Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.П. Галоганов. Науково-практичний коментар до Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації "(постатейний), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 16. Призупинення статусу адвоката

1. Статус адвоката (у тому числі здійснення ним адвокатської діяльності) призупиняється з таких підстав:
- обрання адвоката до органу державної влади або орган місцевого самоврядування на період роботи на постійній основі;
- нездатність адвоката більш шести місяців виконувати свої професійні обов'язки;
- заклик адвоката на військову службу;
- визнання адвоката безвісно відсутнім у встановленому федеральним законом порядку.
2. У разі прийняття судом рішення про застосування до адвоката примусових заходів медичного характеру суд може розглянути питання про призупинення статусу даного адвоката.
Крім припинення статусу, зауваження і попередження, збори (конференція) адвокатської палати вправі доповнити перелік заходів дисциплінарної відповідальності іншими заходами (наприклад, доганою, суворою доганою). Причому заходи такої відповідальності рада адвокатської палати застосовує з урахуванням обставин, що вплинули на вчинення проступку і характеризують особу адвоката. Тому за подібні по тяжкості порушення до адвокатів можуть бути застосовані різні заходи впливу.
3. Призупинення статусу адвоката тягне за собою припинення дії відносно даного адвоката гарантій, встановлених коментованим Законом, за винятком тих, що передбачені в п. 2 ст. 18 цього Закону.
Основні принципи, що стосуються ролі юристів, вказують на обов'язок влади Російської Федерації:
а) в рамках національного законодавства враховувати практику дотримання повної конфіденційності консультацій підзахисних з адвокатами;
б) забезпечувати умови, при яких юристи могли б виконувати свої професійні обов'язки в обстановці, вільною від загроз, перешкод, залякування та невиправданого втручання;
в) не наражати судовому переслідуванню і судовим адміністративним, економічним чи іншим санкціям за будь-які дії, вчинені відповідно до визнаних професійних обов'язків, нормами й етикою, а також загрозою подібного переслідування;
г) забезпечувати юристам цивільний і кримінальний імунітет в ході виконання ними своїх професійних обов'язків.
У розвиток і уточнення принципів незалежності і гарантій недоторканності практикуючих юристів, у тому числі адвокатів, в підсумковому Документі Московської наради Конференції з людського виміру НБСЄ (Москва, 1991 р.) були сформульовані додаткові положення як одна з найважливіших завдань роботи ООН та ОБСЄ у сфері охорони прав людини та основних свобод. У пункті 19 гл. 2 цього Документа визначено ступінь необхідних гарантій незалежності учасників судочинства, в тому числі адвоката-захисника, для забезпечення дотримання основних принципів правосуддя. Виконання державою цього завдання визначає ступінь розвитку інститутів громадянського суспільства та зрілості демократії країни в цілому.
3.1. Особа, статус адвоката якого призупинено, не вправі здійснювати адвокатську діяльність, а також займати виборні посади в органах адвокатської палати або Федеральної палати адвокатів. Порушення положень цього пункту тягне за собою припинення статусу адвоката. Адже адвокатською діяльністю є кваліфікована юридична допомога, що надається на професійній основі особами, які отримали статус адвоката в порядку, встановленому коментованим Законом, фізичним і юридичним особам з метою захисту їх прав, свобод та інтересів, а також забезпечення доступу до правосуддя.
4. Рішення про призупинення статусу адвоката приймає рада адвокатської палати того суб'єкта Російської Федерації, до регіонального реєстру якого внесено відомості про це адвоката.
Рішення про відмову у поновленні статусу адвоката може бути оскаржене до суду. Рада адвокатської палати зобов'язаний у п'ятиденний строк з дня прийняття ним рішення повідомити про це письмово територіальний орган юстиції для внесення відповідних відомостей до регіонального реєстру. Протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення територіальний орган юстиції вносить до регіонального реєстру відомості про зупинення або відновлення статусу адвоката.
5. Згідно ч. 5 коментованої статті, після припинення дії підстав, передбачених п. 1 і 2 коментованої статті, статус адвоката поновлюється за рішенням ради, яка прийняла рішення про призупинення статусу адвоката, на підставі особистої заяви адвоката, чий статус був припинений.
Рішення про припинення статусу адвоката приймає рада адвокатської палати того суб'єкта Росії, до регіонального реєстру якого внесено відомості про це адвоката, а в зазначених вище випадках (п. 5, 6) - рада адвокатської палати на основі висновку кваліфікаційної комісії. Рада повідомляє про прийняте рішення особу, статус адвоката якого припинений, протягом семи днів з дня прийняття рішення про припинення статусу адвоката адвокатське освіту, а також територіальний орган юстиції, який вносить зміни до регіонального реєстру. Слід мати на увазі, що рішення про припинення статусу адвоката може бути оскаржене до суду.
5.1. Рішення ради адвокатської палати про призупинення статусу адвоката або про відмову у поновленні статусу адвоката може бути оскаржене до суду. Якщо територіальний орган юстиції має відомості про обставини, які служать підставою для припинення статусу адвоката, то він направляє подання про припинення статусу адвоката в адвокатську палату. Якщо рада адвокатської палати протягом одного місяця з дня отримання зазначеного подання не прийняв рішення про припинення статусу адвоката, то територіальний орган юстиції може звернутися до суду із заявою про припинення цього статусу.
6. Рада адвокатської палати в десятиденний термін з дня прийняття ним рішення про призупинення чи відновлення статусу адвоката повідомляє про це в письмовій формі територіальний орган юстиції для внесення відповідних відомостей до регіонального реєстру.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 16. Призупинення статусу адвоката "
 1. Стаття 12. Присвоєння статусу адвоката
  1. Термін вирішення питання про присвоєння громадянину статусу адвоката - три місяці з моменту подачі заяви. Після прийняття рішення про присвоєння статусу адвоката претендент стає його володарем, але до цього він зобов'язаний принести присягу, оскільки саме з моменту її прийняття набуває чинності рішення кваліфікаційної комісії про присвоєння статусу адвоката і претендент стає членом адвокатської
 2. 16.1.2. Статус адвоката
  Набуття статусу адвоката включає процедуру відбору кандидатів, проведення кваліфікаційного іспиту, прийняття рішення про присвоєння статусу адвоката, а також порядок його зупинення та припинення. Відбір кандидатів. Статус адвоката в Російській Федерації має право придбати особа, яка має вищу юридичну освіту, отриману в що має державну акредитацію
 3. § 4.2. Всеросійський з'їзд адвокатів
  Всеросійський з'їзд адвокатів скликається не рідше одного разу на два роки. З'їзд вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше двох третин делегатів з'їзду. Всеросійський з'їзд адвокатів: 1) приймає статут Федеральної палати адвокатів; 2) приймає кодекс професійної етики адвоката; 3) затверджує єдину норму представництва від адвокатських палат на
 4. 78. Адвокатура
  Адвокатом є особа, яка отримала в установленому порядку статус адвоката і право здійснювати адвокатську діяльність. Адвокат є незалежним радником з правових питань, він не має права займатися іншою оплачуваною діяльністю, за винятком наукової, викладацької та іншої творчої діяльності. Адвокатською діяльністю є кваліфікована юридична допомога,
 5. Глава 3. Статус адвоката
  Глава 3. Статус
 6. Глава 6. Юридичний статус адвоката
  Глава 6. Юридичний статус
 7. Стаття 40. Збереження статусу адвоката
  1. Для того щоб адвокати зберегли свій статус після набрання чинності коментованим Законом, було необхідно, щоб вони одночасно відповідали двом умовам: а) були членами колегій адвокатів, утворених у встановленому законом порядку; б) відповідали вимогам ч. 1 і 2 ст. 9 коментованого Федерального закону. Під законодавством СРСР і РРФСР, відповідно до якого були
 8. Стаття 11. Кваліфікаційний іспит
  1. Кваліфікаційна комісія у тримісячний термін з дня подачі претендентом заяви про присвоєння йому статусу адвоката приймає рішення про присвоєння або про відмову у присвоєнні претенденту статусу адвоката. Рішення кваліфікаційної комісії про присвоєння претенденту статусу адвоката набирає чинності з дня прийняття претендентом присяги адвоката. Кваліфікаційна комісія не має права відмовити
 9. Стаття 14. Реєстри адвокатів
  1. До реєстру адвокатів суб'єкта Російської Федерації (далі - регіональний реєстр) вносяться відомості про осіб, які отримали в порядку, встановленому коментованим Законом, статус адвоката і право здійснювати адвокатську діяльність. Ведуть регіональні реєстри територіальні органи Міністерства юстиції РФ. Регіональний реєстр має бути прошитий, його аркуші пронумеровані, скріплені підписом
 10. Джеррі Спенс. Настільна книга адвоката: мистецтво захисту в суді, 2009
  Справжнім майбутнім адвокатом адресується! Практичний посібник для тих, хто твердо має намір відстоювати права клієнтів на засіданні представників Феміди. Кеніга допоможе не тільки освоїти юридичну сферу, а й навчитися переконувати у своїй правоті представників суду. Легендарний американський бестселер пера Джеррі Спенса до послуг
 11. Стаття 217. Строки зупинення провадження у справі
  Коментар до статті § 1. Оскільки ст. 217 ЦПК РФ пов'язує строки призупинення провадження у справі з обставинами, настання яких зобов'язує суд відновити виробництво, суддя повинен періодично перевіряти, чи не чи наступили ці обставини. Суду слід також роз'яснювати особам, які беруть участь у справі, їх обов'язок інформувати суд про усунення обставин, що викликали
 12. Стаття 30. Збори (конференція) адвокатів
  1. Відповідно до частини 1 коментованої статті вищим органом адвокатської палати суб'єкта Російської Федерації є збори адвокатів. Якщо чисельність адвокатської палати перевищує 300 осіб, вищим органом адвокатської палати є конференція адвокатів. Збори (конференція) адвокатів скликається не рідше одного разу на рік. Збори (конференція) адвокатів вважається правомочним, якщо в його
 13. Стаття 41. Проведення установчих зборів (конференцій) адвокатів
  1-7. Положення, що містяться в статті, в даний час реалізовані і в коментарі не потребують. Про порядок проведення зборів (конференцій) адвокатів - див коментар до ст.
 14. Стаття 42. Проведення першого Всеросійського з'їзду адвокатів
  1-5. Положення, що містяться в статті, в даний час реалізовані і в коментарі не потребують. Про порядок проведення Всеросійського з'їзду адвокатів - див коментар до ст.
 15. 53. Адвокатура
  Адвокатура - це добровільне об'єднання осіб, які займаються адвокатською діяльністю. Діяльність адвокатури в РФ регулюється Федеральним законом від 31 травня 2002 р. № 63-ФЗ «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації». Під адвокатською діяльністю розуміється кваліфікована юридична допомога, що надається на професійній основі особами, які мають статус адвоката,
© 2014-2021  yport.inf.ua