Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
П. В. Крашенинников. Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 51. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

Коментар до статті 1. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не є суб'єктом спірного матеріального правовідносини, існуючого між позивачем і відповідачем. Наприклад, замовник пред'явив позов до підрядника про усунення недоліків у виконаній роботі. Підрядник залучає на своєму боці третя особа - субпідрядник. У разі задоволення позову підрядник зможе пред'явити позов до субпідряднику. При розгляді даної справи буде діяти преюдиціальність попереднього судового рішення, тому сторонам не треба буде передоказивать факти, встановлені раніше.
Один характер правовідносин існує між сторонами і інший - між третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, і тією стороною, на якій воно виступає. Так, при розгляді справи про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, позивач і відповідач (будучи власниками джерел підвищеної небезпеки) пов'язані правовідносинами з відшкодування шкоди, а відповідач і третя особа на його стороні (водій автомобіля) - трудовими правовідносинами.
Підстава участі в справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, - матеріально-правова зацікавленість. Ця зацікавленість часто виражена в можливості пред'явлення регресного позову (ст. 461, 462, 1068, 1069, 1079 - 1081 ЦК України), але може бути й інша зацікавленість. Рішення суду для даної групи третіх осіб має преюдиціальне значення.
2. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, може вступати в процес на стороні позивача або відповідача за власною ініціативою або залучатися до процесу за клопотанням сторони або з ініціативи суду. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, вступають у процес на підставі винесеного судом ухвали.
Вступ третьої особи в процес допустимо до прийняття судового акта, яким закінчується розгляд справи в першій інстанції (реально до видалення суду до нарадчої кімнати для винесення рішення по справі).
Права та обов'язки третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, вже, ніж у сторін. Третім особам, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не надано права на зміну підстави або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмова від позову, визнання позову або укладення мирової угоди, пред'явлення зустрічного позову, вимогу примусового виконання судового акта. І це закономірно, тому що дані суб'єкти не є сторонами спірного матеріального правовідносини.
3. Про вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, або про залучення третьої особи до участі у справі або про відмову в цьому арбітражним судом виноситься ухвала. Визначення не підлягає оскарженню.
4. У разі якщо третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, вступила у справу після початку судового розгляду, розгляд справи в першій інстанції арбітражного суду проводиться з самого початку. Нерідко на практиці виникає питання про те, що розуміється під розглядом справи з початку: з початку підготовки справи або з початку судового розгляду. Традиційно і в цивільному процесуальному праві під розглядом справи "з початку" розумілося "з початку судового розгляду". Термін, на який відкладено судовий розгляд, може бути використаний сторонами для підготовки справи до нового судового засідання.
Одна з істотних проблем судово-арбітражної практики - непритягнення до судового розгляду третіх осіб, не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
Позивачі в позовних заявах вказують на необхідність залучення до справи третіх осіб, не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Чи зобов'язаний суд залучити вказана особа в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору? У законі немає прямої відповіді на поставлене запитання. Однак для відповіді важливо, хто визначає залучення третіх осіб, не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Відповідь дан в ч. 3 ст. 51 АПК РФ: це питання вирішує суд, відображаючи своє рішення у визначенні. Суд не зобов'язаний слідувати вказівкою в позовній заяві про залучення суб'єкта в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору. Подібне вказівку в позовній заяві слід розцінювати як клопотання. Суд же задовольняє відповідне клопотання про залучення до справи третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, тільки в тому випадку, якщо визнає, що судовим актом можуть бути порушені його інтереси. Підставою для такої відповіді є зміст ч. 1 ст. 51 АПК РФ, згідно з якою треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу, а також можуть бути залучені до участі у справі за клопотанням сторони або з ініціативи суду. Про вступ вказаної особи в процес або про його притягнення в процес або про відмову в цьому арбітражним судом виноситься ухвала. Отже, суд має право або допустити в процес третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, або не допустити. При вирішенні питання про допуск в процес суддя зобов'язаний виходити з того, який правовий інтерес має дана особа. Якщо в силу федерального закону цей суб'єкт повинен бути обов'язковим співвідповідачем, то є підстави для притягнення його в якості такого, навіть якщо позивач вказав його в якості третьої особи.
Виникає чимало й інших питань щодо третіх осіб. Наприклад, чи вправі третя особа, притягнуте до участі у справі за клопотанням однієї зі сторін, відмовитися від участі в суперечці, який, на його думку, не стосується прав та обов'язків третьої особи? Відповідь однозначна: ні, не може, тому що вступає в процес не добровільно, а залучається судом.
У якому порядку арбітражний суд звільняє від участі у справі третю особу, необгрунтовано притягнуте позивачем до суперечки в цьому процесуальному ролі? АПК 2002 не знає такого інституту, як звільнення від участі у справі. Закон говорить про те, що суд виносить ухвалу про вступ третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, про його залучення до участі у справі, про відмову в цьому. Отже, при вирішенні даного питання на момент винесення ухвали повинен бути встановлений характер правовідносин між особами, що у справі. Однак не завжди це можливо зробити на момент винесення ухвали. У цьому випадку якщо при розгляді справи суддя дійде висновку, що третя особа не має юридичної зацікавленості і було залучено до процесу помилково, то про це буде зроблено висновок у мотивувальній частині судового акту. Разом з тим на практиці судді іноді виносять ухвалу, згідно з яким виводять раніше притягнуте третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору. Такий вид визначення не передбачений АПК РФ, однак зрозуміти суд можна: до участі у справі залучено третю особу, для якого надалі рішення буде преюдиціальне. У процесі розгляду справи суд встановив, що третя особа було залучено до участі у справі необгрунтовано. Однак повторимося: в законодавстві не передбачено виведення третьої особи з процесу розгляду справи.
У процесі розгляду судової справи було заявлено клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, як співвідповідача. АПК РФ не передбачає процедуру перетворення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, в співвідповідача. Тому в даному випадку при розгляді клопотання треба виходити з характеру правовідносин. Якщо мова йде про ті випадки, коли федеральний закон передбачає обов'язкову участь у справі іншого відповідача, то арбітражний суд повинен залучити до участі у справі другого відповідача (абз. 2 ч. 2 ст. 46 АПК РФ). Аналогічна ситуація, коли неможливо без другого відповідача розглянути справу (абз. 1 ч. 2 ст. 46 АПК РФ). Співвідповідачі повинні бути "пов'язані" з позивачем спірним матеріальним правовідносинами. У зв'язку з цим якщо є підстави для обов'язкового співучасті на стороні відповідача, то арбітражний суд, керуючись ч. 2 ст. 46 АПК РФ, привертає особу як співвідповідача, навіть якщо до цього воно було помилково залучено в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 51. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору "
 1. Стаття 42. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору
  особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета
 2. Стаття 42. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору
  третіх осіб із самостійними вимогами. Суддя за результатами розгляду заяви зацікавленої особи виносить ухвалу про визнання його третьою особою в даній справі або про відмову в такому визнанні. Визначення про відмову у визнанні заявника третьою особою із самостійними вимогами може бути оскаржене в апеляційному чи касаційному порядку, чого не передбачав ЦПК 1964
 3. Стаття 50. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору
  третіх осіб (ст. 40). Кодекс не призводить ні визначення, ні чорт третіх осіб. На жаль, в судово-арбітражній практиці дуже багато прикладів скасування судових актів зважаючи незалучення до розгляду у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Треті особи поділяються на дві групи: 1) треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо
 4. Стаття 43. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору
  третьою особою, не є підставою для застосування судом позовної давності, якщо відповідне заява не зроблено стороною по спору (п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 12 листопада 2001 р. N 15 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням норм ЦК про позовної давності") * (88). 2. Вступ у справу третьої особи означає появу нового зацікавленого учасника процесу. В
 5. Стаття 70. Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами
  третіх осіб. Проте слід враховувати, що згідно з ч. 2 ст. 50 АПК РФ треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, користуються правами і несуть обов'язки позивача, за винятком обов'язку дотримання претензійної чи іншого досудового порядку врегулювання спору, якщо це передбачено федеральним законом для даної категорії спорів або договором. Таким
 6. Стаття 236. Висилка копії заочного рішення суду
  треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, і особи, що звернулися до суду на захист інтересів інших осіб. Отже, у разі неявки в судове засідання цих осіб правила ч. 2 ст. 236 ЦПК про висилку копії заочного рішення поширюються і на них. Що стосується третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, то в разі неявки в судове засідання
 7. Стаття 164. Судові дебати
  особи, що у справі, його представника міститься аналіз і оцінка обставин справи, досліджених в суді доказів, заперечення щодо прозвучали доводів протилежної сторони, тлумачення підлягає застосуванню норми права, нерідко в дебатах лунають посилання на судову практику з розгляду аналогічних випадків. Завершується виступ висновком щодо заявлених
 8. Стаття 40. Склад осіб, що у справі
  третіх, особи, які беруть участь у справі, можуть діяти від свого імені на захист чужих або своїх інтересів. По-четверте, вони мають юридичну зацікавленість у результаті справи (матеріально-правової та процесуально-правовий інтерес). Особи, що у справі, традиційно поділяються на дві групи. Першу групу утворюють боку, заявники та зацікавлені особи, а також треті особи. Для даної
 9. Стаття 43. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору
  третіх осіб, не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, при його застосуванні призведе до порушення права П.А. Каменських на розгляд її справи в суді першої інстанції. При цьому точку зору самої П.А. Каменських з даного питання суд не з'ясовував. 2. Відповідно до ст. 47 (ч. 1) Конституції Російської Федерації ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в
 10. Стаття 174. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
  третіх осіб самі містять відомості про шуканих фактах і тому також служать засобом виконання названої процесуальної завдання (див. коментар до ст. 68 ЦПК). 2. У коментованій статті встановлюється послідовність виступу беруть участь у справі, яка повинна судом суворо дотримуватися. У сформульованих в ній правилах про черговість виступу учасників розгляду та вирішення
 11. Стаття 139. Укладення мирової угоди
    треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, прокурор, який діє у порядку ст. 52 АПК РФ, суб'єкти, перелічені в ст. 53 Кодексу. Неоднозначно в судовій практиці вирішується питання про можливість укладення мирової угоди третьою особою, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, оскільки у коментованій статті зазначено, що
 12. Стаття 98. Розподіл судових витрат між сторонами
    третіх осіб із самостійними вимогами на предмет спору і третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору див. коментар до ст. 90 ЦПК. Крім того, будь-яка особа, яка бере участь у справі і яке заявило клопотання про виклик свідків, призначення експертизи (виключаючи осіб, зазначених у ч. 2 ст. 45, ч. 2 ст. 46, ч. 3 ст. 96 ЦПК), зобов'язана попередньо внести необхідні грошові кошти (ч.
 13. Стаття 99. Стягнення компенсації за втрату часу
    який заявляє вимогу про стягнення на його користь винагороди за фактичну втрату часу в порядку, передбаченому ст. 92 ЦПК РРФСР (ст. 99 ЦПК РФ), має подати докази, які свідчили б про недобросовісність відповідача в заяві спору проти позову або про його систематичному протидії правильному і швидкому розгляду і вирішенню справи (Огляд законодавства
 14. Стаття 162. Дослідження доказів
    статтями). Винятком із принципу безпосередності є забезпечення доказів і судове доручення, процедура яких передбачає дослідження доказів і їх фіксацію іншими суб'єктами, ніж суд, що розглядає конкретну справу (див. коментарі до ст. 72, 73 АПК РФ). Однак докази, отримані в результаті судового доручення та забезпечення доказів, повинні бути
 15. Стаття 327. Розгляд справи судом апеляційної інстанції
    третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, при його застосуванні призведе до порушення права П.А. Каменських на розгляд її справи в суді першої інстанції. При цьому точку зору самої П.А. Каменських з даного питання суд не з'ясовував. 2. Відповідно до ст. 47 (ч. 1) Конституції Російської Федерації ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в
 16. Стаття 178. Додаткове рішення
    треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, прокурор, державні органи, органи місцевого самоврядування. Беручи до уваги те, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не є учасниками спірного матеріального правовідносини, враховуючи специфіку підстав, за якими може бути винесено додаткове
© 2014-2022  yport.inf.ua