Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
Копилов В.А.. Інформаційне право, 2002 - перейти до змісту підручника

11.2. Особливості інформаційних правовідносин в Інтернет


Розглянемо особливості здійснення інформаційних правовідносин в Інтернет і основні елементи цих правовідносин.
Можна виділити три групи суб'єктів, які діють в Інтернет.
Перша група - ті, які створюють програмно-технічну частину інформаційної інфраструктури Інтернет, включаючи засоби зв'язку та телекомунікацій, забезпечують її експлуатацію, розширення і розвиток. Основними суб'єктами першої групи виступають: розробники транскордонних інформаційних мереж, у тому числі їх технічних засобів (комп'ютерів), засобів зв'язку і телекомунікацій, програмних засобів різного рівня та призначення, іншого устаткування, що становить інфраструктуру Інтернет.
Друга група - суб'єкти, що виробляють та поширюють інформацію в Інтернет, надають послуги з підключення до Інтернет (як би «генератори» інформації, інформаційних продуктів і послуг). У число суб'єктів другої групи входять фахівці, що виробляють вихідну інформацію, що формують інформаційні ресурси (що наповнюють інформацією бази даних, що входять до складу Інтернет) і надають інформацію з цих ресурсів споживачам або надають можливість споживачам підключитися до Інтернет і користуватися його можливостями самостійно.
Третя група - споживачі інформації з Інтернет, тобто все те безліч суб'єктів, які підключаються до Інтернет для отримання необхідної їм інформації і використовують її у своїй діяльності.
Основними об'єктами, з приводу яких виникають інформаційні відносини в Інтернет, є:
програмно-технічні комплекси, інформаційні системи, інформаційно-телекомунікаційні технології як засіб формування інформаційної інфраструктури, засоби зв'язку і телекомунікацій, що забезпечують здійснення інформаційних процесів;
інформація, інформаційні ресурси, інформаційні продукти, інформаційні послуги;
доменні імена;
інформаційні права і свободи;
інтереси особистості, суспільства, держави в інформаційній сфері;
інформаційна цілісність і інформаційний суверенітет держави;
інформаційна безпека.
Інформаційні об'єкти в Інтернет володіють тією відмінністю, що вони, як правило, представляються у віртуальній формі. У цьому зв'язку правовідносини, що виникають з їх приводу, істотно відрізняються від діючих щодо інформаційних об'єктів на матеріальних, жорстких носіях. Найбільш типовим прикладом тут може служити доменне ім'я, що надається для іменування сайту (області пам'яті в Інтернет для розміщення інформації та інформаційних ресурсів) і позначення адреси цього сайту в Інтернет.
Доменне ім'я (domain name) походить від англійських слів domain (володіння, маєток, територія, область, сфера) і name (ім'я, назва), тобто адреса області пам'яті в середовищі Інтернет, точно ідентифікує суб'єкта, якому належить цей сайт і весь зміст цього сайту. Наявність двох однакових доменних імен в мережі не допускається. І в цьому головний сенс реєстрації доменних імен в Інтернет.
Доменне ім'я являє собою особливий інформаційний об'єкт, що володіє і змістом, і формою виходячи з принципу двуединства інформації та її носія. Застосування доменних імен у віртуальному просторі Інтернет ставить багато питань перед правом.
Що ж таке доменне ім'я з юридичної точки зору?
По-перше, і ми це вже відзначили, це адреса (аналогічно поштовою адресою в матеріальному світі) розміщення інформаційного ресурсу в Інтернет. Як і у випадку поштової адреси, тут повинно виконуватися вимога його унікальності, неповторності. Ця вимога досягається реєстрацією доменного імені. І в цьому сенсі байдуже, яке смисловий зміст закладається в доменне ім'я. Воно може складатися з будь-якого набору букв, цифр, знаків та інших способів позначення адреси.
Однак, якщо в реальному матеріальному світі зміст адреси (його написання) не має істотного значення, то у віртуальному просторі, як виявилося, цей факт має величезне значення. Практика останніх років підтверджує це. Так, добре відомі судові справи, які розглядають спори про правомірність застосування як доменного імені товарних знаків, фірмових найменувань, інших подібних позначень.
У чому ж відмінність у використанні адрес в матеріальному і віртуальному просторі? Як виявляється - у віртуальності простору Інтернет, яка змінює зміст поняття «розповсюдження» інформації.
Кінцева мета поширення інформації - це доведення її змісту до споживача.
У матеріальному світі під поширенням інформації розуміються активні дії конкретного суб'єкта, спрямовані на доведення змісту інформації до її споживачів. Причому інформація може поширюватися як по зазначених заздалегідь конкретними адресами (наприклад, за звичайною поштою), так і в результаті напрями її невизначеному колу осіб (масова інформація по радіо чи телебаченню). Такий спосіб доведення інформації до її споживача можна назвати активним поширенням інформації.
У віртуальному просторі поряд з активним поширенням інформації широко застосовується пасивне поширення інформації, коли суб'єкт, який бажає довести свою інформацію до певного (або невизначеного) кола осіб, розміщує інформацію на своєму сайті і чекає звернення до неї споживачів . Причому таке розповсюдження забезпечується не тільки розміщенням інформації на сайті, але також і включенням доменного імені у відповідні глобальні інформаційно-пошукові системи (Апорт, Рамблер, Яндекс та ін.), що підвищує ймовірність доведення його змісту до потенційного споживача. Причому чим більше відоме зображення або написання доменного імені потенційному споживачеві, ніж більш відповідає це ім'я змістом поширюваної інформації, тим більше ймовірність звернення до даного сайту і знаходження цього сайту споживачем, має інтерес до інформації, відображеної в його назві. Наприклад, фірмові найменування Кодак, ІБМ, БМВ, Мерседес І т.п. будуть швидше перебувати тими споживачами, які хочуть отримати продукцію цих фірм і, отже, це не що інше, як реклама. І якщо ці найменування використовують володарі сайтів, що не мають відношення до даних фірмам, та ще намагаються поширювати таким чином продукцію, аналогічну продукції зазначених фірм, або надати послуги з забезпечення експлуатації випускається фірмами устаткування, то це не що інше, як недобросовісна конкуренція.
Зі сказаного випливає, що в ідеальному випадку, в якості доменного імені не повинні використовуватися ні фірмові найменування, ні товарні знаки, ні інші інформаційні об'єкти, що захищаються авторським чи патентним правом. Це мають бути нейтральні позначення, що вказують тільки лише адреса розміщення сайту в Інтернет. Виняток, природно, можуть становити випадки застосування як доменних імен найменувань фірм, товарних знаків їх правовласниками, що, природно, буде в істотній мірі сприяти рекламуванню продукції цих фірм. Отже, з юридичної точки зору, доменні імена слід було б реєструвати тільки після перевірки їх авторства.
В цілому структура інформаційних правовідносин у віртуальному середовищі інформаційної сфери аналогічна їх структурі в матеріальному середовищі. Проте їх особливості визначаються особливостями подання та обігу інформації в Інтернет. Для виявлення більш докладного складу об'єктів інформаційних правовідносин і суб'єктів правовідносин, виявлення особливостей їх поведінки в порядку здійснення прав і виконання обов'язків зробимо декомпозицію Інтернет на області відповідно з моделлю інформаційної сфери, розглянутої в гл. 2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.2. Особливості інформаційних правовідносин в Інтернет "
 1. М.А. Лапіна, А.Г. Ревін, В.І. Лапін. Інформаційне право, 2004
  інформаційного права та інформаційних правовідносин у сучасному суспільстві, дається характеристика документованої інформації, пояснюється правовий режим формування і використання інформаційних ресурсів, у тому числі Інтернету. Значна увага приділяється проблемам регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права, а також питань охорони державної та
 2. Контрольні питання
  інформаційній сфері закріплені в Конституції РФ? 2. Перерахуйте підстави для обмежень конституційних прав громадян, які встановлені законами Російської Федерації? 3. Які конституційні гарантії реалізації права на доступ до інформації? 4. Назвіть основних суб'єктів інформаційних правовідносин при реалізації конституційного права на пошук, отримання і передачу інформації.
 3. Контрольні питання
  особливість матеріальних інформаційно-правових норм? 9. Які види інформаційно-правових норм можна виділити за методом впливу на поведінку суб'єктів? 10. Що є обов'язковою ознакою і передумовою успішного формування інформаційного суспільства? 11. Як можна сформулювати поняття інформаційно-правових відносин для інформаційного права? 12. У чому полягають особливості
 4. Рекомендована література
  особливості і властивості. 4. Підстави для класифікації інформації. Види інформації. 5. Модель інформаційної сфери: поняття та елементи. 6. Поняття і структура інформаційно-правових норм. 7. Види інформаційно-правових норм. 8. Поняття і зміст інформаційних правовідносин. 9. Види інформаційних правовідносин. 10. Джерела інформаційного права та його місце в системі
 5. 10.5. Структура правового регулювання відносин у галузі інформаційної безпеки
  особливостях та юридичних властивості інформації, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення. Правові механізми захисту життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави повинні розроблятися і впроваджуватися в кожній з областей інформаційної сфери. 1. Область пошуку, отримання та споживання інформації. Об'єкти правовідносин: духовність і моральність громадянина, суспільства,
 6. 2.4. Класифікація інформаційних правовідносин
  інформаційної сфери інформаційні правовідносини різні за цілями, своїм змістом, співвідношенням прав і обов'язків їх учасників, характеру породжують їх юридичних фактів, напрямком діяльності в інформаційній сфері та ін Розглянемо деякі критерії класифікації. Інформаційно-правові відносини по цілях поділяються на регулятивні та охоронні (у тому числі деліктні).
 7. 1. Класифікація цивільних правовідносин
  особливостям характеру взаємозв'язку уповноваженої і зобов'язаної суб'єктів розрізняються абсолютні та відносні правовідносини. За особливостями об'єкта поділяються правовідносини майнового і немайнового характеру. За способом задоволення інтересів уповноваженої особи розмежовуються речові і зобов'язальні правовідносини. Можна також виділити правовідносини, елементом змісту
 8. 8.5. ЗМІ та Інтернет
  інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування (включаючи мережу "Інтернет") ". Фактично законодавець даною нормою зарахував інформаційно-телекомунікаційні мережі загального користування, а також мережа" Інтернет "до засобів масової інформації. --- Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 р. № 195-ФЗ / / СЗ РФ.
 9. Контрольні питання
  особливість останньої революції? 11. Перелічіть основні риси інформаційного суспільства. 12. Назвіть суб'єктів інформаційного права. 13. З якою метою була прийнята Хартія глобального інформаційного суспільства? 14. Які принципи інформаційного права, на ваш погляд, є найбільш значущими? 15. Що являє собою інформаційне право як наука, як навчальна дисципліна і
 10. 11.1.1. Інтернет як віртуальне середовище
  особлива. Це мережева глобальна АІС, яка складає основу формування та розвитку інформаційного суспільства. По суті справи, Інтернет як глобальна АІС являє собою інформаційну інфраструктуру інформаційного суспільства, що складається з транскордонних інформаційно-телекомунікаційних мереж і розподілених в них інформаційних ресурсів як запасів знань, в сукупності представляє
 11. Контрольні питання
  правовідносини. 2. Назвіть елементи правовідносин. 3. Вкажіть підставу для виникнення правовідносини. 4. Види правовідносин . 5. Зміст правовідносин. 6. Суб'єкти правовідносин. 7. Правоздатність і дієздатність. 8. Юридичні факти і їх
 12. Контрольні питання
  інформаційною безпекою? 2. Чи законодавче визначення інформаційної безпеки? Якщо є, то вкажіть його формулювання? 3. Що розуміється під життєво важливими інтересами особистості, суспільства і держави в інформаційній сфері? 4. Як співвідносяться поняття "інформаційна безпека", "безпека інформації" та "захист інформації"? 5. Які згідно Доктрині
 13. 3.4. Особливості реалізації інформаційних правовідносин в Інтернеті
  інформаційного права. Останнім часом в юридичному середовищі все частіше обговорюються проблеми правового регулювання глобальної комп'ютерної мережі Інтернет , пропонується ввести новий напрямок науки - інтернет-право. --- Див: Розсолів І.М . Право та Інтернет. Теоретичні проблеми. М.: Норма, 2003. Інтернет і його основні сервіси можна представити як
 14. Рекомендована література
    інформаційному обміні ". 8. Закон РФ від 5 березня 1992 р. № 2446-1" Про безпеку ". 9. Закон Московської області від 11 лютого 2001 р. № 21/2001-ОЗ" Про створення органами державної влади Московської області інформаційних ресурсів і систем та їх використання ". 10. Постанова Уряду РФ від 12 лютого 2003 р. № 98" Про забезпечення доступу до інформації про діяльність Уряду
 15. 22. Поняття та особливості аграрних правовідносин.
    правовідносини - це правова форма реалізації положень прав норм за допомогою застосування їх у процесі визначення і функціонування прав та обов'язків суб'єктів. За допомогою системи аграрних правовідносин осущ правове регулювання тієї частини відносин, кіт законодавець внаслідок їхньої соотв суспільної ролі визнав за необхідне регулювати правовими нормами аграрного права; а ця частина
 16. 2.3. Інформаційне правовідносини: зміст і структура
    особливостями, які властиві їм як інформаційно-правових відносин. Ці особливості полягають у тому, що інформаційні правовідносини складаються в інформаційній сфері, тобто в безпосередній діяльності суб'єктів, пов'язаної із створенням, перетворенням і споживанням інформації. Елементами (складовими частинами) інформаційних правовідносин є: суб'єкти (учасники),
 17. Стаття 13.27. Порушення вимог до організації доступу до інформації про діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування та її розміщення в мережі "Інтернет"
    (Введена Федеральним законом від 31.05.2010 N 108-ФЗ) 1. Порушення вимог до технологічних, програмним і лінгвістичним засобам забезпечення користування офіційними сайтами державних органів та органів місцевого самоврядування - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів. 2. Нерозміщення в мережі "Інтернет" інформації
 18. Контрольні питання і завдання
    особливості фінансових правовідносин? 6. Назвіть види фінансових правовідносин. 7. Перерахуйте суб'єктний склад фінансових
 19. Стаття 5.5. Порушення порядку участі засобів масової інформації в інформаційному забезпеченні виборів, референдумів
    інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування (включаючи мережу "Інтернет") - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці, на посадових осіб - від десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до однієї тисячі мінімальних розмірів оплати
 20. ВСТУП
    особливостями об'єктів інформаційного права, описом джерел інформаційного права. Вивчення пропонованого навчального посібника допоможе сформувати у курсантів і слухачів знання теоретичних основ сфери обігу інформації та її правового регулювання в Російській Федерації, основних положень інститутів інформаційного права, відображених у нормативних правових актах, дозволить виробити
© 2014-2022  yport.inf.ua