Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 5. Трудове законодавство і інші акти, що містять норми трудового права

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин відповідно до Конституції Рос-сийской Федерації, федеральними конституційними законами здійснюється:
трудовим законодавством (включаючи законодавство про охорону праці), що складається з цього Кодексу, інших федеральних законів і законів суб'єктів Російської Федерації, містять норми трудового права;
іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права:
указами Президента Російської Федерації;
постановами Уряду Російської Федерації і нормативними правовими актами федеральних органів виконавчої влади;
нормативними правовими актами органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації;
нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування.
Трудові відносини та інші безпосередньо пов'язані з ними відносини регулюються також колективними договорами, Угоді і локальними нормативними актами, що містять норми трудового права.
Норми трудового права, що містяться в інших федеральних законах, повинні відповідати цьому Кодексу.
У разі суперечностей між цим Кодексом та іншим федеральним законом, що містить норми трудового права, застосовують-ється справжній Кодекс.
Якщо знову прийнятий федеральний закон, що містить норми трудового права, суперечить цьому Кодексу, то цей Феде-ральний закон застосовується за умови внесення відповідних змін до цього Кодексу.
Укази Президента Російської Федерації, що містять норми трудового права, не повинні суперечити цьому Кодексу та іншим федеральним законам.
Постанови Уряду Російської Федерації, що містять норми трудового права, не повинні суперечити цьому Кодексу, іншим федеральним законам і указам Президента Російської Федерації.
Нормативні правові акти федеральних органів виконавчої влади, що містять норми трудового права, не повинні проти-воречие цьому Кодексу, іншим федеральним законам, указам Президента Російської Федерації і постанов Уряду Російської Федерації.
Закони суб'єктів Російської Федерації, що містять норми трудового права, не повинні суперечити цьому Кодексу та іншим федеральним законам. Нормативні правові акти органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації не повинні суперечити цьому Кодексу, іншим федеральним законам, указам Президента Російської Федерації, постановами Правитель-ства Російської Федерації і нормативним правовим актам федеральних органів виконавчої влади.
Органи місцевого самоврядування мають право приймати нормативні правові акти, що містять норми трудового права, в межах своєї компетенції відповідно до цього Кодексу, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 5. Трудове законодавство і інші акти, що містять норми трудового права "
 1. Стаття 13. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, в просторі
  трудового права, діють на всій території Російської Федерації, якщо в цих законах та інших нормативних правових актах не передбачено інше. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації, що містять норми трудового права, діють в межах території відповідного суб'єкта Російської Федерації. Нормативні
 2. Стаття 362. Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  стаття в зміненому вигляді відтворює положення гл. 62 ТК "Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права", що складається всього лише з однієї статті (див. ст. 419 і коммент. До
 3. Стаття 8. Локальні нормативні акти, містять норми трудового права
  трудового права (далі - локальні нормативні акти), в межах своєї компетенції-ції згідно з трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективними договорами, угодами. У випадках, передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, колективним
 4. Розділ XIII. Захист трудових прав і свобод. розгляд і вирішення трудових суперечок. відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
  трудових прав і свобод. розгляд і вирішення трудових суперечок. відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового
 5. Стаття 11. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
  трудового права, регулюються трудові відносини та інші безпосередньо пов'язані з ними відносини. Трудове законодавство і інші акти, що містять норми трудового права, також застосовуються до інших відносин , пов'язаний-ним з використанням особистої праці, якщо це передбачено цим Кодексом або іншим федеральним законом. Усі роботодавці (фізичні особи та юридичні особи, незалежно від їх
 6. Стаття 362. Відповідальність за порушення трудо-вого законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, несуть відповідальність у випадках і порядку, що встановлені цим Кодексом та іншими федеральними законами. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 7. Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
  трудовими, на учнів з моменту його укладення поширюються норми трудового законодавства, включаючи і норми, що регулюють охорону праці. Всі учні користуються трудовими правами і несуть обов'язки нарівні з працівниками даної організації, включаючи підпорядкування правилам внутрішнього трудового
 8. Стаття 9. Регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин в дого- ворной порядку
  трудовим законодавством регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними від-носіння може здійснюватися шляхом укладення, зміни, доповнення працівниками і роботодавцями колективних договорів, Угоді, трудових договорів. Колективні договори, угоди , трудові договори не можуть містити умов, що обмежують права або знижують рівень гарантій
 9. Глава 62. Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
  трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового
 10. Стаття 15. Трудові відносини
  трудової функції (роботи за посадою відповідно до штатного розкладу, професії, спеціальності з вказівкою кваліфікації; конкретного виду доручається працівникові роботи), підпорядкуванні працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку при забезпеченні роботодавцем умов праці, передбачених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права,
 11. Стаття 13. Дія трудового законодавства та інших актів , що містять норми трудового права, в просторі
  трудового права, на всій території РФ, що означає обов'язковість їх застосування на всій території РФ, якщо в цих законах та інших актах не передбачено інше. 2. Закони та інші нормативні правові акти суб'єктів РФ діють в межах території відповідних суб'єктів РФ. Закони суб'єктів РФ, які містять норми трудового права, не повинні суперечити ТК та іншим федеральним законам (ч. 9 ст.
 12. Глава 57. Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового
 13. Стаття 206. Недійсність умов учнівського договору
  трудовим законодавством. Раніше також зазначалося, що неприпустиме включення до учнівський договір умов, що суперечать чинному законодавству або знижують рівень гарантій для працівника, що проходить навчання (див. коментар. до ст. 199). У разі порушення встановленого правила неправомірні умови учнівського договору визнаються недійсними, і застосовуються закони та інші
 14. Коментар до статті 5.27
  трудового законодавства. Стосовно до ч. 1 коментованої статті слід враховувати, що ст. 5 Трудового кодексу РФ розрізняє поняття "трудове законодавство" і "інші нормативні правові акти, що містять норми трудового права". Відповідно до ст. 5 Трудового кодексу РФ до трудового законодавства (включаючи законодавство про охорону праці) відносяться поряд з зазначеним Кодексом
© 2014-2022  yport.inf.ua