Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

13.5. Офіційне оприлюднення та набрання чинності правових актів управління

Порядок офіційного оприлюднення та набрання чинності нормативно-правових актів визначається Указом Президента України від 10 червня 1997 р. «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» 1 (з наступними змінами та доповненнями).
Відповідно до чинного законодавства оприлюдненню підлягають закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України. Під оприлюдненням розуміють опублікування державною мовою в офіційних друкованих виданнях правових актів управління у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання. Офіційними друкованими виданнями є журнали: «Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України»; газета «Урядовий кур'єр». В окремих випадках Акти Президента України та Кабінету Міністрів України можуть бути офіційно оприлюднені по телебаченню і радіо.
Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів здійснюється після включення їх до Єдиного державного реєстру нормативних актів із зазначенням присвоєного їм реєстраційного коду.
Правові акти управління можуть бути опубліковані в інших друкованих виданнях, але тільки після їх офіційного оприлюднення. У такому випадку вони носять інформаційний характер і не можуть бути використані для офіційного застосування. Саме тому громадяни, державні органи, підприємства, установи, організації під час здійснення своїх прав і обов'язків повинні застосовувати акти Президента України і Кабінету Міністрів України, опубліковані тільки в офіційних друкованих виданнях або одержані у встановленому порядку в органі, їх видала.
За загальним правилом нормативно-правові акти Верховної Ради України і Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо більш пізній строк набрання чинності не передбачений в самих цих актах. Акти Кабінету Міністрів України, які визначають права і обов'яз-
1 Офіційний вісник України. - 1997. - № 24.

занности громадян, набирають чинності не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях.
Правові акти управління, які не мають загального значення чи нормативного характеру, можуть не публікуватися за рішенням відповідного органу. Такі акти та акти з обмежувальними грифами офіційно оприлюднюються шляхом надіслання відповідним державним органам та органам місцевого самоврядування і доведення ними до відома підприємств, установ, організацій та осіб, на яких поширюється їх дія.
Неопубліковані акти Президента України набирають чинності з моменту одержання їх державними органами або органами місцевого самоврядування, якщо органом, що їх видав, не встановлено інший строк набрання ними чинності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "13.5. Офіційне оприлюднення та набрання чинності правових актів управління"
 1. § 3. Статут муніципального освіти .
  офіційного опублікування (оприлюднення) і вступу в силу муніципальних правових актів; термін повноважень представницького органу, депутатів, членів інших виборних органів місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування, а також підстави та порядок припинення повноважень цих органів та осіб; види відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування,
 2. § 1. Загальна характеристика
  офіційної символіки міста; установа міських нагород і почесних звань; прийняття рішень про адміністративно-територіальний устрій міста в межах компетенції, встановленої законодавством; організація проведення виборів до органів місцевого самоврядування і місцевого референдуму відповідно до законодавства; захист прав депутатів, прийняття рішення про дострокове припинення
 3. Короткий перелік латинських виразів , що використовуються в міжнародній практиці
  офіційно не опублікований (далі - визначення Конституційного Суду РФ N 297-О). * (350) Попри те, що державні утворення (Російська Федерація і її суб'єкти) і муніципальні освіти мають різний конституційно-правовий статус, так як місцеве самоврядування в систему державної влади не входить (ст. 12 Конституції РФ). Однак самостійна реалізація державними та
 4. § 3. Використання зарубіжного досвіду правової охорони навколишнього середовища
  офіційними коментуючими органами при проведенні екологічної експертизи, інші здійснюють регулювання землекористування на придбаних ними землях. Методом залучення організацій та громадян в управлінський процес є створення колективних органів при міністерствах (рад, комітетів) з різним правовим статусом. Більшість таких органів має дорадчі повноваження. К
 5. Стаття 12. Обов'язки поліції
  офіційності), чинного в російському кримінальному процесі, це питання вирішується незалежно від волі заявника. 1.13. Дане правило не поширюється на справи приватного обвинувачення, які за загальним правилом можуть порушуватися лише за заявою потерпілого або його законного представника, а в разі смерті потерпілого - за заявою близького родича потерпілого (ч. ч. 1 і 2 ст.
 6. Глава 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Сільський, селищний, міський голова, голова районної, обласної ради в межах своїх повноважень видають розпорядження. Акти управління органів місцевого самоврядування, прийняті в межах наданих повноважень, є обов'язковими для виконання всіма
 7. 1. Загальні питання застосування методу прямого внутрінаціонального регулювання
  офіційні органи управління. Однак з цілої низки політичних і економічних причин держава не може зайти настільки далеко і, надавши в розпорядження іноземної особи вітчизняні організаційно-правові форми юридичних осіб, повністю (без всяких обмежень і вилучень) поширити на діяльність такого роду компаній матеріальні норми
 8. § 2. Кореляція проступків і злочинів по дореволюційному російському праву
  офіційних геральдичних знаків і оголошень (ст. 33)-арешт на строк до одного місяця або грошове стягнення до 100 руб. Неповага до представників влади. Передбачене ст. 33 Статуту намір надати неповагу владі (ст. 277)-позбавлення прав і переваг і тюремне ув'язнення на строк від восьми місяців до одного року і чотирьох місяців. Продовження таблиці 1 Умисне
 9. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  офіційно опубліковані для загального відома. У разі порушення даного правила нормативні правові акти, що зачіпають права, свободи та обов'язки людини і громадянина, не можуть застосовуватися (ч. 3 ст. 15 Конституції Російської Федерації). Інформування громадян органами місцевого самоврядування про прийнятих рішеннях може здійснюватися за допомогою оприлюднення інформації: про вступ
 10. § 6. Вступ в силу муніципальних правових актів. Скасування і зупинення їхньої дії.
  офіційного опублікування і не раніше 1-го числа чергового податкового періоду з відповідного податку. Акти законодавства про збори набирають чинності не раніше ніж після закінчення одного місяця з дня їх офіційного опублікування. Федеральні закони, що вносять зміни до Податкового кодексу Російської Федерації в частині встановлення нових податків і (або) зборів, а також акти законодавства про
© 2014-2022  yport.inf.ua