Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 8. Право власності на водні об'єкти

1. Водні об'єкти знаходяться у власності Російської Федерації (федеральної власності), за винятком випадків, встановлених частиною 2 цієї статті.
2. Ставок, обводнених кар'єр, розташовані у межах земельної ділянки, що належить на праві власності суб'єкту Російської Федерації, муніципального утворення, фізичній особі, юридичній особі, знаходяться відповідно у власне-сти суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти, фізичної особи, юридичної особи, якщо інше не встановлено фе-деральному законами.
3. Право власності Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти, фізичної особи, юридичної особи на ставок, обводнених кар'єр припиняється одночасно з припиненням права власності на відповідну земельну ділянку, в межах якого розташовані такі водні об'єкти.
4. Ставок, обводнених кар'єр, зазначені у частині 3 цієї статті, можуть відчужуватися відповідно до цивільного законодав-ством і земельним законодавством. Не допускається відчуження таких водних об'єктів без відчуження земельних ділянок, у межах яких вони розташовані. Дані земельні ділянки розділу не підлягають, якщо в результаті такого розділу вимагається розділ ставка, обводненого кар'єра.
5. Природний зміна русла річки не тягне за собою припинення права власності Російської Федерації на цей водний об'єкт.
6. Форми власності на підземні водні об'єкти визначаються законодавством про надра.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 8. Право власності на водні об'єкти "
 1. Стаття 66. Особливо охоронювані водні об'єкти
  1. Водні об'єкти або їх частини, що мають особливе природоохоронне, наукове, культурне, естетичне, рекреаційне та оздор-вительностью значення, можуть бути визнані особливо охоронюваними водними об'єктами. 2. Статус, режим особливої охорони та межі територій, у межах яких розташовані водні об'єкти, зазначені в частині 1 на-що стоїть статті, встановлюються відповідно до законодавства про особливо
 2. Стаття 38. Види водокористування
  1. Виходячи з умов надання водних об'єктів у користування водокористування поділяється на: 1) спільне водокористування; 2) відокремлений водокористування. 2. Відокремлений водокористування може здійснюватися на водних об'єктах або їх частинах, що знаходяться у власності фізич-них осіб, юридичних осіб, водних об'єктах або їх частинах, що перебувають у державній або муніципальній
 3. Коментар до статті 7.6
  1. Згідно ст. 8 Водного кодексу РФ водні об'єкти поділяються на поверхневі водні об'єкти, внутрішні морські води, територіальне море Російської Федерації і підземні водні об'єкти (див. також ст. 9 - 11 Водного кодексу РФ). У державній власності перебувають водні об'єкти, що належать на праві власності Російської Федерації (федеральна власність), і водні
 4. Стаття 59. Охорона підземних водних об'єктів
  1. Фізичні особи, юридичні особи, діяльність яких надає чи може надати негативний вплив на стан підземних водних об'єктів, зобов'язані вживати заходів щодо запобігання забруднення, засмічення підземних водних об'єктів та істо-домлення вод, а також дотримувати встановлених нормативів допустимого впливу на підземні водні об'єкти. 2. На водозбірних площах підземних водних
 5. Стаття 261. Земельна ділянка як об'єкт права власності
  1. Втратив силу. - Федеральний закон від 04.12.2006 N 201-ФЗ. 2. Якщо інше не встановлено законом, право власності на земельну ділянку поширюється на перебувають у межах цієї ділянки поверхневий (грунтовий) шар і водні об'єкти, що знаходяться на ньому рослини. (В ред. Федеральних законів від 03.06.2006 N 73-ФЗ, від 04.12.2006 N 201-ФЗ) 3. Власник земельної ділянки має право
 6. Стаття 2. Водне законодавство
  1. Водне законодавство складається з цього Кодексу, інших федеральних законів і прийнятих відповідно до них законів суб'єктів Російської Федерації. 2. Норми, що регулюють відносини з використання та охорони водних об'єктів (водні відносини) і містяться в інших федеральних законах, законах суб'єктів Російської Федерації, повинні відповідати цьому Кодексу. 3. Водні
 7. Стаття 37. Цілі водокористування
  Водні об'єкти використовуються для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання, скидання стічних вод і (або) дренаж-них вод, виробництва електричної енергії, водного і повітряного транспорту, сплаву деревини та інших передбачених цим Кодексом цілей. (В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N
 8. Глава 2. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ ПРАВА НА ВОДНІ ОБ'ЄКТИ
  Глава 2. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ ПРАВА НА ВОДНІ
 9. Стаття 1181. Спадкування земельних ділянок
  Належали спадкодавцеві на праві власності земельну ділянку або право довічного успадкованого володіння земельною ділянкою входить до складу спадщини і спадкується на загальних підставах, встановлених цим Кодексом. На прийняття спадщини, до складу якого входить вказане майно, спеціальний дозвіл не вимагається. При спадкуванні земельної ділянки або права довічного
 10. Стаття 31. Державний водний реєстр
  1 . Державний водний реєстр являє собою систематизований звід документованих відомостей про водні об'єктах-тах, що перебувають у федеральній власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муніципальних образо-ваний, власності фізичних осіб, юридичних осіб, про їх використання, про річкових басейнах, про басейнових округах . 2. У державному водному
 11. Стаття 6. Водні об'єкти загального користування
  1. Поверхневі водні об'єкти, що знаходяться в державній або муніципальній власності, є водними об'єктах-тами загального користування, тобто загальнодоступними водними об'єктами, якщо інше не передбачено цим Кодексом. 2. Кожен громадянин має право мати доступ до водних об'єктів загального користування і безкоштовно використовувати їх для особистих і б-тових потреб, якщо інше не передбачено
 12. Колізійне регулювання речових прав у міжнародному приватному праві
  Вихідним колізійним правилом для вирішення питань регулювання речових прав є закон місця перебування речі, так, відповідно до ст. 1205 ГК РФ, зміст права власності та інших речових прав на нерухоме та рухоме майно, їх здійснення та захист визначаються за правом країни, де це майно знаходиться. Належність майна до нерухомих або рухомих речей визначається
 13. Зміст речових прав на землю
  . Зміст зазначених прав збігається і включає правомочності щодо користування та володіння земельною ділянкою (п. 4 ст. 20, п. 2 ст. 21 ЗК). У рамках здійснення правомочності користування земельною ділянкою правовласники, зокрема, має право: а) використовувати наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, прісні підземні води, а також ставки, обводнені кар'єри, б)
 14. Об'єкт права власності - індивідуально-визначена річ
  . Першим (родовим) ознакою права власності є те, що його об'єктом виступає індивідуально-визначена річ. Даний ознака розкривався в попередньому розділі підручника. Тут же хотілося б додати, що саме через це ознаки інтелектуальна власність, що має в якості об'єкта нематеріальні результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації, може
 15. § 1. Водні відносини
  (водне законодавство; об'єкти водних відносин; суб'єкти водних відносин; права на водні об'єкти) Води є найважливішим компонентом навколишнього середовища, поновлюваних, обмеженим і вразливим природним ресурсом. Вони використовуються і охороняються як основа життя і діяльності народів, що проживають на території Російської Федерації, забезпечують економічний, соціальний, екологічний
© 2014-2022  yport.inf.ua