Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

2.4. Територіальне море і прилежащая зона

Під територіальними водами розуміється морський пояс, що відраховується від берегових вихідних ліній в бік відкритого моря в межах до 12 морських миль, що є складовою частиною території прибережної держави, на яку поширюється суверенітет останнього з урахуванням діючих норм міжнародного морського права. Суверенітет прибережної держави поширюється не тільки на територіальні води, а й на повітряний простір над ними, так само як і на поверхню і надра дна в межах цих вод. Слід зазначити, що в радянській правовій літературі та нормативних документах застосовувався термін "територіальні води", рідше зустрічався термін "територіальне море", який є найбільш поширеним в іноземній літературі, іноземному законодавстві і в міжнародних конвенціях.
Для прибережних держав територіальні води представляють важливе джерело морських біологічних і мінеральних багатств. Територіальні води є також шляхами судноплавства. Крім того, вони служать інтересам безпеки прибережних держав, будучи для них свого роду захисним поясом з боку моря. Отже, для прибережних держав територіальні води мають важливе господарсько-економічне та військово-оборонне значення. У процесі становлення міжнародно-правової норми про територіальні води, який тривав протягом кількох століть, зазнавали зміна різні доктрини і теорії, що висувалися в обгрунтування поширення суверенітету прибережних держав на прилеглі морські простору як на територіальне море. Піддавалося зміни зміст цього поняття, а також погляди і позиції держав на те, де має проходити зовнішній межа територіального моря.
Суперечка про правовий статус і юридичною природою територіального моря між вченими різних шкіл тривав аж до другої половини XX століття. Такі вчені, як Жиделев Г., Оппенгейм Л. та інші, вважали, що над територіальним морем прибережна держава володіє правом суверенітету, а Коломбос Д. стверджував, що прибережна держава володіє всього лише правом юрисдикції, тобто обмеженим суверенітетом.
Слід зазначити, що дослідження даної проблеми значну увагу було приділено Гаазької конференцією Ліги Націй з кодифікації міжнародного права 1930 року. Ця Конференція ставила одним зі своїх завдань закріплення в міжнародному праві 3-мильного ліміту ширини територіального моря. Однак у ході роботи Гаазької конференції виявилися глибокі розбіжності між західними державами, що відстоювали 3-мильний ліміт, та іншими державами, які вважали, що ширина територіального моря може бути іншою (4, 6 і 12 миль). Відмова багатьох країн піти на компромісне вирішення цього питання з'явився головною причиною невдалого завершення конференції.
Проблемою ширини територіального моря займалася Комісія міжнародного права (починаючи з 1949 року), а також Женевські конференції ООН з морського права 1958 і 1960 років. Причому II Конференція ООН з морського права, що відбулася в Женеві в 1960 році, була повністю присвячена лише одному питанню - ширині територіального моря, який вона не змогла вирішити, тому що США, Англія та інші західні країни як і раніше ратували за 3-мильний ліміт , а СРСР та інші соціалістичні держави відстоювали 12-мильний межа ширини територіального моря.
На I Конференції ООН з морського права в Женеві в 1958 році було прийнято 4 конвенції. У їх числі - Конвенція про територіальне море та прилеглу зону (Конвенція 1958 року), що набула чинності 10 вересня 1964, п. 1 ст. 1 якої говорить: "Суверенітет держави поширюється за межі його сухопутної території і його внутрішніх вод на морський пояс, що примикає до його березі і званий територіальним морем". Статті Конвенції 1958 року, що визначали правовий статус територіального моря, практично без зміни увійшли в ЮНКЛОС, ст. 2 якої визначає:
"1. Суверенітет прибережної держави поширюється за межі його сухопутної території і внутрішніх вод, а у випадку держави-архіпелагу - його архіпелажних вод, на що примикає морський пояс, званий територіальним морем.
2. Зазначений суверенітет поширюється на повітряний простір над територіальним морем, так само як на його дно і надра.
3. Суверенітет над територіальним морем здійснюється з дотриманням цієї Конвенції та інших норм міжнародного права ".
Таким чином, видно, що ст. 2 ЮНКЛОС повністю відтворює ст. 1 і 2 Конвенції 1958 року з одним лише доповненням, що стосуються держав-архіпелагів і архіпелажних вод - нового поняття, яке не торкається, по суті, ні статусу, ні правового режиму територіального моря.
У Конвенції 1958 року і ЮНКЛОС відображена специфіка територіального моря. Відповідно до вимог норм міжнародного права кожне прибережна держава національним законодавством визначає правовий режим свого територіального моря, оскільки воно входить до складу державної території, а його зовнішня межа є державним кордоном прибережної держави на морі.
Згідно ст. 71 Конституції Російської Федерації визначення статусу територіального моря Російської Федерації відноситься до ведення федеральної влади. Закон Російської Федерації від 01.04.1993 N 4730-1 "Про державний кордон Російської Федерації" регламентує порядок та умови використання цієї частини простору Росії. Однак найбільш значимим у цій галузі є Федеральний закон Російської Федерації N 155-ФЗ "Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації", прийнятий 31 липня 1998 Їм більш докладно і аргументовано встановлюється статус і правовий режим цих просторів.
Ширина територіального моря не повинна перевищувати 12 морських миль (ст. 3 ЮНКЛОС). У більшості країн прийнятий саме цей ліміт. Однак в окремих державах прийнята менша ширина - 6 миль (Греція), 4 милі (Норвегія) і навіть 3 милі (США, Німеччина тощо), кілька держав Африки та Латинської Америки претендують на 200-мильні води.
Існує три основних способи відліку ширини територіального моря:
1) від лінії найбільшого відпливу уздовж берега прибережної держави (ст. 5 ЮНКЛОС);
2) якщо берегова лінія звивиста або порізана чи поблизу від берега є ланцюг островів, може застосовуватися метод прямих вихідних (базисних) ліній, що з'єднують найбільш видатні в море точки берега і островів (ст. 7 ЮНКЛОС);
3) від умовної лінії внутрішніх морських вод.
Географічні координати точок, через які проходять вихідні лінії для відліку територіального моря Росії, затверджуються Урядом Російської Федерації і оголошуються в Повідомлення мореплавцям (ст. 5 Закону Російської Федерації від 01.04.1993 N 4730-1 "Про державному кордоні Російської Федерації "). Якщо береги двох держав розташовані один проти іншого або примикають один до одного, то в якості розмежувальної лінії їх територіального моря використовується серединна лінія. Вона проводиться таким чином, що кожна її точка є равноотстоящей від найближчих точок вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря. Принцип серединної лінії може бути покладений в основу розмежування при укладенні спеціальних угод. Держави з урахуванням різних обставин (історичних, географічних, економічних та ін.) мають право обрати та інший спосіб розмежування (ст. 14 ЮНКЛОС).
Як відомо, територіальне море має велике значення для міжнародного морського судноплавства. Цим пояснюється основна особливість його правового режиму (наприклад, в порівнянні з режимом внутрішніх морських вод), яка полягає у праві мирного проходу. Суду всіх держав, як прибережних, так і не мають виходу до моря, користуються правом мирного проходу через територіальне море (ст. 14 Конвенції 1958 року та ст. 17 ЮНКЛОС). Попереднього дозволу компетентних влади прибережної держави на такий прохід не потрібно. При цьому під проходом розуміється плавання через територіальне море з метою перетнути це море, не заходячи у внутрішні води або не стаючи на рейді або біля портового споруди за межами внутрішніх; або пройти у внутрішні води, або вийти з них, або стати на рейді або біля портового споруди (ст. 18 ЮНКЛОС).
Прохід є мирним, якщо тільки ним не порушується мир, добрий порядок або безпека прибережної держави (ст. 19 ЮНКЛОС). При проході судна повинні дотримуватися встановлених прибережним державою правила, що відповідають міжнародному праву. Додаткові заходи безпеки встановлюються для суден з ядерними двигунами або перевозять отруйні вантажі. Загальновідомі аварії танкерів у територіальному морі, в результаті яких було завдано великої шкоди прибережним державам.
Прохід визнається порушує мир, добрий порядок і безпеку прибережної держави, якщо судно здійснює:
1) погрозу силою або її застосування проти суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності прибережної держави або яким-небудь іншим чином на порушення принципів міжнародного права, втілених у Статуті ООН;
2) будь-які маневри або навчання із зброєю будь-якого виду;
3) будь акт, спрямований на збір інформації на шкоду обороні або безпеці прибережної держави;
4) будь-який акт пропаганди, що має на меті посягання на оборону або безпеку прибережної держави;
5) підйом в повітря, посадку або прийняття на борт будь-якого літального апарату;
6) підйом у повітря, посадку або прийняття на борт будь-якого військового устрою;
7) навантаження або розвантаження будь-якого товару або валюти, посадку або висадку будь-якої особи всупереч митним, фіскальним, імміграційним або санітарним законам і правилам прибережної держави;
8) будь-який акт навмисного і серйозного забруднення всупереч ЮНКЛОС;
9) будь-яку рибальську діяльність;
10) проведення дослідницької або гідрографічної діяльності;
11) будь-який акт, спрямований на створення перешкод функціонуванню будь-яких систем зв'язку або будь-яких інших споруд або установок прибережної держави;
12) будь-яку іншу діяльність, яка не має прямого відношення до проходу.
Прибережна держава має право встановлювати дозвільний порядок проходу іноземних військових суден через свої територіальні води. Підводні човни в територіальному морі повинні слідувати в надводному положенні і нести свій прапор (ст. 20 ЮНКЛОС). При порушенні військовим кораблем законів прибережної держави останнє може зажадати негайного його виходу з територіального моря. За шкоду або збитки, завдані військовим кораблем прибережномудержаві, держава прапора несе міжнародну відповідальність.
Кримінальна юрисдикція держави поширюється на іноземне судно, що проходить через його територіальні води, тільки в тому випадку, якщо злочин зачіпає інтереси цієї держави, її громадян. Підставою може служити також прохання капітана, дипломатичного представника чи консула про надання допомоги. Особливо виділяється така підстава, як припинення незаконної торгівлі наркотиками. Якщо ж іноземне судно проходить через територіальне море після виходу з внутрішніх вод держави, то останнє може приймати будь-які заходи для арешту або розслідування на борту судна (ст. 27 ЮНКЛОС).
Що стосується цивільної юрисдикції, то в п. 1 статті 28 ЮНКЛОС говориться: "Прибережна держава не повинна зупиняти проходить через територіальне море іноземне судно або змінювати його курс з метою здійснення цивільної юрисдикції щодо особи, яка перебуває на борту судна ". Однак вона можлива у випадку, якщо мова йде про зобов'язання або відповідальності, прийнятої або навлеченного на себе судном під час проходу судна через води прибережної держави (п. 2 ст. 28 ЮНКЛОС).
Іноземні судна, здійснюючи право мирного проходу через територіальне море, зобов'язані дотримуватися встановленого в ньому правовий режим. До судам, які порушили цей режим, можуть бути застосовані заходи, необхідні для припинення порушення або для притягнення порушника до відповідальності. Застосування заходів залежить від виду судна (торговельне або військове) і від характеру порушення. Компетентні органи прибережної держави мають право переслідувати і затримувати за межами територіального моря судно, що порушила правила плавання (перебування) в цих водах, до заходу цього судна в територіальне море своєї країни або третьої держави. Переслідування у відкритому морі здійснюється, якщо воно розпочато в територіальному морі і ведеться безперервно.
Прилегла зона - частина морського простору, прилежащая до зовнішньої межі територіального моря, яка встановлюється для здійснення контролю прибережної держави з метою запобігання порушень митних, фіскальних, імміграційних або санітарних законів і правил у межах її території або територіального моря, а також для покарання за порушення таких законів і правил.
Починаючи з XVIII століття, коли ширина територіального моря переважного числа держав не перевищувала, як правило, 3 миль, багато країн в односторонньому порядку встановлювали спеціальні зони за межами територіальних вод. У таких зонах вони претендували на здійснення юрисдикції щодо іноземних суден, головним чином, з метою боротьби з контрабандою. Відомо, що вперше 5-мильна митна зона була оголошена Великобританією в 1736 році. Згодом нею ж був виданий цілий ряд законодавчих актів (так звані закони про лавіруванні - hovering acts), якими, головним чином, варіювалася ширина такої зони, досягаючи в деяких випадках 24 миль. Всі ці закони були скасовані в 1876 році як не відповідають нормам міжнародного права. Про це писав відомий англійський юрист-міжнародник Д.Коломбос.
  Проте цьому прикладу пішли й інші країни. Так, в 1799 році США встановили 12-мильну митну зону, в якій могло бути оглянуте будь-яке судно, яке прямує в американські порти. Дещо пізніше прилеглі зони були встановлені Францією, Бельгією та деякими іншими країнами. В основному такі зони були спрямовані на припинення контрабанди, але в деяких випадках оголошувалися також фіскальні, санітарні та інші види прилеглих зон. Таким чином, з'явилася правова доктрина і державна практика, що визнають той факт, що прилеглі зони надають можливість здійснювати юрисдикцію над відкритим морем для спеціальних цілей.
  Відповідно до Конвенції 1958 року ширина прилеглої зони не може перевищувати 12 миль (п. 2 ст. 24), а згідно ЮНКЛОС - 24 миль, відмірюються від тих же вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря (п. 2 ст. 33). Прилеглій зоні і в тій, і в іншій Конвенції присвячена лише одна стаття, яка встановлює цілі створення прилеглої зони, її види, ширину і порядок відліку.
  Встановлення прилеглої зони повністю залежить від розсуду прибережної держави. Воно може взагалі не встановлювати прилеглу зону або встановити її для здійснення якого-небудь одного або декількох, або навіть всіх видів контролю, перерахованих у статтях 24 і 33 названих конвенцій. Слід зазначити, що без значних змін положення ст. 24 Конвенції 1958 року були включені до ст. 33 ЮНКЛОС, проте текст останньої містить два істотних нових елементи: по-перше, ширина прилеглої зони може досягати 24 миль і, по-друге, в п. 1 ст. 33 ЮНКЛОС опущена посилання на те, що прилежащая зона є районом відкритого моря.
  Національним законодавством прибережної держави визначаються органи та їх повноваження з контролю в прилеглій зоні. Контроль включає право зупинити судно, провести огляд і, якщо з'ясується, що мало місце порушення, вжити заходів, необхідних для здійснення розслідування обставин порушення і покарання за нього. За порушення режиму прилеглої зони може бути розпочато переслідування порушника, в тому числі у відкритому морі, якщо воно здійснюється за гарячими слідами (тобто розпочато в прилеглій зоні і ведеться безперервно). Переслідування можливо тільки у зв'язку з порушенням прав, для захисту яких ця зона встановлена.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2.4. Територіальне море і прилежащая зона"
 1. Стаття 18.5. Порушення правил, що відносяться до мирного проходу через територіальне море Російської Федерації або до транзитного прольоту через повітряний простір Російської Федерації
    територіальне море Російської Федерації або до транзитного прольоту через повітряний простір Російської Федерації, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на юридичних осіб у розмірі від тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 2. Стаття 18.5. Порушення правил, що відносяться до мирного проходу через територіальне море Російської Федерації або до транзитного прольоту через повітряний простір Російської Федерації
    територіальне море Російської Федерації або до транзитного прольоту через повітряний простір Російської Федерації, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на юридичних осіб у розмірі від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати
 3. Стаття 252. Забруднення морського середовища Коментар до статті 252
    територіальне море, прилежащая зона, виняткова економічна зона, відкрите море, а також континентальний шельф. 2. Основні поняття визначені у Федеральних законах від 31 липня 1998 р. "Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації", від 17 грудня 1998 р. "Про виняткової економічної зоні Російської Федерації" і ін 3. Внутрішніми морськими
 4. Коментар до статті 18.3
    територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації "внутрішні морські води Російської Федерації - це води, розташовані в бік берега від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря РФ. Внутрішні морські води є складовою частиною території РФ. До внутрішніх морських вод відносяться води: - портів РФ, обмежені лінією, що проходить через найбільш
 5.  Глава 36. Спеціальна митна зона
    зона
 6. Коментар до статті 18.5
    територіального моря РФ. Не є порушенням правил перетину Державного кордону заходження іноземних суден, іноземних військових кораблів та інших державних суден, що експлуатуються в некомерційних цілях, на територію РФ, здійснюваний в силу надзвичайних обставин, визначених ст. 9 Закону РФ "Про Державну кордоні Російської Федерації". Надзвичайні обставини, в
 7. Стаття 8.18. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
    територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста тисяч до двохсот тисяч рублів з конфіскацією судна, літального апарату та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення чи без
 8. Стаття 8.18. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
    територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від ста до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від однієї тисячі до двох тисяч мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією судна, літального апарату та інших знарядь
 9. Стаття 8.19. Порушення правил поховання відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
    територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти тисяч рублів з конфіскацією судна, літального апарату та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення чи без такої; на юридичних осіб - від двохсот тисяч до
 10. Стаття 18.3. Порушення прикордонного режиму в територіальному морі та у внутрішніх морських водах Російської Федерації
    територіальному морі та у внутрішніх морських водах Російської Федерації, в російській частині вод прикордонних річок, озер та інших водойм правил обліку, зберігання, виходу з пунктів базування і повернення в пункти базування, перебування на воді (на льоду) російських маломірних самохідних і несамохідних (надводних і підводних) судів (коштів) або засобів пересування по льоду - тягне попередження
 11. Стаття 8.19. Порушення правил поховання відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
    територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від ста п'ятдесяти до двохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією судна, літального апарату та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення чи без такої ; на юридичних осіб - від двох
 12. Стаття 18.3. Порушення прикордонного режиму в територіальному морі та у внутрішніх морських водах Російської Федерації
    територіальному морі та у внутрішніх морських водах Російської Федерації, в російській частині вод прикордонних річок, озер та інших водних об'єктів правил обліку, зберігання, виходу з пунктів базування і повернення в пункти базування, перебування на водних об'єктах російських маломірних самохідних і несамохідних (надводних і підводних) судів (коштів) або засобів пересування по льоду - (в ред.
 13. Стаття 219. Вимоги до спеціальніх Мітні зон
    зона, з метою належної організації митного контролю может Вимагати від органів управління цієї зони Вжиття таких ЗАХОДІВ: 1) Спорудження огорожі по периметру зони; 2) встановлення обмежень Щодо порядку доступу в зону у певні години роботи; 3)! застосування других ЗАХОДІВ, что НЕ перешкоджають нормальному функціонуванню зони відповідно до закону про таку зону. Забороняється будь-яке
 14. Стаття 252. Забруднення морського середовища Коментар до статті 252
    територіального моря регламентуються також Федеральними законами від 31 липня 1998 р. N 155-ФЗ "Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації" (ст. ст. 32 - 38), від 17 грудня 1998 р. N 191-ФЗ "Про виняткової економічної зоні Російської Федерації" (глава V). --- СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3833. СЗ РФ. 1998. N 51.
 15.  Глава 9. НАДАННЯ ДОПОМОГИ І РЯТУВАННЯ НА МОРІ
    Глава 9. НАДАННЯ ДОПОМОГИ І РЯТУВАННЯ НА
 16. Стаття 11. Дія кримінального закону стосовно осіб, які вчинили злочин на території Російської Федерації Коментар до статті 11
    територіальним принципом дії кримінального закону всі особи: російські громадяни, іноземці та особи без громадянства - підлягають кримінальній відповідальності за злочини, вчинені ними на території Росії. 2. Кримінальна юрисдикція України поширюється на всю її територію, межі якої встановлені нормами міжнародного права, Законом РФ від 1 квітня 1993 р. N 4730-1 "Про
 17. Стаття 11. Дія кримінального закону стосовно осіб, які вчинили злочин на території Російської Федерації Коментар до статті 11
    територіальний принцип дії кримінального закону. Цей принцип, що визнається всіма розвиненими державами світової спільноти, означає застосування до особи закону місця скоєння злочину. У цьому зв'язку ч. 1 коментованої статті встановлено правило, згідно з яким особа, яка вчинила злочин на території Російської Федерації, підлягає кримінальній відповідальності за КК РФ.
 18. Стаття 8.17. Порушення регламентують діяльність у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації стандартів (норм, правил) або умов ліцензії
    територіального моря, континентального шельфу і (або) виключної економічної зони Російської Федерації - (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч рублів з конфіскацією судна та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення чи без такої; на юридичних осіб -
 19. Коментар до статті 8.19
    територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації "," Про виключну економічну зону Російської Федерації "під похованням розуміється будь-яке навмисне видалення відходів або інших матеріалів з суден, літальних апаратів, штучних островів, установок і споруд, а також будь-яке навмисне знищення суден, літальних апаратів, штучних островів, установок і
 20. 2.14.2. Права і обов'язки військового корабля
    територіальному морі або прилеглій зоні переслідує держави, і може тривати за межі територіального моря або прилеглої зони тільки за умови, якщо воно не переривається. Не потрібно, щоб у той час, коли іноземне судно, яке плаває в територіальному морі або прилеглій зоні, отримує наказ зупинитися, судно, котре надає цей наказ, також перебувало в межах
© 2014-2022  yport.inf.ua