на навколишнє середовище, плата за використання лісів у частині, що перевищує мінімальний розмір орендної плати та мінімальний розмір плати за договором купівлі-продажу лісових насаджень; збори за видачу
 12. 29. Доходи федерального бюджету Російської Федерації
    неподаткових доходів федерального бюджету відносяться: доходи від використання майна, що перебуває у державній власності; доходи від платних послуг, що надаються бюджетними установами, що перебувають у віданні органів державної влади РФ; частини прибутку унітарних підприємств, створених РФ, в розмірах, що встановлюються Урядом РФ; ліцензійні збори ; митні мита та
 13. Стаття 15. Місцевий бюджет
    доходів і витрат від-ділових населених пунктів, інших територій, які не є муніципальними
 14. 35. Правове регулювання і склад бюджетних доходів.
    неподаткові (доходи від використання держ. та муниц. майна, від його продажу, від платних послуг, що надаються бюджетними установами, кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності (в т.ч. штрафи, конфіскації, компенсації , інші суми примусового вилучення), кошти самооподаткування громадян та ін.), 3) безоплатні надходження
 15. 41. Надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету
    неподаткових доходів бюджету даного суб'єкта РФ. Порядок укладання таких угод та контролю за їх виконанням встановлюється Урядом РФ. Міжбюджетні трансферти бюджетам закритих адміністративних територіальних утворень надаються відповідно до вимог Закону РФ від 14 липня 1992 р. № 3297-1 «Про закритому адміністративному територіальному утворенні». Для
 16. 5. Бюджетна система та її принципи
    доходів і видатків між бюджетами різних рівнів - закріплення доходів і витрат за бюджетами бюджетної системи РФ, а також визначення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо формування доходів, встановлення та виконанню видаткових зобов'язань (ст. 30 БК РФ), 3) принцип самостійності бюджетів - право і обов'язок органів державної влади та
 17. 31. Принципи бюджетної системи.
    доходів і видатків між бюджетами різних рівнів - закріплення доходів і витрат за бюджетами бюджетної системи РФ, а також визначення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо формування доходів, встановлення та виконанню видаткових зобов'язань (ст. 30 БК РФ), 3) принцип самостійності бюджетів - право і обов'язок органів державної влади та
 18. 2.3. Закріплені і регулюючі податки
    дохідний джерело конкретного бюджету (бюджетів). Наприклад, мита, збори та інші митні платежі є доходом федерального бюджету Російської Федерації (ст. 50 Бюджетного кодексу Російської Федерації). Регулюючі доходи бюджетів - федеральні і регіональні податки та інші платежі, за якими встановлюються нормативи відрахувань (у відсотках) до бюджетів суб'єктів Федерації або
 19. 26. Виконання бюджету
    доходів і фінансування передбачених видатків. Виконання федерального бюджету, бюджету державного позабюджетного фонду, бюджету суб'єкта РФ, бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується відповідно Урядом РФ, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта РФ, місцевою адміністрацією. Організація виконання
© 2014-2022  yport.inf.ua