Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.П. Галоганов. Науково-практичний коментар до Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" (постатейний), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 17. Припинення статусу адвоката

1. Припинення статусу - найсуворіша, але аж ніяк не єдина міра дисциплінарної відповідальності адвоката. Кодекс професійної етики адвоката передбачає в якості заходів дисциплінарної відповідальності зауваження і попередження. У яких випадках, коли і з урахуванням яких обставин кваліфікаційні комісії при адвокатських палатах вправі винести висновок про припинення статусу адвоката? Як часто на практиці і за якими правилами відбувається збудження і розгляд дисциплінарних проваджень?
Статус адвоката припиняється з таких підстав:
- особиста заява адвоката в письмовій формі про припинення статусу адвоката;
- набрання законної сили рішенням суду про визнання адвоката недієздатним або обмежено дієздатним;
- відсутність в адвокатській палаті протягом шести місяців з дня настання обставин, передбачених п. 6 ст. 15 коментованого Закону, відомостей про обрання адвокатом форми адвокатського освіти, засновником (членом) якого він є;
- смерть адвоката або набрання законної сили рішення суду про оголошення її померлою;
- вчинення вчинку, що ганьбить честь і гідність адвоката або применшує авторитет адвокатури;
- невиконання або неналежне виконання адвокатом своїх професійних обов'язків перед довірителем, а також невиконання рішень органів адвокатської палати, прийнятих у межах їх компетенції;
- набрання законної сили вироком суду про визнання адвоката винним у вчиненні умисного злочину;
- встановлення недостовірності відомостей, поданих до кваліфікаційної комісії відповідно до вимог.
Серед восьми підстав припинення статусу адвоката, зазначених у ч. 1 ст. 17 коментованого Закону, слід проводити чітку відмінність між безумовними, формально визначеними підставами припинення статусу (наприклад, смерть адвоката, особисту заяву про припинення статусу) і підставами, які вимагають доказової і професійно-етичної оцінки кваліфікаційною комісією і радою адвокатської палати. Необхідність такого розмежування отримала підкріплення у Кодексі професійної етики адвоката, установившем процедурні основи дисциплінарного провадження у кваліфікаційній комісії та раді адвокатської палати. Однак, згідно з ч. 2 ст. 17 коментованого Закону, рішення про припинення статусу адвоката рада адвокатської палати суб'єкта Російської Федерації зобов'язаний приймати на підставі висновку кваліфікаційної комісії тільки в спеціально зазначених випадках:
- вчинення адвокатом проступку, що порочить честь і гідність адвоката або применшує авторитет адвокатури (п. 5 ч. 1 ст. 17);
- невиконання або неналежне виконання адвокатом своїх професійних обов'язків перед довірителем, а також невиконання рішень органів адвокатської палати, прийнятих у межах їх компетенції (п. 6 ч. 1 ст. 17).
Розгляд у кваліфікаційної комісії проводиться на основі принципів усності, безпосередності, змагальності та рівності учасників дисциплінарного провадження. Висновок кваліфікаційної комісії про наявність або про відсутність в діях (бездіяльності) адвоката названих порушень автоматично не визначає рішення ради адвокатської палати про припинення статусу адвоката.
2. У коментованій нормі не йдеться про те, які саме дії адвоката слід розуміти під вчинком, ганьблять честь і гідність адвоката або применшує авторитет адвокатури. Поняття "честь", "гідність" і "авторитет" є оціночними категоріями і відносяться до сфери моралі, яка не має строго однозначних норм для всіх верств суспільства, професійних, етнічних і вікових категорій. Відсутність однозначності, єдності розуміння і, отже, застосування цих категорій (лише згадуються в нормі закону) неминуче призводить до того, що досконалий адвокатом проступок буде аналізуватися і розцінюватися дисциплінарною комісією з урахуванням обставин кожного випадку. Висновок дисциплінарної комісії буде винесено на основі представлених комісії фактів, яким її члени повинні дати адекватну оцінку. "Присутність" (по-іншому це назвати складно, оскільки поняття "честь", "гідність" і "авторитет" лише згадані, але не розкриті в нормі) в коментованому Законі цих оціночно-філософських понять, думається, вносить деяку невизначеність у реалізацію правової норми ст. 17 Закону - практичну діяльність дисциплінарних комісій. Вчинками, що порочать честь і гідність адвоката або применшують авторитет адвокатури, може бути нескінченна безліч різних дій.
3. Очевидно, що всякі спроби не виконувати принципи, на основі яких діє адвокатура (законність, незалежність, самоврядування, корпоративність і рівноправність), або зневажливо ставитися до них повинні підпадати під дію цього підпункту. Крім того, адвокат може втратити свій статус, якщо порушить вимоги будь-якого з шести підпунктів п. 4 ст. 6 коментованого Закону * (201). Незважаючи на те що перелік підстав позбавлення адвоката його статусу є вичерпним і розширювальному тлумаченню не підлягає, аморфність і неоднозначність цих понять може послужити передумовою для варіювання їх змістом і розумінням. На думку деяких фахівців, закритий перелік, зазначений у ст. 17 коментованого Закону, покликаний виключити можливість надання тиску на адвокатів під загрозою припинення статусу "з інших підстав" * (202). Але ж ефект, який може принести невизначеність самих понять, по суті, прирівнюється до відомого ефекту універсального та зручного виразу "з інших підстав". Про це побічно свідчать і думки, висловлювані авторами деяких коментарів цього Закону * (203).
4. Применшення гідності адвоката має бути пов'язане з його професійною діяльністю або виконанням обов'язків як члена адвокатської корпорації. Тільки в такому контексті вчинок адвоката може стати предметом обговорення кваліфікаційною комісією і радою адвокатської палати, який має право прийняти рішення про припинення статусу адвоката. Під невиконанням або неналежним виконанням адвокатом своїх професійних обов'язків слід розуміти невиконання вимог ст. 7 коментованого Закону.
5. Закон не обумовлює, чи достатньо для вирішення питання про припинення статусу адвоката одноразового невиконання професійних обов'язків або такі порушення повинні бути систематичними. Очевидно, що в кожному випадку це питання має вирішуватися радою адвокатської палати, який приймає рішення залежно від конкретних обставин.
6. Цікаво, що коментована стаття не визначає джерел отримання інформації про обставини, що спричиняють за собою припинення статусу адвоката, не вирішує питання про право адвоката бути заслуханою на засіданні ради адвокатської палати при вирішенні питання про припинення його статусу і не містить інших процедурних норм про порядок вирішення питань , пов'язаних з припиненням статусу адвоката. Подібне умовчання аж ніяк не випадково. Справа в тому, що законодавець залишив рішення цих питань самому адвокатському співтовариству, тим більше що адвокатура, згідно зі ст. 3 коментованого Закону, діє на основі принципів незалежності, самоврядування та корпоративності. Адвокатське співтовариство визначило даний порядок в Кодексі професійної етики адвоката, прийнятому I Всеросійським з'їздом адвокатів 31 січня 2003, де відображені такі визнані правові принципи, як наявність примирних процедур, змагальність і гарантії збереження адвокатської таємниці на всіх етапах виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 17. Припинення статусу адвоката "
 1. Стаття 12. Присвоєння статусу адвоката
  статусу адвоката - три місяці з моменту подачі заяви. Після прийняття рішення про присвоєння статусу адвоката претендент стає його володарем, але до цього він зобов'язаний принести присягу, оскільки саме з моменту її прийняття набуває чинності рішення кваліфікаційної комісії про присвоєння статусу адвоката і претендент стає членом адвокатської палати. 2. У процесі складання іспиту ведеться
 2. § 4.2. Всеросійський з'їзд адвокатів
  припинення повноважень його членів; 5) визначає розмір відрахувань адвокатських палат на загальні потреби Федеральної палати адвокатів, виходячи з чисельності адвокатських палат; 6) затверджує кошторис витрат на утримання Федеральної палати адвокатів; 7) затверджує звіти ради Федеральної палати адвокатів, у тому числі про виконання кошторису витрат на утримання Федеральної палати адвокатів; 8)
 3. Стаття 30. Збори (конференція) адвокатів
  припинення повноважень членів ради, що підлягають заміні, згідно з процедурою оновлення (ротації) ради, передбаченої п. 2 ст. 31 Закону про адвокатуру, прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів ради, а також затвердження рішень ради про дострокове припинення повноважень членів ради, статус адвоката яких був припинений або припинений; - обрання членів
 4. 16.1.2. Статус адвоката
  припинення. Відбір кандидатів. Статус адвоката в Російській Федерації має право придбати особа, яка має вищу юридичну освіту, отриману в що має державну акредитацію освітній установі вищої професійної освіти, або вчений ступінь з юридичної спеціальності. Зазначена особа також повинна мати стаж роботи за юридичною спеціальністю не менше двох
 5. Стаття 16. Призупинення статусу адвоката
  припинення статусу, зауваження і попередження, збори (конференція) адвокатської палати вправі доповнити перелік заходів дисциплінарної відповідальності іншими заходами (наприклад, доганою, суворою доганою). Причому заходи такої відповідальності рада адвокатської палати застосовує з урахуванням обставин, що вплинули на вчинення проступку і характеризують особу адвоката. Тому за подібні по
 6. 78. Адвокатура
  статус адвоката і право здійснювати адвокатську діяльність. Адвокат є незалежним радником з правових питань, він не має права займатися іншою оплачуваною діяльністю, за винятком наукової, викладацької та іншої творчої діяльності. Адвокатською діяльністю є кваліфікована юридична допомога, що надається на професійній основі особами, які отримали статус
 7. Глава 3. Статус адвоката
  адвоката
 8. Глава 6. Юридичний статус адвоката
  статус
 9. Стаття 40. Збереження статусу адвоката
  статус після набрання чинності коментованим Законом, було необхідно, щоб вони одночасно відповідали двом умовам: а) були членами колегій адвокатів, утворених у встановленому законом порядку; б) відповідали вимогам ч. 1 і 2 ст. 9 коментованого Федерального закону. Під законодавством СРСР і РРФСР, відповідно до якого були утворені колегії адвокатів, що діяли
 10. Стаття 11. Кваліфікаційний іспит
  статусу адвоката приймає рішення про присвоєння або про відмову у присвоєнні претенденту статусу адвоката. Рішення кваліфікаційної комісії про присвоєння претенденту статусу адвоката набирає чинності з дня прийняття претендентом присяги адвоката. Кваліфікаційна комісія не має права відмовити претенденту, успішно здав кваліфікаційний іспит, у присвоєнні статусу адвоката, за винятком
 11. Стаття 14. Реєстри адвокатів
  припинення статусу адвоката. Реєстраційний номер зазначається на реєстровому справі адвоката і в посвідченні адвоката. При надходженні повідомлення ради адвокатської палати про прийняття ним рішення про прийом адвоката в члени адвокатської палати відповідно до п. 5 ст. 15 коментованого Закону відомості про адвоката вносяться до регіонального реєстру. Одночасно територіальний орган Мін'юсту Росії,
 12. Джеррі Спенс. Настільна книга адвоката: мистецтво захисту в суді, 2009
  адвокатом адресується! Практичний посібник для тих, хто твердо має намір відстоювати права клієнтів на засіданні представників Феміди. Кеніга допоможе не тільки освоїти юридичну сферу, а й навчитися переконувати у своїй правоті представників суду. Легендарний американський бестселер пера Джеррі Спенса до послуг
 13. Стаття 41. Проведення установчих зборів (конференцій) адвокатів
  адвокатів - див коментар до ст.
 14. Стаття 42. Проведення першого Всеросійського з'їзду адвокатів
  адвокатів - див коментар до ст.
 15. 53. Адвокатура
  статус адвоката, фізичним і юридичним особам з метою захисту їх прав, свобод та інтересів, а також забезпечення доступу до правосуддя. Адвокатом є особа, яка отримала статус адвоката і право здійснювати адвокатську діяльність. Він має право суміщати адвокатську діяльність з роботою в якості керівника адвокатського освіти, а також з роботою на виборних посадах в адвокатській
© 2014-2021  yport.inf.ua