Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 6. Розмежування повноважень між Феде-ральних органами державної влади та органами державної влади суб'єктів Російської Федерації у сфері трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ні-ми відносин

До відання федеральних органів державної влади у сфері трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин належить прийняття обов'язкових для застосування на всій території Російської Федерації федеральних законів та інших нормативних правових актів, що встановлюють:
основні напрямки державної політики у сфері трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відношень;
основи правового регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин (включаючи визначенні-ня правил, процедур, критеріїв і нормативів, спрямованих на збереження життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності ності);
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
забезпечується державою рівень трудових прав, свобод і гарантій працівникам (включаючи додаткові гарантії окремих-ним категоріям працівників);
порядок укладання, зміни та розірвання трудових договорів;
основи соціального партнерства, порядок ведення колективних переговорів, укладання і зміни колективних договорів і угод ;
порядок вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів;
порядок здійснення федерального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
порядок розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
систему та порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, державної експертизи умов праці, підтвер-дження відповідності організації робіт з охорони праці державним нормативним вимогам охорони праці;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
порядок і умови матеріальної відповідальності сторін трудового договору, в тому числі порядок відшкодування шкоди життю та здо-ровью працівника, заподіяної йому у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків;
види дисциплінарних стягнень і порядок їх застосування;
систему державної статистичної звітності з питань праці та охорони праці;
особливості правового регулювання праці окремих категорій працівників.
Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації приймають закони та інші нормативні правові акти, содер-жащие норми трудового права, з питань, не віднесених до ведення федеральних органів державної влади. При цьому більш високий рівень трудових прав і гарантій працівникам в порівнянні з встановленим федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, що приводить до збільшення бюджетних витрат або зменшення бюджетних доходів, забезпе-чується за рахунок бюджету відповідного суб'єкта Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації з питань, не врегульованих законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, можуть приймати закони і інші нормативні правові акти, утримуючи-щие норми трудового права. У разі прийняття федерального закону чи іншого нормативного правового акта Російської Федерації з цих питань закон або інший нормативний правовий акт суб'єкта Російської Федерації приводиться у відповідність з федеральним законом або іншим нормативним правовим актом Російської Федерації.
У випадках, якщо закон або інший нормативний правовий акт суб'єкта Російської Федерації, що містить норми трудового права, суперечить цьому Кодексу або іншим федеральним законам або знижує рівень трудових прав і гарантій працівникам, уста-новлення цим Кодексом або іншими федеральними законами, застосовується цей Кодекс або інший федеральний закон.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 6. Розмежування повноважень між Феде-ральних органами державної влади та органами державної влади суб'єктів Російської Федерації у сфері трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ні-ми відносин "
 1. Стаття 55. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Феде-ральний закон від 27.12.2009 N 377-ФЗ.
  Стаття 55. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Феде-ральний закон від 27.12.2009 N
 2. Стаття 141. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
  Стаття 141. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N
 3. Стаття 51. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Феде-ральний закон від 27.12.2009 N 377-ФЗ.
  Стаття 51. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Феде-ральний закон від 27.12.2009 N
 4. Стаття 163. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
  Стаття 163. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N
 5. Стаття 240. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
  Стаття 240. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N
 6. Стаття 17. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.

 7. Стаття 214. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
  Стаття 214. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N
 8. Стаття 220. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
  Стаття 220. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N
 9. Стаття 216. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
  Стаття 216. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N
 10. Стаття 48. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Феде-ральний закон від 27.12.2009 N 377-ФЗ.
  Стаття 48. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Феде-ральний закон від 27.12.2009 N
 11. Стаття 124. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
  Стаття 124. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N
 12. Стаття 16. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
  Стаття 16. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N
 13. Стаття 22. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
  Стаття 22. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N
 14. Стаття 134. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
  Стаття 134. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N
© 2014-2022  yport.inf.ua