Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Види адміністративного принуж-дення.

За цільовим значенням заходи примусу підрозділ-ляють на:
1) адміністративно-попереджувальні;
2) адміністративно-пресекательние;
3) заходи адміністративної відповідальності.
Адміністративно-попереджувальні заходи застосовуються з метою попередження виникнення порушень у сфері ГУ. Вони застосовуються при стихійних лихах, нещасних випадків, для забезпечення безпеки, життя і здоров'я громадян. Незважаючи на профілактичний характер, ці заходи здійснюються в примусовому порядку. Дані заходи не пов'язані з вчиненням правопорушення. В основному вони носять галузевий характер, не можуть застосовуватися і органами загальної компетенції. До них відносять:
1) контроль і наглядові перевірки;
2) огляд речей і особистий огляд;
3) перевірка документів ;
4) введення карантину;
5) введення комендантської години;
6) закриття ділянок державного грані-ци;
7) заборона руху транспорту.
Заходи адміністративного припинення застосовуються з метою припинення протиправних дій та запобігання-обертання шкідливих наслідків:
1) вимога припинити протиправне поведе-ня;
2) адміністративне затримання;
3) примусове лікування осіб, які страждають захворюваннями, небезпечними для оточуючих;
4) заборона експлуатації транспортного середовищ-ства;
5) застосування спеціальних засобів;
6) застосування і використання зброї.
Адміністративне право крім недозволітельно заходів виділяє ще адміністративно-відновлювальні заходи та заходи процесуального забезпечення у справах про адміністративні процедури. Однак ці заходи самостійного значення не мають, тому що розкриваються попереджувальними і пресекательнимі заходами. Проте, до відновних заходів належать:
1) знесення самовільно зведених будівель;
2) адміністративне виселення з самовільно за-нятих житлових приміщень;
3) вилучення у організації незаконно полученно-го;
4) стягнення недоїмки (з податків);
5) стягнення пені.
До заходів процесуального забезпечення у справах про адміністративні правопорушення відносять:
1) доставляння;
2) затримання;
3) привіз;
4) особистий огляд;
5) огляд речей.
71.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Види адміністративного принуж-дення. "
 1. Глава 14. ІНШІ ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО принуж-дення
  Глава 14. ІНШІ ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО
 2. Контрольні питання до розділу
  1. Предмет і метод правового регулювання адміністративного права. 2. Джерела адміністративного права. 3. Учасники адміністративного правовідносини. 4. Адміністративне право та дієздатність. 5. Право громадянина на судовий і адміністративне оскарження (скаргу). Порядок і строки оскарження. 6. Органи виконавчої влади та їх класифікація. Органи державного управління.
 3. Глава III. Види адміністративних проступків та провадження у справах про адміністративні правопорушення
  Особлива частина КпАП підрозділяється на розділи, що об'єднують групи однорідних проступків, залежно від видів підлягають захисту суспільних відносин. Найбільш численну групу складають проступки, що посягають на суспільні відносини у сфері промислової діяльності, торгівлі і фінансів. Їм присвячені п'ять із 10 глав КпАП, що визначають види адміністративних проступків (див. гл. 8 - 12
 4. A.Б. Агапов. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДРУЧНИК, 2000
  У підручнику розглянуті всі основні проблеми загальнообов'язкового курсу «Адміністративна відповідальність». У Загальній частині аналізуються базові інститути адміністративної відповідальності, представлені в Кодексі України про адміністративні правопорушення (КпАП); значну увагу приділено становленню та розвитку російського законодавства про адміністративну відповідальність, зокрема
 5. 19.7. Адміністративно-юрисдикційний процес: поняття, риси, структура
  Адміністративно-юрисдикційний процес сукупність адміністративно-процесуальних норм і заснована на них юрисдикцій-онная діяльність органів виконавчої влади та їх посадових осіб з вирішення конфліктів у сфері державного управління та застосування заходів адміністративного примусу. Спільні риси адміністративно-юрисдикційного процесу: - є складовим елементом
 6. Стаття 3.9. Адміністративний арешт
  1. Адміністративний арешт полягає в утриманні порушника в умовах ізоляції від суспільства і встановлюється на строк до п'ятнадцяти діб, а за порушення вимог режиму надзвичайного стану або режиму в зоні проведення контртерористичної операції до тридцяти діб. Адміністративний арешт призначається суддею. 2. Адміністративний арешт встановлюється і призначається лише у виняткових
 7. Стаття 3.2. Види адміністративних покарань
  1. За вчинення адміністративних правопорушень можуть встановлюватися і застосовуватися такі адміністративні покарання: 1) попередження; 2) адміністративний штраф; 3) оплатне вилучення знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення; 4) конфіскація знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення; 5) позбавлення спеціального права, наданого
 8. Курс лекцій з адміністративно-му праву Росії, 2012

 9. Стаття 3.2. Види адміністративних покарань
  1. За вчинення адміністративних правопорушень можуть встановлюватися і застосовуватися такі адміністративні покарання: 1) попередження; 2) адміністративний штраф; 3) втратив чинність. - Федеральний закон від 28.12.2010 N 398-ФЗ; 4) конфіскація знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення; 5) позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі; 6)
 10. Тема 19. Поняття і види відхиляється
  Поняття, ознаки та види відхиляється. Різноманітність його можливих правових наслідків. Об'єктивно протиправне діяння, його ознаки, можливі правові наслідки. Зловживання правом: поняття, ознаки та юридичні наслідки. Правопорушення: поняття, склад, види. Вина як обов'язковий атрибут правопорушення, її форми. Адміністративні, дисциплінарні, фінансові, податкові
 11. 17.1. Поняття, особливості та види адміністративної відповідальності
  Позитивна адміністративна відповідальність це вимога до майбутньої активної, ініціативної діяльності суб'єктів адміністративного права. Традиційна (ретроспективна) адміністративна відповідальність - це вид юридичної відповідальності, що виражається в застосуванні уповноваженими органами і посадовими особами адміністративного стягнення до особи, яка вчинила правопорушення.
 12. Тема 20. Юридична відповідальність, її види та принципи
  Юридична відповідальність: поняття, види. Правові підстави юридичної відповідальності. Юридична відповідальність і державний примус. Юридична відповідальність і правове покарання. Функції юридичної відповідальності. Система принципів юридичної відповідальності. Заходи адміністративного та дисциплінарного впливу. Кримінальне покарання, його види. Цивільно-правові санкції.
 13. 5.4. Адміністративна правосуб'єктність громадян: поняття та характеристика елементів
  Адміністративна правосуб'єктність громадян здатність громадянина (фізичної особи) бути суб'єктом адміністративного права. Її елементами виступають адміністративна правоздатність громадян і адміністративна дієздатність громадян. Адміністративна правоздатність громадян здатність громадянина мати в силу норм адміністративного права суб'єктивні права і нести юридичні
 14. 14.2. Методи прямого (адміністративного) впливу: особливості та види
  Особливості адміністративних методів: 1) здійснюють прямий вплив суб'єкта на об'єкт управління; 2) носять імперативний, директивний характер; 3) однозначність (конкретність) зазначень; 4) широке застосування адміністративних актів; 5) реалізуються в режимі контрольно-наглядової діяльності; 6) обов'язковість настання негативних наслідків у разі надання
 15. Коментар до статті 3.3
  1. Попередження, адміністративний штраф, позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі, адміністративний арешт і дискваліфікація являють собою основні адміністративні покарання і не можуть застосовуватися на додаток до інших. Решта види адміністративних покарань, визначені ч. 1 ст. 3.2 КоАП, можуть встановлюватися і застосовуватися в якості як основних, так і
 16. Контрольні питання і завдання
  1. Розкрийте поняття і функції грошей. 2. Що являє собою грошовий обіг? 3. Назвіть основні елементи грошової системи. 4. Які правові акти складають правову основу грошової си стеми? 5. Які методи регулювання грошової системи? 6. У яких формах здійснюються розрахунки в Російській Федерації? 7. Що таке «грошова реформа»? 8. У яких випадках
 17. 19.3. Суб'єкти адміністративного процесу
  Суб'єкти адміністративного процесу особи, які беруть участь в управлінському процесі, що володіють адміністративно-процесуальної правосуб'єктністю. Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність - заснована на адміністративно-процесуальних нормах здатність особи бути суб'єктом адміністративного процесу. Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність включає в себе
© 2014-2022  yport.inf.ua