Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 11. Нормативні правові акти, що застосовуються судом при вирішенні цивільних справ

1. У ч. 1 ст. 11 ЦПК названі правові акти, що містять норми чинного матеріального права, якими суд загальної юрисдикції зобов'язаний керуватися при вирішенні цивільних справ. Конституція РФ серед названих актів має вищу юридичну силу, пряму дію і застосовується на всій території країни (ч. 1 ст. 15 Конституції РФ). Всі інші закони та інші нормативні акти покликані доповнювати, розвивати і конкретизувати конституційні норми і не можуть їм суперечити.
2. Нормативні акти приведено за ступенем убування їх юридичної сили. Міжнародні договори мають пріоритет перед внутрішнім російським законодавством, але це правило не поширюється на Конституцію РФ, оскільки укладаються Росією міжнародні договори не можуть їй суперечити. Якщо ж таке раптом трапиться, будуть діяти норми Основного Закону країни (див. також коментар до ст. 1 ЦПК).
Згідно ч. 4 ст. 15 Конституції РФ складовою частиною правової системи Росії є не тільки її міжнародні договори, а й загальновизнані принципи і норми міжнародного права. Роз'яснення з питань застосування міжнародних норм дано в постанові Пленуму Верховного Суду РФ від 10 жовтня 2003 р. N 5 "Про застосування судами загальної юрисдикції загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів Російської Федерації" * (33).
При зіставленні юридичної сили наведених нормативних актів слід також враховувати, що відповідно до ст. 76 Конституції РФ закони та інші нормативні акти суб'єктів Російської Федерації не можуть суперечити федеральним законам лише у випадках, якщо вони прийняті з предметів ведення Російської Федерації або з предметів спільного ведення РФ і її суб'єктів. Якщо ж названі нормативні акти прийняті з предметів ведення суб'єкта Російської Федерації, у разі суперечності між ними діє не федеральний закон, а закон або інший нормативний акт суб'єкта Російської Федерації.
3. Звичай ділового обороту може застосовуватися судом при вирішенні цивільних справ лише у випадках, коли можливість його застосування передбачена законом або іншим нормативним актом. До джерел чинного права він віднесення в ст. 5 ДК РФ.
У п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 р. N 6/8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" роз'яснюється, що під звичаєм ділового обороту, який в силу ст. 5 ГК РФ може бути застосований судом при вирішенні спору, що випливає з підприємницької діяльності, слід розуміти не передбачене законодавством або договором, але склалося, тобто досить певне у своєму змісті, широко застосовується у галузі підприємницької діяльності правило поведінки, наприклад традиції виконання тих чи інших зобов'язань тощо Звичай ділового обороту може бути застосований незалежно від того, чи зафіксований він в якомусь документі (опублікований у пресі, викладений у набрав законної сили рішення суду по конкретній справі, що містить подібні обставини, і т.п.) * (34).
Можливість регулювання матеріальних правовідносин звичаєм ділового обороту передбачена в багатьох нормах цивільного законодавства. Наприклад, згідно з п. 2 ст. 478 ГК РФ за договором купівлі-продажу продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, відповідний умовою договору про комплектність, а за відсутності такого в договорі комплектність товару визначається звичаями ділового обороту або іншими звичайно ставляться.
4. Велике значення для правильного вирішення цивільних справ мають рішення Конституційного Суду РФ і постанови Пленуму Верховного Суду РФ, які нерідко з найбільш складних питань судової практики приймаються спільно з Вищим Арбітражним Судом РФ. За своєю юридичною силою і впливу на суспільні відносини їх з повною підставою слід відносити до джерел чинного права.
Обов'язковість рішень Конституційного Суду РФ для всіх правоприменителей закріплена в ч. 5 ст. 125 Конституції РФ, в ст. 6, 79, 87, 100 Федерального конституційного закону від 21 липня 1994 р. (з наступними змінами та доповненнями) "Про Конституційний Суд Російської Федерації" * (35). Обов'язковість постанов Пленуму Верховного Суду РФ для судів випливає з їх обов'язки при здійсненні правосуддя підкорятися Конституції РФ і федеральному закону, а також з конституційних повноважень Верховного Суду РФ щодо здійснення судового нагляду за діяльністю нижчестоящих судів у відповідній процесуальній формі і дачі роз'яснень з питань застосування норм права в судовій практиці (ст. 120, 126 Конституції РФ).
5. При розгляді конкретної справи суд відповідно до правила ч. 2 ст. 11 ЦПК та вимогами ч. 1 ст. 15 Конституції РФ, ч. 3 ст. 5 Федерального конституційного закону "Про судову систему Російської Федерації" * (36) та ч. 2 ст. 11 ЦПК вправі безпосередньо застосовувати конституційні норми, якщо він приходить до висновку про суперечність підлягає застосування закону Конституції РФ. Однак у цьому випадку суд зобов'язаний звернутися з відповідним запитом до Конституційного Суду РФ для офіційної дискваліфікації закону, що суперечить, на його думку, Конституції РФ. Такий обов'язок покладається на суди постановою Конституційного Суду РФ від 16 червня 1998 р. "У справі про тлумачення окремих положень статей 125, 126 і 127 Конституції Російської Федерації" * (37).
6. Відсутність норми права, регулюючої спірні відносини, не може спричинити відмову суду вирішити суперечку, оскільки це спотворювало б саму суть правосуддя, вступало в протиріччя з його конституційними цілями і правом кожного на судовий захист (ст. 18, 46 Конституції РФ). Прогалину у правовому регулюванні спірних матеріальних відносин при вирішенні цивільної справи суд зобов'язаний долати за допомогою аналогії закону чи права. Порядок заповнення прогалин у законодавстві передбачений і в галузях матеріального права, що регулюють відносини, суперечка з приводу яких підлягає вирішенню в цивільному судочинстві (див., наприклад, ст. 6 ЦК України, ст. 5 СК РФ).
Відсутність спеціальної норми, регулюючої конкретні відносини між учасниками спору, саме по собі не дає підстав для висновку про наявність прогалини в законодавстві, оскільки найчастіше є загальна норма, яка регулює певний вид правовідносин. Наприклад, якщо на дозвіл суду переданий спір про права та обов'язки, що виникли з дій сторін, не передбачених законом або іншим правовим актом (ст. 6 ЦК РФ), суд повинен виходити з відповідних норм цивільного законодавства про зобов'язання (розділ III ДК РФ) і лише за їх відсутності має право звернутися до аналогії закону чи права.
7. При розгляді та вирішенні цивільної справи суд у випадках, зазначених у федеральному законі або передбачених міжнародним договором РФ, зобов'язаний застосовувати норми матеріального права інших держав. Ця проблема набула особливої актуальності у зв'язку з утворенням на території колись єдиної країни (СРСР) п'ятнадцяти незалежних держав, а також з набуттям громадянами Росії реального права вільного виїзду за межі країни і безперешкодного повернення в неї, з активізацією багатосторонніх зв'язків російських фізичних і юридичних осіб з громадянами і організаціями інших держав.
Дане положення враховується також при підготовці та прийнятті нових кодексів в матеріальних галузях права. Наприклад, детальні правила про застосування судами норм законодавства інших держав при вирішенні цивільно-правових спорів передбачені в розділі VI ч. 3 ДК РФ, при вирішенні сімейних спорів у ст. 156-167 СК РФ.
Питання застосування норм права інших держав російськими судами детально вирішуються також у багатосторонніх і двосторонніх міжнародних договорах РФ про правову допомогу. Як приклад можна привести Минскую конвенцію країн СНД від 22 січня 1993 р. "Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах" * (38).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 11. Нормативні правові акти, що застосовуються судом при вирішенні цивільних справ "
 1. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  Відмінності органів місцевого самоврядування від органів влади державної чітко простежуються в Конституції Російської Федерації. В якості таких виступають: по-перше, суб'єкт, який дані органи представляють і від імені якого здійснюють будь-які юридичні дії, по-друге, територіальні межі юрисдикції владних органів, по-третє, виняткові, їм одним притаманні особливості.
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
  Загальні положення. Відповідно до ст. 53 Конституції РФ кожен має право на відшкодування державою шкоди, заподіяної незаконними діями (або бездіяльністю) органів державної влади або їх посадових осіб. Зміст зазначеного права конкретизує ст. 16 ГК, що встановлює, що збитки, заподіяні громадянину чи юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності)
 6. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  Спадкування прав участі (членства) в юридичних особах. Оскільки громадяни можуть бути засновниками (учасниками) юридичних осіб, логічним є запитання про можливість успадкування права участі (членства) померлого до тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 8. 2. Вертикальна ієрархія норм про договори
  Вертикальна ієрархія має двояке значення. Вона покликана дати відповіді на питання про те, на якому саме рівні - федеральному, суб'єкта Федерації або муніципальному - повинен бути прийнятий відповідний акт і до якого саме виду цей акт відноситься. Перший з цих питань висвітлюється в п. 4 цієї глави. Стаття 3 ГК не тільки перераховує різні види федеральних актів, які можуть
 9. 4. Горизонтальна ієрархія правових норм
  Горизонтальна ієрархія дає відповідь на питання про відносне пріоритеті норм, які знаходяться на одній і тій же ступені вертикальної ієрархії. З цього безпосередньо випливає, що горизонтальна ієрархія у всіх випадках слід за вертикальною, чільною. Горизонтальна ієрархія норм досі обмежувалася двояким проявом. Перше з них зводиться до вимоги: новий закон
 10. 5. Звичай, звичай ділового обороту, звичаю в правовому регулюванні договорів
  Звичай - правило поведінки, засноване на тривалості і багатократності його застосування. Авторитет звичаю в кінцевому рахунку спирається на формулу: так робили всі і завжди. Звичаї використовуються в багатьох сферах людської діяльності, включаючи і ту, яка охоплюється правом. В останньому випадку мова йде про правовому звичаї. Як такий він володіє родовими ознаками звичаю, про які йшла мова
© 2014-2022  yport.inf.ua