Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
П. В. Крашенинников. Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 50. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

Коментар до статті 1. АПК 2002 серед осіб, що у справі, називає третіх осіб (ст. 40). Кодекс не призводить ні визначення, ні чорт третіх осіб. На жаль, в судово-арбітражній практиці дуже багато прикладів скасування судових актів зважаючи незалучення до розгляду у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
Треті особи поділяються на дві групи: 1) треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, і 2) треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Однак для обох груп третіх осіб характерні загальні риси і специфічні, властиві кожному виду третіх осіб.
Загальні риси, якими володіють обидві групи третіх осіб, такі:
1) дані суб'єкти віднесені законом до осіб, які беруть участь у справі, що визначає їх правове становище і сукупність прав;
2) треті особи мають певний ступінь зацікавленості в результаті справи. Ця зацікавленість різна у кожного з видів, але важливо, що юридична зацікавленість є. Наприклад, третя особа заявляє самостійні вимоги на предмет спору, а третя особа без самостійних вимог на предмет спору зацікавлене в результаті справи, тому що до нього згодом можливо пред'явити регресний позов;
3) рішення у справі має значення для третіх осіб, але це значення різна залежно від групи третіх осіб:
- для третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, рішення містить відповідь на заявлені претензії на предмет спору;
- для третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, рішення суду має преюдиціальне значення. У новому процесі, в якому третя особа стане стороною, не треба буде знову доводити обставини, встановлені раніше;
4) інтереси третіх осіб не збігаються з інтересами первинних позивачів і відповідачів;
5) треті особи вступають або залучаються у започаткований цивільний процес. Третя особа, заявляючи самостійні вимоги щодо предмета спору, вступає в розпочатий процес шляхом подання позову. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, залучається судом як такого.
2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, є суб'єктами спірного матеріального правовідносини. Вони вступають у започаткований процес добровільно шляхом подання позовної заяви до винесення судом рішення у справі (до видалення суду до нарадчої кімнати для вирішення справи). Примусове залучення до судового розгляду даної групи третіх осіб не допускається в силу принципу диспозитивності. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть претендувати на весь предмет спору або на його частину. Їхні інтереси протистоять, як правило, обом сторонам (і позивачу, і відповідачу). Але можлива ситуація, коли інтереси третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, протистоять лише одній стороні, але й не збігаються з інтересами іншої сторони.
3. Для вступу в процес третя особа, заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, подає позовну заяву, складену за всіма правилами, пропонованим законом до даного документу. Вимога третьої особи може бути звернено або до обох сторін процесу, або тільки до однієї. У позовній заяві повинно бути також зазначено клопотання про допуск до участі в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, у розгляді справи (бажано зазначення номера справи). Подача позову здійснюється за правилами його пред'явлення. Суддя (суд) виносить ухвалу про допуск до розгляду справи третьої особи. Після вступу в справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, розгляд справи проводиться з самого початку; з цього випливає, що термін розгляду справи обчислюється з моменту винесення арбітражним судом ухвали про допуск в процес третьої особи (1).
---
(1) Пункт 17 інформаційного листа Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 22 грудня 2005 р. N 99 "Про окремі питання практики застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації".
Якщо арбітражний суд не допустить третя особа, заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, до участі в процесі, то буде винесено відповідну ухвалу. Виникає питання про долю позову. У зв'язку з цим в науці пропонується виносити ухвалу про прийняття заяви до провадження (якщо заява відповідає пропонованим вимогам), оскільки АПК РФ не знає відмови в прийнятті позовної заяви (1). Так іноді надходять і на практиці. Закон не дає прямої відповіді на це запитання. Однак не треба забувати, що особа могла прагнути вступити саме в цей процес і необов'язково побажає, щоб його позовну заяву було розглянуто поза даної справи.
---
(1) Абушенко Д.Б. Указ. соч. С. 126.
Третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, може вступити в процес тільки при провадженні в суді першої інстанції.
4. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, користуються правами і несуть обов'язки позивача, за винятком обов'язку дотримання претензійної чи іншого досудового порядку врегулювання спору, якщо це передбачено федеральним законом для даної категорії спорів або договором (ч. 2 ст. 50 АПК РФ) , тобто це загальні права та обов'язки (ст. 41 АПК РФ) і спеціальні права та обов'язки сторін (ст. 49 АПК РФ). Разом з тим в гол. 15 АПК РФ, присвяченій примирливим процедур, не говориться про те, що треті особи, які заявили самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть бути суб'єктами укладення мирової угоди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 50. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору "
 1. Стаття 42. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору
  особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета
 2. Стаття 42. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору
  третіх осіб із самостійними вимогами. Суддя за результатами розгляду заяви зацікавленої особи виносить ухвалу про визнання його третьою особою в даній справі або про відмову в такому визнанні. Визначення про відмову у визнанні заявника третьою особою із самостійними вимогами може бути оскаржене в апеляційному чи касаційному порядку, чого не передбачав ЦПК 1964
 3. Стаття 43. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору
  третьою особою, не є підставою для застосування судом позовної давності, якщо відповідне заява не зроблено стороною по спору (п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 12 листопада 2001 р. N 15 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням норм ЦК про позовної давності") * (88). 2. Вступ у справу третьої особи означає появу нового зацікавленого учасника процесу. В
 4. Стаття 70. Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами
  третіх осіб. Проте слід враховувати, що згідно з ч. 2 ст. 50 АПК РФ треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, користуються правами і несуть обов'язки позивача, за винятком обов'язку дотримання претензійної чи іншого досудового порядку врегулювання спору, якщо це передбачено федеральним законом для даної категорії спорів або договором. Таким
 5. Стаття 236. Висилка копії заочного рішення суду
  треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, і особи, що звернулися до суду на захист інтересів інших осіб. Отже, у разі неявки в судове засідання цих осіб правила ч. 2 ст. 236 ЦПК про висилку копії заочного рішення поширюються і на них. Що стосується третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, то в разі неявки в судове засідання
 6. Стаття 164. Судові дебати
  особи, що у справі, його представника міститься аналіз і оцінка обставин справи, досліджених в суді доказів, заперечення щодо прозвучали доводів протилежної сторони, тлумачення підлягає застосуванню норми права, нерідко в дебатах лунають посилання на судову практику з розгляду аналогічних випадків. Завершується виступ висновком щодо заявлених
 7. Стаття 43. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору
  третіх осіб, не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, при його застосуванні призведе до порушення права П.А. Каменських на розгляд її справи в суді першої інстанції. При цьому точку зору самої П.А. Каменських з даного питання суд не з'ясовував. 2. Відповідно до ст. 47 (ч. 1) Конституції Російської Федерації ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в
 8. Стаття 174. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
  третіх осіб самі містять відомості про шуканих фактах і тому також служать засобом виконання названої процесуальної завдання (див. коментар до ст. 68 ЦПК). 2. У коментованій статті встановлюється послідовність виступу беруть участь у справі, яка повинна судом суворо дотримуватися. У сформульованих в ній правилах про черговість виступу учасників розгляду та вирішення
 9. Стаття 139. Укладення мирової угоди
  треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, прокурор, який діє у порядку ст. 52 АПК РФ, суб'єкти, перелічені в ст. 53 Кодексу. Неоднозначно в судовій практиці вирішується питання про можливість укладення мирової угоди третьою особою, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, оскільки у коментованій статті зазначено, що
 10. Стаття 98. Розподіл судових витрат між сторонами
  третіх осіб із самостійними вимогами на предмет спору і третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору див. коментар до ст. 90 ЦПК. Крім того, будь-яка особа, яка бере участь у справі і яке заявило клопотання про виклик свідків, призначення експертизи (виключаючи осіб, зазначених у ч. 2 ст. 45, ч. 2 ст. 46, ч. 3 ст. 96 ЦПК), зобов'язана попередньо внести необхідні грошові кошти (ч.
 11. Стаття 99. Стягнення компенсації за втрату часу
  який заявляє вимогу про стягнення на його користь винагороди за фактичну втрату часу в порядку, передбаченому ст. 92 ЦПК РРФСР (ст. 99 ЦПК РФ), має подати докази, які свідчили б про недобросовісність відповідача в заяві спору проти позову або про його систематичному протидії правильному і швидкому розгляду і вирішенню справи (Огляд законодавства
 12. Стаття 162. Дослідження доказів
  статтями). Винятком із принципу безпосередності є забезпечення доказів і судове доручення, процедура яких передбачає дослідження доказів і їх фіксацію іншими суб'єктами, ніж суд, що розглядає конкретну справу (див. коментарі до ст. 72, 73 АПК РФ). Однак докази, отримані в результаті судового доручення та забезпечення доказів, повинні бути
 13. Стаття 327. Розгляд справи судом апеляційної інстанції
  третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, при його застосуванні призведе до порушення права П.А. Каменських на розгляд її справи в суді першої інстанції. При цьому точку зору самої П.А. Каменських з даного питання суд не з'ясовував. 2. Відповідно до ст. 47 (ч. 1) Конституції Російської Федерації ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в
 14. Стаття 178. Додаткове рішення
  треті особи , які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, прокурор, державні органи, органи місцевого самоврядування. Зважаючи на те, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не є учасниками спірного матеріального правовідносини, враховуючи специфіку підстав, за якими може бути винесено додаткове
 15. Стаття 7
  треті особи, з іншого боку, пов'язані будь-яким звичаєм, щодо якого вони домовилися, та практикою, яку вони встановили у своїх взаємних відносинах. 2. За відсутності угоди про інше вважається, що сторони мали на увазі застосування звичаю, про який вони знали або повинні були знати і який в міжнародній торгівлі широко відомий і постійно дотримується сторонами в договорах
© 2014-2022  yport.inf.ua