Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Іво Пуха. Римське право (базовий підручник), 1998 - перейти до змісту підручника

§ 160. Поняття і види права на чужі речі


У зв'язку з тим, що в принципі право власності було ексклюзивним, в римському праві було сформульовано два види обмежень ексклюзивних прав власників. Перший вид обмежень був встановлений для впорядкування відносин між самими власниками та для захисту суспільних інтересів. Для збереження миру і порядку і для можливості існування власності було необхідно, щоб власники могли оборонятися від надмірних повноважень інших власників, точніше, було необхідне обмеження їхнього існування як власників. Ця мета досягалася розширенням правил так званих легальних сервітутів, тобто правил загальних, чи генеральних обмежень користування правом власності для всіх власників. Такі обмеження діяли в силу самого закону (ex lege).
Другий вид обмеження ексклюзивного права власності не мав такого законодавчого або загального характеру. Окремі власники, у згоді з різними правовими фактами, обмежувалися в користуванні власним предметом і повинні були примиритися з тим, що не власники користувалися їх предметом і навіть якоюсь частиною або розділом їх власних повноважень. Таким обмеженням власники піддавалися або на підставі укладених угод або на підставі інших правових актів, вжитих для поліпшення економічного використання окремої речі, або для отримання регулярного відшкодування за поступку іншому якогось розділу власних повноважень, або у зв'язку з виконанням будь-яких сімейних або громадських зобов'язань, або для забезпечення отриманого кредиту і т. д. У кожному такому випадку, коли власники або на підставі угод, або яким-небудь іншим способом, передбаченим правом, повинні були миритися з впливом на їхні речі і надавати не власникам можливість повністю чи частково користуватися своїми речами, без будь-якої можливості заборонити це своєю волею, такі правомочності не власників називалися jura in re aliena, або права на чужі речі.
Згідно з цим, jure in re aliena, або права на чужі речі, були такими обмеженнями власницьких прав окремих власників, які встановлювалися або за угодою, або яким-небудь іншим чином, коли не власники, індивідуально і навіть спадково отримували право повністю або частково впливати на чужу річ (jus in re aliena) і могли захищати це право не тільки від третіх осіб, а й від самих власників (дія erga omnes). Майнові права на чужі речі були різними в зв'язку з тим фактом, що численними були і види користування чужими речами.
У зв'язку з деякими загальними властивостями, вони ділилися на три окремих види: servitutes, довгострокові договори про оренду на землю (jus perpetuum) та завдатки (pignus).
Групу servitutes складали ті майнові права на чужі речі, при яких власник предмета або позбавлявся правомочностей опиратися їм, або зобов'язувався не використовувати будь-яку свою річ певним способом; групу довгострокової оренди землі становили ті майнові права на чужі речі, при яких власник поступався орендарю певну ділянку землі в постійне користування з обов'язком останнього постійно видавати йому орендну плату, а групу договорів про заставу складали ті майнові права, при яких власник на певних умовах переносив право розпорядження власною річчю на іншого.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 160. Поняття і види права на чужі речі "
 1. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  Особи. У романо-германської правової системи особи є суб'єктами права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди, які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Всі особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. Індивідуалізуються особи за наступними критеріями: народження,
 2. § 5. Умовні угоди
  Умова в угоді: поняття, види, допустимість. Стаття 157 ЦК виділяє угоди, зроблені під умовою. Умовна операція містить в собі умову (condicio), тобто визначення, за допомогою якого наступ або припинення дії угоди з волі сторін поставлено в залежність від майбутнього невідомого обставини * (554). Проте й саме ця обставина також називається умовою. Закон
 3. § 1. Поняття і види обмежених речових прав
  Поняття обмежених речових прав. Поряд з найбільш широким за обсягом речовим правом - правом власності в законодавстві виділяється категорія речових прав осіб, які не є власниками (ст. 216 ЦК) * (1000). Легального визначення поняття обмежених речових прав у законодавстві не міститься. Доктринальне поняття речового права запропоновано в гол. 19 цього підручника. Стосовно до
 4. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Юридична відповідальність - одне з основних понять законодавства та правової науки, широко використовується в правозастосовчій діяльності. Однак, незважаючи на це, поняття юридичної відповідальності не знайшло свого однозначного рішення і є одним з найбільш складних і суперечливих. У юридичній літературі відповідальність розглядається
 5. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  Договірна та позадоговірна відповідальність. Цивільно-правова відповідальність може класифікуватися на окремі види по різних підставах. Цивільно-правова відповідальність залежно від основи може бути підрозділена на договірну і внедоговорную. Обидва види відповідальності характеризуються компенсаційної спрямованістю і задовольняють майнові інтереси потерпілого за
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 7. § 2. Спадкодавець, спадкоємці, спадщина
  Спадкодавець. Оскільки спадкування пов'язано зі смертю (оголошенням померлим), спадкодавцем може бути тільки громадянин (фізична особа). Інші учасники цивільного обороту (юридичні особи, держава, її суб'єкти та муніципальні освіти) не можуть бути спадкодавцем і використовувати спадкування як правову форму передачі майна іншим особам. У той же час, оскільки
 8. 53. МАЙНОВІ ПРАВА НА ЧУЖІ РЕЧІ: ПОНЯТТЯ І ВИДИ
  Майнові права на чужі речі мали місце, коли право власності на річ належало іншій особі і невласника мав ряд прав відносно даної речі. Це були права на речі, що належать особам, які не є власниками цих речей. Особа, яка має право на чужу річ, не могло мати таких великих правомочий, як власник, тому права на чужі речі називали обмеженими
 9. 4. Види речових прав
  категорія речових прав охоплюються: - по-перше, право власності - найбільш широке за обсягом правомочностей речове право, яке надає уповноваженій особі максимальні можливості використання належного йому майна. Воно є основним, найбільш важливим, але не єдиним речовим правом; - по-друге, включаються інші, обмежені (порівняно з вмістом права власності)
 10. § 5. Об'єкти правовідносин: поняття та види
  З філософської точки зору під об'єктом розуміється те, що протистоїть суб'єкту, на що спрямована пізнавальна та інша діяльність людини. Це саме широке (абстрактне) визначення об'єкта. Об'єкт і суб'єкт - парні категорії. У практичному житті термін "об'єкт" співвідноситься не тільки з людиною як розумною істотою, але і з будь-яким іншим фрагментом дійсності (предметом,
© 2014-2022  yport.inf.ua