Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 22. Прокурорський нагляд за дотриманням за-конів адміністрацією установ і органів, які виконують на-казания

Прокурорський нагляд за додержанням законів адміністрацією установ і органів, що виконують покарання, здійснюється Генеральним прокурором Російської Федерації та підпорядкованими йому прокурорами відповідно до Федеральним законом "Про прокура-турі Російської Федерації".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 22. Прокурорський нагляд за дотриманням за-конів адміністрацією установ і органів, які виконують на-казания "
 1. 56. Прокурорський нагляд в РФ
  прокурорського нагляду, принцип законності, гласності, публічності та незалежності. До повноважень прокурора відносяться: порушення кримінальних справ або виробництв про адміністративні правопорушення, звільнення своєю постановою осіб, незаконно підданих адміністративному затриманню на підставі рішень несудових органів, принесення протесту на суперечать закону правові акти, внесення
 2. Стаття 22. Прокурорський нагляд за додержанням законів адміністрацією установ і органів, що виконують покарання
  прокурорського нагляду законом віднесено: законність перебування осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув'язнення, виправних та інших органах і установах, що виконують покарання і заходи примусового характеру , які призначаються судом; дотримання встановлених законодавством України прав і обов'язків затриманих, взятих під варту, засуджених та осіб,
 3. Стаття 52. Прокурорський нагляд
  прокурорського нагляду: - нагляд за виконанням законів федеральними міністерствами, державними комітетами, службами та іншими федеральними органами виконавчої влади, представницькими (законодавчими) і виконавчими органами суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, органами військового управління, органами контролю, їх посадовими особами, суб'єктами
 4. Стаття 11. Основні обов'язки засуджених
  конів, що визначають порядок і умови відбування покарань, а також прийнятих відповідно до них нормативних правових актів. 3. Засуджені зобов'язані виконувати законні вимоги адміністрації установ та органів, що виконують покарання. 4. Засуджені зобов'язані ввічливо ставитися до персоналу, іншим особам, відвідують установи, виконують покарання, а також до інших засуджених. 5. Засуджені
 5. Стаття 24.6. Прокурорський нагляд
  нагляд за дотриманням Конституції Російської Федерації і виконанням діючих на території Російської Федерації законів при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, за винятком справ, що знаходяться у виробництві
 6. Стаття 24.6. Прокурорський нагляд
  нагляд за дотриманням Конституції Російської Федерації і виконанням діючих на території Російської Федерації законів при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, за винятком справ, що знаходяться у виробництві
 7. Стаття 32.5. Органи, що виконують постанови про позбавлення спеціального права
  нагляд за технічним станом тракторів, самохідних машин та інших видів техніки. 3. Постанова судді про позбавлення права керування судном (у тому числі маломірних) виповнюється посадовими особами органів, які здійснюють державний нагляд за дотриманням правил користування судами (у тому числі маломірними). 4. Постанова судді про позбавлення права на експлуатацію радіоелектронних засобів
 8. 21.5. Державний нагляд: поняття, види, характеристика
  прокурорський. Адміністративний нагляд - вид діяльності спеціально уповноважених органів виконавчої влади та їх посадових осіб з систематичного спостереження за точним і однаковим дотриманням, виконанням і застосуванням юридичними та фізичними особами правових норм у сфері державного управління. Особливості адміністративного нагляду: 1) є особливою
 9. Стаття 24. Відвідування установ та органів, виконавчої-няющих покарання
  нагляд за виконанням покарань на відповідних територіях; в) посадові особи вищих органів; г) судді судів, що здійснюють судочинство на територіях, де розташовані установи та органи, які виконують наказа-ня; д) депутати, громадські спостережні комісії та їх члени - в межах відповідних територій; (п. "д" в ред. Федерального закону від 01.07.2010 N 132-ФЗ) е)
 10. Стаття 32.5. Органи, що виконують постанови про позбавлення спеціального права
  нагляд за технічним станом тракторів, самохідних машин та інших видів техніки. 3. Постанова судді про позбавлення права керування судном (у тому числі маломірних) виповнюється посадовими особами органів, які здійснюють державний нагляд за дотриманням правил користування судами (у тому числі маломірними). 4. Постанова судді про позбавлення права на експлуатацію радіоелектронних засобів
 11. Стаття 183.12. Термін діяльності тимчасової адміністрації
  адміністрація призначається на строк від трьох до шести місяців. За клопотанням тимчасової адміністрації рішенням контрольного органу термін діяльності тимчасової адміністрації може бути продовжений не більше ніж на три місяці за умови, що загальний термін діяльності тимчасової адміністрації не перевищить дев'ять місяців. 2. У разі, якщо в період діяльності тимчасової адміністрації порушено справу про
 12. 23.1. Поняття і сутність адміністративного нагляду
  прокурорський та адміністративний. У порівнянні з двома іншими видами нагляду, адміністративний нагляд є найбільш об'ємним і різноманітним. Йому властивий ряд особливостей, які відрізняють його від судового та прокурорського нагляду, а саме: - суб'єкт адміністративного нагляду є суб'єктом виконавчої влади; - основною метою є забезпечення безпеки громадян, суспільства,
 13. Стаття 83. Технічні засоби нагляду і контролю
  нагляду і контролю у виправних установах. Ці засоби застосовуються з метою попередження втеч та інших злочинів, порушень встановленого порядку відбування покарання і в цілях отримання необхідної інформації про поведінку засуджених. Застосування технічних засобів нагляду і контролю істотно підвищує їх ефективність, оскільки дозволяє контролювати поведінку засуджених
 14. Стаття 60.19. Технічні засоби нагляду і кон-тролю
  нагляду і контролю. 3. Перелік технічних засобів нагляду і контролю визначається Урядом Російської Федерації. Порядок застосування технічних засобів нагляду і контролю визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з Вира-ботке та реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних
 15. Стаття 24. Відвідування установ і органів, що виконують покарання
  стаття розвиває положення статей ДВК РФ, що регламентують положення про контроль за діяльністю у сфері виконання покарань. 2. Вищі посадові особи держави, суб'єктів Федерації, голови органів місцевого самоврядування, особи, які здійснюють контроль і нагляд за діяльністю установ і органів, що виконують покарання, члени громадських спостережних комісій має право відвідувати їх без
 16. Стаття 23.52. Органи, що здійснюють державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог до продукції та державний метрологічний нагляд
  нагляд за дотриманням обов'язкових вимог до продукції та державний метрологічний нагляд, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 19.19 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 237-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1)
 17. Стаття 183.11. Функції тимчасової адміністрації у разі призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації
  адміністрація здійснює такі функції: 1) виконує повноваження виконавчих органів фінансової організації; 2) розробляє заходи з відновлення платоспроможності фінансової організації, організовує і контролює їх реалізацію; 3) виявляє кредиторів фінансової організації і розмір їх вимог за грошовими зобов'язаннями; 4) вживає заходів щодо стягнення заборгованості перед
 18. Стаття 33. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися оп-ределенной діяльністю
  дотримання засудженими передбаченого при-говором суду заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю; перевіряють виконання вимог вироку адміністрацією організацій, в яких працюють засуджені, а також органами, правомочними анулювати дозвіл на заняття певною діяльністю, забороненої засудженим; організовують проведення із засудженими
 19. 7.1. Організації кримінально-виконавчої системи
  нагляду у сфері виконання кримінальних покарань щодо засуджених. У кримінально-виконавчу систему за рішенням Уряду РФ можуть входити слідчі ізолятори, підприємства, спеціально створені для забезпечення діяльності кримінально-виконавчої системи, науково-дослідні, проектні, лікувальні, навчальні та інші установи. Перелік видів підприємств, установ і організацій,
© 2014-2022  yport.inf.ua