Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Вопрос_9. Установчі документи юридичної особи. Процедура державної реєстрації юридичної особи.


Юридичні особи виникають спочатку (засновуються) або в результаті реорганізації інших юридичних осіб як їх правонаступники. Виділяють кілька способів виникнення юридичних осіб.
Найбільш поширеним в умовах ринкової економіки і відповідним ідеї автономії волі є явочно-нормативний спосіб, при якому для державної реєстрації юридичної особи засновнику (засновникам) досить заявити про це в реєструючий орган, який не має права перевіряти рішення про необхідність і доцільність створення юридичної особи і відмовити в його реєстрації за формальної наявності всіх необхідних документів (часом він, до речі, навіть перевіряє відповідність поданих установчих документів закону), при цьому від засновників не вимагається одержання дозволів або санкцій від будь-яких органів. Тут же слід сказати про так зване повідомному способі, використовуваному, зокрема, при створенні (державної реєстрації як юридичної особи) профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок, первинної профспілкової організації, які можуть функціонувати і без набуття статусу юридичної особи, т.е . без державної реєстрації (абз. 2, 9 п. 1 ст. 8 Закону про профспілки).
Самостійними способами створення юридичної особи є дозвільний, при якому засновники повинні отримати дозвіл (санкцію) з боку того чи іншого державного органу (зокрема, антимонопольного), а також розпорядчий, коли юридична особа виникає в силу вольового акту компетентного державного органу (він був поширений в СРСР, сьогодні таким способом - шляхом прийняття спеціального закону - виникають державні корпорації) * (222).
Відмова у державній реєстрації юридичної особи допускається лише у випадках, встановлених законом. Це можливо, зокрема, при ненаданні необхідних документів, зверненні до неналежний реєструючий орган, а також в інших випадках (наприклад, якщо установчі документи некомерційної організації суперечать законодавству РФ, якщо її найменування ображає моральність, національні та релігійні почуття громадян, а також за наявності вже зареєстрованої некомерційної організації з такою ж назвою). Відмова у державній реєстрації може бути оскаржений у суді, а відповідно до Закону про некомерційні організації - також і у вищестоящому органі.
Всяке юридична особа (на відміну від громадянина) виникає в результаті здійснення юридичних процедур, загальний зміст яких зводиться до двох основних етапів:
підготовка зацікавленими особами установчих документів у письмовій формі та їх подання до реєструючого органу;
державна реєстрація юридичної особи (ст. 51, 52 ЦК).
Редакція і сенс положення абз. 1 п. 1 ст. 52 ГК (з урахуванням абз. 3 п. 1 ст. 52) дозволяє зробити висновок, що за загальним правилом юридичні особи діють на підставі статуту, а в обумовлених законом випадках - на підставі установчого договору і статуту або тільки установчого договору. На підставі статуту діють акціонерні товариства (п. 3 ст. 98 ЦК), всі кооперативи (п. 1 ст. 108, п. 2 ст. 116 ЦК), а також фонди (п. 4 ст. 118 ЦК). Тільки на підставі установчого договору функціонують господарські товариства (ст. 70, 83 ЦК). На підставі статуту та установчого договору діють об'єднання юридичних осіб (п. 1 ст. 122 ЦК). Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю діють на підставі статуту (п. 1 ст. 89 ЦК). При наявності установчого договору і статуту закон віддає перевагу положенням статуту, причому як у внутрішніх, так і в зовнішніх відносинах.
Примітно й те, що Закон про некомерційні організації (п. 1 ст. 14) розглядає установчий договір і як основний установчий документ (в асоціаціях і союзах), і як факультативний установчий документ, який може полягати додатково до статуту за бажанням засновників (в некомерційних партнерствах і автономних некомерційних організаціях). Водночас відома думка, що одночасне наявність статуту та установчого договору надлишково, а також побажання відмовитися від одного з цих документів на користь іншого: установчий договір міг би використовуватися у формах, які передбачають особисту участь засновників (учасників) у діяльності юридичної особи, а статут - в інших випадках. При цьому виникнення статутних організацій міг би передувати договір про створення юридичної особи, який не є установчим документом * (223).
Установчий договір укладається, а статут - затверджується засновниками (учасниками) юридичної особи (абз. 2 п. 1 ст. 52 ЦК).
Закон пред'являє ряд обов'язкових вимог до змісту установчих документів, одні з яких відносяться до всякої організації (найменування, місце перебування, порядок управління), інші - до деяких (визначеним) організаціям (зокрема, до всіх некомерційним, унітарним підприємствам, а також до інших комерційних організаціям залежно від їх форми - ст. 12 Закону про ТОВ, ст. 11 Закону про АТ).
Згідно п. 3 ст. 14 Закону про некомерційні організації установчі документи некомерційної організації повинні визначати її найменування, що містить вказівку на характер діяльності та організаційно-правову форму, місце її знаходження, порядок управління діяльністю, предмет і цілі діяльності, відомості про філії та представництва, права та обов'язки членів, умови і порядок прийому в члени організації та виходу з неї (якщо організація має членство), джерела формування майна, порядок внесення змін до установчих документів, порядок використання майна при ліквідації та інші положення відповідно до закону.
Установчі документи юридичної особи можуть містити й інші відомості крім тих, про які Закон говорить прямо.
Предмет і цілі діяльності юридичної особи закріплюються в його установчих документах не у всіх випадках, а тільки якщо мова йде: а) про некомерційні організації, б) унітарних підприємствах, в) інших комерційних організаціях у випадках, передбачених Законом. Відповідно, якщо за законом визначення предмета і мети діяльності юридичної особи не обов'язкові, ніхто не може зобов'язати засновників (учасників) зробити це, самі ж вони вправі визначити предмет і цілі діяльності юридичної особи, навіть якщо за законом це не обов'язково. Визначення в установчих документах предмета і цілі діяльності юридичної особи свідчить про його спеціальної правоздатності. Окремо Закон встановлює, які відомості повинен містити установчий договір (п. 2 ст. 52 ЦК, п. 3 ст. 14 Закону про некомерційні організації). У установчі документи можуть вноситися зміни, які для третіх осіб зазвичай набувають чинності з моменту державної реєстрації (п. 3 ст. 52 ЦК).
Статут і (або) установчий договір не вичерпують усього різноманіття правових підстав функціонування юридичних осіб. Так, окремі некомерційні організації, причому тільки у випадках, передбачених законом, можуть діяти на підставі загального положення про організації даного виду (п. 1 ст. 52 ЦК, п. 1 ст. 14 Закону про некомерційні організації). Відомі випадки, коли юридична особа в принципі не має установчих документів, зазначених у п. 1 ст. 52 ГК: їх "замінює" спеціальний закон, на підставі якого організація створюється і діє, і який визначає особливості її правового становища (див. ст. 7.1 Закону про некомерційні організації, присвячену державним корпораціям).
Якщо юридична особа виникає шляхом злиття двох або декількох юридичних осіб, договір про злиття, підписаний усіма учасниками юридичної особи, що створюється в результаті злиття, може бути замінником установчого договору. Саме так є в товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю. В акціонерних товариствах установчий договір відсутній.
Згідно п. 1 ст. 51 ГК юридичні особи підлягають державній реєстрації в уповноваженому державному органі в порядку, що визначається Законом про реєстрацію юридичних осіб. Згаданий на початку цієї глави Закон про реєстрацію (ст. 2) вказує на те, що державна реєстрація юридичних осіб і індивідуальних підприємців здійснюється уповноваженим федеральним органом виконавчої влади. Таким органом є Федеральна податкова служба Мінфіну Росії та її територіальні органи * (224).
Державна реєстрація юридичної особи грунтується на рішенні реєструючого органу і супроводжується включенням даних про нього в єдиний державний реєстр юридичних осіб, який ведеться на паперовому та електронному носіях, містить встановлений законом перелік відомостей і є відкритим і загальнодоступним для ознайомлення за винятком окремих відомостей, доступ до яких обмежений. Державна реєстрація здійснюється протягом п'яти робочих днів з дня подання документів за місцем знаходження постійно діючого виконавчого органу юридичної особи, а в разі його відсутності - за місцем знаходження іншого його органу або особи, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності. Моментом реєстрації визнається внесення реєструючим органом відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ст. 4-6, 8, 11 Закону про реєстрацію).
Федеральні закони можуть встановлювати спеціальний порядок реєстрації окремих видів юридичних осіб (ст. 10 Закону про реєстрацію). Так, рішення про реєстрацію некомерційних організацій (у тому числі громадських об'єднань, політичних партій, торгово-промислових палат, релігійних організацій та інших юридичних осіб) приймають Федеральна реєстраційна служба Мін'юсту Росії та її територіальні органи (Росрегистрация) * (225), а рішення про державної реєстрації кредитної організації - Банк Росії * (226). Але хто б не приймав рішення про державну реєстрацію цих та інших організацій, власне їх державну реєстрацію (тобто внесення в єдиний державний реєстр юридичних осіб) здійснюють Федеральна податкова служба Мінфіну Росії та її територіальні органи (на підставі рішення, прийнятого зазначеним органом) .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вопрос_9. Установчі документи юридичної особи. Процедура державної реєстрації юридичної особи. "
 1. § 3. Реорганізація і ліквідація комерційних організацій
  установчими документами (п. 1 ст. 57 ЦК). З цього правила є два винятки. Перший виняток стосується випадків, встановлених законом, коли реорганізація комерційних організацій у формі їх поділу або виділення з їх складу однієї або декількох комерційних організацій здійснюється за рішенням уповноважених державних органів або за рішенням суду, тобто примусово. При
 2. § 3. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
  установчих документів - установчого договору і статуту. Статут затверджується засновниками після підписання установчого договору. У певному сенсі статут носить тут похідний характер, установчий ж договір є головним документом товариства. Товариства з обмеженою відповідальністю мають ряд специфічних ознак, головним серед яких є те, що всі учасники такого
 3. § 4. Акціонерні товариства
  установчими документами право переважної покупки акцій може закріплюватися не тільки за акціонерами, а й за суспільством в цілому, якщо акціонери не реалізували це право. Порядок і строки здійснення переважного права придбання акцій, що продаються акціонерами, встановлюються статутом товариства, а строк його здійснення не може бути менше 30 і більше 60 днів з моменту пропозиції
 4. § 9. Комерційна концесія
  установчих документах юридичної особи або гіпотетична передача права на це найменування третім особам за договором. Під використанням в повсякденному значенні розуміється застосування фірмового найменування для отримання певних (відмінних, інформаційних, рекламних і т. п.) фактичних цільових результатів. Слід, мабуть, відрізняти і використання фірмового найменування як
 5. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  установчих документів, про виконання грошових зобов'язань, про страхування і т.д. [10] Суперечка, що не віднесений законом до підвідомчості арбітражних судів, не підлягає розгляду в арбітражному суді. Як передбачено в подп. 1 п. 1 ст. 107 АПК, якщо до арбітражного суду надходить позовна заява по спору, який не підлягає розгляду в арбітражному суді, «суддя відмовляє у прийнятті позовної
 6. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  установчих документів вимогам законодавства та стягнення доходів, отриманих цим підприємством. Як показує узагальнення практики, щорічно податковими органами пред'являється досить багато позовів до підприємців, більшість з яких задовольняється судами. [9] Як приклад можна навести справу, розглянуте Арбітражним судом м. Санкт-Петербурга і Ленінградської області:
 7. § 3. Порядок і способи приватизації державного та муніципального майна
    установчі документи ВАТ, заставу, здача в оренду, відчуження майна ВАТ, якщо вартість такого майна перевищує 10 відсотків статутного капіталу ВАТ). Але навіть і з цих важливих питань переможець комерційного конкурсу має право здійснювати голосування, але лише після узгодження такого голосування з відповідними органами з управління майном в письмовій формі. Зрозуміле прагнення
 8. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
    установчих документів цих організацій. Помітна специфіка відрізняє також правові акти, що регулюють рух їх товарної продукції в господарському обороті, в нормах трудового та кооперативного права, присвячених застосуванню праці в сільському господарстві. Особливості характерні і для норм земельного та екологічного законодавства, в чому визначають правове становище, коло основних прав
 9. § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
    установчих документах юридичної особи не встановлено інше ». При цьому, «враховуючи, що відповідно до статті 8 Федерального закону" Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації "надалі до введення в дію закону про реєстрацію юридичних осіб застосовується діючий порядок реєстрації юридичних осіб, при вирішенні спорів слід виходити з того , що
 10. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
    установчих документів, яка виробляється в нормативно-явочному порядку. У англосаксонській правовій системі інститут юридичної особи сформувався в рамках прецедентного права. На відміну від романо-германської правової сім'ї система загального права не містить визначення юридичної особи. Загальне право не проводить різниці між корпораціями і установами. Корпорації, що складаються з
© 2014-2022  yport.inf.ua