Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

Тема 1. Предмет і метод теорії держави і права

Державно-правові явища, їх закономірність, сутність, зміст і форми як предмет курсу. Різноманіття цих явищ, їх органічний зв'язок з державою і правом.
Державно-правові (юридичні) знання, їх фундаментальні та правові сторони. Фундаментальні державно-правові знання як основний зміст курсу "Теорія держави і права". Система і функції цих знань, їх роль у підготовці висококваліфікованих юристів.
Теорія держави і права в системі суспільних наук. Співвідношення теорії держави і права з філософією, політологією, економічною наукою, соціологією, історією. Місце теорії держави і права в правознавстві.
Поняття і види методу вивчення державно-правових реалій. Загальнонаукові, міждисциплінарні, галузеві та емпіричні методи дослідження. Множинність аспектів пізнання державно-правової дійсності: гносеологічний, онтологічний, структурний, функціональний, аксіологічний, інституційний, системний, діяльнісний. Порівняльний, статистичний, соціологічний, логічний методи.
Система курсу теорії держави і права, її детермінанти.
Цілі, завдання та функції курсу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 1. Предмет і метод теорії держави і права "
 1. Тема 1. Предмет і метод теорії держави і права
  предметі загальної теорії держави і права / М.І. Байтін / / Держава і право. - 2007. - № 4. ? Добринін М.М. Юридична наука та її роль у становленні нових федеративних відносин: системна криза, її причини і шляхи переходу на новий якісний рівень / Н.М. Добринін / / Держава і право. - 2007. - № 1. ? Козлов В.А. Проблеми предмета та методології загальної теорії права / В.А. Козлов. - Л.,
 2. Контрольні питання
  предметом теорії держави і права? 2. Назвіть методи вивчення теорії держави і права. 3. Теорія держави і права в системі соціально-гуманітарних наук. 4. Місце теорії держави і права в системі юридичних наук. 5. Які правові традиції існують в історії правової думки? 6. Структура загальної теорії держави і
 3. Глава 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
  Глава 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І
 4. Тема 1. Предмет і метод теорії держави і права
  тема курсу теорії держави і права. Цілі, завдання та функції курсу. Література - Теорія держави і права: підручник / за ред. А.С. Піголкіна. - М.: Юрайт-Издат, 2007. - С.16-58. - Теорія держави і права: хрестоматія: у 2 т. Т.1. Держава / автор-упорядник М. Н. Марченко. - М.: ВАТ «Видавничий дім», 2004. - С.7-115. - Фаткуллин Ф.Ф. Проблеми теорії держави і права: навчальний
 5. Тема 2 ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ і метод АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  метод АДМІНІСТРАТИВНОГО
 6. Тема 10. Загальне правове регулювання
  теорії держави і права. - М., 2001. - Розсолів М.М. Проблеми теорії держави і права: навч. посібник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю 030501 «Юриспруденція» / М.М. Розсолів - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон і право, 2007. - Лівшиць Р.З. Сучасна теорія права: короткий нарис / Р.З. Лівшиць. - М., 1992. - Фаткуллин Ф.Ф. Проблеми теорії держави і права: навчальний посібник / Ф.Ф.
 7. Тема 2. Методологія порівняльного правознавства
  методу у вивченні державно-правових явищ. Порівняльний метод як один з приватних методів юридичної науки, використовується в поєднанні з іншими приватними методами наукового пізнання. Використання порівняльного методу галузевих юридичних наук. Використання порівняльного методу для вирішення конкретних науково-практичних правових проблем національного права. Завдання і об'єкти
 8. Тема 2. Основні етапи формування та розвитку теорії держави і права
  теорії права та держави в сучасний період. 5. Висновок. 6. Список використаної літератури. Література? Історія політичних і правових вчень: підручник / під ред. В.С. Нарсесянца. - М., 1988. ? Ковлер А.І. Антропологія права: підручник для вузів / О.І. Ковлер. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2002. ? Ленін В.І. Про державу / / ПСС. - Т.39. ? Нерсесянц В.С. Філософія права: підручник для вузів /
 9. Тема 1. Предмет і завдання курсу «Історія держави і права Білорусі»
  держави і права
 10. Додаткова література
  тема радянського цивільного права. - М., 1963. 3. Предмет цивільного права / / Проблеми теорії цивільного права / Інститут приватного права. - М., 2003. - С. 3-23. 4. Йоржі Д. Структура соціалістичного цивільного права та методи його дослідження / / Актуальні питання соціалістичного цивільного права: Матеріали наукового робочої наради, проведеного в грудні 1965 р. у м. Сегед. -
 11. Тема 14. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  Тема 14. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО
 12. Список літератури
  предмет, функції, проблеми філософії права). М., 2000. 9. Козлов В.А. Проблеми предмета та методології загальної теорії права. Л., 1989. 10. Кохановський В.П. Філософія та методологія науки. М., 1999. 11. Кузнєцов Е.В. Філософія права в Росії. М., 1989. 12. Кульчар К. Основи соціології права. М., 1981. 13. Лапаєва В.В. Конкретно-соціологічні дослідження в праві. М., 1987. 14. Лівшиць
 13. Тема 12 Адміністративно-правові методи ДЕРЖАВНОГО управління
  методи ДЕРЖАВНОГО
 14. Тема 1. Порівняльне правознавство: метод, наука, навчальна дисципліна
  метод, наука, навчальна
 15. Тема 18. Юридичний механізм правореалізації
  темам 17, Абдуллаєв М.І. Проблеми теорії держави і права / М.І. Абдуллаєв., С.А. Комаров: підручник. - СПб.: Питер, 2003. - Алексєєв С.С. Загальна теорія права / С.С. Алексєєв. - М.: Юрид. літ., 1981. - T.I. - Алексєєв С.С. Загальна теорія права / С.С. Алексєєв. - T.II - М.: Юрид. літ., 1982. - Бахрах Д.Н. Три способи дії в часі нових правових норм і три способи припинення дії старих
 16. Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009

© 2014-2022  yport.inf.ua