Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 3. Заборона дискримінації у сфері праці

Кожен має рівні можливості для реалізації своїх трудових прав.
Ніхто не може бути обмежений у трудових правах і свободах або отримувати будь-які переваги незалежно від статі, раси, кольору шкіри, національності, мови, походження, майнового, сімейного, соціального і посадового становища, віку , міс-та проживання, ставлення до релігії, політичних переконань, належності або неналежності до громадських об'єднань, а також від інших обставин, не пов'язаних з діловими якостями працівника.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Не є дискримінацією встановлення відмінностей, винятків, переваг, а також обмеження прав працівників, які визначаються властивими даному виду праці вимогами, встановленими федеральним законом, або обумовлені особливою забо-тій держави про осіб, які потребують підвищеного соціального і правового захисту.
Особи, які вважають, що вони піддалися дискримінації у сфері праці, вправі звернутися до суду із заявою про відновлення на-порушених прав, відшкодування матеріальної шкоди і компенсації моральної шкоди.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 3. Заборона дискримінації у сфері праці"
 1. Стаття 132. Оплата по праці
  стаття закріплює принципи інституту заробітної плати, які засновані на гарантованому ст. 37 Конституції право на винагороду за працю без будь-якої дискримінації і не нижче встановленого федеральним законом МРОТ, на право кожного на винагороду, яка забезпечує, як мінімум, усім трудящим справедливу зарплату і рівну винагороду за працю рівної цінності без якого б то не було
 2. Стаття 3. Заборона дискримінації у сфері праці
  стаття допускає можливість компенсації моральної шкоди, заподіяної порушенням правила про заборону дискримінації. Розмір компенсації моральної шкоди не залежить від відшкодування заподіяної дискримінацією матеріального збитку. При визначенні його розміру враховуються ступінь фізичних і моральних страждань, заподіяних дискримінацією, вина особи, яка допустила дискримінацію, і інші
 3. Стаття 3. Заборона дискримінації у сфері праці
  заборона дискримінації у сфері праці (абз. 2 ч. 2 ст. 2 ТК), принцип рівності прав і можливостей працівників (абз. 5 ч. 2 ст. 2 ТК) . Заборона дискримінації у сфері праці означає, що не можуть обмежуватися трудові права і свободи або встановлюватися будь-які переваги за обставинами, не пов'язаним з діловими якостями працівника та визнаним дискримінаційними, оскільки кожен
 4. Стаття 132. Оплата по праці
  стаття встановлює критерії визначення розміру заробітної плати, в якості яких виступають кваліфікація працівника, складність праці, його кількість і якість (див. коментар. До ст. 129). Треба відзначити, що оплата праці працівника залежить не тільки від цих критеріїв, але і від умов праці, від індивідуальних і колективних досягнень та інших факторів, які проте завжди носять
 5. Стаття 132. Оплата по праці
  дискримінація при встановленні і зміні умов оплати праці. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 6. Стаття 26. Рівні соціального партнерства
  сфері праці в Російській Федерації; міжрегіональному рівні, на якому встановлюються основи регулювання відносин у сфері праці в двох і більше суб'єктах Російської Федерації; регіональному рівні, на якому встановлюються основи регулювання відносин у сфері праці в суб'єкті Російської Феде-рації; галузевому рівні, на якому встановлюються основи регулювання відносин у сфері праці
 7. Стаття 7
  дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то не було підбурювання до такої
 8. Стаття 5.62. Дискримінація (введена Федеральним законом від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
  Дискримінація, тобто порушення прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина залежно від її статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, приналежності до суспільних об'єднань або яким-небудь соціальним групам, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від
 9. Стаття 237. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівникові
  стаття передбачає, що у всіх випадках неправомірних дій (бездіяльності) роботодавця працівник має право вимагати відшкодування моральної шкоди, якщо їх наслідком стали фізичні або моральні страждання працівника. Визнати неправомірними дії роботодавця можуть відповідні органи з розгляду індивідуальних трудових спорів (див. ст . 357, 382 ТК) за заявою працівника.
 10. 42. Загальні положення законодавства про працю
  заборона примусової праці та дискримінації у сфері праці; 2) захист від безробіття та сприяння у працевлаштуванні, забезпечення права кожного працівника на справедливі умови праці, рівність прав і можливостей працівників; 3) забезпечення права кожного працівника на своєчасну та в повному розмірі виплату справедливої заробітної плати, просування по роботі з урахуванням продуктивності
 11. Стаття 218. Комітети (комісії) з охорони праці
  сфері праці. (Частина перша в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Комітет (комісія) з охорони праці організовує спільні дії роботодавця та працівників щодо забезпечення вимог ох-рани праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань, а також організує проведення перевірок умов і охорони праці на робочих місцях та інформування працівників про
 12. Стаття 23
  дискримінації, має право на рівну оплату за рівну працю. 3. Кожний працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім'ї, і, при необхідності, іншими засобами соціального забезпечення. 4. Кожна людина має право створювати професійні спілки і входити до професійних
 13. Стаття 6.18. Порушення встановлених законодавством про фізичну культуру і спорт вимог про запобігання допінгу в спорті і боротьбі з ним (введена Федеральним законом від 06.12.2011 N 413-ФЗ)
  забороненої субстанції і (або) забороненого методу незалежно від згоди спортсмена або в сприянні у використанні спортсменом або щодо спортсмена забороненої речовини і (або) забороненого методу, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, - тягне дискваліфікацію на строк від одного року до двох років. 2. Ті ж дії, вчинені щодо неповнолітнього
 14. Стаття 251. Особливості регулювання праці
  стаття відкриває розд. XII ТК "Особливості регулювання праці окремих категорій працівників", що включає 15 розділів (101 статтю). У нормах даного розділу знаходить свій вияв диференціація правового регулювання праці. Диференціація правового регулювання праці означає, що поряд із загальними нормами трудового права, що поширюються на всіх працівників і роботодавців (ст. 11 ТК),
 15. Стаття 26. Рівні соціального партнерства
  сфері праці в Російській Федерації; на міжрегіональному рівні відповідні основи охоплюють своїм регулюванням два і більше суб'єкта РФ; на регіональному - встановлені основи визначають регулювання лише в одному суб'єкті РФ; на галузевому рівні сфера регулювання основ стосується регулювання відносин у сфері праці стосовно або до однієї галузі, або до кількох галузях, наприклад,
 16. Стаття 217. Служба охорони праці в організації
  сфері праці. (В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 238-ФЗ) Структура служби охорони праці в організації і чисельність працівників служби охорони праці визначаються роботодавцем з урахуванням рекомендацій федерального органу виконавчої влади, який здійснює функції з нормативно -правового регулювання у сфері праці. (В ред. Федерального закону від 22.08.2004 N
 17. Стаття 11.19. Порушення правил провезення ручної поклажі, багажу і вантажобагажу
  заборонених до перевезення, а так само здача небезпечних речовин на зберігання в залізничні камери зберігання - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці. 4. Провезення без оплати домашніх тварин і птахів - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати
© 2014-2022  yport.inf.ua