Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне , екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
Державна дума РФ. Земельний Кодекс Російської Федерації, 2001 - перейти до змісту підручника

Стаття 93. Землі оборони і безпеки


1. Землями оборони та безпеки визнаються землі, які використовуються або призначені для забезпечення діяльності Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, організацій, підприємств, установ, що здійснюють функції з збройного захисту цілісності та недоторканності території Російської Федерації, захисту і охорони Державного кордону Російської Федерації, інформаційної безпеки, іншим видам безпеки в закритих адміністративно-територіальних утвореннях, і права на які виникли в учасників земельних відносин на підставах, передбачених цим Кодексом, федеральними законами.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2003 N 86-ФЗ, від 07.03.2005 N 15-ФЗ)
2. З метою забезпечення оборони можуть надаватися земельні ділянки для:
1) будівництва, підготовки та підтримання в необхідної готовності Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів (розміщення військових організацій, установ та інших об'єктів , дислокація військ і сил флоту, проведення навчань та інших заходів);
2) розробки, виробництва і ремонту озброєння, військової, спеціальної, космічної техніки та боєприпасів (випробувальних полігонів, місць знищення зброї та захоронення відходів);
3) створення запасів матеріальних цінностей у державному та мобілізаційному резервах (сховища, склади та інші).
При необхідності тимчасового використання земель (територій) для проведення навчань та інших заходів, пов'язаних з потребами оборони, земельні ділянки у власників земельних ділянок, землекористувачів, землевласників та орендарів земельних ділянок не вилучаються.
Використання цих земель здійснюється стосовно порядку, встановленому для проведення вишукувальних робіт, а також для зон з особливими умовами використання.
3. З метою забезпечення захисту та охорони Державного кордону Російської Федерації в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, відводяться в постійне (безстрокове) користування земельні смуги або ділянки для облаштування та утримання інженерно-технічних споруд та загороджень, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, пунктів пропуску через державний кордон Російської Федерації та інших об'єктів.
Норми відведення земельних смуг, розміри земельних ділянок, необхідних для забезпечення захисту та охорони Державного кордону Російської Федерації, порядок їх використання, включаючи особливості господарської, промисловій та іншої діяльності, визначаються законодавством Російської Федерації.
4. Для розміщення об'єктів з розробки, виготовлення, зберігання та утилізації зброї масового ураження, переробці радіоактивних та інших матеріалів, військових та інших об'єктів у закритих адміністративно-територіальних утвореннях земельні ділянки надаються в постійне (безстрокове) користування або в оренду.
У закритому адміністративно-територіальному утворенні встановлюється особливий режим використання земель за рішенням Уряду Російської Федерації.
Виконавчі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, передбачені статтею 29 цього Кодексу, повинні вживати необхідних заходів з надання земельних ділянок для задоволення потреб населення в розвитку садівництва, городництва, сільськогосподарського виробництва, житлового та дачного будівництва за межами закритого адміністративно-територіального утворення.
5. Виконавчі органи державної влади, передбачені статтею 29 цього Кодексу, у порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, можуть передавати окремі земельні ділянки із земель, наданих для потреб оборони та безпеки, в оренду або безоплатне термінове користування юридичним особам і громадянам для сільськогосподарського, охотхозяйственной, лісогосподарського та іншого використання.
(В ред. Федерального закону від 24.07.2009 N 209-ФЗ)
5.1. Допускається включати земельні ділянки, зазначені у пункті 5 цієї статті, в кордону мисливських угідь за згодою федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі оборони, або федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі безпеки.
(П. 5.1 введений Федеральним законом від 24.07.2009 N 209-ФЗ)
6. В умовах надзвичайного або воєнного стану використання земельних ділянок для потреб оборони та безпеки може здійснюватися в порядку, встановленому статтею 51 цього Кодексу.
7. З метою забезпечення безпеки зберігання озброєння та військової техніки, іншого військового майна, захисту населення і об'єктів виробничого, соціально-побутового та іншого призначення, а також охорони навколишнього середовища при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на прилеглих до арсеналів, баз і складів Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів земельних ділянках можуть встановлюватися заборонені зони.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2003 N 86-ФЗ, від 07.03.2005 N 15-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 93. Землі оборони і безпеки "
 1. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  У російській правовій науці загальнотеоретичні аспекти проблеми компетенції досить детально розглянуті. І хоча в наукових роботах, присвячених цим питанням, мова йде, як правило, про компетенції державного органу, видається, що містяться в них положення і висновки про поняття, структуру компетенції цілком застосовні і до органів місцевого самоврядування, оскільки, незважаючи на те що
 2. § 2. Поняття права власності
  Загальні положення. Ми не знайдемо визначення права власності в чинному законодавстві. Для досягнення цієї мети слід самим, в доктринальному порядку, відшукати родові ознаки, притаманні праву власності як речовому праву, і видообразующие ознаки, що відрізняють його від інших речових прав. Звичайно, на пам'ять приходить попередження римських юристів: "Всяка дефініція в цивільному праві
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклої пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. 2. Договір зберігання в Цивільному кодексі РФ
  Визначення договору зберігання, наведене у ст. 886 ГК, відтворює те, що містилося у ст. 422 Цивільного кодексу 1964 Перш за все слід підкреслити, що це визначення виражає реальний характер договору. Основний ознака договору виражається у вказівці на те, що складова його істота обов'язок "зберігати річ" поширюється на "передану річ". Як і у всіх інших
 5. 1. Загальні положення
  В основі вистави про конкурс як особливої правової конструкції лежить ідея змагальності. змагальності немає там, де все розставлено по місцях. З повною підставою тому конкурсом було протиставлено конкурсне виробництво, в якому "цей процес ретельно врегульовано Законом про банкрутство саме тому, щоб усунути саму можливість "змагання". "Конкурс і" конкурсне
 6. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 7. Стаття 254. Псування землі Коментар до статті 254
  Об'єктом злочину, передбаченого ст. 254 КК РФ, є відносини, що складаються в сфері забезпечення екологічної безпеки, охорони та раціонального використання землі, а також відносини з охорони здоров'я людини. Відносини з охорони та використання земельних ресурсів регулюються Конституцією РФ; ЗК РФ; Федеральним законом від 10 січня 2002 р. N 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища"
 8. Стаття 260. Незаконна рубка лісових насаджень Коментар до статті 260
  Об'єктом злочину є суспільні відносини у галузі охорони і раціонального використання лісів і нелісовою деревно-чагарникової рослинності. Відносини з приводу використання і охорони лісових насаджень регулюються Федеральним законом від 10 січня 2002 р. N 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища", ЛК РФ, правовими актами Уряду РФ, суб'єктів РФ і органів місцевого
 9. Стаття 264. Порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів Коментар до статті 264
  Основним об'єктом злочину є безпека руху та експлуатації транспортних засобів, додатковим - життя, здоров'я людини. Відповідно до ст. 2 Федерального закону від 10 грудня 1995 р. N 196-ФЗ "Про безпеку дорожнього руху" безпека дорожнього руху - це стан даного процесу, відбиває ступінь захищеності його учасників від дорожньо-транспортних
 10. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
© 2014-2022  yport.inf.ua