загрузка...

трусы женские х/б
« Попередня Наступна »

1.3.3. Система юридичного знання

Внутрішній аспект проблеми почасти порушувалося при розгляді предмета дисципліни. Водночас уточнимо ряд позицій. Досліджувані правознавством явища реальної дійсності являють собою органічну частину відбуваються в суспільстві процесів, специфічну область або сторону (властивості) життєдіяльності людей, їх спільностей і утворень. Само правознавство об'єднує всю сукупність знань, в межах і за допомогою яких відбувається освоєння державно-правової дійсності, знань, які повинні виражати об'єктивно закономірне, необхідне і суттєве в цій дійсності, служити базою для вироблення рекомендацій та розробки засобів з організації охоплених нею відносин.
Ці знання систематизовані по родових й інших особливостям їх однопорядкові предметів, завдяки чому найчастіше всередині правознавства виділяють як би кілька ярусів, складових єдину конструкцію. Перший ярус об'єднує такі дисципліни, як історія держави і права; теорія держави і права; філософія права; історія правових і політичних вчень; соціологія права; антропологія права; загальна частина порівняльного правознавства. Другий - галузеві юридичні науки (насамперед, конституційне право), міжнародні юридичні науки (міжнародне приватне і публічне право; особлива частина порівняльного правознавства). Третій - юридичні науки, які вивчають складові державного механізму та ряд інших інституційно-правових матеріальних утворень (судоустрій, прокуратура, МВС, адвокатура, нотаріат тощо). Нарешті, четвертий пласт утворюють техніко-прикладні юридичні науки, що інтегрують у багатьох відношеннях знання природничих наук (судова медицина, судова психологія, судова психіатрія, криміналістика, кримінологія, правова інформатика, правова статистика, бухгалтерський облік і т.п.).
загрузка...
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3.3. Система юридичного знання "
 1. 1.3. Місце і роль теорії держави і права в системі наукового знання
  системі наукового
 2. Тема 1. Порівняльне правознавство: метод, наука, навчальна дисципліна
  системі юридичних наук. Співвідношення порівняльного правознавства з іншими юридичними науками: загальною теорією та історією права, філософією і соціологією права, галузевими юридичними науками, порівняльної політологією, юридичний етнологією. Порівняльне правознавство і вивчення зарубіжного права. Вивчення правової карти сучасного світу - основне завдання сучасного порівняльного
 3. Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011

 4. М. Л. Завражнов. Аграрне право. Конспект лекцій, 2007
  систематизувати отримані раніше знання і успішно скласти іспит або залік з дисципліни «Аграрне право». Видання призначене для студентів, викладачів та аспірантів юридичних вузів і
 5. Колектив авторів. Аграрне право України. Конспект лекцій, 2011
  систематизувати отримані раніше знання і успішно скласти іспит або залік з дисципліни «Аграрне право». Видання призначене для студентів, викладачів та аспірантів юридичних вузів і
 6. 1.3.1. Система наукового знання
  системі наукових знань, яке визначається, головним чином, її предметом та особливостями методів його дослідження. При цьому слід пам'ятати, що наукове знання як в своєму змісті, так і в своїй інституціалізації (пов'язаної з розподілом праці, в тому числі стосовно і до процесу пізнання) конкретно історично. Якщо на перших етапах накопичення і розвитку людського знання воно не носило
 7. Глава 1 Законодавство
  знання, необхідно виробити у себе дві навички, наведених нижче у вигляді
 8. А.М. Гатин. Цивільне право. Навчальний посібник, 2009
  система і джерела цивільного права, цивільні правовідносини, здійснення та захист цивільних прав, право власності та інші речові права, окремі види зобов'язань, спадкове право, право на результати творчої діяльності. Системне і доступний виклад матеріалу дозволить найбільш ефективним чином використовувати час та наявні знання при підготовці до семінарів,
 9. 14.2.2. Структура і види правової культури
  системою законодавчо гарантованих прав і свобод громадян, то правова культура індивіда залежить головним чином від того, наскільки він знає все закріплене в правовому порядку, розуміє його цінність, готовий активно захищати демократію і право, вміло користуватися своїми правами і свободами, не забуваючи про свої обов'язки і про відповідальність перед законом. Така культура служить як би
 10. 3. Теорія порівняльно-правового методу
  системи методів, застосовуваних правознавством. Таким шляхом були сформульовані важливі і плідні положення, що характеризують порівняльно-правовий метод. Що стосується застосування порівняльно-правового методу, тобто самих порівняльно-правових досліджень, то в юридичній науці (ill завжди займав значне місце незалежно від того, як його розуміли. Становлення і розвиток юридичної
 11. § 5. Співвідношення теорії держави і права з іншими науками
  систему науки в цілому, умовно можна поділити на три великі групи: 1) технічні (наприклад, механіка), 2) природні (наприклад, фізіологія), 3) гуманітарні (або, як їх ще називають, громадські , наприклад, економіка). Різкої межі між науками немає, деякі дисципліни займають проміжне положення (наприклад, кібернетика). Гуманітарні науки вивчають суспільство, людину,
 12. Стаття 1042. Вклади товаришів
  знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв'язки. 2. Вклади товаришів передбачаються рівними за вартістю, якщо інше не випливає з договору простого товариства або фактичних обставин. Грошова оцінка вкладу товариша провадиться за згодою між
 13. Тема 20. Змішані правові системи
  систем. Особливості історичної взаємодії і поєднання елементів романо-германської правової сім'ї та англійського загального права в правових системах різних країн. Правові системи канадської провінції Квебек і американського штату Луїзіани. Правова система Ізраїлю. Правова система ПАР. Інші змішані правові системи. Розділ шостий Порівняльне правознавство та національні
 14. Тема 5. Класифікація основних правових систем со-тимчасовості
  систем сучасності. Юридичні критерії правової типології та класифікації. Поняття правової системи в порівняльному правознавстві: «національна правова система» і «сім'я правових систем». Класифікація правових систем. Критерії формування джерел, структури, основних понять та інститутів права правових сімей. Основні родини сучасних правових систем. Вчення про правові
 15. § 5. Методологічні основи юридичної психології
  системах, до побудови синтетичних характеристик людського розвитку *. _____________________________________________________________________________ * Ананьєв Б.Г. Про проблеми сучасного людинознавства. М., 1977, с. 5-6. Якщо в узагальненому вигляді охарактеризувати стан сучасного наукового знання і формуються на цій основі методологічні потреби, то, мабуть, треба
 16. Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008
  юридичного факультету МДУ ім. М.В. Ломоносова відповідно до розробленої ним Програмою курсу цивільного права, яка повністю відповідає Державному стандарту вищої юридичної освіти. Матеріал розділений на чотири томи. У першому томі висвітлюються питання Загальної частини курсу цивільного права. У новому виданні підручника авторами враховані і використані ГК РФ та інші новітні
 17. Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008
  юридичного факультету МДУ ім. М.В. Ломоносова відповідно до розробленої ним Програмою курсу цивільного права, яка повністю відповідає Державному стандарту вищої юридичної освіти. Матеріал розділений на чотири томи. У першому томі висвітлюються питання Загальної частини курсу цивільного права. У новому виданні підручника авторами враховані і використані ГК РФ та інші новітні
 18. 1.3.2. Теорія держави і права в системі гуманітарних наук
  системі суспільства, державі, політико-правовий режим, політичні права і свободи особистості, політичному процесі і т.д. необхідні як для теорії держави і права, так і для політології. Багато в чому властивості державно-правової дійсності перехрещуються з предметами філософії, соціології, психології та історії, що створює певну можливість говорити про філософію права,
загрузка...

загрузка...
енциклопедія  бешбармак  яловичина  кабачки  начинка