Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

.1. Управління: поняття, ознаки, види

Управління - процес цілеспрямованого впливу на систему (механічну, технологічну, біологічну, соціальну), в результаті якого досягається її впорядкованість, розвиток у відповідності з поставленими цілями.
Ознаки управління:
- обов'язково якість цілісної організованої системи;
- наявність обов'язкових елементів: суб'єкта управління та об'єкта управління;
- певна спрямованість, досягнення поставленої мети (управлінського результату);
- служить інтересам взаємодії основних елементів;
- забезпечується системою певних засобів.
Види управління: механічне, технологічне, біологічне, соціальне.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" .1. Управління: поняття, ознаки, види "
 1. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  управління та його заступника (заступників). Так, кандидати для обрання на посаду голови висуваються на сесії (засіданні). Правом висування (самовисування) кандидатів на посаду голови володіє кожен депутат. Висувати кандидатів можуть також групи депутатів. Заяви про самовідводи приймаються без обговорення і голосування. Після заявлених самовідводів депутати стверджують
 2. § 1. Поняття комерційного права
  управлінської і т. д.), яка не приносить прибутку. Визначаючи мету діяльності установи та фінансуючи його, власник обмежує установа в правових можливостях. Підприємницька діяльність організовується особою за своїм розсудом. Вона не керується безпосередньо будь-яким органом публічної влади, що, однак, не виключає загального її регулювання з боку держави. Так,
 3. § 2. Джерела комерційного права
  управлінням). Особливості правового регулювання цієї діяльності втілені не тільки в нормах приватного права, а й в нормах публічного права (наприклад, законодавство про оподаткування підприємницької діяльності). Якщо ж говорити про особливості тільки приватноправового регулювання підприємницької діяльності, то вони втілені або в спеціальних статтях і главах Цивільного
 4. § 4. Акціонерні товариства
  управління товариствами, оскільки участь у вирішенні питань суспільства визначається кількістю належних учаснику (акціонеру) часток (акцій). Прибуток товариства також розподіляється між учасниками (акціонерами) пропорційно їх частці (кількості акцій). Учасники будь-якого суспільства зобов'язані робити внески в його капітал, але зовсім не зобов'язані своєю особистою працею брати участь у його господарській
 5. § 6. Державні і муніципальні підприємства
  управління. Різновидом унітарного підприємства, заснованого на праві господарського відання, є муніципальне підприємство. Звернемося до особливостей унітарних підприємств Такі підприємства є єдиною формою одноосібного підприємництва, тобто ведення бізнесу одним підприємцем із створенням юридичної особи. Інших форм індивідуальних підприємств не існує.
 6. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  управління кооперативом та порядок прийняття ними рішень, в тому числі про питання, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів; про порядок покриття членами кооперативу понесених ним збитків. Організація управління споживчих кооперативів в чому схожа з управлінням виробничими кооперативами. Точно так само права та обов'язки його членів та
 7. § 2. Правовий режим речей
  управління, застави, оренди. Підприємство виступає в ролі об'єкта договорів купівлі-продажу, угод приватизації, може бути предметом аукціону або конкурсу. У всіх цих випадках воно розглядається як єдиний комплекс і угода відбувається відносно всього підприємства як єдиного цілого на момент виникнення відповідних прав і обов'язків, наприклад, на зазначену в самому договорі дату або
 8. § 4. Правовий режим цінних паперів
  управління акціонерного товариства і т. д.). Навпаки, зміст простого векселя визначається шляхом вказівки на обов'язок особи, яка видала вексель, сплатити певну суму. Майнові права та обов'язки, що засвідчуються цінними паперами, можуть бути за своєю природою правами речовими і зобов'язальними. Відповідно до цієї класифікації всі існуючі нині окремі види цінних
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  управління юридичної особи, або уповноваженим на вчинення правочину особою, наприклад, комерційним представником. Невідповідність між волею і волевиявленням є причиною для визнання торгової угоди недійсною. Угода породжує права і обов'язки за умови дотримання її форми, під якою розуміється спосіб вираження волі вступають в неї особами або спосіб офіційного
 10. § 2. Оренда
  управління, довічного успадкованого володіння) на здане в оренду майно до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання договору оренди. Якщо орендодавець не надає орендареві здане в оренду майно в зазначений у договорі оренди термін, а якщо термін не зазначений, у розумний термін, орендар має право витребувати від нього це майно відповідно до ст. 398 ЦК та
© 2014-2022  yport.inf.ua