Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 4. Захист прав власника, що не є власником


Захищати свої майнові права можуть не тільки власники, а й особи, які володіють майном на праві довічного успадкованого володіння, господарського відання, оперативного управління або на іншій підставі, передбаченій законом або договором (ст. 305 ЦК). Причому захищати свої майнові права власники, які не є власниками, можуть тими ж способами, що й власники. Зокрема, право на подачу віндикаційного і негаторного позовів належить як власнику, так і власнику, не є власником, про що прямо зазначено в ст. 305 ГК.
Стаття 305 ЦК не дає вичерпного переліку титулів, на які може спиратися позивач, заявляючи віндикаційний або негаторний вимоги.
На думку ряду вчених, загальним юридичною підставою всіх віндикаційний позовів є право володіння истребуемой річчю "*". Однак при пред'явленні віндикаційного вимоги позивачу недостатньо вказати на те, що з вини відповідача він позбавлений можливості володіти майном. Необхідно також довести, що названа правова можливість грунтується на конкретному суб'єктивному праві (праві власності, право наймача і т.д.).
---
"*" Див: Толстой Ю.К. Зміст і цивільно-правовий захист права власності в СРСР. Л., 1955. С. 100 - 101; Самойлова М.В. Поняття, здійснення та захист права особистої власності. Калінін, 1978. С. 61.
Встановлення титулу власника має значення насамперед для розгляду справи по суті. Наприклад, як уже зазначалося, правом на віндикації майна наділені як власники майна, так і його титульні власники. Однак правила про розрахунки при поверненні речі з незаконного володіння повністю застосовні до вимог лише тих титульних власників, які мають самостійне право на доходи від переданої в їх володіння речі (наприклад, орендар). У протилежному випадку право на доходи повинно належати власникові, який може заявити самостійні вимоги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Захист прав власника, що не є власником "
 1. Стаття 305. Захист прав власника, що не є власником
  захист його володіння також проти
 2. § 1. Система цивільно-правових засобів захисту права власності та інших речових прав
  захисту права власності. Під цивільно-правовим захистом права власності та інших речових прав * (1062) розуміється сукупність передбачених цивільним законодавством засобів, що застосовуються у зв'язку з досконалими проти цих прав порушеннями і спрямованих на відновлення або захист майнових інтересів їх володарів. До захисту прав власності застосовні всі основні положення про
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  захист. М., 2000. * (31) Сучасний закон, однак, передбачає можливість грошової компенсації моральної шкоди, розмір якої в кожному конкретному випадку визначається судом з урахуванням індивідуальних особливостей потерпілого (див. ст. 151 ЦК). Така можливість (якої було у радянському законодавстві) дозволяє зробити принциповий висновок про те, що сьогодні всі особисті немайнові
 4. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  захист прав споживачів * (41), що регулює значну частину роздрібної купівлі-продажу (див. п. 3 ст. 492 ЦК), визначає, що продавець - організація незалежно від її форми, а також індивідуальний підприємець. Як видно, немає ніяких формальних причин для виключення з кола роздрібних продавців некомерційних організацій. І все ж комерційна сутність торгівлі знаходиться у відомому
 5. § 2. Страхове правовідношення
  захисту (страхового покриття), тобто термін існування умовного вимоги страхувальника (вигодонабувача) про страхову виплату. Якщо домовлений договором подія настає протягом терміну страхування, то воно визнається страховим випадком і обгрунтовує страхову виплату. Початок перебігу строку страхового захисту приурочене до моменту сплати страхової премії або першого її внеску (п. 1 ст. 957 ЦК),
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  захист. М., 2000. С. 87 та ін.), того ж порядку питання про тварин (див.: Рівний В.В. Договір купівлі-продажу (нарис теорії). С. 103-106). І все ж оскільки договір купівлі-продажу опосередковує цивільний оборот, більш краща при характеристиці його предмета категорія "товар". Її, до речі, використовує і законодавець у більшості статей Цивільного кодексу. * (19) Див: Цивільне право. Ч. 2 /
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  захисту ділової репутації юридичних осіб не позбавляє їх права пред'являти вимоги про компенсацію збитків, в тому числі нематеріальних , заподіяних применшенням ділової репутації, або нематеріальної шкоди, що має свій власний зміст (відмінне від змісту моральної шкоди, завданої громадянинові), яке випливає із суті порушеного нематеріального права і характеру наслідків цього
 8. 9.1. Поняття міжнародного цивільного процесу та визначення підсудності в міжнародному приватному праві
  захистом прав іноземців та іноземних юридичних осіб в суді та державному арбітражі. У доктрині МПП до складу цього поняття також традиційно включають міжнародний комерційний арбітраж і питання, що виникають у процесі забезпечення нотаріатом та іншими державними органами майнових та особистих немайнових прав учасників міжнародного цивільного обороту. Ведення громадянського
 9. § 5. Екологічний контроль
  захистом лісів в Російській Федерації, затверджене постановою Уряду РФ від 3 травня 1994 ** ___ * СЗ РФ. 1996. № 13. Ст. 1345. ** СЗ РФ. 1994. № 4. Ст. 358. На підставі зазначених та інших актів Уряду приймаються накази, інструкції, правила та інші відомчі акти, що деталізують порядок здійснення
 10. 5. Договір і треті особи
  захисту інтересів цього останнього. Йдеться про надану п. 2 ст. 313 ЦК можливості для третьої особи, яка зазнала небезпеки втратити своє право на майно боржника внаслідок звернення на нього кредитором стягнення, задовольнити вимогу кредитора власною волею і за свій рахунок. Спеціальний по відношенню до передбаченого в п. 2 ст. 313 ГК випадок становить ситуація, пов'язана з
© 2014-2022  yport.inf.ua