Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Книга перша., 2006 - перейти до змісту підручника

12. Тлумачення договорів

Потреба в тлумаченні договору виникає у зв'язку з неповнотою або недостатньою ясністю окремих його умов, оскарженням його наявності, а також сенсу використовуваних в ньому понять або його правової природи. Суд вдається до такого тлумачення тоді, коли між сторонами виникає спір щодо сутності договору та окремих його елементів. Більш того, керуючись закріпленим діючими Арбітражним процесуальним кодексом РФ і Цивільним процесуальним кодексом РРФСР принципом змагальності, суд може здійснювати тлумачення договору тільки у разі, коли це зроблено на виконання заявлених сторонами вимог.
ГК 22 і ГК 64 не містили норм, присвячених тлумаченню договору. Вперше такі норми з'явилися в Основах цивільного законодавства 1991 р. (ст. 59) і були згодом відтворені в ст. 431 ГК.
При оцінці сенсу зазначених норм слід мати на увазі, що в принципі в законодавстві різних країн і в різний час існували прямо протилежні вихідні позиції "*". Одні з них спиралися на "теорію волі", а інші - на "теорію волевиявлення". Суть розбіжностей полягала у визначенні того, чого слід віддавати перевагу при розбіжності волі і волевиявлення: тому чи, що написано в договорі або висловлено сторонами при визначенні його умов, або тому, що сторони насправді мали на увазі, висловлюючи усно або письмово своє розуміння відповідних дій, і насамперед оферти або акцепту.
---
"*" Огляд іноземного законодавства з питань тлумачення договорів наведено в кн.: Трав К.С. Нарис загальної частини буржуазного зобов'язального права. С. 73 і сл. Огляд літератури з відповідних питань наведено, зокрема, в статті: Сарбаш В.С. Деякі тенденції розвитку інституту тлумачення в цивільному праві / / Держава і право. 1997. N 2.
Відмінності між висновками, що випливають із зазначених вихідних позицій, можна виразити на прикладі договору, окремі умови якого виявилися в нього включеними однієї зі сторін помилково, інакше кажучи, що надійшла не так, як хотіла.
З точки зору теорії волі відповідні умови договору визнаються неіснуючими і прийматися до уваги судом, який розглядав справу, не повинні. Якщо ж за основу буде прийнята "теорія волевиявлення", то суду доведеться знехтувати мала місце помилкою і ніяких сумнівів в дійсності умов, про які йде мова, у нього виникати не повинно. Суть останньої теорії виражається у приказці "Ein Mann - Wein ort", сенс якої І.А. Покровський вдало висловив російським еквівалентом: "Слово не горобець, вилетить - не спіймаєш" "*".
---
"*" Покровський І.А. Основні проблеми цивільного права. С. 237. Про сутність та історії застосування вихідних положень обох теорій см. там же. С. 62.
Якщо застосувати до зазначених двом теоріям загальне положення про захищаються правових інтересах, неважко встановити, що "теорія волі" спрямована відповідно до її вихідними положеннями на захист інтересів слабкої сторони (тієї, яка помилялася), а теорія "волевиявлення" - контрагента помиляюся сторони (в більш широкому сенсі - інтересів обороту).
Стаючи на позиції тієї чи іншої теорії і захищаючи відповідно інтереси певної сторони в договорі, законодавець робить це, природно, виключно за рахунок контрагента. Дуже характерною є в цьому сенсі ст. 431 ГК. Вона послідовно висловлює положення теорії волевиявлення. Такий висновок можна зробити вже з першої, ключовий її норми: "При тлумаченні умов договору судом береться до уваги буквальне значення містяться в ньому слів і виразів". Проте слід мати на увазі, що і наведена, і всі інші норми, включені в ст. 431 ГК, застосовуються тільки до дійсного за законом договором, тобто за відсутності передбачених у законі підстав визнання його нікчемним або оспорімой (в останньому випадку мається на увазі відсутність заяви сторони про оскарження угоди по одному з вказаних у законі обставин). Якщо ж буде збуджений суперечка з приводу факту нікчемності договору або з приводу оспорювання укладеного договору, то в подібних випадках суд враховує в рівній мірі пороки як волевиявлення, так і волі сторони (прикладами можуть служити уявні і удавані угоди і нарівні з ними угоди, укладені під впливом істотного омани, обману, насильства, погрози або збігу тяжких обставин).
Слідуючи ст. 431 ГК, необхідно визнати, що при тлумаченні договору відхилитися від буквального значення містяться в ньому слів і виразів можна тільки у разі їх неясності. Тоді буквальне значення встановлюється шляхом зіставлення відповідної умови з іншими, а одно змістом договору в цілому. Таким чином, метою тлумачення договору знову-таки є встановлення того, що в ньому насправді виражено. Звідси випливає, що і приведені доповнення цілком укладаються в рамки теорії волевиявлення. У даному випадку створюється відмінне від того, яке має місце при тлумаченні закону, положення: пріоритет віддається не тому, що малося на увазі, а тому, що було сказано.
З цієї причини Президія Вищого Арбітражного Суду РФ вважав достатнім для визнання відсутності угоди сторін то, що наявні в матеріалах справи телеграма і лист сторони не можуть свідчити про досягнуту угоду, так як в них "відсутні чітке і певне волевиявлення позивача про відмову від позовних вимог "" * ".
---
"*" Див: Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1996. N 1. С. 73.
Стаття 431 ЦК (її друга частина) являє собою запасний варіант при тлумаченні. До нього звертаються тільки у випадку, якщо, скориставшись зазначеним у ч. 1 тієї ж статті способом, все ж не вдається визначити зміст договору або, що те ж саме, результат виявлення волі. Тоді виникає проблема встановлення справжньої волі. При цьому важливо підкреслити, що мова йде про справжньої волі не кожній зі сторін, а "загальній волі", яка встановлюється з урахуванням мети договору.
Частина 2 ст. 431 ГК аж ніяк не означає визнання примату волі сторони по відношенню до волевиявлення. В якості ілюстрації можна послатися на такий приклад. У договорі було недостатньо ясно сформульовано одна з умов, і відповідно уявлення про нього сторін розійшлося. І тоді виникла необхідність визначити, поданням який з них слід віддати перевагу. Послідовне застосування теорії волі могло б означати, що пріоритетом користується то, як уявляла собі відповідне умова сторона, яка його сформулювала. Однак, навіть керуючись обома пунктами ст. 431 ГК, слід дійти іншого висновку: перевагою володіє уявлення контрагента боку, сформулировавшей неясне умова.
Значить, рішення може бути винесено на користь сторони, сформулировавшей умова, лише в одному випадку: якщо буде доведено, що умова насправді було ясним і однозначно розуміється. Цю останню ситуацію характеризує те, що особа, яка потребує враховувати його власну волю, не може вважатися заслуговуючим особливої правового захисту, оскільки воно уклало договір, не переконавшись в однозначності використання містяться в ньому слів і виразів.
Для встановлення мети договору, як передбачено ст. 431 ГК, необхідно брати до уваги всі "відповідні обставини". Їх коло законодавець не обмежує. Мається на увазі, що вказані в цій статті обставини - передують укладенню договору переговори і листування, практика, що встановилася у взаємних відносинах сторін, звичаї ділового обороту, подальша поведінка сторін - все це становить тільки приблизний перелік.
При застосування переліку, про який йде мова, належить враховувати, що "переговори" означають усний вираз волі, а тому, очевидно, можуть використовуватися лише у разі, коли не потрібно обов'язкової письмової форми договору під страхом недійсності. Така умова, як "переписка", припускає зафіксовані в будь-якому вигляді на папері позиції сторін, з яких можна судити про їх волі. Під "практикою, яка встановилася у взаємних відносинах сторін", мається на увазі оцінка обставин, яка дозволяє зробити висновок про те, як розуміли те чи інше умова боку в інших, раніше зв'язують їх договорах. Поняття "звичаї ділового обороту" вжито в тому сенсі, який йому надає ст. 5 ГК. Нарешті, "подальше поведінка" сторін означає різного роду дії (утримання від дій), з яких можна зробити певні висновки. Наприклад, відвантаження товарів після закінчення зазначеного в договорі терміну і їх оплата другою стороною дають підставу зробити висновок, що контрагенти, очевидно, визнали договір продовженим на невизначений термін.
Прикладом охоплених переліком обставин, які можуть бути використані при тлумаченні договорів, служать умови, що містяться, зокрема, в угоді про наміри. Цілком очевидно, що і вони підпадають під ознаки "відповідних обставин", про які йде мова в ст. 431 ГК.
Для тлумачення договору ключове значення має встановлення його правової природи, від якої залежить зрештою весь комплекс питань, пов'язаних з стосунками сторін. Для встановлення природи договорів, а також більш приватних, пов'язаних з цим питань суду доводиться усвідомити сенс здійсненого стороною волевиявлення та його співвідношення з волею "*".
---
"*" Див, зокрема: Сейнароев Б.М. Деякі питання тлумачення договорів арбітражними судами / / Коментар арбітражної практики. Вип. 3. М.: Юрид. літ., 1996. С. 92 - 95.
На підтвердження може бути приведений ряд розглянутих Вищим Арбітражним Судом РФ в порядку нагляду справ. Так, був пред'явлений позов про визнання недійсними укладених музичним товариством і малим комерційним підприємством договору оренди та додаткової угоди, а також про повернення сторін у початкове положення. Президія Вищого Арбітражного Суду РФ скасував раніше винесені судові рішення. При цьому інтерес представляють мотиви його постанови: "Не визначена судом правова природа договору і дійсна воля сторін, тобто не встановлено, на досягнення якого результату спрямована угода, без чого неможливо вирішити, у чому полягає повернення сторін у попередній стан" "* ".
---
"*" Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1996. N 1. С. 34 - 35.
А ось інша справа. Багатопрофільне підприємство пред'явило акціонерному товариству позов про передачу паливно - мастильних матеріалів в натурі чи стягнення їх вартості. У ході розгляду справи виникло питання: є цей договір поставкою або позикою? Постановою Президії Вищого Арбітражного Суду РФ було зазначено: зважаючи на обставини справи та враховуючи волю сторін, слід визнати, що між ними виникли відносини за договором позики "*".
---
"*" Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1996. N 1. С. 48.
В обгрунтування значущості природи договору може бути приведений ще ряд справ. Акціонерне товариство закритого типу пред'явило позов до іншого акціонерного товариства про стягнення вартості наданих послуг та штрафу за порушення договірних зобов'язань. У своїй Постанові Президія Вищого Арбітражного Суду РФ вказав: "Аналіз тексту договору показує, що він є договором комісії. В даному випадку завод, виступаючи в якості комітента, несе перед комісіонером зобов'язання з виплати йому комісійної винагороди та відшкодування понесених витрат. Тому передбачена відповідними пунктами договору сторін неустойка за недопоставку продукції третій особі не може служити способом забезпечення зобов'язань комітента перед комісіонером і стягненню не підлягає "" * ".
---
"*" Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1996. N 6. С. 48 - 49. Можна вказати і на інші справи, розглянуті тим же Вищим Арбітражним Судом Російської Федерації. В одному з них йшлося про вибір між договорами комісії та доручення, а в іншому - між банківською гарантією і поручительством (див.: Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1997. N 6. С. 49 і 94).
У всіх наведених справах при виділенні певних питань суд насамперед надавав значення буквальним змістом договору.
Притому в ряді випадку цього було достатньо. Так, хімічний комбінат уклав з акціонерним товариством відкритого типу договір на відпустку і споживання електричної енергії. Проте сторони по-різному визначили його правову природу. Одна з них вважала договір поставкою, а інша - договором на відпуск електричної енергії. Президія Вищого Арбітражного Суду РФ звернув увагу на необхідність "взяти до уваги буквальне значення містяться в договорі виразів". Сторони передбачили в ньому, що зобов'язуються в своїх взаєминах керуватися нормами про користування електричною енергією, а не про поставку. З цієї причини було визнано неможливість застосовувати акти, що стосуються надання "*".
---
"*" Див: Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1996. N 7. С. 33.
  А ось інший приклад. У договорі було зазначено, що збільшення орендної плати залежатиме від підвищення тарифів на енергоносії. У результаті виникло запитання: чи пов'язаний з підвищенням тарифів на електроенергію розмір оплати тільки за електрику або орендної плати в цілому? Пославшись на ст. 431 ГК, Президія Вищого Арбітражного Суду РФ звернув увагу на необхідність дотримуватися буквально редакції наведеного пункту договору. Відповідно було визнано, що, оскільки відповідна умова поміщено в розділ договору "Розмір орендної плати і порядок взаєморозрахунків", значення містяться в цьому розділі слів і виразів "дає підставу зробити висновок, що у відповідному пункті передбачений механізм збільшення орендної плати, а не тільки плати за енергоносії "" * ".
  ---
  "*" Див: Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1997. N 6. С. 45.
  Разом з тим, керуючись ст. 421 ГК, суд в кінцевому рахунку іноді приходить до необхідності оцінити особливо волю сторін. Так, мале підприємство звернулося до ТОО з вимогою про поставку передбаченого договором кількості масла та стягнення певної суми у вигляді штрафу за недопоставку. У Постанові Президії Вищого Арбітражного Суду РФ міститься вказівка на те, що в договорі міни, укладеному між сторонами, позивач не вказав відвантажувальних реквізитів вантажоодержувача. Одночасно з договором між сторонами був укладений і договір зберігання тієї ж партії масла. З урахуванням наведених обставин, а також факту укладення позивачем договору з третьою організацією Президія Вищого Арбітражного Суду РФ визнав, що у позивача насправді не було наміру отримати товар "*".
  ---
  "*" Див: Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1996. N 6. С. 75.
  В іншій справі йшлося про спонукання комітету з управління міським майном укласти договір купівлі - продажу будівлі АТЗТ. Позивач уклав договір купівлі - продажу підприємства - кафе та оренди приміщення. У зазначеній справі він вимагав укладення з ним тепер і договору купівлі - продажу будівлі, посилаючись на те, що договір оренди передбачав можливість наступної купівлі будівлі орендарем. Президія Вищого Арбітражного Суду РФ не погодився з позивачем, вказавши, що "в намір відповідача входило лише укладення договору оренди будівлі, але не його продажу" "*".
  ---
  "*" Див: Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1997. N 5. С. 71.
  Редакція ст. 431 ГК відрізняється від тієї, яка включена в ст. 8 Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі - продажу товарів. Перш за все звертає на себе увагу, що норма, яка безпосередньо присвячена тлумаченню договорів, у Конвенції відсутня. Замість цього в ній вміщено загальне положення, присвячене "тлумаченню заяви та іншої поведінки сторони". При оцінці зазначених обставин слід мати на увазі, що принаймні практика Міжнародного комерційного Арбітражного Суду при Торгово - промисловій палаті РФ застосовує Конвенцію не тільки до односторонніх дій, але і до договорів в цілому "*".
  ---
  "*" Див: Розенберг М.Г. Контракт міжнародної купівлі - продажу. С. 55 - 57. Заслуговує на увагу зроблене там же автором зауваження щодо того, що аналогічним чином у випадках, коли застосовується ГК, в якому на відміну від Віденської конвенції є норма про тлумачення договорів, але немає такої ж норми про тлумачення односторонніх угод, при тлумаченні останніх є повна можливість керуватися нормами ст. 431 ГК "Тлумачення договору".
  Так, у ст. 8 Конвенції передбачено, що заяви чи інша поведінка сторони повинні тлумачитися відповідно з її наміром, якщо інша сторона знала або не могла не знати, який був цей намір. Однак при незастосовності наведеної норми поведінка сторін повинно бути витлумачено відповідно до розуміння, яке "мало розумне обличчя", при цьому "діє в тій самій якості, що й інша сторона за аналогічних обставин".
  Коментуючи зміст зазначеної статті, М.Г. Розенберг виділив обставина, що під "розумним" мається на увазі особа, "підхід якого відповідає загальноприйнятим критеріям розумності його поведінки", а тому "повинні враховуватися, наприклад, технічні та комерційні знання і досвід відповідної особи" "*".
  ---
  "*" Подібну позицію - ту, яка виражена у Французькому цивільному кодексі (мається на увазі ст. 1156: "При розгляді угод потрібно досліджувати в першу чергу, як було обопільне намір договірних сторін, а не зупинятися на буквальному сенсі виразів"), відстоював Г.Ф. Шершеневич. У цьому зв'язку він розходився з позицією укладачів проекту Цивільного уложення. Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. С. 522. У ст. 72 Проекту було передбачено: "Договори повинні бути із'ясняеми по точному їхньому змісту, з доброї совісті і наміру осіб, їх укладають".
  Позицію Віденської конвенції можна вважати середньою між двома концепціями: "волі" і "волевиявлення" - і виражає тим самим прагнення зрівноважити одночасно захист інтересів і обороту і слабкої сторони. Вихідним для неї є наступне: в основі тлумачення повинні лежати наміру сторони (тобто її воля), однак лише за умови, що інша сторона "знала або не могла не знати, який був цей намір". Отже, у випадках, коли не доведено, що друга сторона дійсно "знала або не могла не знати", належить керуватися вихідними положеннями теорії волі "*". Нарешті, вимоги щодо шляхів встановлення справжнього наміру сторони збігаються з тими, які містяться в ст. 431 ЦК (мається на увазі відсилання до "відповідним обставинам"), і з тим же, що і в ГК, вказаним переліком: переговори, будь-яка практика, яку сторони встановили у своїх відносинах, звичаї і будь-яке наступне поведінка сторін. При цьому так само, як і в ЦК, тут немає раз і назавжди встановленого пріоритету: той, хто здійснює тлумачення, може віддати перевагу будь-кому з входять до переліку обставин.
  ---
  "*" Вихідні початку цієї позиції нагадують ті, що містяться в ст. 174 ЦК, присвяченій наслідкам обмеження повноважень на здійснення угоди. Зазначена стаття передбачає необхідність виходити при визначенні повноважень представника з того, як вони "визначені в дорученні, у законі або як вони можуть вважатися очевидними з обстановки, в якій відбувається угода". Однак цим явним пріоритетом волевиявлення над справжньою волею керуються тільки у випадках, коли "буде доведено, що інша сторона в угоді знала або свідомо повинна була знати про зазначені обмеження".
  Тлумаченню приділено велике місце в розроблених УНІДРУА Основних принципах міжнародних комерційних договорів. Зазначені Основні принципи, як зазначалося, є обов'язковими для сторін тільки тоді, коли в договорі міститься до них пряме відсилання. Крім того, як видно з їх назви, вони розраховані на зовнішньоекономічні договори. Однак ряд містяться в них положень, у тому числі що відносяться до тлумачення договорів, може бути з успіхом використаний незалежно від характеру договору, а також наявності в ньому відсилання до Основним принципам. Зрозуміло, мова може йти тільки про рекомендації, які не суперечать ст. 431 ГК.
  Насамперед заслуговує на увагу вказівка на те, що умови і вирази, що вживаються в договорі, повинні тлумачитися в світлі всього договору, а значить, як його невід'ємна частина.
  Оскільки кожна умова договору розробляється сторонами для якоїсь певної мети, тлумачення договору має бути спрямоване на збереження всіх його умов шляхом додання кожному з них відповідного сенсу.
  Нарешті, рекомендується при оцінці договірного умови, що потребує тлумаченні, враховувати, в чиїх інтересах воно дано. Відповідно за загальним правилом надолужити віддавати перевагу саме того тлумаченню, яке виходило від сторони, проти якої воно введено. Кожне з умов повинно тлумачитися в світлі всього договору або заяви, в якій воно з'явилося. До цього офіційні коментатори додають, подібно до того як має місце відносно норм тлумачення, визнання пріоритету спеціальних умов по відношенню до загальних. Заповнення відсутніх умов проводиться з урахуванням наміри сторін, характеру і мети договору, сумлінності та чесної ділової практики, а також розумності "*".
  ---
  "*" Див: Принципи міжнародних комерційних договорів. М., 1996. С. 15 і сл. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "12. Тлумачення договорів"
 1. § 2. Джерела комерційного права
    тлумаченні договору беруться до уваги всі відповідні обставини, включаючи звичаї ділового обороту; в) це правило поведінки, що застосовується виключно у сфері підприємницької діяльності. Звичай ділового обороту - це різновид звичаю взагалі. Так, у ст. 309 ЦК встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та
 2. § 3. Зміст, форма та державна реєстрація договорів
    тлумаченні норми про наслідки недотримання простої письмової форми необхідна кореляція зі ст. 168 ГК, що дозволяє кваліфікувати відповідні договори як нікчемні. У той же час відносно низки договорів законодавець як наслідки недодержання письмової форми договору прямо вказує на нікчемність таких договорів (кредитний договір, договір банківського вкладу, договір
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    тлумачення торгових термінів "Інкотермс" (публікація Міжнародної торгової палати N 460 (в ред. 1990 р.). У 2000 р. прийнята нова редакція документа - Інкотермс-2000) / / УПС "Гарант". * (85) Див п. 11 Огляду практики розгляду спорів у справах за участю іноземних осіб, розглянутих арбітражними судами після 1 липня 1995 р. (Інформаційний лист Президії ВАС РФ від 25 грудня 1996 р. N 10
 4. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    договори і загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерела цивільного права. Поняття і склад цивільного законодавства. Цивільне законодавство і Конституція РФ. Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права, головний акт цивільного законодавства. Система Цивільного кодексу РФ. Інші федеральні закони в сфері цивільного права. Інші
 5. 2. Угода - вольова дія
    тлумачення угоди. Дана проблема - з категорії вічних проблем цивілістики. "Боротьба між словом і волею сторони проходить через всю класичну юриспруденцію". --- КонсультантПлюс: примітка. Підручник "Римське приватне право" (під ред. І.Б. Новицького, І.С. Перетерского) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - МАУП, 2004. Див: Римське приватне
 6. 3. Тлумачення договору
    тлумачення договору. При цьому зазвичай виявляється невідповідність між внутрішньою волею сторони договору, яка прагнули певного результату, і зовнішньою формою її вираження (волевиявленням), закріпленої текстом договору. Тоді виникає питання: чому ж слід віддати перевагу - дійсній волі сторони або зафіксованому в договорі її волевиявленню? З цього приводу як у літературі, так
 7. Керівництво до користування алфавітно-предметним покажчиком
    тлумачення договору, то відповідно з посиланням покажчика - "Тлумачення договору VIII, 38, § 3 (3) - с. 193 - 195" - з ним можна ознайомитися на сторінках 193 - 195 пункту третього параграфа третього тридцять восьмої глави восьмого розділу. Якщо термін являє собою лише один з синонімів словесного позначення поняття, то щоб уникнути дублювання інформації користувач відсилається до
 8. Т
    договір А. транспортного засобу з екіпажем Таємниця XI, 48, § 3 (1) - с. 690 Тара IX, 40, § 2 (7) - с. 253 - 255 Тверда кошторис XI, 47, § 1 (2) - с. 622 Твердий заставу VIII, 37, § 6 (2) - с. 119 Поточний ремонт X, 45, § 1 (3) - с. 453; X, 45, § 2 (2) - с. 467; X, 45, § 3 (2 - 3) - с. 472, 477; X, 45, § 5 (2) - с. 490; X, 45, § 8 (3) - с. 527; X, 46, § 3 (4) - с. 563 Тенденції розвитку
 9. 5. Звичай, звичай ділового обороту, звичаю в правовому регулюванні договорів
    тлумаченні договору враховувати, крім інших обставин (таких, наприклад, як передують укладенню договору переговори або листування), і звичай ділового обороту. У цьому останньому випадку регулятором поведінки сторін є саме договір, а звичай ділового обороту - лише спосіб з'ясування справжнього змісту умови договору і таким чином справжнього сенсу волі сторін. Постанова
 10. 6. Типізація договірних форм
    договору зводиться до того, що кожна зі сторін абсолютно вільно висловлює свою волю. І тоді, коли виражені таким чином волі збігаються, тобто кожна зі сторін згодна із запропонованою іншою редакцією його умов, договір вважається укладеним. Зазначена система ідеальна для разових угод. Інша річ, якщо укладання договору стає частиною підприємницької діяльності однієї або обох
© 2014-2022  yport.inf.ua