Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 10. Трудове законодавство, інші акти, що містять норми трудового права, і норми міжнародного права

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації відповідно до Конституції Російської Федерації є складовою частиною правової системи Російської Федерації.
Якщо міжнародним договором Російської Федерації встановлені інші правила, ніж передбачені трудовим законодавством і іншими актами, що містять норми трудового права, застосовуються правила міжнародного договору.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 10. Трудове законодавство, інші акти, що містять норми трудового права, і норми міжнародного права"
 1. Стаття 362. Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  стаття в зміненому вигляді відтворює положення гл. 62 ТК "Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права", що складається всього лише з однієї статті (див. ст. 419 і коммент. До
 2. Стаття 13. Дія трудового законодавства і інших актів, що містять норми трудового права, в просторі
  трудового права, діють на всій території Російської Федерації, якщо в цих законах та інших нормативних правових актах не передбачено інше. (в ред. Федерального закону від 30.06 .2006 N 90-ФЗ) Закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації, що містять норми трудового права, діють в межах території відповідного суб'єкта Російської Федерації. Нормативні
 3. Стаття 8. Локальні нормативні акти, які містять норми трудового права
  трудового права (далі - локальні нормативні акти), в межах своєї компетенції-ції згідно з трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективними договорами, угодами. У випадках , передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, колективним
 4. Стаття 5. Трудове законодавство і інші акти, що містять норми трудового права
  трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин відповідно до Конституції Рос-сийской Федерації, федеральними конституційними законами здійснюється: трудовим законодавством (включаючи законодавство про охорону праці), що складається з цього Кодексу, інших федеральних законів і законів суб'єктів Російської Федерації, що містять норми трудового права; іншими
 5. Розділ XIII. Захист трудових прав і свобод. розгляд і вирішення трудових суперечок. відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
  трудових прав і свобод. розгляд і вирішення трудових суперечок. відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового
 6. Стаття 11. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
  трудового права, регулюються трудові відносини та інші безпосередньо пов'язані з ними відносини. Трудове законодавство і інші акти, що містять норми трудового права, також застосовуються до інших відносин, пов'язаний-ним з використанням особистої праці, якщо це передбачено цим Кодексом або іншим федеральним законом . Всі роботодавці (фізичні особи та юридичні особи, незалежно від їх
 7. Стаття 362. Відповідальність за порушення трудо-вого законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, несуть відповідальність у випадках і порядку, що встановлені цим Кодексом та іншими федеральними законами. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 8. Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
  трудовими, на учнів з моменту його укладення поширюються норми трудового законодавства, включаючи і норми, що регулюють охорону праці. Всі учні користуються трудовими правами і несуть обов'язки нарівні з працівниками даної організації, включаючи підпорядкування правилам внутрішнього трудового
 9. Глава 62. Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
  трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового
 10. Глава 57. Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового
 11. Стаття 13. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, в просторі
  трудового права, на всій території РФ, що означає обов'язковість їх застосування на всій території РФ, якщо в цих законах та інших актах не передбачено інше. 2. Закони та інші нормативні правові акти суб'єктів РФ діють в межах території відповідних суб'єктів РФ. Закони суб'єктів РФ, які містять норми трудового права, не повинні суперечити ТК та іншим федеральним законам (ч. 9 ст.
 12. Стаття 9. Регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин в договірних порядку
  трудовим законодавством регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними від-носіння може здійснюватися шляхом укладення, зміни, доповнення працівниками і роботодавцями колективних договорів, Угоді, трудових договорів. Колективні договори, угоди, трудові договори не можуть містити умов, що обмежують права або знижують рівень гарантій
 13. Стаття 15. Трудові відносини
  трудової функції (роботи за посадою відповідно до штатного розкладу, професії, спеціальності з вказівкою кваліфікації; конкретного виду доручається працівникові роботи), підпорядкуванні працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку при забезпеченні роботодавцем умов праці, передбачених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права,
 14. Стаття 19. Трудові відносини, що виникають на ос-новании трудового договору в результаті призначення на посада або затвердження на посаді
  трудового договору в результаті призначення на посаду або затвердження на поса-ності у випадках, передбачених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудо-вого права, або статутом (положенням) організації. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
© 2014-2022  yport.inf.ua