Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

10.1. Підстави виникнення, сторони і види зобов'язання

В силу зобов'язання одна особа (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію, як-то: передати майно, виконати роботу, сплатити гроші т . п., або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Підстави виникнення зобов'язання - юридичні факти. Зобов'язання виникають з договору, внаслідок заподіяння шкоди, безпідставного збагачення та з інших підстав.
Підставами виникнення зобов'язання можуть бути: правомірні і неправомірні дії; події (тобто юридичні факти, які не залежать від волі людей, наприклад стихійні лиха). У зобов'язальних відносинах повинно бути не менше двох суб'єктів. У зобов'язанні як кожної з його сторін - кредитора або боржника - можуть брати участь одна або одночасно кілька осіб. Недійсність вимог кредитора до одного з осіб, що беруть участь у зобов'язанні на стороні боржника, так само як і закінчення строку позовної давності на вимогу до такої особи, самі по собі не зачіпають його вимог до решти цих осіб.
Якщо кожна зі сторін за договором несе обов'язок на користь іншої сторони, вона вважається боржником іншого боку в тому, що зобов'язана зробити на її користь, і одночасно її кредитором у тому, що має право від неї вимагати .
Зобов'язання не створює обов'язків для осіб, що не беруть участь в ньому в якості сторін (для третіх осіб). У випадках, передбачених законом, іншими правовими актами або угодою сторін, зобов'язання може створювати для третіх осіб права щодо однієї чи обох сторін зобов'язання.
Види зобов'язань: односторонні, взаємні, прості, складні, однопредметні, альтернативні, факультативні, головні, договірні, позадоговірні (деліктні).
Зобов'язальні відносини захищаються шляхом подання позовної заяви з метою відновлення порушених прав. Неналежне виконання зобов'язань має забезпечуватися заходами державного примусу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Підстави виникнення, сторони і види зобов'язання "
 1. Вопрос_39. Цивільно-правове зобов'язання: поняття, види, підстави виникнення. Зміна осіб у зобов'язанні: характеристика основних видів
  Вопрос_39. Цивільно-правове зобов'язання: поняття, види, підстави виникнення. Зміна осіб у зобов'язанні: характеристика основних
 2. 28. Зобов'язання: поняття, підстави виникнення, сторони, види
  Поняття зобов'язання та підстави його виникнення. В силу зобов'язання одна особа (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію, як-то: передати майно, виконати роботу, сплатити гроші тощо, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Підстави виникнення зобов'язання -
 3. Глава 26. Поняття, види і підстави виникнення зобов'язань
  Глава 26. Поняття, види і підстави виникнення
 4. Ю
  Юридична неможливість виконання зобов'язання VIII, 36, § 2 (3) - с. 63 - 64 Юридичні факти - договір як Ю. ф. VIII, 38, § 1 (2) - с. 173 - Ю. ф. як підстави виникнення зобов'язань VIII, 35, § 2 (3) - с. 17 Юридичний вчинок як підстава виникнення зобов'язань VIII, 35, § 2 (3) - с. 19 Юридичний склад VIII, 36, § 1 (1) - с. 49; IX, 43, § 1 (3) - с.
 5. О
  Забезпечення виконання зобов'язань - О. і. о. забудовника за договором участі в пайовому будівництві XI, 48, § 5 (6) - с. 729 - 732 - поняття О. і. о. VIII, 37, § 1 (1) - с. 66 - 68 - система способів О. і. о. VIII, 37, § 1 (1 - 3) - с. 66 - 73, см. банківська гарантія, завдаток, застава, Неустойка, Порука, Утримувати Обмін - О. житловими приміщеннями X, 46, § 3 (8) - с. 573 - 578; X,
 6. Договір
  . Подібно до всіх інших цивільних правовідносин, зобов'язання виникають на основі певних юридичних фактів, які прийнято називати підставами виникнення зобов'язань. В якості підстав виникнення зобов'язальних правовідносин можуть виступати найрізноманітніші юридичні факти (п. 2 ст. 307 ЦК), з яких провідну роль відіграє договір * (1094). З урахуванням рівності,
 7. 5. Підстави виникнення зобов'язань зі страхування
  Цивільний кодекс вперше в національній практиці регулювання страхових відносин закріплює загальне правило про виникнення зобов'язань зі страхування з договору (ст. 927). Договір страхування, будучи "формою юридичних відносин страховика з кожним окремо взятим страхувальником", виконує найважливішу забезпечувальну функцію для конкретного страхувальника, втілюючи таким чином соціальне
 8. § 1. Поняття та види зобов'язань ніби з договору
  1. Терміном «зобов'язання ніби з договору» позначаються зобов'язання, що виникають за відсутності між сторонами договору, але за своїм характером і змістом схожі із зобов'язаннями, що виникають з договорів. У даному випадку підставою виникнення зобов'язання були або односторонні угоди, або деякі інші факти, які не є ні договором, ні деликтом. Даючи таким
 9. Вопрос_55. Застава: поняття, види, підстави виникнення
  Вопрос_55. Застава: поняття, види, підстави
 10. Контрольні питання
  1. Поняття правовідносини. 2. Назвіть елементи правовідносин. 3. Вкажіть підставу для виникнення правовідносини. 4. Види правовідносин. 5. Зміст правовідносин. 6. Суб'єкти правовідносин. 7. Правоздатність та дієздатність. 8. Юридичні факти і їх
 11. Контрольні питання до § 5.8
  1. Поняття і зміст зобов'язання. 2. Часткові і солідарні зобов'язання. Регресні зобов'язання. 3. Виконання зобов'язань (спосіб, термін, місце виконання). 4. Способи забезпечення виконання зобов'язань: поняття, види неустойки; заставу, іпотека; порука, банківська гарантія; утримання; завдаток. 5. Відповідальність за порушення зобов'язань. 6. Умови відповідальності. 7.
 12. Вопрос_37. Право спільної власності: поняття, види, підстави виникнення
  Вопрос_37. Право спільної власності: поняття, види, підстави
© 2014-2022  yport.inf.ua