Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Умови договору простого товариства

Істотними для договору простого товариства є умови про:
- з'єднання вкладів;
- спільні дії товаришів;
- спільної мети, для досягнення якої здійснюються ці дії (ст. 1041 ЦК).
Для окремих різновидів договорів простого товариства перелік істотних умов може бути розширений законом. Так, в договорі про спільну діяльність щодо створення акціонерного товариства відповідно до ст. 98 ЦК та ст. 9 Закону про АТ повинні бути визначені умови про:
- порядок здійснення спільної діяльності засновників по установі суспільства;
- розмір його статутного капіталу, категоріях і типах акцій, що підлягають розміщенню серед засновників;
- розмір та порядок їх оплати;
- права та обов'язки засновників щодо створення товариства.
Мета, для якої створюється просте товариство, має бути спільною (єдиної) для всіх учасників договору простого товариства. При цьому вона може носити як комерційний, так і некомерційний характер (одержання прибутку, будівництво житлового будинку, створення юридичної особи та ін.)
Ця мета не може суперечити закону, зокрема вимогам антимонопольного законодавства. Якщо учасниками простого товариства є юридичні особи, що володіють спеціальною правоздатністю, мета договору повинна відповідати цілям їх діяльності, передбаченим законом і установчими документами даних товаришів.
Умова про з'єднання вкладів має містити відомості про вид майнового або іншого блага, що становить внесок учасника, а також про розмір і грошовій оцінці вкладу з визначенням частки учасника у спільній частковій власності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Умови договору простого товариства "
 1. 1. Поняття права спільної часткової власності та визначення часток її учасників
  Загальна часткова власність являє собою відносини по приналежності становить єдине ціле майна одночасно кільком особам з визначенням їх часток у праві на це майно. Як вже зазначалося, це найбільш часто зустрічається вид відносин спільної власності. Право спільної часткової власності є правом двох і більше осіб спільно (у певних долях) за своїм
 2. § 10. Просте товариство
  Договір простого товариства є різновидом загальної групи договорів про спільну діяльність. Гол. 55 ГК вперше докладно регламентує цей вид договорів. За договором простого товариства двоє чи кілька осіб (товаришів) зобов'язуються з'єднати свої внески і спільно діяти без утворення юридичної особи для отримання прибутку або досягнення іншої не суперечить закону мети.
 3. § 2. Елементи договору простого товариства
  Сторони договору простого товариства. Глава 55 ЦК не містить спеціальних обмежень щодо суб'єктного складу договору простого товариства. Тому його сторонами в принципі можуть бути будь-які учасники цивільного обороту (фізичні та юридичні особи і навіть публічні освіти, якщо переслідувані договором цілі не суперечать їх правоздатності). Разом з тим окремі
 4. § 3. Зміст договору простого товариства
  Права та обов'язки, пов'язані з внесенням вкладів. Особливості взаємного характеру договору простого товариства виявляються в тому, що правам та обов'язкам кожного товариша одночасно протистоять права і обов'язки всіх інших товаришів. При цьому зазначені права та обов'язки тісно пов'язані, що дозволяє розглядати їх у нерозривній єдності. Нижче проаналізовано основні групи
 5. 6. Порядок укладення та форма договору простого товариства
  Глава 55 не містить спеціальних правил, що встановлюють порядок укладення даного договору, а також вимог до його форми. У цьому зв'язку при укладенні договору простого товариства належить керуватися, з урахуванням його специфіки, загальними на цей рахунок нормами ЦК. Як договір консенсуальний, договір простого товариства вважається укладеним у момент, коли особою, яке виступило з
 6. 7. Права та обов'язки сторін у договорі простого товариства
  Подібно до всіх інших договорами, спрямованим на заснування колективних утворень, договір простого товариства охоплює досить широкий набір прав і обов'язків сторін, частина з яких носить майновий, а інші - особистий (немайнову) характер. Можна вказати і на те, що договір простого товариства, покликаний опосредствовать внутрішні відносини сторін, зачіпає певною
 7. § 1. Муніципальна власність
  Муніципальна власність визнається і захищається державою нарівні з іншими формами власності. Вона являє собою вид публічної власності поряд з державною власністю. Цільовий характер муніципальної власності. У власності муніципальних утворень може перебувати майно, призначене, по-перше, для вирішення питань місцевого значення, по-друге, для
 8. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 9. § 1. Поняття і види підприємців
  Поняття підприємця. Юридичне поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як
 10. § 2. Створення комерційних організацій
  Установа комерційних організацій. Процес створення комерційних організацій розпадається на дві стадії: установа та державна реєстрація. Крім основної мети - систематичного отримання прибутку, - створення комерційних організацій переслідує ті ж цілі, що і створення інших юридичних осіб. Це відокремлення майна засновника, обмеження майнового ризику учасника
© 2014-2022  yport.inf.ua