Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

12.2. Збитки

Збитки - це витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити для відновлення порушеного права, втрати або пошкодження його майна (реальний збиток), а також неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби його право не було порушене (упущена вигода).
Особа, право якої порушено, може вимагати повного відшкодування заподіяних йому збитків, якщо законом або договором не передбачено відшкодування збитків у меншому розмірі.
Якщо особа, яка порушила право, одержало внаслідок цього доходи, особа, право якої порушено, має право вимагати відшкодування поряд з іншими збитками упущеної вигоди в розмірі не меншому, ніж такі доходи.
Збитки, заподіяні громадянинові або юридичній особі в результаті незаконних
дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, у тому числі видання не відповідному закону чи іншому правовому акту акта державного органу або органу місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню Російською Федерацією, відповідним суб'єктом Російської Федерації чи муніципальній освітою.
Боржник зобов'язаний відшкодувати кредитору збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання. Якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором, при визначенні збитків беруться до уваги ціни, що існували в тому місці, де зобов'язання має бути виконано, в день добровільного задоволення боржником вимоги кредитора, а якщо вимога добровільно задоволено не було, - в день пред'явлення позову. Виходячи з обставин, суд може задовольнити вимогу про відшкодування збитків, беручи до уваги ціни, існуючі на день винесення рішення.
При визначенні упущеної вигоди враховуються вжиті кредитором для її отримання заходи і зроблені з цією метою приготування. Якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання встановлена ??неустойка, то збитки відшкодовуються в частині, не покритій неустойкою.
Боржник зобов'язаний відшкодувати кредитору збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання. Якщо інше не передбачено законом або договором, особа, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин.
До таких обставин не відносяться порушення обов'язків з боку контрагентів боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання товарів, відсутність у боржника необхідних грошових коштів.
Норми цивільного законодавства визначають інститут непереборної сили через встановлення критеріїв і ознак, які не вказуючи прямо, які саме обставини ним охоплюються.
Вина кредитора
Якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язання сталося з вини обох сторін, суд відповідно зменшує розмір відповідальності боржника. Суд також має право зменшити розмір відповідальності боржника, якщо кредитор навмисно або з необережності сприяв збільшенню розміру збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням, або не вжив розумних заходів до їх - зменшення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.2. Збитки "
 1. Стаття 1046. Спільні витрати та збитки товаришів
  Порядок покриття витрат і збитків, пов'язаних із спільною діяльністю товаришів, визначається їх угодою. При відсутності такої угоди кожний товариш несе витрати та збитки пропорційно вартості його вкладу у спільну справу. Угода, повністю звільняє будь-кого з товаришів від участі в покритті загальних витрат або збитків,
 2. Стаття 98. Збитки та компенсації у зв'язку з забезпеченням позову
  Коментар до статті 1. Відповідач та інші особи, яким заподіяно збитки забезпеченням позову, після набрання законної сили судового акта арбітражного суду про відмову в задоволенні позову має право вимагати від особи, заявника про забезпечення позову, відшкодування збитків шляхом пред'явлення позову. Див: Визначення ВАС РФ від 12.10.2007 N 12724/07 про відмову в передачі справи до Президії ВАС РФ. 2.
 3. 4. Розподіл прибутку і збитків простого товариства
  Порядок розподілу між учасниками прибутку і збитків від діяльності простого товариства (пропорційно внескам, з урахуванням ступеня участі у спільних справах і ін) визначається угодою сторін. Якщо інше не передбачено договором, кожен учасник отримує дохід, а також несе витрати та збитки від спільної справи пропорційно вартості свого вкладу. Угода, яку повністю
 4. Стаття 394. Збитки та неустойка
  1. Якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання встановлена ??неустойка, то збитки відшкодовуються в частині, не покритій неустойкою. Законом або договором можуть бути передбачені випадки: коли допускається стягнення тільки неустойки, але не збитків; коли збитки можуть бути стягнуті в повній сумі понад неустойки; коли за вибором кредитора можуть бути стягнуті або неустойка, або
 5. Стаття 393. Обов'язок боржника відшкодувати збитки
  1. Боржник зобов'язаний відшкодувати кредитору збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання. 2. Збитки визначаються відповідно до правил, передбачених статтею 15 цього Кодексу. 3. Якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором, при визначенні збитків беруться до уваги ціни, що існували в тому місці, де зобов'язання
 6. Стаття 903. Відшкодування збитків, завданих зберігачеві
  КонсультантПлюс: примітка. Про обов'язок поклажодавця відшкодувати охоронцеві збитки, завдані у зв'язку із зберіганням легкозаймистих, вибухонебезпечних, небезпечних за своєю природою речей, див. пункт 1 статті 894 цього Кодексу. Поклажодавець зобов'язаний відшкодувати зберігачеві збитки, завдані властивостями зданої на зберігання речі, якщо зберігач, приймаючи річ на зберігання, не знав і не повинен
 7. Збитки
  . Наступний елемент правопорушення - збитки, поняття яких докладно розглянуто при викладі форм відповідальності. Збитки у цивільному праві - це не тільки основна форма відповідальності, але і необхідний елемент складу правопорушення, якщо результатом протиправної поведінки стало їх заподіяння потерпілому. У цивільному праві збитки, як правило, виступають і як об'єктивна умова
 8. Стаття 15. Відшкодування збитків
  1. Особа, право якої порушено, може вимагати повного відшкодування заподіяних йому збитків, якщо законом або договором не передбачено відшкодування збитків у меншому розмірі. 2. Під збитками розуміються витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити для відновлення порушеного права, втрата або пошкодження його майна (реальний збиток), а також неодержані
 9. Стаття 962. Зменшення збитків від страхового випадку
  1. При настанні страхового випадку, передбаченого договором майнового страхування, страхувальник зобов'язаний прийняти розумні й доступні в сформованих обставинах заходу, щоб зменшити можливі збитки. Вживаючи такі заходи, страхувальник повинен слідувати вказівкам страховика, якщо вони повідомлені страхувальнику. 2. Витрати з метою зменшення збитків, що підлягають відшкодуванню страховиком,
 10. Стаття 74. Розподіл прибутку і збитків повного товариства
  1. Прибуток і збитки повного товариства розподіляються між його учасниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі, якщо інше не передбачено установчим договором або іншою угодою учасників. Не допускається угода про усунення будь-кого з учасників товариства від участі в прибутку або у збитках. 2. Якщо внаслідок понесених товариством збитків вартість його чистих
 11. 7. Відповідальність поклажодавця
  Безсумнівний інтерес при розгляді договору зберігання являє собою обов'язок поклажодавця нести відповідальність за збитки, завдані зберігачу у зв'язку з не відбувся зберіганням (якщо інше не передбачено законом або договором). Виходячи з доктрини, яка визнає обов'язок відшкодування збитків формою цивільно-правової відповідальності, можна зробити висновок, що відповідальність
 12. 25.2.6. Пред'явлення позову про відшкодування збитків, заподіяних діями (бездіяльністю) податкових органів
  Відшкодування збитків, заподіяних платнику податку діями (бездіяльністю) податкових органів, - це міра цивільно-правової відповідальності держави за діяльність своїх органів, яка передбачена ст . 16 ГК РФ. Стягнення збитків відбувається в порядку позовного провадження шляхом пред'явлення майнового позову. Основні проблеми, пов'язані з пред'явленням такого роду вимог,
 13. Стаття 306. Наслідки припинення права власності в силу закону
  У разі прийняття Російською Федерацією закону, що припиняє право власності, збитки, завдані власникові в результаті прийняття цього акта, у тому числі вартість майна, відшкодовуються державою. Спори про відшкодування збитків вирішуються
 14. Відшкодування збитків
  Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав характеризується низкою специфічних рис, що мають істотне значення при вирішенні відповідних питань в інших цивільно-правових актах і на практиці. Основний принцип відшкодування збитків - це принцип повного відшкодування. При характеристиці збитків у цивільному праві розрізняється: а) реальний збиток - витрати, які особа, чиє
 15. Стаття 225.8. Розгляд справ у спорах про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі
  Коментар до статті 225.Особенності розгляду справ у спорах про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі, обумовлені специфікою корпоративних відносин і стосуються процесуального статусу осіб, що у справі, а також розподілу судових витрат. Див, наприклад: Постанова ФАС Московського округу від 17.05.2011 N
 16. Стаття 533. Відшкодування збитків, завданих у зв'язку з виконанням або розірванням державного або муніципального контракту
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Якщо інше не передбачено законом або державним чи муніципальним контрактом, збитки, які завдані постачальнику (виконавцю) у зв'язку з виконанням державного або муніципального контракту (пункт 2 статті 527), підлягають відшкодуванню державним чи муніципальним замовником не пізніше тридцяти днів з дня передачі товару в
 17. Запитання для самоперевірки
  1. Назвіть основні акти, що регулюють правові питання зіткнення суден. 2. Які принципи розподілу збитків за відсутності чи недоведеність вини в зіткненні? 3. Який принцип розподілу збитків за наявності вини в зіткненні? Перерахуйте підстави звільнення від відповідальності при зіткненні