Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 61.2. Податкові доходи бюджетів міських округів

(введена Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ)
1. До бюджетів міських округів зараховуються податкові доходи від наступних місцевих податків, встановлюваних представник-ними органами міських округів відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори:
земельного податку - за нормативом 100 відсотків;
податку на майно фізичних осіб - за нормативом 100 відсотків.
2. До бюджетів міських округів зараховуються податкові доходи від наступних федеральних податків і зборів, у тому числі подат-гов, передбачених спеціальними податковими режимами:
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
податку на доходи фізичних осіб - за нормативом 20 відсотків;
(в ред. Федерального закону від 30.11.2011 N 361-ФЗ)
єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності - за нормативом 100 відсотків;
(в ред. Федерального закону від 24.07.2009 N 213-ФЗ)
єдиного сільськогосподарського податку - за нормативом 100 відсотків;
(в ред. Федеральних законів від 24.07.2009 N 213-ФЗ, від 25.06.2012 N 94-ФЗ)
державного мита - відповідно до пункту 2 статті 61.1 цього Кодексу;
податку, що стягується у зв'язку із застосуванням патентної системи оподаткування, - за нормативом 100 відсотків.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 25.06.2012 N 94-ФЗ)
3. До бюджетів міських округів зараховуються податкові доходи від федеральних податків і зборів, у тому числі податків, передбачається-бачених спеціальними податковими режимами, і (або) регіональних податків за єдиними нормативами відрахувань, встановленим законами суб'єктів Російської Федерації для зарахування відповідних податкових доходів до бюджетів міських округів відпо-відно до пункту 1 статті 58 цього Кодексу. До бюджетів міських округів зараховуються податкові доходи від податку на доходи фі-зичних осіб за додатковими нормативами відрахувань, встановленим органами державної влади суб'єктів Російської Феде-рації відповідно до пунктів 2 і 3 статті 58 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 61.2. Податкові доходи бюджетів міських округів"
 1. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету. Повноваження Російської Федерації з формування доходів бюджетів. Доходи бюджетів суб'єктів Російської Федерації. Податкові доходи
 2. 46. Регіональні фонди фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів)
  податкових доходів на одного жителя та аналогічного показника в середньому по муніципальних районах і міських округах даного суб'єкта РФ з урахуванням відмінностей в структурі населення, соціально-економічних, кліматичних , географічних і інших об'єктивних факторах та умовах. Законом суб'єкта РФ про бюджет на черговий фінансовий рік або прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами
 3. 35. Доходи місцевих бюджетів
  податкові доходи місцевих бюджетів розрізняються залежно від форми муніципальних утворень. Так, до бюджетів поселень в повному обсязі зараховуються доходи від земельного податку і податку на майно фізичних осіб, а також частина податків на доходи фізичних осіб та єдиного сільськогосподарського податку. До бюджетів муніципальних районів підлягають зарахуванню податкові доходи від земельного податку та
 4. Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
  бюджетам бюджетної системи Російської Федерації ставляться: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації; бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; місцеві бюджети, в тому числі: бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів, бюджети внутрішньоміських муніципальних утворень міст
 5. 42. Правовий режим дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості.
  Податкових доходів на одного жителя, які можуть бути отримані бюджетом міського чи сільського поселення (за винятком міських округів), виходячи з рівня розвитку та структури економіки, податкової бази та аналогічного показника в середньому по міським і сільським поселенням (за винятком міських округів) даного суб'єкта Російської Федерації 4. При складанні та (або) затвердження
 6. 32. Доходи регіональних бюджетів
  податкові доходи від регіональних податків - податку на майно організацій, податку на гральний бізнес, транспортного податку. У регіональні бюджети також зараховуються доходи від ряду федеральних податків і зборів та податків, передбачених спеціальними податковими режимами. Зокрема, до бюджетів суб'єктів частково зараховуються доходи від податку на прибуток організацій, податку на доходи фізичних осіб,
 7. 47. Надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів
  податкові доходи місцевих бюджетів перевищували рівень, встановлений законом відповідного суб'єкта РФ. При цьому зазначений рівень не може бути встановлений нижче двократного середнього рівня в розрахунку на одного жителя. Порядок розрахунку та перерахування таких субвенцій встановлюється законом суб'єкта РФ. Субвенції з бюджетів поселень, що перераховуються до бюджету суб'єкта РФ, зараховуються в регіональний
 8. 5. Бюджетна система та її принципи
  доходів і видатків між бюджетами різних рівнів - закріплення доходів і витрат за бюджетами бюджетної системи РФ, а також визначення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо формування доходів, встановлення та виконанню витратних зобов'язань (ст. 30 БК РФ), 3) принцип самостійності бюджетів - право і обов'язок органів державної влади та
 9. Стаття 47. Власні доходи бюджетів
  податкові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації і законодавством про податки і збори; неподаткові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до законодавства Російської Федерації, законами суб'єктів Російської Федерації і муніципальними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень; (в ред. Федерального
 10. 13. Доходи бюджету
  податковим законодавством. Згідно п. 2 ст. 39 БК РФ в доходах бюджетів можуть бути частково централізовані доходи, що зараховуються до бюджетів інших рівнів бюджетної системи РФ для цільового фінансування централізованих заходів, а також безоплатного перерахування. Згідно ст. 41 БК РФ доходи бюджету поділяються на три види: 1) податкові доходи; 2) неподаткові доходи; 3) безоплатні та
 11. Стаття 61. Податкові доходи бюджетів поселень
  податкові доходи від наступних місцевих податків, встановлюваних представницькими ор-ганами поселень відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори: земельного податку - за нормативом 100 відсотків; податку на майно фізичних осіб - за нормативом 100 відсотків. 2. До бюджетів поселень зараховуються податкові доходи від наступних федеральних податків і зборів, у тому числі
 12. 37. Поняття і характеристика податкових доходів бюджетів.
  Податків і неподаткових платежів за своїм економічним змістом, тому фактично виступають дві самостійні групи доходів бюджету - податки та неподаткові платежі. Головною з них, звичайно, є податки. Податки - обов'язкові платежі, що стягуються центральними та місцевими органами державної влади з фізичних та юридичних осіб, що надходять до державного та місцевих бюджетів. Податки -
 13. Стаття 15. Місцевий бюджет
  доходів і витрат від-ділових населених пунктів, інших територій, які не є муніципальними
 14. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
  доходів, витрат і дефіциту (профіциту) бюджету. Окремими додатками до закону (рішенню) про виконання бюджету за звітний фінансовий рік затверджуються показате-ли: доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів бюджету за кодами видів доходів, підвидів доходів, класифікації операцій сектору державного управління, від-носяться до доходів бюджету; видатків бюджету за
 15. Стаття 41. Види доходів бюджетів
  податкові доходи, неподаткові доходи і безоплатні надходження. 2. До податкових доходів бюджетів належать доходи від передбачених законодавством Російської Федерації про податки і збори федеральних податків і зборів, у тому числі від податків, передбачених спеціальними податковими режимами, регіональних і місцевих податків, а також пені і штрафів по них. 3. До неподаткових доходів бюджетів
 16. § 3. Витрати і доходи місцевих бюджетів
  податків і зборів; доходи від регіональних податків і зборів; доходи від федеральних податків і зборів; безоплатні перерахування з бюджетів інших рівнів, включаючи дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних утворень, інші кошти фінансової допомоги з бюджетів інших рівнів та інші безоплатні перерахування; доходи від майна, що знаходиться в муніципальній
 17. Стаття 169. Загальні положення
  бюджету складається на основі прогнозу соціально-економічного розвитку з метою фінансового забезпечення витрата-них зобов'язань. 2. Проект федерального бюджету і проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаючи-ються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, відповідно до положень цього Кодексу. Проект бюджету суб'єкта Російської
 18. 4.3. Доходи бюджетів суб'єктів Російської Федерації
  податкових, неподаткових доходів і безоплатних надходжень (за винятком субвенцій). Власні доходи бюджету суб'єкта Російської Федерації відповідно до п. 1 ст. 26.15 Федерального закону "Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації" * (88) формуються за рахунок: а) доходів від регіональних
 19. Стаття 62. Неподаткові доходи місцевих бюджетів
  статтями 41, 42 і 46 цього Кодексу, у тому числі за рахунок: доходів від використання майна, що знаходиться в муніципальній власності, за винятком майна муніципальних бюджетних і автономних установ, а також майна муніципальних унітарних підприємств, у тому числі казенних, - за нормати-ву 100 відсотків; (в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) доходів від продажу
 20. 21. Класифікація доходів бюджету
  статтями - присвоюється відповідний унікальний код. Повний код відповідного виду доходу бюджету містить повну інформацію про джерело надходження доходу, рівні бюджетної системи РФ - получателе даного доходу, а також про орган, що є адміністратором даного виду
© 2014-2022  yport.inf.ua