Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

13.1. Поняття, зміст, умови договору

Договір - це угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Зміст договору - умови, на яких досягнуто згоди сторін. Умови договору визначаються на розсуд сторін, крім випадків, коли зміст відповідної умови наказано законом чи іншими правовими актами.
За юридичним значенням умови договору діляться на істотні, звичайні та випадкові.
Істотні умови договору - це умови, які повинні бути обов'язково погоджені сторонами. Істотні умови договору визначаються в цивільному законодавстві і є необхідними для договору певного виду.
Випадкові умови - це умови, які не є істотними, не передбачені в нормативних актах, і включення їх в договір є несподіваним для сторін. Випадкові умови повинні в обов'язковому порядку обговорюватися сторонами договору, що укладається і повинні бути включені в договір, так як вони не діють автоматично.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.1. Поняття, зміст, умови договору "
 1. Контрольні питання до § 5.8
  1. Поняття і зміст зобов'язання. 2. Часткові і солідарні зобов'язання. Регресні зобов'язання. 3. Виконання зобов'язань (спосіб, термін, місце виконання). 4. Способи забезпечення виконання зобов'язань: поняття, види неустойки; заставу, іпотека; порука, банківська гарантія; утримання; завдаток. 5. Відповідальність за порушення зобов'язань. 6. Умови відповідальності. 7.
 2. Н
  Навігаційна помилка XIII, 55, § 6 (8) - с. 189 Навігаційний договір XIII, 55, § 1 (3) - с. 127 Натуральні зобов'язання - види Н. о. XVII, 66, § 1 (2) - с. 606 - 607 - поняття Н. о. XVII, 66, § 1 (1) - с. 604 - 606 Науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи - поняття договорів на виконання Н.-і., Про.-К. і Т. р. XII, 52, § 1 (1) - с. 51 - 53 -
 3. К
  Каботаж XIII, 55, § 1 (1) - с. 122 Камера зберігання XIII, 56, § 3 (4) - с. 239 Каса XIV, 62, § 2 (2) - с. 490 - 491, Касова книга XIV, 62, § 2 (2) - с. 490 Квитанція XIV, 62, § 2 (2) - с. 491 - К. "сліп" XIV, 62, § 8 (3) - с. 546 Квотне перестрахування XIV, 59, § 2 (4) - с. 320 Квотно-ексцедентного перестрахування XIV, 59, § 2 (4) - с. 321 Кінематографічний твір XII,
 4. Э
  Евікція IX, 40, § 2 (2) - с. 246; IX, 44, § 1 (2) - с. 411 - 412 Екіпаж транспортного засобу - договір оренди без Е. т. с. X, 45, § 3 (3) - с. 475 - 477 - договір оренди з Е. т. с. X, 45, § 3 (2) - с. 471 - 475 - вимоги до Е. т. с. X, 45, § 3 (2) - с. 472 - 473 Енергетика IX, 42, § 5 (1 - 3) - с. 349 - 358 Енергія - договір купівлі-продажу електричної Е. IX, 42, § 5 (1 - 2) -
 5. А
  Абандон XIV, 59, § 5 (4) - с. 358 Абстрактність - А. характер авалі XIV, 60, § 1 (3) - с. 406 - вексельна А. XIV, 60, § 1 (3) - с. 402 Аваліст XIV, 60, § 1 (3) - с. 406 Аваль XIV, 60, § 1 (3) - с. 406; XIV, 62, § 7 (2) - с. 538 Аварія XIII, 55, § 6 (5) - с. 182 Авторський договір, см. Договір - Д. про використання твору, удостоєного нагороди на публічному конкурсі,
 6. У
  Збитки - відшкодування заподіяних У. XVIII, 67, § 5 (8) - с. 652 - 654 - поняття У. XVIII, 67, § 3 (2) - с. 626 Утримання XIII, 57, § 2 (3) - с. 261 Вузлові угоди між транспортними організаціями XIII, 55, § 7 (3) - с. 200 - 203 Умисел XVIII, 67, § 5 (6) - с. 648 - 649; XVIII, 67, § 8 (4) - с. 681 Управління - довірче У., см. Довірче управління - колективне У.
 7. А
  Абонементне обслуговування XI, 47, § 2 (4) - с. 647 - 650 Абонент IX, 42, § 4 (2 - 3) - с. 334, 336 - 345; IX, 42, § 6 (2) - с. 363 - 365; XI, 47, § 2 (4) - с. 650 Абсолютна природа права застави VIII, 37, § 6 (7) - с. 143 - 144 Абстрактна - А. угода VIII, 37, § 4 (2) - с. 91 - А. форма застави VIII, 37, § 6 (1) - с. 117 Абстрактні збитки IX, 42, § 1 (5) - с. 309 Аваль VIII, 37, §
 8. § 216. Поняття несуттєвих елементів договорів
  Несуттєвими (другорядними) елементами договорів, або accidentalia negotii, були ті договірні встановлення, які вносилися в договір по вільному бажанням сторін для модифікації його змісту. Найважливішими несуттєвими, або Акцидентальної, елементами, які могли міститися в lex contractus, були умови, терміни і
 9. § 4. Поняття, зміст і виконання договору банківського вкладу
  § 4. Поняття, зміст і виконання договору банківського
 10. § 2. Поняття, зміст і виконання договору довірчого управління майном
  § 2. Поняття, зміст і виконання договору довірчого управління
 11. С
  Самовільна споруда XI, 48, § 1 (3) - с. 659 Санкція у зобов'язанні VIII, 37, § 2 (1 - 2) - с. 73, 75 Свобода договору - обмеження С. д. VIII, 38, § 2 (2) - с. 182 - 184; VIII, 38, § 2 (3) - с. 184 - 186 - поняття і зміст С. д. VIII, 38, § 1 (3) - с. 174 - 179 Угода - абстрактна С. VIII, 37, § 4 (2) - с. 91 - речова С. VIII, 38, § 2 (1) - с. 180 - зовнішньоекономічна
 12. Контрольні питання до § 5.10
  1. Поняття договору поставки, його зміст. 2. Укладення договору поставки. 3. Виконання договору поставки. 4. Порядок і терміни приймання товарів. 5. Відповідальність за порушення зобов'язань по
 13. З
  Позика - оскарження договору З. по безгрошовість XIV, 60, § 1 (2) - с. 399 - поняття договору З. XIV, 60, § 1 (1) - с. 391 - 396 - зміст і виконання договору З. XIV, 60, § 1 (2) - с. 396 - 400 - сторони договору З. XIV, 60, § 1 (1) - с. 392 - 393 - цільовий З. XIV, 60, § 1 (4) - с. 412 Замовлення - авторський договір З. XII, 50, § 1 (4) - с. 26 - 28 Замовник XII, 52, § 1 (1) - с.
 14. К
  Кадастровий облік IX, 43, § 2 (1) - с. 383; X, 45, § 7 (1) - с. 507; XI, 48, § 1 (3) - с. 657 Капітальний ремонт X, 45, § 1 (3) - с. 453; X, 45, § 2 (2) - с. 467; X, 45, § 3 (2 - 3) - с. 472, 477; X, 45, § 5 (2) - с. 490; X, 45, § 8 (3) - с. 527; X, 46, § 3 (4) - с. 563; XI, 48, § 1 (1) - с. 653 Якість - К. енергії IX, 42, § 4 (3) - с. 339 - 340 - обмін товару належної К. IX, 41, § 1
 15. Д
  "Д. У.", див Довірчий керуючий Подвійне страхування XIV, 59, § 2 (3) - с. 316 Дії в чужому інтересі - поняття, види Д. в ч. і. XVI, 65, § 4 (1) - с. 598 - 599 - зміст і виконання зобов'язань, що виникають з вчинення Д. в ч. і. XVI, 65, § 4 (3) - с. 602 - 603 Декларація про відповідність XIII, 54, § 4 (2) - с. 97 Делікт, см. Деліктні зобов'язання - генеральний Д.
© 2014-2022  yport.inf.ua