Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 3. Застава


1. Застава - один з найнадійніших способів забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечувальна функція застави полягає в тому, що кредитор-заставодержатель у разі невиконання боржником зобов'язання набуває право отримати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами особи, якій належить це майно, за винятками, встановленими в законі (п. 1 ст. 334 ЦК) .
Застава як цивільно-правовий інститут має тривалу історію розвитку. Визначення юридичної природи застави стало каменем спотикання для цивілістів. Ця проблема завжди залишалася спірною, і, на думку А.С. Звоницького, "ніхто, скільки-небудь знайомий з літературою за заставним правом, не зважиться стверджувати, що поняття застави встановилося" "*" (докладніше теорії, що стосуються правової природи застави, розглянуті в гл. 16 підручника).
---
"*" Звоницкий А.С. Про заставу по російському праву. Київ, 1912. С. 174.
Інтерес кредитора до застави виражається в тому, що у складі майна боржника виділяється определимая частина, і якщо згодом зобов'язання опинимося
ться порушеним, предмет застави реалізується, і з отриманої суми кредитор в повному обсязі отримує задоволення своїх вимог. У цьому зв'язку прийнято вважати, що, на відміну від інших способів забезпечення виконання зобов'язань, при яких кредитор, зрештою, "вірить" боржнику (наприклад, при поруці), у зобов'язанні, забезпеченому заставою, кредитор "вірить" речі. Застава покликана забезпечити отримання кредитором тієї самої суми, яка надійшла б до нього в разі належного виконання зобов'язань. Його застосування створює для кредитора той же майновий результат, що і фактичне виконання. Застосування застави підвищує реальний характер виконання зобов'язань.
У сучасних умовах заставу займає особливе місце серед способів забезпечення виконання зобов'язань. У цьому сенсі заставу володіє безперечними перевагами.
По-перше, договір застави забезпечує наявність і збереження майна на той момент, коли боржнику доведеться розраховуватися з кредитором. Завдяки залогу, з самого початку виділяється майно, яке може бути об'єктом стягнення з боку отримав заставу кредитора. Такий кредит, отже, вже не перебуває під загрозою нездійсненності в примусовому порядку належать кредитору майнових домагань, так як об'єкт можливих стягнень забезпечений з моменту встановлення зобов'язання.
По-друге, застава майна забезпечує кредитору можливість задовольнити свої вимоги за рахунок предмета застави переважно перед іншими кредиторами. Слід мати на увазі, що звернути стягнення на майно боржника, щоб таким чином отримати задоволення, вправі всякий кредитор, незалежно від того, чи забезпечена його право запорукою чи ні. Але в цьому випадку кредитор, право вимоги якого не забезпечено заставою, надаючи кредит боржнику, не може бути впевнений у тому, що майно, яке в даний час має боржник, залишиться у нього і до того часу, коли настане термін за зобов'язанням і буде потрібно, у разі невиконання зобов'язання, звернути стягнення на це майно.
Чи загрожує простому, не забезпеченого заставою кредитору й інша небезпека: стягнення може бути накладено на майно боржника не одними даними кредитором, а й низку інших, і тому отримати задоволення кожному не вдасться чи в усякому разі вдасться не повністю (відповідно до ст. 64 ГК при ліквідації юридичної особи вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою ліквідованого юридичної особи, задовольняються в третю чергу. Перевага перед заставоутримувачами мають тільки громадяни, перед якими ліквідується юридична особа несе відповідальність за заподіяння шкоди життю або здоров'ю, і працівники юридичної особи, перед якими утворилася заборгованість з виплати вихідної допомоги та оплати праці). Введення ж заставного права усуває для кредитора як ту, так і іншу небезпеку. Лише в тому випадку, якщо після повного задоволення заставодержателя залишається деяка частка вартості заставленого майна, вона йде на задоволення вимог інших кредиторів.
Застава може забезпечувати будь цивільно-правове зобов'язання, однак основною сферою застосування застави завжди було забезпечення видачі кредитів.
Це обумовлено тим, що можливість швидкого задоволення вимог із заставленого майна в разі невиконання боржником (заставодавцем) своїх зобов'язань особливо важлива для банків, оскільки для них втрата часу на звернення стягнення на заставлене майно обертається втратою коштів, що загрожує серйозними наслідками. У зв'язку з цим заставу широко застосовується в підприємницькій практиці.
2. Відносини по заставі в даний час регулюються Цивільним кодексом РФ, а також Законом РФ від 29 травня 1992 р. "Про заставу" "*", який відповідно до ст. 4 Федерального закону "Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" застосовується, якщо не суперечить частині першій ГК.
---
"*" ВВС РФ. 1992. N 23. Ст. 1239.
Крім того, відносини по заставі нерухомості регулюються Федеральним законом від 16 липня 1998 р. N 102-ФЗ "Про іпотеку (заставу нерухомості)" "*".
---
"*" СЗ РФ. 1998. N 29. Ст. 3400; 2001. N 46. Ст. 4308; 2002. N 7. Ст. 629.
У більшості випадків застава виникає в силу договору, зокрема, при укладенні кредитних договорів з банками.
Застава виникає також на підставі закону при настанні вказаних у ньому обставин, якщо передбачено, яке майно і для забезпечення виконання якого зобов'язання воно визнається які у заставі. Правила ГК про заставу, що регулюють відносини по заставі, що виникають в силу договору, відповідно застосовуються і до застави, яка виникає на підставі закону, якщо законом не встановлено інше. Як приклад можна привести право застави, що виникає у продавця на товар, переданий покупцю, з метою забезпечення виконання останнім обов'язку по оплаті товару, проданого в кредит (п. 5 ст. 488 ЦК).
Застава забезпечує вимогу у тому обсязі, який воно має до моменту задоволення, якщо інше не встановлено договором. В обсяг цих вимог, крім суми основного боргу, входять: відсотки, нараховані на основну суму боргу; неустойки, які повинен виплатити боржник кредитору у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання; відшкодування збитків, заподіяних кредитору невиконанням зобов'язання, а також відшкодування необхідних витрат заставодавця на утримання закладеної речі і витрат по стягненню. В останньому випадку мова йде про витрати, пов'язані з реалізацією заставленого майна (проведенням публічних торгів, виплатою комісійної винагороди і т.д.).
Заставне правовідносини відрізняється акцесорних (додатковим) характером по відношенню до головного зобов'язанню, яке відповідним чином забезпечується. У відносно застави акцесорних характер заставної угоди прямо підкреслюється ст. 4 Закону "Про заставу", відповідно до якої "заставу похідний від забезпечуваного нею зобов'язання. Існування прав заставодержателя знаходиться в залежності від долі забезпечуваного заставою зобов'язання".
У частині першій ГК РФ не сказано про акцесорних характер застави, але в ній міститься загальна норма про те, що недійсність основного зобов'язання тягне недійсність забезпечує його зобов'язання, якщо інше не встановлено законом (п. 3 ст . 329 ЦК), і, навпаки, недійсність угоди про забезпечення виконання зобов'язання не впливає на дійсність основного зобов'язання (п. 2 ст. 329 ЦК).
Акцесорний характер виявляється в тому, що заставою може бути забезпечене тільки дійсна вимога, що випливає, зокрема, з договору позики, кредитного договору, договору купівлі-продажу та інших договорів.
Додатковий до основного зобов'язання характер застави підтверджується і нормами про перехід прав та обов'язків за договором про заставу, коли забезпечувальне зобов'язання слід долю основного зобов'язання. Перехід прав може бути здійснений заставодержателем допомогою передачі своїх прав іншій особі. Однак така поступка заставодержателем своїх прав за договором про заставу може бути визнана дійсною тільки в тому випадку, якщо особі, якій передані права заставодержателя, одночасно відступлені права кредитора за основним зобов'язанням, забезпеченим заставою (ст. 355 ЦК).
3. Сторонами в заставному зобов'язанні виступають заставодавець - особа, що надала майно в заставу, і заставодержатель - особа, що отримала майно в заставу. В якості заставодавця можуть виступати як боржник, так і третя особа (п. 1 ст. 335 ЦК).
Заставодавцем речі може бути її власник або особа, яка має на неї право господарського ведення. Відповідно до ст. 335 і п. 2 ст. 295 ЦК особа, якій нерухома річ належить на праві господарського відання, зобов'язана заручитися згодою власника при передачі в заставу нерухомого майна. Решта майна може бути закладено і без згоди власника, якщо інше не передбачено законом або іншими правовими актами.
До числа останніх можна віднести розпорядження Держкоммайна Росії від 21 квітня 1994 р. N 890-р "Про затвердження Тимчасового положення про узгодження заставних угод" "*", відповідно до якого при передачі в заставу державного майна необхідна згода на це власника в особі відповідного Комітету з управління державним майном. При цьому не робиться відмінності між рухомим і нерухомим майном.
---
"*" БНА. 1994. N 12. С. 41.
У ГК нічого не говориться про право суб'єктів права оперативного управління (казенних підприємств та установ) закладати належне їм майно. На думку деяких юристів (В.В. Витрянский) "*", це право випливає зі змісту п. 1 ст. 297 ЦК, відповідно з яким казенне підприємство має право відчужувати та іншим чином розпоряджатися (отже, віддавати в заставу) закріпленим за нею майном за згодою власника.
---
"*" Див: Коментар частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації для підприємців. С. 302.
Що стосується установ, то відповідно до п. 2 ст. 298 ГК вони можуть самостійно розпоряджатися майном, придбаним на доходи від діяльності, дозволеної його установчими документами.
У літературі було висловлено думку, що установа може передавати зазначене майно в заставу без будь-яких обмежень "*". За іншою точкою зору, право установи самостійно розпоряджатися майном, придбаним за рахунок дозволеної діяльності, подібно з правом господарського відання. Відповідно для застави установами придбаної нерухомості в силу п. 2 ст. 295 ГК необхідна згода власника .
КонсультантПлюс: примітка.
"Постатейний коментар до Федерального закону" Про іпотеку (заставу нерухомості) "(за ред. М.Г. Масевич) включений до інформаційного банку відповідно до публікації -" Законодавство і економіка ", N 10, 1999 .
---
"*" Див: Науково-практичний коментар до Федерального закону "Про іпотеку (заставу нерухомості)" / Под ред. М.Г. Масевич. М., 1999. С. 21.
Див: Цивільний кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практика. М., 1998. С. 225.
З усіма перерахованими точками зору навряд чи можна погодитися, оскільки в ст. 335 ГК законодавець імперативно визначив, хто може виступати в якості заставодавця.
Заставодавцем може бути як дієздатна фізична, так і юридична особа. Громадяни віком від 14 до 18 років, що не стали повністю дієздатними внаслідок вступу в шлюб або емансипації, можуть закладати своє майно тільки за згодою батьків, усиновителів або піклувальників. Якщо предметом застави є майнове право, в якості заставодавця може виступати особа, якій належить закладається право. Проте застава права оренди або іншого права на чужу річ не допускається без згоди її власника або особи, яка має на неї право господарського відання, якщо законом або договором заборонено відчуження цього права без згоди зазначених осіб.
Закон (ст. 342 ЦК) допускає можливість перезалога вже закладеного майна. Якщо заставодержателів кілька, то для них встановлюється відповідна черговість у задоволенні їх вимог. Так, у першу чергу задовольняються інтереси того заставодержателя, який першим уклав договір застави, з залишився майна задовольняються вимоги другого заставодержателя і т.д.
Оскільки перезалог вже закладеного майна суперечить інтересам заставодержателя, в договорі можна встановити неприпустимість подальшої застави майна.
Для того щоб захистити інтереси наступних заставодержателів, заставодавець зобов'язаний повідомляти всім наступним заставодержателям відомості про всіх попередніх заставах, вартості, розмірі і терміні забезпечується заставою зобов'язання. Якщо ж заставодавець не виконав цього обов'язку, то при зверненні стягнення на заставлене майно наступних заставодержателів і недостатності майна він зобов'язаний відшкодувати збитки заставодержателів.
  4. Предметом застави може бути всяке майно, в тому числі речі і майнові права (вимоги), за винятком майна, вилученого з обороту, і вимог, нерозривно пов'язаних з особою кредитора, зокрема, вимог про аліменти, про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю , та інших прав, уступка яких іншій особі заборонена законом. Прикладом майна, вилученого з обороту, є зброя (за винятком мисливської та газової).
  Застава майнових прав може здійснюватися як окремо від іншого майна, так і в складі підприємства як майнового комплексу. Прикладом першого може служити заставу виключних прав на використання об'єктів інтелектуальної власності (що охороняються авторським правом творів, винаходів і т.д.).
  Заставодержателем права може бути тільки особа, якій належить закладається право. При цьому не потрібно згоди власника речі або особи, яка має на неї право господарського відання, за винятком випадків, коли законом або договором заборонено відчуження цього права без згоди зазначених осіб (п. 3 ст. 335 ЦК).
  Відповідно до п. 2 ст. 336 ГК заставу окремих видів майна, зокрема майна громадян, на яке не допускається звернення стягнення, може бути законом заборонений або обмежений. В даний час перелік майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення, встановлений у ст. 446 ЦПК РФ. Відповідно таке майно не може бути предметом застави.
  Звичайно як предмета застави виступає майно, яке має певної економічної цінністю і здатністю до швидкої реалізації (нерухомість, транспортні засоби, акції, майнові паї). Закон про іпотеку (ст. 70) регулює такий вид застави, як застава (іпотека) підприємства як майнового комплексу.
  Предметом застави можуть бути і цінні папери як особливий різновид речей. Слід зазначити, що чинне законодавство не містить чіткої відповіді на питання про те, чи є предметом застави в даному випадку самі цінні папери, або майнові права, або одночасно і цінні папери, і майнові права, засвідчені цими цінними паперами.
  Так, згідно з п. 4 ст. 338 ЦК при заставі майнового права, посвідченого цінним папером, вона передається заставодержателю або в депозит нотаріуса (тобто йдеться про заставу прав). Водночас згідно з п. 4 ст. 912 ГК допускається заставу таких цінних паперів, як подвійні і прості складські свідоцтва.
  Очевидно, слід виходити з того, що предметом застави в даному випадку є самі цінні папери (той, хто має право на папір, може здійснювати і права, які з паперу). Це правило поширюється і на бездокументарні цінні папери, тобто паперу, що не мають матеріальної форми, а зафіксовані за допомогою засобів електронно-обчислювальної техніки (п. 1 ст. 149 ЦК).
  Однак, як випливає з п. 2 ст. 149 ГК, операції з цінними паперами можуть вчинятися тільки при зверненні до особи, яка офіційно здійснює записи права. Передача, надання і обмеження прав повинні офіційно фіксуватися цією особою, яка несе відповідальність за збереження офіційних записів, забезпечення їх конфіденційності, подання правильних даних про таких записах, вчинення офіційних записів про проведені операції.
  Разом з тим можна зробити однозначний висновок про те, що рублеві грошові кошти (як у готівковій, так і безготівковій формі) не можуть бути предметом застави. У п. 4 Додатка до інформаційного листа Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 15 січня 1998 р. N 26 "Огляд практики розгляду спорів, пов'язаних із застосуванням арбітражними судами норм Цивільного кодексу Російської Федерації про заставу" "*" зазначено, що істотною ознакою застави є можливість реалізації закладеної речі. Це обумовлено тим, що вимоги кредитора задовольняються за рахунок вартості реалізованого заставленого майна. Однак рублеві грошові кошти не можна реалізувати.
  ---
  "*" ВВАС РФ. 1998. N 3. С. 82.
  Незважаючи на досить аргументовану позицію Вищого Арбітражного Суду РФ, висловлювалася думка про те, що застава рублевих грошових коштів допустимо "*". Обгрунтовувалося воно тим, що головною ознакою застави не є можливість продажу закладеної речі, а виконання зобов'язання і компенсація втрат за рахунок предмета застави.
  КонсультантПлюс: примітка.
  Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - М.: Видавництво "Статут", 2001 (видання 3-е, стереотипне).
  ---
  "*" Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. М., 1997. С. 415.
  Що стосується іноземної валюти, то було висловлено думку про те, що вона може бути предметом застави "*". З цією думкою слід погодитися, оскільки закладена іноземна валюта може бути реалізована і з її вартості кредитор може одержати задоволення.
  ---
  "*" Див: Цивільне право / Под ред. Е.А. Суханова. Т. II, напівтім 1. С. 107.
  За відсутності угоди про зворотне або відповідної норми закону за згодою заставодавця допускається заміна предмета застави (наприклад, при заставі товарів в обороті). Якщо предмет застави загинув чи пошкоджений, або право власності на нього або право господарського відання припинено з підстав, встановлених законом, заставодавець має право в розумний термін відновити предмет застави або замінити його іншим рівноцінним майном, якщо договором не передбачено інше (ст. 345 ЦК).
  5. Зміст заставного зобов'язання складають права та обов'язки сторін. Заставодержатель набуває сукупність прав, які складають його заставне право. Це право виникає з моменту укладення договору про заставу, а щодо застави майна, яке належить передати заставодержателю, - з моменту передачі майна, якщо інше не передбачено договором про заставу (ст. 341 ЦК). При передачі предмета застави заставодержателю в останнього виникає право володіння, право витребувати це майно з чужого незаконного володіння від будь-якої особи, у тому числі від заставодавця, право обмежувати розпорядження закладеним майном.
  Заставодавець або заставодержатель, в залежності від того, у кого з них знаходиться закладене майно, зобов'язаний (якщо інше не передбачено законом або договором) належним чином його зберігати і утримувати і, зокрема: 1) страхувати за рахунок заставника закладене майно у повній його вартості від ризиків втрати і пошкодження, а якщо повна вартість майна перевищує розмір забезпеченого заставою вимоги, - на суму не нижче розміру вимоги; 2) вживати заходів, необхідних для забезпечення схоронності закладеного майна, у тому числі для захисту його від посягань і вимог з боку третіх осіб; 3) негайно повідомляти іншу сторону про виникнення загрози втрати або пошкодження заставленого майна (ст. 343 ЦК).
  Заставодавець має право, якщо інше не передбачено договором і не випливає із суті застави, користуватися предметом застави відповідно до його призначення, у тому числі отримувати з нього плоди та доходи. Так, якщо власник автомобіля здав його в заставу, він має право продовжувати користуватися ним і витягувати доходи, наприклад, займаючись приватним візництвом.
  Якщо інше не передбачено законом або договором і не випливає із суті застави, заставодавець має право відчужувати предмет застави, передавати його в оренду або безоплатне користування іншій особі, або іншим чином розпоряджатися ним лише за згодою заставодержателя. Угода, що обмежує право заставодавця заповідати заставлене майно, мізерно (п. 2 ст. 346 ЦК).
  Таким чином, право розпорядження заставодавця (за винятком права заповідати) належним йому майном обмежено. В іншому випадку могли б порушуватися права заставодержателя на задоволення за рахунок заставленого майна.
  У ст. 339 ГК перераховуються вимоги, що висуваються до змісту договору про заставу, його формі та реєстрації. Зокрема, в договорі про заставу мають бути зазначені предмет застави та його оцінка, істота, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою. У ньому також має бути вказівка на те, в якої зі сторін перебуває закладене майно.
  За загальним правилом, договір про заставу укладається в простій письмовій формі, однак для договорів про іпотеку, а також договорів про заставу рухомого майна або прав на майно в забезпечення зобов'язань за договором, який повинен бути нотаріально посвідчений, потрібно нотаріальне посвідчення. Договір про іпотеку повинен бути також зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації угод з відповідним майном (п. 3 ст. 339 ЦК). Зокрема, зазначений договір підлягає державній реєстрації в державному реєстрі прав на нерухоме майно.
  Прикладом застосування правила про необхідність дотримання нотаріальної форми та державної реєстрації може служити Постанова Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 27 травня 1997 р. N 3132/96 "*" по наступному судовій справі. Волгодонський центральний комерційний банк звернувся до Арбітражного суду Ростовської області з позовом до АТВТ "Співдружність" про визнання договору про заставу майна, укладеного сторонами в забезпечення повернення грошових коштів, отриманих АТ за кредитними договорами, дійсної угодою. Рішенням суду позов було задоволено. В апеляційному та касаційному порядку рішення не перевірялося. У протесті пропонувалося рішення скасувати як прийняте за недостатньо дослідженим обставинам, справу направити на новий розгляд. Президія зазначив, що рішення слід скасувати і в позові відмовити з наступних підстав. Між сторонами у забезпечення ряду кредитних договорів укладено договір про заставу майна, предметом якого є автомобіль і нерухоме майно. Як з'ясувалося при розгляді матеріалів справи, договір про заставу майна нотаріально не був засвідчений, не дотримано сторонами і вимога про його державну реєстрацію.
  ---
  "*" ВВАС РФ. 1997. N 9. С. 47.
  6. Закон передбачає підстави та порядок звернення стягнення на заставлене майно. Стягнення на заставлене майно для задоволення вимог заставодержателя (кредитора) може бути звернено у разі невиконання або неналежного виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання за обставинами, за які він відповідає (п. 1 ст. 348 ЦК).
  У зверненні стягнення на закладене майно може бути відмовлено, якщо допущене боржником порушення забезпеченого заставою зобов'язання украй трохи і розмір вимог заставодержателя внаслідок цього явно несоразмерен вартості закладеного майна. Іншими словами, збитки кредитора-заставодержателя, що виникли внаслідок невиконання зобов'язання, повинні бути відповідні вартості закладеного майна.
  Відповідно до п. 1 ст. 349 ГК вимоги заставодержателя (кредитора) задовольняються з вартості закладеного нерухомого майна за рішенням суду.
  Звернення стягнення на заставлене нерухоме майно без судового рішення можливе при укладенні заставодавцем і заставодержателем спеціальної угоди, яке має задовольняти двом умовам: воно повинно засвідчуватися нотаріально і полягати сторонами після виникнення підстав для звернення стягнення на предмет застави.
  Це означає, що у разі отримання кредиту, забезпеченого заставою нерухомості, кредитор (заставодержатель) уже після факту неповернення кредиту або відсотків по ньому повинен буде укласти та нотаріально засвідчити із заставодавцем угоду про задоволення претензій заставодержателя на заставлене майно. У разі відмови заставодавця з якоїсь причини від укладення такої угоди заставодержатель для задоволення своїх претензій повинен все одно звернутися до суду.
  Звернення стягнення на рухоме майно, якщо воно як предмет застави передано заставодержателю, можливо без звернення до суду, якщо сторони уклали спеціальну угоду про безспірному порядку стягнення на заставлене рухоме майно. Закон нічого не говорить про те, що така угода має бути укладена тільки після виникнення підстав для звернення стягнення на заставлене майно. Тому можна зробити висновок, що укладення подібної угоди допустимо до виникнення таких підстав. Нотаріального посвідчення ця угода не вимагає.
  Однак якщо заставлене рухоме майно залишилося у заставодавця, вимоги заставодержателя засвідчуються за рішенням суду, якщо інше не передбачено угодою заставодавця з заставоутримувачем.
  Як зазначено в п. 46 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 р. N 6/8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації", чинне законодавство не передбачає можливість передачі майна , що є предметом застави, у власність заставоутримувача. Всякі угоди, що передбачають таку передачу, нікчемні, за винятком тих, які можуть бути кваліфіковані як відступне або новація забезпеченого заставою зобов'язання.
  Пунктом 3 ст. 349 ГК передбачено ряд випадків, коли стягнення на предмет застави може бути звернено тільки за рішенням суду. Це можливо, якщо: 1) для укладення договору про заставу потрібна згода або дозвіл іншої особи або органу, 2) предметом застави є майно, яке має значну художню або іншу культурну цінність для суспільства; 3) заставодавець відсутня встановити його місцезнаходження неможливо.
  7. Закладене майно реалізується шляхом продажу з публічних торгів у порядку, встановленому цивільним процесуальним законодавством, якщо законом не встановлено інший порядок (п. 1 ст. 350 ЦК). Початкова продажна ціна заставленого майна визначається рішенням суду (якщо стягнення на майно здійснювалося в судовому порядку) або угодою заставодержателя із заставодавцем.
  При оголошенні торгів такими заставодержатель має право за угодою із заставодавцем придбати закладене майно і зарахувати в рахунок покупної ціни свої вимоги, забезпечені заставою. До такої угоди застосовуються правила про договір купівлі-продажу.
  Якщо така угода не відбулося і були призначені повторні торги, але вони були також оголошено такими, то в цьому випадку заставодержатель має право залишити предмет застави за собою без укладення додаткової угоди та зарахувати в рахунок покупної ціни свої вимоги. В інтересах заставодавця зниження ціни допускається не більше ніж на 10% в порівнянні з початковою. Якщо заставодержатель не скористався цим правом протягом місяця з дня оголошення повторних торгів такими, договір про заставу припиняється.
  8. Припинення заставного правовідносини відбувається за загальними правилами припинення цивільно-правових зобов'язань, передбачених в гол. 26 ГК.
  Крім того, відповідно до ст. 352 ГК застава припиняється з таких підстав: 1) з припиненням забезпеченого заставою зобов'язання; 2) на вимогу заставодавця при грубому порушенні заставоутримувачем своїх обов'язків по страхуванню заставленого майна, забезпечення його збереження, а також щодо негайного повідомленню заставодавця про виникнення загрози втрати або пошкодження заставленого майна ; 3) у разі загибелі закладеної речі або припинення заставного права, якщо заставодавець не скористався правом в розумний строк відновити предмет застави або замінити його іншим рівноцінним майном; 4) у разі продажу з публічних торгів заставленого майна, а також коли його реалізація виявилася неможливою.
  Про припинення іпотеки повинна бути зроблена відмітка в реєстрі, в якому зареєстрований договір про іпотеку. При припиненні застави внаслідок виконання забезпеченого заставою зобов'язання або на вимогу заставодавця внаслідок виникнення загрози втрати або пошкодження заставленого майна заставодержатель, у якого перебувало заставлене майно, зобов'язаний негайно повернути його заставодавцю. При поверненні кількість і якість закладеного майна має відповідати того стану, кількості і якості, в якій воно первісно передавалося, з урахуванням амортизації.
  9. Види застави розрізняються з підстав його виникнення (заставу, що виникає із закону та договору).
  Як Закон "Про заставу", так і ст. 338 ГК виділяють заставу без передачі і з передачею закладеного майна заставодержателю (заклад). Окремі види майна не передаються заставодержателю. До їх числа відносяться майно, на яке встановлена іпотека (нерухомість), а також товари в обороті.
  Майно може залишатися у заставодержателя, однак воно може бути виведено з обороту шляхом накладення замку, печаток чи інших знаків, які свідчать про заставу (п. 2 ст. 338 ЦК). В останньому випадку застава називається твердим.
  По предмету види застави поділяються на заставу речей і заставу прав. У свою чергу, запорука речей ділиться на заставу рухомого і нерухомого майна (іпотека) "*".
  ---
  "*" Назва "іпотека" вперше з'явилося в Греції на початку VI ст. до нашої ери і було пов'язане із забезпеченням відповідальності боржника кредитору певними земельними володіннями. Для цього при оформленні зобов'язання на кордоні належить позичальникові земельної території ставилося стовп з написом про те, що вказана власність служить забезпеченням претензії кредитора в пойменованої сумі. На такому стовпі, що отримав назву іпотеки, відзначалися всі вступники борги власника землі.
  Основне призначення іпотеки полягає в забезпеченні виданих кредитів заставою нерухомого майна (іпотечне кредитування). Система іпотечного кредитування придумана в світі багато років тому. Під іпотечним кредитом розуміється сума на придбання житла, що видається строком на 10 - 40 років під 3 - 15% річних, забезпечена заставою житлових приміщень. Така система є дієвим інструментом вирішення житлової проблеми.
  Цивільний кодекс під іпотекою визнає заставу земельних ділянок, будівель, споруд, квартир та іншого нерухомого майна (п. 2 ст. 334 ЦК). В силу ст. 130 ЦК та ст. 5 Закону "Про іпотеку (заставу нерухомості)" до нерухомого майна належать земельні ділянки, ділянки надр, відокремлені водні об'єкти і все, що міцно пов'язане із землею (тобто об'єкти, переміщення яких без невідповідного збитку їх призначенню неможливе, включаючи, в Зокрема, ліси, багаторічні насадження, будівлі, споруди, а також підлягають державній реєстрації повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти). Одночасно передбачена можливість віднесення спеціальним законом до нерухомих речей і будь-якого іншого майна.
  Таким чином, предметом іпотеки може бути тільки нерухомість. Разом з тим Закон про іпотеку робить з цього правила вилучення, що передбачає заборону іпотеки ділянок надр, особливо охоронюваних природних територій, іншого нерухомого майна, вилученого з обороту, майна, на яке відповідно до Закону не може бути звернено стягнення, багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків і квартир, що перебувають у державній або муніципальній власності (п. 2 ст. 74 Закону), а також майна, щодо якого в установленому Законом порядку передбачена обов'язкова приватизація або приватизація якого заборонена (п. 2 ст. 6 Закону). У цей список входить також частину нерухомого майна, розділ якого неможливий без зміни його призначення (неподільна річ) (п. 4 ст. 5 Закону). Однак подібне обмеження не стосується квартир у багатоквартирних житлових будинках (ст. 75 Закону).
  Ще дві вимоги, що пред'являються до предмета іпотеки, полягають у тому, що він повинен, по-перше, належати заставодавцю на праві власності або на праві господарського відання (п. 1 ст. 6 Закону) і, по-друге, права на нього повинні бути зареєстровані в порядку, встановленому Федеральним законом "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним".
  Таким чином, іпотека може бути встановлена на будь-яке нерухоме майно (за винятком вилучень, встановлених Законом щодо окремих категорій нерухомості), яке заставодавець має право продавати або відчужувати іншим чином, причому заставодавцем може бути як боржник за основним зобов'язанням, так і третя особа.
  Майно, передане за договором про іпотеку, залишається у володінні і користуванні заставодавця (п. 1 ст. 1 Закону). Це правило кореспондує з п. 1 ст. 338 ГК, що відносить іпотеку до застави без передачі закладеного майна заставодержателю.
  Особа, що віддала своє майно в іпотеку, обмежується у праві розпорядження цим майном. Згідно п. 1 ст. 37 Закону про іпотеку майно, закладене за договором про іпотеку, може бути відчужене заставодавцем іншій особі лише за згодою заставодержателя, якщо інше не передбачено договором про іпотеку.
  Іпотека забезпечує сплату заставодержателю боргу по забезпеченому їй зобов'язанню повністю або в частині, передбаченій договором про іпотеку. Іпотека, встановлена в забезпечення виконання кредитного договору або договору позики з умовою виплати відсотків, забезпечує також сплату кредиторові (позикодавцю) належних йому відсотків за користування кредитом (позиковими засобами).
  Крім того, якщо договором не передбачено інше, іпотека забезпечує сплату заставодержателю сум, належних йому:
  1) у відшкодування збитків та (або) в якості неустойки (штрафу, пені) внаслідок невиконання, прострочення виконання або іншого неналежного виконання забезпеченого іпотекою зобов'язання;
  2) у відшкодування витрат з реалізації заставленого майна;
  3) у відшкодування судових витрат та інших витрат, викликаних зверненням стягнення на заставлене майно;
  4) у вигляді відсотків за неправомірне користування чужими коштами, передбачених забезпеченням іпотекою зобов'язанням або Федеральним законом.
  Закон про іпотеку ввів в цивільний оборот новий вид цінних паперів - заставну. Введенням цього цінного паперу робиться спроба інтегрувати ринок нерухомості і ринок цінних паперів. Заставна не може замінити договір про заставу, однак при її наявності права за договором про заставу можуть перейти тільки шляхом передачі прав за заставною.
  Як відомо, ст. 143 ЦК не передбачає такого різновиду цінних паперів, як заставна, однак перелік цінних паперів, передбачений зазначеною статтею, не є вичерпним, і до останніх можуть бути віднесені інші документи, які законами про цінні папери або у встановленому ними порядку віднесено до цінних паперів.
  Як випливає з п. 2 ст. 13 Закону про іпотеку, заставна є не емісійної, іменним цінним папером, що засвідчує такі права її законного власника:
  право на одержання виконання за грошовим зобов'язанням, забезпеченим іпотекою, без надання інших доказів існування цього зобов'язання;
  право застави на майно, обтяжене іпотекою.
  Передача прав за заставною здійснюється шляхом укладення угоди у простій письмовій формі. При цьому вона тягне наслідки поступки вимог (цесії).
  Іпотека забезпечує вимоги заставодержателя в тому обсязі, який вони мають до моменту задоволення за рахунок заставленого майна, якщо договором не передбачено інше. Зобов'язання боржника перед заставодержателем в частині, що перевищує зазначену в договорі про іпотеку загальну тверду суму вимог заставодержателя, забезпечених нею, не рахуються забезпеченими іпотекою, за винятком вимог, заснованих на: відшкодування судових витрат та інших витрат, викликаних зверненням стягнення на заставлене майно; відшкодування витрат з реалізації заставленого майна (ст. 3 Закону).
  Закон передбачає, що іпотекою можуть бути забезпечені й інші додаткові витрати заставодержателя (витрати на утримання та (або) охорону заставленого майна, на погашення заборгованості заставодавця по зв'язаних з цим майном податках, зборах або комунальним платежам).
  Відповідно до Закону "Про заставу" розрізняють такі різновиди застави, як заставу транспортних засобів, заставу товарів в обороті, заставу підприємства, заставу цінних паперів. ГК (ст. 358) особливо виділяє заставу речей у ломбарді.
  Як заставоутримувача при заставі речей у ломбарді може виступити не всяке юридична особа, а тільки спеціалізована організація - ломбард, що володіє відповідною ліцензією. В якості залогодателей можуть виступати тільки громадяни, а предметом може бути рухоме майно, призначене для особистого споживання. Сторони договору про заставу речей у ломбарді не вправі оцінювати передане в заставу майно на свій розсуд. Оцінка цих речей повинна проводитися відповідно до цін на речі такого роду і якості, зазвичай встановлюються в торгівлі в момент прийняття їх у заставу.
  Форма договору про заставу речей у ломбарді також має деякі особливості. Як випливає зі ст. 358 ЦК, договір про заставу речей у ломбарді оформляється видачею заставного квитка. Умови цього договору не можуть погіршити становище боржника в порівнянні з умовами, встановленими Цивільним кодексом та іншими законами.
  У разі неповернення отриманого в ломбарді кредиту для звернення стягнення на заставлене майно немає необхідності звертатися до суду. Стягнення на заставлене майно здійснюється на підставі виконавчого напису нотаріуса. Ломбард має право після закінчення пільгового місячного терміну на підставі зазначеної написи продати майно в порядку, встановленому для реалізації заставленого майна, тобто шляхом продажу з публічних торгів. У вилучення із загального правила, навіть якщо сума, виручена від реалізації заставленого у ломбарді майна, недостатня для задоволення вимог кредитора, останній не має право звернути стягнення на інше майно боржника.
  Стаття 358 ЦК містить положення, згідно з яким сторони в договорі про заставу речей у ломбарді не вправі передбачити можливість ломбарду користуватися переданими в якості застави речами.
  Відповідальність ломбарду в разі втрати або пошкодження переданих речей настає навіть за відсутності провини. Ломбард звільняється від відповідальності за втрату тільки при наявності непереборної сили.
  Особливість застави товарів в обороті полягає насамперед у тому, що допускається зміна складу і натуральної форми предмета застави (товарних запасів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції тощо) за умови, що їх загальна вартість не стає менше зазначеної в договорі про заставу. Зменшення вартості закладених товарів, що перебувають в обороті, допускається тільки пропорційно виконаної частини забезпеченого заставою зобов'язання (якщо інше не передбачено договором). Це обумовлено динамічністю, постійною зміною або переміщенням предмета застави.
  У зв'язку з тим, що предмет застави знаходиться в русі, в законі визначаються початковий і кінцевий моменти, в проміжку між якими товар може бути предметом застави.
  Відповідно до п. 2 ст. 357 ГК товари в обороті, відчужені заставодавцем, перестають бути предметом застави з моменту їх переходу у власність, господарське відання або оперативне управління набувача, а набуті заставодавцем товари, зазначені в договорі про заставу, стають предметом застави з моменту виникнення у заставодавця на них права власності або господарського відання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Застава"
 1. § 2. Основні форми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування
    запорукою точного і неухильного виконання чинного законодавства. Однак відсутність одноманітності в підходах до тлумачення норм права і органу влади, що має право давати офіційне тлумачення таких норм, не завжди дозволяє органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам правильно визначати, в яких випадках вони зобов'язані реалізувати те чи інше право, а в яких - діяти по
 2. § 4. Передача органам місцевого самоврядування інших державно-владних та адміністративно-владних повноважень.
    запорукою якісного та своєчасного виконання прийнятих державних повноважень. Узгодження може бути формою співпраці органів державної влади з органами управління. І практика показує, що така форма співпраці існує. Це визначено закономірністю в забезпеченні узгодженості у діяльності органів державної влади та органів місцевого
 3. § 4. Висування кандидатів і їх реєстрація
    застави. Кандидатів, списки кандидатів має право висувати виборчі об'єднання, блоки. У одномандатному або єдиному виборчому окрузі виборче об'єднання, блок має право висунути одного кандидата. У багатомандатному виборчому окрузі вони вправі висунути кандидата на кожен підлягає заміщенню депутатський мандат. Висування кандидатів, списків кандидатів здійснюється на з'їздах
 4. § 6. Фінансування виборів
    застави. Кандидат, виборче об'єднання, блок зобов'язані подати до відповідної комісії не менше двох фінансових звітів (у тому числі один з них - не пізніше ніж за 10 днів до дня голосування на виборах, а підсумковий - не пізніше ніж через 30 днів після опублікування результатів виборів) про розміри свого виборчого фонду, про всі джерела його формування, а також про всі
 5. § 1. Муніципальна власність
    заставу й обтяжувати його іншими способами, розпоряджатися ним іншим чином. Власник може передавати своє майно в довірче управління іншим особам. На відносини муніципальної власності поширюються загальні правила цивільного законодавства. Так, п. 1 ст. 215 ГК РФ в якості первинного суб'єкта права муніципальної власності визначає муніципальні освіти, а значить -
 6. § 3. Реорганізація і ліквідація комерційних організацій
    заставою майна ліквідованої організації; в четверту чергу погашається заборгованість по обов'язкових платежах до бюджету і в позабюджетні фонди; в п'яту чергу проводяться розрахунки з іншими кредиторами. При ліквідації банків та інших кредитних організацій, що залучають кошти громадян, в першу чергу задовольняються вимоги громадян, які є кредиторами банків та інших кредитних
 7. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
    заставу особам, які є членами даної фондової біржі. [1] СЗ РФ. 1995. № 49. ст. 4697. [2] Відомості РФ. 1993. № 33. ст. 1309. [3] Відомості РФ. 1992. № 18. ст.
 8. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
    застави нерухомості та оренди підприємств. Суб'єктами таких прав можуть бути в принципі будь-які підприємці. Що ж до інших речових прав, то їх суб'єктами можуть бути не всі підприємці, а лише деякі їх категорії. Так, суб'єктами права господарського відання можуть бути лише державні та муніципальні унітарні підприємства, суб'єктами права оперативного управління - установи
 9. § 2. Правовий режим речей
    застава, оренда. Як випливає з тексту ст. 132 ГК, у всіх цих випадках мова йде про речові права. Названа норма розкриває зміст підприємства як єдиного майнового комплексу і включає в цей зміст не тільки те майно, яке саме по собі, поза комплексом, може бути віднесено до речей, наприклад, будівлі, споруди, обладнання, сировина та матеріали, але також і права вимоги і
 10. § 3. Правовий режим грошей
    застави? Практика йшла шляхом використання таких своєрідних застав при видачі банківських кредитів. Проте слід мати на увазі, що, як зазначив Вищий Арбітражний Суд РФ, гроші, в тому числі грошові кошти на рахунках, не володіють найважливішою властивістю, необхідним для предмета застави: вони не можуть бути продані в разі невиконання боржником основного зобов'язання перед
© 2014-2022  yport.inf.ua