Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

1.3.3. Система юридичного знання

Внутрішній аспект проблеми почасти порушувалося при розгляді предмета дисципліни. Водночас уточнимо ряд позицій. Досліджувані правознавством явища реальної дійсності являють собою органічну частину відбуваються в суспільстві процесів, специфічну область або сторону (властивості) життєдіяльності людей, їх спільностей і утворень. Само правознавство об'єднує всю сукупність знань, в межах і за допомогою яких відбувається освоєння державно-правової дійсності, знань, які повинні виражати об'єктивно закономірне, необхідне і суттєве в цій дійсності, служити базою для вироблення рекомендацій та розробки засобів з організації охоплених нею відносин.
Ці знання систематизовані по родових й інших особливостям їх однопорядкові предметів, завдяки чому найчастіше всередині правознавства виділяють як би кілька ярусів, складових єдину конструкцію. Перший ярус об'єднує такі дисципліни, як історія держави і права; теорія держави і права; філософія права; історія правових і політичних вчень; соціологія права; антропологія права; загальна частина порівняльного правознавства. Другий - галузеві юридичні науки (насамперед, конституційне право), міжнародні юридичні науки (міжнародне приватне і публічне право; особлива частина порівняльного правознавства). Третій - юридичні науки, які вивчають складові державного механізму та ряд інших інституційно-правових матеріальних утворень (судоустрій, прокуратура, МВС, адвокатура, нотаріат тощо). Нарешті, четвертий пласт утворюють техніко-прикладні юридичні науки, що інтегрують у багатьох відношеннях знання природничих наук (судова медицина, судова психологія, судова психіатрія, криміналістика, кримінологія, правова інформатика, правова статистика, бухгалтерський облік і т.п.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3.3. Система юридичного знання "
 1. 1.3. Місце і роль теорії держави і права в системі наукового знання
  системі наукового
 2. Тема 1. Порівняльне правознавство: метод, наука, навчальна дисципліна
  системі юридичних наук. Співвідношення порівняльного правознавства з іншими юридичними науками: загальною теорією та історією права, філософією і соціологією права, галузевими юридичними науками, порівняльної політологією, юридичний етнологією. Порівняльне правознавство і вивчення зарубіжного права. Вивчення правової карти сучасного світу - основне завдання сучасного порівняльного
 3. Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011

 4. М. Л. Завражнов. Аграрне право. Конспект лекцій, 2007
  систематизувати отримані раніше знання і успішно скласти іспит або залік з дисципліни «Аграрне право». Видання призначене для студентів, викладачів та аспірантів юридичних вузів і
 5. Колектив авторів. Аграрне право України. Конспект лекцій, 2011
  систематизувати отримані раніше знання і успішно скласти іспит або залік з дисципліни «Аграрне право». Видання призначене для студентів, викладачів та аспірантів юридичних вузів і
 6. 1.3.1. Система наукового знання
  системі наукових знань, яке визначається, головним чином, її предметом та особливостями методів його дослідження. При цьому слід пам'ятати, що наукове знання як в своєму змісті, так і в своїй інституціалізації (пов'язаної з розподілом праці, в тому числі стосовно і до процесу пізнання) конкретно історично. Якщо на перших етапах накопичення і розвитку людського знання воно не носило
 7. Глава 1 Законодавство
  знання, необхідно виробити у себе дві навички, наведених нижче у вигляді
 8. А.М. Гатин. Цивільне право. Навчальний посібник, 2009
  система і джерела цивільного права, цивільні правовідносини, здійснення та захист цивільних прав, право власності та інші речові права, окремі види зобов'язань, спадкове право, право на результати творчої діяльності. Системне і доступний виклад матеріалу дозволить найбільш ефективним чином використовувати час та наявні знання при підготовці до семінарів,
 9. 14.2.2. Структура і види правової культури
  системою законодавчо гарантованих прав і свобод громадян, то правова культура індивіда залежить головним чином від того, наскільки він знає все закріплене в правовому порядку, розуміє його цінність, готовий активно захищати демократію і право, вміло користуватися своїми правами і свободами, не забуваючи про свої обов'язки і про відповідальність перед законом. Така культура служить як би
 10. 3. Теорія порівняльно-правового методу
  системи методів, застосовуваних правознавством. Таким шляхом були сформульовані важливі і плідні положення, що характеризують порівняльно-правовий метод. Що стосується застосування порівняльно-правового методу, тобто самих порівняльно-правових досліджень, то в юридичній науці (ill завжди займав значне місце незалежно від того, як його розуміли. Становлення і розвиток юридичної
 11. § 5. Співвідношення теорії держави і права з іншими науками
  систему науки в цілому, умовно можна поділити на три великі групи: 1) технічні (наприклад, механіка), 2) природні (наприклад, фізіологія), 3) гуманітарні (або, як їх ще називають, громадські , наприклад, економіка). Різкої межі між науками немає, деякі дисципліни займають проміжне положення (наприклад, кібернетика). Гуманітарні науки вивчають суспільство, людину,
 12. Стаття 1042. Вклади товаришів
  знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв'язки. 2. Вклади товаришів передбачаються рівними за вартістю, якщо інше не випливає з договору простого товариства або фактичних обставин. Грошова оцінка вкладу товариша провадиться за згодою між
 13. Тема 20. Змішані правові системи
  систем. Особливості історичної взаємодії і поєднання елементів романо-германської правової сім'ї та англійського загального права в правових системах різних країн. Правові системи канадської провінції Квебек і американського штату Луїзіани. Правова система Ізраїлю. Правова система ПАР. Інші змішані правові системи. Розділ шостий Порівняльне правознавство та національні
 14. Тема 5. Класифікація основних правових систем со-тимчасовості
  систем сучасності. Юридичні критерії правової типології та класифікації. Поняття правової системи в порівняльному правознавстві: «національна правова система» і «сім'я правових систем». Класифікація правових систем. Критерії формування джерел, структури, основних понять та інститутів права правових сімей. Основні родини сучасних правових систем. Вчення про правові
 15. § 5. Методологічні основи юридичної психології
  системах, до побудови синтетичних характеристик людського розвитку *. ___ * Ананьєв Б.Г. Про проблеми сучасного людинознавства. М., 1977, с. 5-6. Якщо в узагальненому вигляді охарактеризувати стан сучасного наукового знання і формуються на цій основі методологічні потреби, то, мабуть, треба
 16. Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008
  юридичного факультету МДУ ім. М.В. Ломоносова відповідно до розробленої ним Програмою курсу цивільного права, яка повністю відповідає Державному стандарту вищої юридичної освіти. Матеріал розділений на чотири томи. У першому томі висвітлюються питання Загальної частини курсу цивільного права. У новому виданні підручника авторами враховані і використані ГК РФ та інші новітні
 17. Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008
  юридичного факультету МДУ ім. М.В. Ломоносова відповідно до розробленої ним Програмою курсу цивільного права, яка повністю відповідає Державному стандарту вищої юридичної освіти. Матеріал розділений на чотири томи. У першому томі висвітлюються питання Загальної частини курсу цивільного права. У новому виданні підручника авторами враховані і використані ГК РФ та інші новітні
 18. 1.3.2. Теорія держави і права в системі гуманітарних наук
  системі суспільства, державі, політико-правовий режим, політичні права і свободи особистості, політичному процесі і т.д. необхідні як для теорії держави і права, так і для політології. Багато в чому властивості державно-правової дійсності перехрещуються з предметами філософії, соціології, психології та історії, що створює певну можливість говорити про філософію права,
© 2014-2022  yport.inf.ua