Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

110. Виключне право

Громадянин або юридична особа, що володіють виключним правом на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації (правовласник), має право використовувати такий результат або такий засіб на свій розсуд будь-яким не суперечить закону способом.
Правовласник може на свій розсуд дозволяти або забороняти іншим особам використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації. Відсутність заборони не вважається згодою (дозволом).
Інші особи не можуть використовувати відповідні результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації без згоди правовласника.
Використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації (у тому числі їх використання способами, передбаченими цим Кодексом), якщо таке використання здійснюється без згоди правовласника, є незаконним і тягне відповідальність, встановлену ГК РФ.
Виключне право на результат інтелектуальної діяльності або на засіб
індивідуалізації (крім виключного права на фірмове найменування) може належати одній особі або декільком особам спільно.
У випадках, передбачених ГК РФ, виключне право на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації визнається і охороняється за умови державної реєстрації такого результату або такого засобу.
У випадках, коли результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації підлягає відповідно до ГК РФ державної реєстрації, відчуження виключного права на такий результат або на такий засіб за договором, заставу цього права та надання права використання такого результату або такого засобу за договором, а рівно і перехід виключного права на такий результат або на такий засіб без договору, також підлягають державній реєстрації, порядок і умови якої встановлюються Урядом РФ.
Недотримання вимоги про державну реєстрацію тягне недійсність відповідного договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 110. Виключне право "
 1. Стаття 1339. Виключне право публікатора на твір
  1. Публікатору твору належить виключне право використовувати твір відповідно до статті 1229 цього Кодексу (виключне право публікатора на твір) способами, передбаченими підпунктами 1 - 8 і 11 пункту 2 статті 1270 цього Кодексу. Публікатор твору може розпоряджатися зазначеним винятковим правом. 2. Виключне право публікатора на
 2. Стаття 1466. Виключне право на секрет виробництва
  1. Власникові секрету виробництва належить виключне право використання його відповідно до статті 1229 цього Кодексу будь-яким не суперечить закону способом (виключне право на секрет виробництва), у тому числі при виготовленні виробів і реалізації економічних та організаційних рішень. Володар секрету виробництва може розпоряджатися зазначеним винятковим правом.
 3. Стаття 1343. Відчуження оригіналу твору та виключне право публікатора на твір
  1. При відчуженні оригіналу твору (рукописи, оригіналу твору живопису, скульптури або іншого подібного твору) його власником, що володіє винятковим правом публікатора на відчужуване твір, це виключне право переходить до набувача оригіналу твору, якщо договором не передбачено інше. 2. Якщо виключне право публікатора на твір не
 4. Стаття 1468. Договір про відчуження виключного права на секрет виробництва
  1. За договором про відчуження виключного права на секрет виробництва одна сторона (правовласник) передає або зобов'язується передати належне їй виняткове право на секрет виробництва в повному обсязі іншій стороні - набувачеві виключного права на цей секрет виробництва. 2. При відчуження виключного права на секрет виробництва особа, розпорядитися своїм правом,
 5. Контрольні питання
  1. Що стало причиною виникнення концепції виключної економічної зон ^ 1? 2. У яких межах встановлена ширина виключної економічної зон ^ 1? 3. Якими правами володіє прибережна держава у своїй виключній економічній зоні? 4. Як здійснюється делімітація виключної економічної зон ^ т між державами з протилежними або суміжними
 6. Стаття 1283. Перехід виключного права на твір у спадок
  1. Виключне право на твір переходить у спадок. 2. У випадках, передбачених статтею 1151 цього Кодексу, входить до складу спадщини виключне право на твір припиняється і твір переходить у суспільне
 7. Стаття 1458. Договір про відчуження виключного права на топологію
  За договором про відчуження виключного права на топологію одна сторона (правовласник) передає або зобов'язується передати належне їй виняткове право на топологію в повному обсязі іншій стороні - набувачеві виключного права на
 8. Стаття 1467. Дія виключного права на секрет виробництва
  Виключне право на секрет виробництва діє до тих пір, поки зберігається конфіденційність відомостей, що становлять його зміст. З моменту втрати конфіденційності відповідних відомостей виключне право на секрет виробництва припиняється у всіх
 9. Перехід та передача виключного права на об'єкт патентних прав
  1) Виключне право на об'єкт патентних прав переходить до спадкоємців (іншим правонаступникам) патентовласника. 2) Виключне право на об'єкт патентних прав може бути передано патентообладателем за договором: а) у повному обсязі - за договором про відчуження патенту; б) у встановлених договором межах - за ліцензійним договором. Договори, за допомогою яких здійснюється
 10. Стаття 1284. Звернення стягнення на виключне право на твір і на право використання твору за ліцензією
  1. На те що автору виключне право на твір звернення стягнення не допускається. Однак на права вимоги автора до інших осіб за договорами про відчуження виключного права на твір і за ліцензійними договорами, а також на доходи, отримані від використання твору, може бути звернено стягнення. На виключне право, що належить не самому автору, а
 11. Стаття 1319. Звернення стягнення на виключне право на виконання та на право використання виконання за ліцензією
  1. На належне виконавцю виключне право на виконання звернення стягнення не допускається. Однак на права вимоги виконавця до інших осіб за договорами про відчуження виключного права на виконання і за ліцензійними договорами, а також на доходи, отримані від використання виконання, може бути звернено стягнення. На виключне право, що належить не самому
 12. Стаття 1291. Відчуження оригіналу твору та виключне право на твір
  1. При відчуженні автором оригіналу твору (рукописи, оригіналу твору живопису, скульптури і тому подібного), у тому числі при відчуженні оригіналу твору за договором авторського замовлення, виключне право на твір, зберігається за автором, якщо договором не передбачено інше. У разі, коли виключне право на твір не перейшло до набувача його оригіналу,
 13. Стаття 1540. Дія виключного права на комерційне позначення
  1. На території Російської Федерації діє виключне право на комерційне позначення, що використовується для індивідуалізації підприємства, що знаходиться на території Російської Федерації. 2. Виключне право на комерційне позначення припиняється, якщо правовласник не використовує його безперервно протягом
 14. Стаття 1488. Договір про відчуження виключного права на товарний знак
  1. За договором про відчуження виключного права на товарний знак одна сторона (правовласник) передає або зобов'язується передати в повному обсязі належне їй виняткове право на відповідний товарний знак щодо всіх товарів або щодо частини товарів, для індивідуалізації яких він зареєстрований, іншій стороні - набувачеві виключного права. 2. Відчуження
 15. Використання твору науки, літератури і мистецтва
  Перехід та передача виключного права. 1) Виключне право на твір переходить у спадок. Якщо виключне право належить до відумерлою майну, то до держави воно не переходить. У цьому випадку виключне право припиняється, і твір переходить у суспільне надбання. Виключне право, що належить юридичній особі, переходить до його правонаступників. 2)
 16. Стаття 1454. Виключне право на топологію
  1. Правовласнику належить виключне право використання топології відповідно до статті 1229 цього Кодексу будь-яким не суперечить закону способом (виключне право на топологію), в тому числі способами, зазначеними у пункті 2 цієї статті. Правовласник може розпоряджатися виключним правом на топологію. 2. Використанням топології визнаються дії,
 17. Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008
  Другий том підручника цивільного права відкриває виклад підгалузей та інститутів особливою (спеціальної) частини цивільного права. У ньому викладаються положення про речовому праві (основне місце в якому посідає право власності); спадковому праві; про виняткові права ("інтелектуальної власності"), що включають авторське право і суміжні права, патентне право, виключні права
 18. Стаття 1285. Договір про відчуження виключного права на твір
  КонсультантПлюс: примітка. Договір про відчуження виключного права на твір не підлягає державній реєстрації, так як для виникнення, здійснення і захисту авторських прав не вимагається реєстрація твору чи дотримання будь-яких інших формальностей (пункт 2 статті 1232, пункт 4 статті 1259 цього Кодексу). За договором про відчуження виключного права на
 19. Стаття 1426. Договір про відчуження виключного права на селекційне досягнення
  За договором про відчуження виключного права на селекційне досягнення (договір про відчуження патенту) одна сторона (власник патенту) передає або зобов'язується передати належне їй виняткове право на відповідне селекційне досягнення в повному обсязі іншій стороні - набувачеві виключного права (набувачеві
 20. Стаття 1365. Договір про відчуження виключного права на винахід, корисну модель або промисловий зразок
  За договором про відчуження виключного права на винахід, корисну модель або промисловий зразок (договір про відчуження патенту) одна сторона (власник патенту) передає або зобов'язується передати належне їй виняткове право на відповідний результат інтелектуальної діяльності в повному обсязі іншій стороні - набувачеві виключного права (набувачеві
© 2014-2022  yport.inf.ua