Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Учасники договору простого товариства

За загальним правилом учасниками договору простого товариства можуть бути будь-які суб'єкти цивільного права. Залежно від складу учасників закон поділяє договори простого товариства на договори, укладені з метою здійснення підприємницької діяльності, і договори, не пов'язані із здійсненням такої діяльності.
Учасниками договору простого товариства, що укладається для здійснення підприємницької діяльності, можуть бути лише індивідуальні підприємці і (або) комерційні організації (п. 2 ст. 1041 ЦК). Представляється, що учасником подібного товариства може бути також некомерційна організація, що здійснює відповідно до закону і своїми установчими документами підприємницьку діяльність, що відповідає цілям створення даної організації.
Учасниками простого товариства, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, можуть виступати будь-які фізичні та юридичні особи.
Публічно-правові утворення можуть бути учасниками різних договорів простого товариства, якщо інше не заборонено законом.
Вимога закону про спеціальну правоздатності суб'єкта або необхідності отримання дозволу (ліцензії) для здійснення певних видів діяльності стосується тільки тих учасників простого товариства, які в загальних інтересах будуть безпосередньо займатися даним видом ліцензованої діяльності, а також здійснювати від свого імені відповідні угоди, укладати договори, проводити інші дії юридичного чи фактичного характеру.
Так, слід визнати договором простого товариства угоду, укладену двома товаришами в сезон полювання. Один з них був мисливцем, мав мисливський квиток, ліцензії на придбання зброї та на відстріл дичини, а інший, не маючи вищепереліченого, тільки надав гроші на покупку патронів та іншого майна, необхідного для полювання. Обидва товариша переслідували спільну мету - отримання в рівних частках прибутку за рахунок реалізації м'яса видобутої на полюванні дичини, причому домовилися, що у разі невдалого полювання всі витрати на її організацію та проведення також будуть розділені між ними порівну. За таких обставин відсутність у одного з товаришів мисливського квитка, ліцензій на придбання зброї та на відстріл дичини не може впливати на дійсність укладеного договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Учасники договору простого товариства "
 1. § 3. Види цивільних правовідносин
  Загальні положення. Цивільні правовідносини, будучи єдиними в своїй суті, поділяються на різні види і класифікуються за різними підставами. При цьому один і той же правовідношення залежно від обраного критерію може одночасно ставитися до різних видів правовідносин. Наприклад, правовідносини власності є майновим за змістом, абсолютним за суб'єктним
 2. § 2. Результати інтелектуальної діяльності. Інформація
  Результати інтелектуальної діяльності. Велика група цивільних правовідносин виникає у зв'язку із створенням та використанням результатів інтелектуальної і насамперед творчої діяльності - творів науки, літератури і мистецтва, винаходів, програм для ЕОМ, промислових зразків і т.п. Зазначені продукти творчої діяльності є об'єктами так званої інтелектуальної
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 4. 3. Угоди, здійснені з виходом за межі повноважень на вчинення правочину
  Такі угоди заперечні за наявності трьох умов. По-перше, повноваження особи на здійснення угоди повинні бути обмежені договором або повноваження органу юридичної особи - установчими документами в порівнянні з тим, як вони визначені в дорученні, законі або як вони можуть стати очевидними з обстановки (ст. 174 ЦК). Як видно, в законі йдеться про два види обмеження повноважень на
 5. 1. Деякі загальні положення про цивільно - правової відповідальності
  Поняття цивільно - правової відповідальності Питання про поняття цивільно - правової відповідальності багато років є спірним у юридичній науці. Нам вже доводилося відзначати, що в цивільному праві багато понять вживаються в самих різних цілях, що зумовлює і сенс відповідного поняття. Сказане повною мірою відноситься і до поняття "цивільно - правова
 6. 1. Установчий договір
  Поняття установчого договору. Юридичні особи, які мають корпоративну природу (побудовані на засадах членства) , створюються і діють на основі волі засновників, вираженої в установчих документах. До числа установчих документів юридичної особи ст. 52 ГК відносить статут і установчий договір. Все та ж стаття виділяє ситуації, при яких засновувалася юридична особа може діяти
 7. § 10. Просте товариство
  Договір простого товариства є різновидом загальної групи договорів про спільну діяльність. Гл. 55 ГК вперше докладно регламентує цей вид договорів. За договором простого товариства двоє чи кілька осіб (товаришів) зобов'язуються з'єднати свої внески і спільно діяти без утворення юридичної особи для отримання прибутку або досягнення іншої не суперечить закону мети.
 8. § 2. Поняття права власності
  Загальні положення. Ми не знайдемо визначення права власності в чинному законодавстві. Для досягнення цієї мети слід самим, в доктринальному порядку, відшукати родові ознаки, притаманні праву власності як речовому праву, і видообразующие ознаки, що відрізняють його від інших речових прав. Звичайно, на пам'ять приходить попередження римських юристів: "Всяка дефініція в цивільному праві
 9. § 1. Поняття, ознаки та види договору простого товариства
  Поняття та ознаки договору простого товариства. Як правовий інститут договір простого товариства відомий з часів римського права. Так, конструкція товариства (societas), в силу якої кілька осіб об'єднували своє майно і зусилля заради досягнення спільної господарської мети, входила до числа консенсуальних контрактів і дозволяла оформляти найрізноманітніші відносини * (920). Історія
 10. § 2. Елементи договору простого товариства
  Сторони договору простого товариства. Глава 55 ЦК не містить спеціальних обмежень щодо суб'єктного складу договору простого товариства. Тому його сторонами в принципі можуть бути будь-які учасники цивільного обороту (фізичні та юридичні особи і навіть публічні освіти, якщо переслідувані договором цілі не суперечать їх правоздатності). Разом з тим окремі
© 2014-2022  yport.inf.ua