Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 13. Нормативні правові акти, що застосовуються при розгляді справ

Коментар до статті 1. Незважаючи на те що серед передбаченого у ст. 13 АПК РФ переліку правових актів, на підставі кото-яких арбітражні суди розглядають справи, не згадані рішення Конституційного Суду РФ, вони в будь-якому випадку підлягають орга-тельному обліку арбітражними судами в силу ст. ст. 6 і 79 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації".
Положення ст. ст. 6, 13 і 170 АПК РФ як розпорядчі арбітражному суду керуватися законами та іншими норматив-ними правовими актами при розгляді справ та прийнятті рішень спрямовані на досягнення в тому числі таких завдань судочинства в арбітражних судах, як захист порушених або оспорюваних прав і законних інтересів осіб, здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність, справедливий і відкритий судовий розгляд у встановлений законом термін незалежним і безстороннім судом, зміцнення законності та попередження правопорушень у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності (ст. 2 АПК РФ).
Див: Визначення КС РФ від 19.03.2009 N 296-О-О "Про відмову в прийнятті до розгляду скарги товариства з обмеженою відповідаль-ність" Електротехімпорт "на порушення конституційних прав і свобод положенням частини 1 статті 4.5 та частиною 1 статті 16.3 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, частиною 1 статті 13 та частиною 3 статті 284 Арбітражного процес-суального кодексу Російської Федерації ".
В силу ч. 1 ст. 13 АПК РФ при розгляді спорів, що виникають у сфері податків і зборів, арбітражні суди не пов'язані роз'ясню-яснень, що містяться в листах Міністерства фінансів РФ, які не входять до кола нормативних правових актів, що застосовуються при розгляді справ.
Див: Визначення КС РФ від 15.01.2008 N 294-О-П "За запитом Арбітражного суду Нижегородської області про перевірку констатує-ціонності пункту 2 статті 333.18, підпункту 20 пункту 1 статті 333.33 Податкового кодексу Російської Федерації та пункту 4 статті 16 Федерального закону "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним".
Вміщені в листах Міністерства фінансів РФ положення не можуть розглядатися в якості встановлюють орга-тільні для податкових органів правила поведінки, що підлягають неодноразового застосування при здійсненні ними функцій податкового контролю. Дотримання цих правил податкові органи не вправі вимагати і від платників податків (податкових агентів).
Арбітражні суди, які розглядають виникають у сфері податків і зборів суперечки , також не зв'язані положеннями зазначених листів, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 13 АПК РФ подібні листи не входять до кола нормативних правових актів, що застосовуються при розгляді справ.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 16.01.2007 N 12547/06.
2. При розгляді справи арбітражний суд здійснює вибір норм, що підлягають застосуванню, виходячи з пріоритетності актів, що мають більшу юридичну силу (ч. 2 ст. 13) .
Див: п. 1 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 16.02.2001 N 59 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних з при-трансформаційних змін Федерального закону" Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним "; Постанови Прези-Діума ВАС РФ від 27.01.2009 N 11519/08, від 14.06.2007 N 1629/07, від 20.02.2007 N 13377/06.
3. В силу верховенства і прямої дії Конституції РФ (ч. 2 ст. 4, ст. Ст. 15 і 120) у судовій практиці має забезпечуватися конституційне тлумачення підлягають застосуванню правових норм. Відповідно, суд загальної юрисдикції або арбітражний суд, виходячи з названих принципів, при розгляді конкретної справи з'ясовує конституційний зміст обраної норми і застосовує її саме в цьому - конституційному - сенсі. Якщо ж суд приходить до висновку, що в результаті застосування обраної ним норми можуть бути порушені ті чи інші положення Конституції РФ, тобто норма має неконституційний сенс, він зобов'язаний - як того вимагають ст. 125 Конституції РФ і ст. ст. 3, 101 і 103 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації", - або дозволивши справу на основі Конституції РФ, або призупинивши провадження у справі, звернутися із запитом до Конституційного Суду РФ, оскільки згідно ст. ст. 120, 125, 126 і 127 Конституції РФ тільки в порядку конституційного судочинства можливе визнання норми відповідною або, навпаки, не відповідної Конституції РФ і що втрачає у зв'язку з цим юридичну силу.
Рішення Конституційного Суду РФ, яким підтверджується конституційність норми саме в даному їм тлумаченні і тим самим виключається будь-яке інше, тобто неконституційне, її тлумачення, а отже, і застосування в неконституційною інтерпретації, має в цій частині такі ж наслідки, як і визнання норми не відповідає Конституції РФ.
Див: Постанови КС РФ від 16.06.1998 N 19-П "У справі про тлумачення окремих положень статей 125, 126 і 127 Конституції Російської Федерації", від 27.01.2004 N 1-П " У справі про перевірку конституційності окремих положень пункту 2 частини першої статті 27, частин першої, другої та четвертої статті 251, частин другої та третьої статті 253 Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації у зв'язку із запитом Уряду Російської Федерації ", від 18.07.2003 N 13 - П "У справі про перевірку конституційності по-ложений статей 115 і 231 ЦПК РРФСР, статей 26, 251 і 253 ЦПК Російської Федерації, статей 1, 21 і 22 Федерального закону" Про проку-ратурі Російської Федерації "у зв'язку із запитами Державних Зборів - курултаю Республіки Башкортостан, Державної Ради Республіки Татарстан і Верховного суду Республіки Татарстан ", від 11.04.2000 N 6-П" У справі про перевірку конституційності окремих положень пункту 2 статті 1, пункту 1 статті 21 та пункту 3 статті 22 Федерального закону "Про прокуратуру Російської Феде-рації "у зв'язку із запитом Судової колегії в цивільних справах Верховного суду Російської Федерації"; Визначення КС РФ від 11.11.2008 N 556-О-Р "Про роз'яснення Постанови Конституційного Суду Російської Федерації від 05.02.2007 N 2-П по справі про про-верке конституційності положень статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 і 389 Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації ".
4. Частина 4 ст. 13 закріплює правило про пріоритетність правил міжнародних договорів, що підлягають застосуванню при розгляді конкретної справи.
Див: п. 1 Постанови Пленуму ВАС РФ від 11.06.1999 N 8 "Про дію міжнародних договорів Російської Федерації при-стосовно до питань арбітражного процесу", п. п. 1 - 5 Постанови Пленуму ЗС РФ від 10.10.2003 N 5 "Про застосування судами загальної юрисдикції загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів Російської Федерації"; По-становлення Президії ВАС РФ від 17.03.2009 N 15238/08, від 17.11.2009 N 6624/09 , від 22.12.2009 N 9918/09.
5. Норми іноземного права застосовуються арбітражним судом при розгляді конкретних справ з дотриманням умов, передбачених бачених ч. 5 ст. 13 АПК РФ.
Див: п. п. 8, 9 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 25.12.1996 N 10 "Огляд практики розгляду спорів у справах за участю іноземних осіб, розглянутих арбітражними судами після 1 липня 1995 ".
6. Застосування аналогії закону обумовлене необхідністю заповнення прогалин у правовому регулюванні тих чи інших від-носіння. Закріплення подібного правила в ч. 4 ст. 1 ГПК РФ випливає з принципу самостійності судової влади і є одним із проявів дискреційних повноважень суду, необхідних для здійснення правосуддя, оскільки неможливість застосування норм права за аналогією при наявності неврегульованих відносин призвела б до неможливості захисту прав громадян і в кінцевому підсумку - до обмеження їх конституційних прав. При застосуванні такого роду аналогії суд не підміняє законодавця і не створює нові правові норми, діючи в рамках закону.
Див: Визначення КС РФ від 25.12.2008 N 1014-О-О "Про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянина Федотова Андрія Юрійовича на порушення його конституційних прав статтями 1, 247 і 263 Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації і пунктом 8 Положення про визнання приміщення житловим приміщенням, житлового приміщення - непридатним для проживання і багатоквартирного будинку - аварійним і підлягає знесенню або реконструкції ".
Невизначеність у розумінні п. 1 ст. 84 Федерального закону "Про акціонерні товариства" може бути подолана в цілях забезпечення єдиного, несуперечливого правового регулювання шляхом систематичного тлумачення з урахуванням ієрархічної структури правових норм, яка передбачає, що тлумачення норм нижчого рівня має здійснюватися відповідно до норм більш високого рівня. При неможливості ж використання аналогії закону (п. 1 ст. 6 ЦК РФ) права та обов'язки сторін визначаються ви-ходячи із загальних засад цивільного законодавства (аналогія права) та вимог сумлінності, розумності та справедливий-вості (п. 2 ст. 6 ЦК РФ).
Див: Постанова КС РФ від 10.04.2003 N 5-П "У справі про перевірку конституційності пункту 1 статті 84 Федерального закону" Про акціонерні товариства "у зв'язку зі скаргою відкритого акціонерного товариства" Пріаргунского " ; Визначення КС РФ від 05.03.2009 N 253-О-О "Про відмову в прийнятті до розгляду скарги ЗАТ" Любинський молочно-консервний комбінат "на порушення конституційних прав і свобод пунктом 72 статті 1 Федерального закону" Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації в частині регулювання бюджетного процесу і приведення у відповідність з бюджетним законодавством Російської Федерації окремих законодавчих актів Російської Федерації ", від 19.03.2009 N 297-О-О" Про відмову в прийнятті до розгляду скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Проспериті" на порушення конституційних прав і свобод положеннями статей 6, 13 і 170 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, а також положеннями статей 11, 27 і 251 Цивільного процесуального кодексу Рос-сийской Федерації "; п. 1 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 22.12.2005 N 96" Огляд практики розгляду арбітражними судами справ про визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів, про оспорювання рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів ".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 13. Нормативні правові акти, що застосовуються при розгляді справ "
 1. Стаття 170. Приведення нормативних правових актів у відповідність із цим Кодексом
  нормативних правових актів, що діють на території Російської Федерації, у відповідність із цим Кодексом закони та інші нормативні правові акти Російської Федерації застосовуються в межах і в порядку, які передбачені Конституцією Російської Федерації, остільки, оскільки вони не суперечать цьому Кодексу. 2. Доручити Уряду Російської Федерації протягом трьох місяців
 2. Стаття 63. Про приведення нормативних правових актів у відповідність із цим Законом
  нормативних правових актів федеральний закон стоїть після Конституції Російської Федерації і федерального конституційного закону. Це означає, що підзаконні нормативні правові акти (укази Президента Російської Федерації, постанови Уряду Російської Федерації тощо) не повинні суперечити федеральному закону. Відповідно до ч. 2 ст. 120 Конституції Російської Федерації суд,
 3. 8. Нормативні правові акти. Закон
  нормативно-правового акта: 1) владно-вольовий характер, 2) неодноразовість застосування; 3) адресованность невизначеному колу осіб. Нормативні акти можна класифікувати за юридичною силою на закони та підзаконні акти. Закон - це нормативний акт, прийнятий в особливому порядку органом законодавчої влади або референдумом, що виражає волю народу, має вищу юридичну силу і
 4. 2. Система джерел бюджетного права
  нормативних правових актів представницьких органів місцевого самоврядування про місцеві бюджети на відповідний рік та інших федеральних законів, законів суб'єктів РФ і нормативних правових актів представницьких органів місцевого самоврядування, що регулюють правовідносини, зазначені в ст. 1 БК РФ (ст. 2 БК РФ). Президент РФ має право видавати укази, що регулюють бюджетні
 5. Стаття 13. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, в просторі
  нормативних правових актів у просторі зв'язується з їх розповсюдженням на території (у її межах). Ці межі в Російській Федерації обумовлені федеральним устроєм держави. У ч. 1 коментованої статті встановлено дію федеральних законів та інших нормативних правових актів РФ, що містять норми трудового права, на всій території РФ, що означає обов'язковість їх застосування
 6. § 2. Нормативні акти: поняття і види
  нормативні акти поділяються на дві великі групи: закони і підзаконні акти. Види законів: 1) Конституція (закон законів) - основоположний установчий політико-правовий акт, що закріплює конституційний лад, права і свободи людини і громадянина, що визначає форму правління і державного устрою, що засновує федеральні органи державної влади; 2) федеральні
 7. 13.5. Офіційне оприлюднення та набрання чинності правових актів управління
    нормативно-правових актів визначається Указом Президента України від 10 червня 1997 р. «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» 1 (з наступними змінами та доповненнями). Відповідно до чинного законодавства оприлюдненню підлягають закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України. Під
 8. 25.2.2. Пред'явлення позову про визнання недійсним нормативного акта податкового органу
    нормативні акти податкових органів, якщо вважає, що вони накладають на нього додаткові, не передбачені законодавством обов'язки і виходять за рамки компетенції прийняв їх органу. До набрання чинності частини першої Податкового кодексу Російської Федерації справи про визнання недійсними підзаконних актів розглядалися виключно судами загальної юрисдикції. Так, інструкції
 9. Стаття 13. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, в просторі
    стаття безпосередньо пов'язана зі ст. 12 ТК, що передбачає межі дії у часі законів та інших нормативних правових актів. Вона визначає дію законів та інших нормативних правових актів у просторі. Зв'язок цих статей пояснюється тим, що будь-який нормативний правовий акт завжди діє і в часі, і в просторі. Федеральний закон від 14 червня 1994 р. N 5-ФЗ "Про порядок
 10. 13. Підзаконні акти. Юридичні колізії
    нормативних актів складають підзаконні нормативні акти, які видаються на основі та на виконання законів. Ознаки підзаконних актів: 1) вони повинні грунтуватися на законі, при цьому мати меншу юридичну силу в порівнянні з ним, 2) відповідати компетенції видаваного органу; 3) вони регулюють значне коло суспільних відносин, при цьому спрямовані на вирішення поточних завдань,
 11. Стаття 58. Дія раніше прийнятих нормативних правових актів
    нормативних правових актів, прийнятих Головним командуванням Об'єднаних Збройних Сил Співдружності Незалежних Держав до утворення Збройних Сил Російської Федерації та Головним командуванням прикордонних військ Співдружності Незалежних Держав до утворення Прикордонних військ Російської Федерації і діють на території Російської Федерації. Стаття виходить із конституційних
 12. 9. Нормативні правові акти суб'єктів РФ і муніципальних утворень в системі джерел фінансового права
    нормативні правові акти суб'єктів РФ і о'рга-нів місцевого самоврядування. Нормативні фінансово-правові акти суб'єктів РФ за формою вираження аналогічні федеральним, оскільки правова система суб'єкта РФ производна і є складовою частиною правової системи Росії в цілому. Конституційно-правовий статус суб'єктів РФ наділяє їх законодавчі (представницькі) і виконавчі органи
 13.  Стаття 252. Розгляд заяв про оскарження нормативних правових актів
    нормативних правових
 14. 12.5. Поняття, основні риси та види правових актів управління
    нормативні акти управління (містять адміністративно-правові норми, що створюють юридичну основу управлінської діяльності), індивідуальні (містять вирішення індивідуально-конкретного управлінського справи), нормативно-індивідуальні (містять як норми адміністративного права, так і дозвіл конкретного управлінського справи). За формою вираження правові акти управління можуть бути
 15. 2.5. Джерела (форми) адміністративного права
    нормативний правовий акт - вид юридичного акту, прийнятий компетентними суб'єктами правотворчості і містить норми адміністративного права; - адміністративно-правовий договір нормативного змісту - двостороннє або багатостороннє угоду між суб'єктами правотворчості, що містить норми адміністративного права; - адміністративний прецедент - рішення по конкретній
 16. Стаття 252. Розгляд заяв про оскарження нормативних правових актів
    нормативних правових актів розглядаються і вирішуються суддями одноосібно за правилами позовного провадження з особливостями, встановленими гл. 23-24 ЦПК і іншими федеральними законами. Суд повинен сповістити заявників, орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи посадова особа, які прийняли оспорюваний нормативний правовий акт, про місце і час судового засідання. При
© 2014-2022  yport.inf.ua