Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 59. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юри-дических осіб при здійсненні територіального плану-вання та містобудівного зонування

1. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
2. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб в резуль-Таті твердження не відповідають вимогам технічних регламентів документів територіального планування муниципаль-них утворень, правил землекористування та забудови, документації з планування територій муніципальних утворень, здійс-нюється в повному обсязі.
3. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 59. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юри-дических осіб при здійсненні територіального плану-вання та містобудівного зонування "
 1. Контрольні питання до § 5.21
  1. Назвіть види шкоди, що підлягає відшкодуванню. 2. Які загальні умови відшкодування шкоди? 3. Чи підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна діями державних органів? 4. Які правила відшкодування шкоди, заподіяної неповнолітнім? 5. У чому полягають особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки? 6. Що підлягає відшкодуванню при заподіянні шкоди життю
 2. Зміна розміру відшкодування шкоди життю або здоров'ю
  Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина носить триваючий, часто вельми тривалий характер. Суми виплачуваного громадянам відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю потерпілого, при підвищенні вартості життя підлягають індексації у встановленому законом порядку. З урахуванням ряду інших обставин суд також може збільшити або зменшити розмір такого відшкодування.
 3. Список рекомендованої літератури
  1. Беспалов Ю. Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю дитини / / Ріс. юстиція. - 1998. - № 10. 2. Коментар до! Застосування Правил відшкодування власником ПІДПРИЄМСТВА, встанови и організації або уповноваженим ним органом Шкоди, заподіяної працівнікові пошкодженню здоров'я, пов'язаним з Виконання ним трудових обов'язків / За ред. В.К. Ма-мутов, Ю.С. Шемшученко. - К.: Б. в., 1995. -
 4. Список рекомендованої літератури
  1. Вердніков В.Г., Кабалкин А.Ю. Відшкодування шкоди, понесеного громадянином при рятуванні соціалістичного майна. -М.: Госюриздат, 1963. - 66 с. 2. Коняєв Н.І. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди і внаслідок порятунку соціалістичного майна. - Куйбишев, 1966. - 51 с. 3. Стависский П.Р. Відшкодування шкоди при порятунку соціалістичного майна, життя і здоров'я
 5. Стаття 62. Розслідування випадків заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб в результаті порушення законодавець-ства про містобудівну діяльність
  1. У разі заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб в результаті на-рушення законодавства про містобудівну діяльність протягом десяти днів з дня заподіяння такої шкоди створюються техниче-ські комісії для встановлення причин такого порушення і визначення осіб, які допустили таке порушення . 2. У разі заподіяння шкоди життю або
 6. 7. Облік майнового стану заподіювача шкоди
  Якщо шкода заподіяна потерпілому громадянином, суд має право зменшити розмір відшкодування шкоди (навіть за наявності всіх умов відповідальності заподіювача), взявши до уваги майновий стан особи, яка завдала шкоди (п. 3 ст . 1083 ЦК). Так, в одній зі справ суд зменшив розмір відшкодування, причитавшегося юридичній особі - власнику автомобіля, з урахуванням того, що шкода була заподіяна літнім
 7. Стаття 115. Умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю Коментар до статті 115
  1. Легкий шкоду здоров'ю тягне кримінальну відповідальність лише в тому випадку, коли він викликав короткочасне (більше 6 і не понад 21 дні) розлад здоров'я або незначну (5%) стійку втрату загальної працездатності. 2. Кримінальна відповідальність за заподіяння легкої шкоди здоров'ю настає лише в разі умисної вини у формі прямого або непрямого умислу. 3. Суб'єкт - фізична
 8. Стаття 1076. Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, визнаним недієздатним
  1. Шкода, заподіяна громадянином, визнаним недієздатним, відшкодовують його опікун або організація, зобов'язана здійснювати за ним нагляд, якщо вони не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини. 2. Обов'язок опікуна чи організації, зобов'язаною здійснювати нагляд з відшкодування шкоди, заподіяної громадянином, визнаним недієздатним, не припиняється в разі наступного визнання його
 9. п.) або відшкодувати завдані збитки (пункт 2 статті 15). Стаття 1083. Урахування вини потерпілого і майнового стану особи, яка заподіяла шкоду
  1. Шкода, що виник внаслідок наміру потерпілого, відшкодуванню не підлягає. 2. Якщо груба необережність самого потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, залежно від ступеня вини потерпілого і заподіювача шкоди розмір відшкодування має бути зменшений. При грубій необережності потерпілого і відсутності вини заподіювача шкоди у випадках, коли його відповідальність
 10. § 2. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина
  § 2. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю
 11. Стаття 1084. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина при виконанні договірних або інших зобов'язань
  Шкода, заподіяна життю або здоров'ю громадянина при виконанні договірних зобов'язань, а також при виконанні обов'язків військової служби, служби в поліції та інших відповідних обов'язків відшкодовується за правилами, передбаченими цією главою, якщо законом або договором не передбачений більш високий розмір відповідальності. (В ред. Федерального закону від 07.02.2011 N 4-ФЗ) Дія
 12. Стаття 1085. Обсяг і характер відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я
  1. При заподіянні громадянину каліцтва або іншого пошкодження його здоров'я відшкодуванню підлягає втрачений потерпілим заробіток (дохід), який він мав або точно міг мати, а також додатково понесені витрати, викликані ушкодженням здоров'я, у тому числі витрати на лікування, додаткове харчування, придбання ліків, протезування , сторонній догляд, санаторно-курортне лікування,
 13. Вопрос_50. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю
  Вопрос_50. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної життю або
 14. Стаття 1090. Наступна зміна розміру відшкодування шкоди
  1. Потерпілий, частково втратив працездатність, вправі у час зажадати від особи, на яку покладено обов'язок відшкодування шкоди, відповідного збільшення розміру її відшкодування, якщо працездатність потерпілого надалі зменшилася у зв'язку із заподіяною ушкодженням здоров'я порівняно з тією, яка залишалася в нього на момент присудження йому відшкодування шкоди. 2.
 15. Стаття 1101. Спосіб і розмір компенсації моральної шкоди
  1. Компенсація моральної шкоди здійснюється в грошовій формі. 2. Розмір компенсації моральної шкоди визначається судом залежно від характеру заподіяних потерпілому фізичних і моральних страждань, а також ступеня вини заподіювача шкоди у випадках, коли вина є підставою відшкодування шкоди. При визначенні розміру компенсації шкоди повинні враховуватися вимоги розумності і
 16. Стаття 1093. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи
  1. У разі реорганізації юридичної особи, визнаного в установленому порядку відповідальним за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю, обов'язок з виплати відповідних платежів несе його правонаступник. До нього ж пред'являються вимоги про відшкодування шкоди. 2. У разі ліквідації юридичної особи, визнаного в установленому порядку відповідальним за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю,
 17. Стаття 1092. Платежі з відшкодування шкоди
  1. Відшкодування шкоди, викликаного зменшенням працездатності або смертю потерпілого, здійснюється щомісячними платежами. За наявності поважних причин суд з урахуванням можливостей заподіювача шкоди може на вимогу громадянина, що має право на відшкодування шкоди, присудити йому належні платежі одноразово, але не більше ніж за три роки. 2. Суми на відшкодування додаткових витрат
© 2014-2022  yport.inf.ua