Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 4. Заборона примусової праці

Примусова праця заборонена.
Примусова праця - виконання роботи під загрозою застосування будь-якого покарання (насильницького впливу), в тому числі:
з метою підтримки трудової дисципліни;
в якості міри відповідальності за участь у страйку;
в якості засобу мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного розвитку;
в якості міри покарання за наявність або висловлювання політичних поглядів чи ідеологічних переконань, протилежних встановленій політичній, соціальній або економічній системі;
як захід дискримінації за ознаками расової, соціальної, національної чи релігійної приналежності.
До примусової праці також відноситься робота, яку працівник змушений виконувати під загрозою застосування будь-якого покарання (насильницького впливу), в той час як відповідно до цього Кодексу або іншими федеральними законами він має право відмовитися від її виконання, в тому числі у зв'язку з:
порушенням встановлених термінів виплати заробітної плати або виплатою її не в повному розмірі;
виникненням безпосередньої загрози для життя і здоров'я працівника внаслідок порушення вимог охорони праці, в ча-місцевість незабезпечення його засобами колективного або індивідуального захисту відповідно до встановлених норм.
(Частина третя в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Для цілей цього Кодексу примусова праця не включає в себе:
роботу, виконання якої обумовлено законодавством про військовий обов'язок і військову службу чи її замінника альтернативних цивільній службі;
роботу, виконання якої обумовлено введенням надзвичайного чи воєнного стану в порядку, встановленому федераль -ними конституційними законами;
роботу, виконувану в умовах надзвичайних обставин, тобто у разі лиха або загрози лиха (пожежі, наводнили-ня, голод, землетруси, епідемії чи епізоотії) і в інших випадках, ставлять під загрозу життя чи нормальні життєві умови всього населення або його частини;
роботу, виконувану внаслідок вступило в законну силу вироку суду під наглядом державних органів, відпові-ських за дотримання законодавства при виконанні судових вироків.
(Частина четверта в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 4. Заборона примусової праці"
 1. Стаття 4. Заборона примусової праці
  Коментар до статті Заборона примусової праці є конституційним положенням. У ст. 37 Конституції РФ зазначено, що примусова праця заборонена. Це означає, що нікого не можна зобов'язати виконувати роботу під загрозою застосування покарання. Кожен має право вибирати будь рід діяльності і професію і має право взагалі не займатися трудовою діяльністю. Конституційна заборона
 2. Стаття 60.8. Умови праці засуджених до примусової тельним роботам
  1. Засуджені до примусових робіт залучаються до праці відповідно до трудового законодавства Російської Феде-рації, за винятком правил прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення на іншу роботу, відмови від виконання роботи, предос тавленія відпусток. 2. Переклад засудженого до примусових робіт на іншу роботу в разі виробничої необхідності або в відпо-вії з
 3. Стаття 4. Заборона примусової праці
  1. Коментована стаття заснована на положеннях ч. 2 ст. 37 Конституції, яка встановлює, що примусова праця заборонена. Принцип заборони примусової праці, закріплений у ст. 2 ТК як один із загальновизнаних принципів правового регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин, отримав свій повний розвиток в коментованій статті. Даний принцип
 4. Стаття 60.12. Виховна робота із засудженими-ми до примусових робіт
  1. З засудженими до примусових робіт адміністрацією виправного центру проводиться виховна робота. 2. Активну участь засуджених до примусових робіт у проведених заходах виховного характеру заохочується і враховується при застосуванні до них передбачених статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення. 3. Виховна робота із засудженими до
 5. Стаття 60.20. Матеріальна відповідальність осу-ждения до примусових робіт
  1. У разі заподіяння під час відбування примусових робіт матеріального збитку державі або фізичним і юриди-ного особам засуджені до примусових робіт несуть матеріальну відповідальність у порядку і в розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації. 2. Засуджений до примусових робіт відшкодовує пряму дійсну шкоду, заподіяну з його вини
 6. Стаття 60.14. Заходи стягнення, що застосовуються до осуж-денним до примусових робіт
  До засуджених до примусових робіт, які допустили порушення порядку та умов відбування примусових робіт, адміні-ністраціей виправного центру можуть застосовуватися такі заходи стягнення: а) догану; б) скасування права проживання поза гуртожитку; в) оселення в приміщення для порушників на строк до 15
 7. Стаття 11.19. Порушення правил провезення ручної поклажі, багажу і вантажобагажу
  1. Провезення ручної поклажі понад установлені норми без оплати на повітряному, морському, внутрішньому водному або залізничному транспорті - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці. 2. Провезення багажу без оплати в автобусі міжміського сполучення - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі трьох десятих мінімального розміру оплати
 8. Стаття 60.21. Обов'язкове соціальне страхування засуджених до примусових робіт
  1. Засуджені до примусових робіт, залучені до праці, підлягають обов'язковому соціальному страхуванню в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації. 2. Засуджені до примусових робіт, які втратили працездатність під час відбування примусових робіт, мають пра-во на відшкодування збитків у випадках і в порядку, які передбачені законодавством Російської Федерації.
 9. Стаття 60.10. Утримання із заробітної плати осуж-денних до примусових робіт
  1. З заробітної плати засуджених до примусових робіт виробляються відрахування в розмірі, встановленому вироком су-так, а також утримання для відшкодування витрат за їх змісту відповідно до статті 60.5 цього Кодексу. 2. Відшкодування засудженими до примусових робіт витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому
 10. Стаття 60.15. Порушення порядку та умов відбувши-ня примусових робіт
  1. Порушеннями порядку та умов відбування примусових робіт є: а) порушення громадського порядку, за яке засудженого було притягнуто до адміністративної відповідальності, б) порушення трудової дисципліни; в) порушення встановлених для засудженого правил проживання у виправному центрі, р) неявка без поважних причин на реєстрацію у виправний центр засудженого, якому
 11. Стаття 102. Продовження, зміна і припинення застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 102
  1. Продовження, зміна і припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється судом за поданням адміністрації установи, що здійснює примусове лікування, на підставі висновку комісії лікарів-психіатрів. 2. Особа, якій призначена примусовий захід медичного характеру, не рідше одного разу на шість місяців підлягає огляду комісією
 12. Стаття 19.12. Передача або спроба передачі заборонених предметів особам, яких тримають в установах кримінально-виконавчої системи, слідчих ізоляторах або ізоляторах тимчасового утримання
  Передача або спроба передачі будь-яким способом особам, яких тримають в установах кримінально-виконавчої системи, слідчих ізоляторах або ізоляторах тимчасового утримання та інших місцях утримання під вартою, предметів, речовин або продуктів харчування, придбання, зберігання чи використання яких заборонено законом, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до
 13. 15.4. Заходи адміністративного припинення
  Заходи адміністративного припинення це вид заходів адміністративного примусу, що застосовуються з метою припинення протиправного діяння й запобігання настання шкідливих наслідків. Підстава застосування заходів адміністративного припинення - протиправне діяння, зазначені заходи можуть застосовуватися тільки в момент його вчинення. Заходами адміністративного припинення виступають: вимога
 14. Стаття 23.12. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці
  1. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 5.27, статтями 5.28 - 5.34, 5.44 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор праці
 15. Стаття 12.36. Перешкоджання законній діяльності з управління та експлуатації транспортних засобів
  Блокування коліс, евакуація транспортних засобів, причепів і тентів до них, зняття номерних знаків, примусове направлення на здачу іспитів з теорії та практики водіння осіб, які отримали в установленому порядку водійські посвідчення, а також застосування до власників транспортних засобів, водіям та іншим учасникам дорожнього руху будь-яких інших заходів адміністративного примусу, за
 16. Стаття 98. Цілі застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 98
  1. Примусові заходи медичного характеру не спрямовані на відновлення соціальної справедливості, вирішення завдання загальної превенції, не містять елементів кари, не виражають негативної оцінки суспільно небезпечних дій та осіб, які їх вчинили. 2. Цілями примусових заходів медичного характеру є поліпшення психічного стану або вилікування хворих, при якому вони перестають
 17. Стаття 60.3. Обчислення строку примусових ра-бот
  1. Термін примусових робіт обчислюється з дня прибуття засудженого до виправного центру. 2. В термін примусових робіт зараховуються час утримання засудженого під вартою як запобіжного заходу, час прямування у виправний центр під конвоєм, а також час короткострокових виїздів, що надаються засудженому відповідно до статті 60.4 цього Кодексу, з розрахунку один день
© 2014-2022  yport.inf.ua