Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

13.4. Реєстрація правових актів управління

Відповідно до Указу Президента України від 28 грудня 1992 р. «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» з 1 січня 1993 року з метою впорядкування видання міністерствами , іншими органами виконавчої влади нормативно-правових актів, забезпечення охорони прав, свобод і законних інтересів грома-
1 Старилов Ю. М. Курс загального адміністративного права: У 3-х т. - М., 2002. - Т. 2. - С. 274.

Дан, підприємств, установ і організацій нормативно-правові акти, які видаються названими органами, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають межведомствен ний характер, підлягають державній реєстрації. Державну реєстрацію здійснюють:
- Міністерство юстиції України - нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю;
- Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим - нормативно-правові акти міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим;
- обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції - нормативно-правові акти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій , їх управлінь, відділів, інших підрозділів, а також місцевих органів господарського управління та контролю;
- районні, районні в містах Києві та Севастополі управління юстиції - нормативно-правові акти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів.
Порядок реєстрації правових актів управління визначається Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним». У відповідності з даним Порядком Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів створюється з метою:
- забезпечення дотримання єдиних принципів ідентифікації нормативно-правових актів та ведення їх державного обліку в межах інформаційного простору України;
- створення фонду та підтримання в контрольованому стані нормативно-правових актів, надання інформації про них;
- забезпечення в межах, встановлених законодавством, доступності, гласності та відкритості правової інформації для користувачів. Реєстр являє собою автоматизовану систему збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства, яка складається з еталонного, страхового, робочого, інформаційного фондів та окремого розділу.
До Реєстру включаються:
- нормативно-правові акти, видані починаючи з дня прийняття Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.), - чинні, опубліковані та неопубліко-

ванні, в тому числі з обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення і висновки Конституційного Суду України, зареєстровані в Мін'юсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, Національного банку, а також міжнародні договори України;
- нормативно-правові акти, видані до прийняття Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.) але не втратили законної сили і не суперечать законодавству України;
- тимчасові нормативно-правові акти з терміном дії рік і більше, а також з терміном дії менше року в разі наступного його продовження.
Не підлягають включенню до Реєстру акти, що не містять правових норм, зокрема: про призначення на посаду та звільнення з посади; про скликання нарад, конференцій, семінарів і т. д.; про розгляд проектів нормативно -правових актів; з питань організації виконання раніше прийнятих нормативно-правових актів; про спорудження пам'ятників, бюстів, монументів конкретним особам і на честь певних подій, нагородження грамотами, відзнаками тощо; про затвердження стандартів, технічних умов, будівельних норм, правил, іншої нормативно-технічної документації, тарифно-кваліфікаційних довідників, форм звітності.
Для включення до Реєстру повні офіційні тексти рішень і висновків Конституційного Суду України, нормативно-правових актів з усіма додатками, прийняті Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, подаються до Мін'юсту протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття (законів України - протягом трьох робочих днів з дня підписання Президентом України). Тексти міжнародних договорів України із зазначенням дати підписання, дати ратифікації (затвердження), дати набрання чинності та терміну дії договору подаються МЗС до Мін'юсту протягом п'яти робочих днів з дня набрання ними чинності.
Нормативно-правові акти, що підлягають державній реєстрації, включаються до Реєстру після їх державної реєстрації в Мін'юсті.
До Реєстру вносяться такі дані про нормативно-правовому акті: дата і номер акта; назва акта; текст акта; реєстраційний код акта; дата присвоєння реєстраційного коду; дата реєстрації в Мін'юсті, реєстраційний номер; класифікаційний індекс .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.4. Реєстрація правових актів управління "
 1. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  реєстрації статуту муніципального освіти, муніципального правового акта про внесення змін і доповнень до такий статут, а також порушення встановлених термінів державної реєстрації статуту муніципального освіти, муніципального правового акта про внесення до статуту муніципального освіти змін і доповнень; встановлення порядку розгляду арбітражними судами питання про
 2. § 3. Статут муніципального освіти.
  Реєстрації та набувають чинності після їх офіційного опублікування (оприлюднення). Зміни та доповнення, внесені до статуту муніципального освіти і змінюють структуру органів місцевого самоврядування, повноваження органів місцевого самоврядування і виборних посадових осіб місцевого самоврядування, набувають чинності після закінчення терміну повноважень представницького органу, що прийняв
 3. § 5. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
  реєстрацію як письмових, так і усних звернень; об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти всі звернення; скасовувати або змінювати не відповідають законам або встановленим фактам рішення, давати необхідні вказівки і приймати заходи до їх виконання, припиняти неправомірні дії; забезпечити відновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих рішень, а також заходів щодо
 4. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
  реєстрацією, передвиборною боротьбою, іншими виборними інститутами. Видається, що непрямі вибори органів місцевого самоврядування мають стати нехай і своєрідним, але предметом регулювання виборчого законодавства. Це зажадає певного коригування сучасного легального визначення виборів, інших принципових положень виборчого законодавства. Види виборів.
 5. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  реєстрацію депутата. Всі ці дії, передбачені законом, ще тільки належить виконати. І, тим не менш, повноваження депутатів починаються в день їх обрання. Думається, що в цьому є логіка, оскільки депутатський мандат набувається в результаті виборів і, отже, початок повноважень зв'язується з волевиявленням виборців. Повноваження члена представницького органу - голови
 6. § 2. Місцева адміністрація
  реєстрацію актів цивільного стану, архівна справа, нотаріат, очолювати адміністративну комісію і т.д. У його веденні загальний, архівний, юридичний відділ. Він здійснює організаційне взаємодія з відділами загсу, нотаріальними установами. Звичайно, цей перелік не дає повного уявлення про всі структурні підрозділи районної адміністрації. Крім того, слід мати на
 7. § 1. Муніципальна власність
  реєстрації права, видане установою юстиції щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним. Документом, що підтверджує право муніципальної власності на рухоме майно, є виписка з реєстру муніципальної власності. Відомості про муніципальному майні, закріпленому за муніципальними організаціями на праві господарського відання та оперативного
 8. § 1. Поняття комерційного права
  реєстрації). Слід підкреслити, що ознака державної реєстрації не є внутрішньо притаманним самому поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька
 9. § 2. Джерела комерційного права
  реєстрацію в Міністерстві юстиції РФ, підлягають офіційному опублікуванню у газеті «Российские вести», крім актів або окремих їх положень, що містять відомості, що становлять державну таємницю або відомості конфіденційного характеру. Офіційне опублікування здійснюється протягом 10 днів після їх державної реєстрації. Акти, які не пройшли державну реєстрацію, а також
 10. § 3. Реорганізація і ліквідація комерційних організацій
  реєстрації знову виниклих комерційних організацій. І лише при реорганізації Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 70 комерційних організацій у формі приєднання реорганізація вважається вчиненим з моменту внесення в єдиний державний реєстр юридичних осіб запису про припинення діяльності
© 2014-2022  yport.inf.ua