Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, Н. Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

16.1. Дисциплінарна відповідальність по адміністративному праву

Розрізняються наступні види правопорушень: дисциплінарні проступки, адміністративні правопорушення або проступки, цивільно-правові порушення і кримінальні злочини. За ці правопорушення відповідно встановлена дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова і кримінальна відповідальність. Дані види відповідальності передбачаються відповідним законодавством (трудовим, адміністративним, цивільним, кримінальним і т д)
Дисциплінарна відповідальність полягає в накладенні дисциплінарних стягнень суб'єктами дисциплінарної влади в межах їх повноважень і на основі правових норм на підлеглих їм по службі працівників за дисциплінарні проступки та інші правопорушення Відмінними рисами дисциплінарної відповідальності є наступні:
| дисциплінарна відповідальність настає, як правило, за вчинення дисциплінарного проступку, але може наступати і за вчинення інших правопорушень (наприклад, дисциплінарна відповідальність військовослужбовців за адміністративні правопорушення відповідно до ст. 2. 5 КпАП);
| дисциплінарна відповідальність полягає в застосуванні каральних санкцій - дисциплінарних стягнень;
| дисциплінарна відповідальність застосовується тільки керівником (начальником) щодо підлеглого йому по службі працівника;
| підстави та порядок застосування дисциплінарної відповідальності регулюються як адміністративним (щодо державних службовців), так і трудовим правом (щодо інших категорій працівників підприємств, установ, організацій та об'єднань).
Дисциплінарний проступок утворює протиправне, винне порушення дисципліни, не волоче кримінальної відповідальності Посадові особи та працівники федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, на яких накладено дисциплінарне стягнення за порушення федеральних законів і указів Президента Російської Федерації, невиконання або неналежне виконання федеральних законів, указів Президента Російської Федерації і вступили в законну силу рішень судів, не підлягають протягом року преміювання, поданням до нагородження державними нагородами (крім випадків прояву мужності на пожежі, при порятунку потопаючих, захисту правопорядку або в умовах бойових дій) та відзнаками, підвищенню на посаді або поданням для присвоєння чергового кваліфікаційного розряду (класного чину, військового або спеціального звання)
Підставою дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний проступок, за який передбачено дисциплінарне стягнення. Воно застосовуються в порядку підлеглості уповноваженими органами (посадовими особами) Межі дисциплінарної влади цих органів (посадових осіб) визначається правом
Суб'єктами дисциплінарних проступків є основна маса працівників. Разом з тим обов'язки певних категорій державних службовців, що реалізують свої владні повноваження, поза рамками трудових відносин, військовослужбовців та ін визначаються законами
Державний службовець, який допустив посадовий проступок, може бути тимчасово (але не більше ніж на місяць) до вирішення питання про його дисциплінарну відповідальність відсторонений від виконання посадових обов'язків із збереженням грошового утримання За вчинення дисциплінарного проступку на винного може бути накладено дисциплінарне стягнення Види і розміри цього різновиду каральних санкцій встановлюються нормативними актами. Мета застосування дисциплінарних стягнень (загальна і приватна превенція правопорушень) досягається як змістом, так і процедурою їх застосування Дисциплінарні стягнення погіршують правове становище суб'єкта, на певний час створюють для нього стан покарання
На державного службовця можуть накладатися органом або керівником, мають право призначати державного службовця на державну посаду державної служби, такі дисциплінарні стягнення:
| зауваження;
| догану;
| сувору догану;
| попередження про неповну службову відповідність;
| звільнення
Зміст посадових (службових) обов'язків закріплюється в більшості випадків нормами адміністративного права, а їх невиконання або неналежне виконання є порушенням дисципліни, утворюючим дисциплінарний проступок
У різних нормативних актах по-різному визначаються підстави дисциплінарної відповідальності. До застосування дисциплінарного стягнення від голови адміністрації має бути затребувано письмове пояснення і повинна забезпечуватися можливість особистого прийому у посадової особи, що накладає стягнення Дисциплінарне стягнення до глави адміністрації застосовується безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби глави адміністрації або перебування у відпустці. При цьому днем виявлення проступку є день, коли посадовій особі, накладає стягнення, стало відомо про вчинення проступку. Стягнення не може бути застосоване пізніше шести місяців з дня вчинення проступку, а за результатами ревізії або перевірки фінансово-господарської діяльності - не пізніше одного року з дня його вчинення У зазначені терміни не включається час провадження у кримінальній справі
У підставах і порядок застосування дисциплінарної відповідальності щодо різних категорій державних службовців є істотні особливості. Так, відповідно до ст. 28 Федерального закону Російської Федерації від 27 травня 1998 р. № 76-ФЗ «Про статус військовослужбовців» військовослужбовці залежно від характеру і тяжкості вчиненого правопорушення несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність
За проступки, пов'язані з порушенням військової дисципліни або громадського порядку, військовослужбовці несуть дисциплінарну відповідальність на підставах і в порядку, які визначені іншим центральним Командири не несуть дисциплінарної відповідальності за правопорушення, вчинені їх підлеглими, за винятком тих випадків, коли командири приховали злочину, а також в межах своєї компетенції не приймали необхідних заходів щодо попередження та запобігання зазначених правопорушень, притягнення до відповідальності винних осіб
За адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів, митних правил) військовослужбовці несуть відповідальність на загальних підставах, але до них не можуть бути застосовані адміністративні стягнення у вигляді штрафу, позбавлення права на керування транспортними засобами, виправні роботи і адміністративного арешту За інші адміністративні правопорушення військовослужбовці несуть дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному іншим центральним
Відособленість органів місцевого самоврядування від системи органів державної влади позначається і у визначенні підстав для дисциплінарної відповідальності муніципальних службовців Багатьма нормативними актами визначаються повноваження посадових осіб щодо внесення пропозицій про накладення дисциплінарних стягнень вищестоящим посадовим особам Перелік грубих порушень службової дисципліни, а також визначення поняття «систематичні порушення службової дисципліни» даються в Дисциплінарний статут митної служби, затвердженому Указом Президента Російської Федерації від 16 листопада 1998 р. № 1396.
Слід зазначити, що у сфері дисциплінарної відповідальності діють норми як адміністративного, так і трудового права При цьому трудове право регулює відносини з приводу праці державного службовця, в той час як адміністративне право регулює відносини з приводу проходження служби , здійснення державним службовцем своїх повноважень, здійснення правозастосовчої, юрисдикційної і тому подібної діяльності Відмінною рисою адміністративно-правового регулювання у сфері державно-службових відносин є категоричність і жорсткість приписів, що обумовлено необхідністю підвищеної дисципліни й організованості.
Дисциплінарне стягнення має бути накладене до закінчення десяти діб з того дня, коли начальнику стало відомо про скоєний проступок, а у випадках проведення службової перевірки, порушення кримінальної справи або справи про адміністративне правопорушення - не пізніше одного місяця з дня закінчення перевірки, розгляду компетентним органом або посадовою особою кримінальної справи або справи про адміністративне правопорушення та винесення по них остаточного рішення, не враховуючи часу хвороби винного або перебування його у відпустці
За кожен випадок порушення службової дисципліни може бути накладено тільки одне дисциплінарне стягнення Наказ про застосування дисциплінарного стягнення із зазначенням мотивів його застосування оголошується співробітнику ОВС, підданому стягненню, під розписку. Дисциплінарне стягнення виконується негайно, не пізніше одного місяця з дня його накладення. Після закінчення цього терміну стягнення у виконання не наводиться, але підлягає обліку Дисциплінарне стягнення, накладене на працівника ОВС наказом, вважається знятим, якщо протягом року з дня його накладення цей співробітник не буде піддано новому дисциплінарному стягненню Усне стягнення вважається знятим після закінчення одного місяця Дострокове зняття дисциплінарного стягнення в порядку заохочення провадиться начальником, який наклав це стягнення, рівним йому чи вищим прямим начальником
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене під час хвороби співробітника ОВС або в період його перебування у відпустці або відрядженні, а також у разі, якщо з дня вчинення проступку минуло більше шести місяців, а за результатами ревізії або перевірки фінансово-господарської діяльності - більше двох років з дня його вчинення У зазначені терміни не включається період перебування працівника ОВС у відпустці, час хвороби, а також час провадження у кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення
Вищий начальник має право скасувати або накласти більш суворе стягнення, якщо раніше оголошене не відповідає тяжкості вчиненого проступку Дисциплінарні стягнення на співробітників слідчого апарату ОВС накладаються начальниками, яким надано право призначення їх на посаду, а у випадках, пов'язаних з процесуальною діяльністю співробітників, - за погодженням з керівниками відповідних слідчих підрозділів
Начальник, який перевищив надані йому права щодо застосування заохочень і накладення дисциплінарних стягнень, несе за це дисциплінарну відповідальність Співробітник ОВС має право оскаржити накладене на нього дисциплінарне стягнення послідовно вищестоящим начальникам аж до Міністра внутрішніх справ Російської Федерації, а у встановлених законом випадках - і до суду
В ОВС створюються суди честі відповідно рядового і молодшого начальницького складу , середнього начальницького складу, старшого і вищого начальницького складу. На розгляд судів честі можуть бути внесені або прийняті ними за власною ініціативою матеріали:
| про порушення співробітником ОВС службової дисципліни;
| несумлінному ставленні працівника ОВС до виконання службових обов'язків ;
| вчинених працівником ОВС правопорушення, відомості про яких надійшли у встановленому законом порядку з суду, органів слідства, прокуратури, інших компетентних органів і від посадових осіб;
| негідній поведінці працівника ОВС у вільний від служби час
Суди честі не вправі розглядати матеріали про проступки і правопорушення, за які вже накладені дисциплінарні стягнення або по яких раніше відбулося рішення компетентних органів і посадових осіб Суд честі, встановивши винність притягнутого до суду, може оголосити громадський осуд або порушити клопотання перед відповідним прямим начальником про застосування однієї з таких заходів впливу:
| позбавлення нагрудного знака;
| пониження в посади;
| зниження в спеціальному званні на один ступінь;
| переміщення по службі;
| відрахування курсанта, слухача з навчального закладу, навчального підрозділу; звільнення зі служби
Співробітникам ОВС, звільненим зі служби у зв'язку з засудженням за злочин, а потім реабілітованим в установленому порядку, відшкодування заподіяної шкоди здійснюється відповідно до чинного законодавства. Співробітникам ОВС, незаконно або необгрунтовано переміщеним по службі, зниженим на посаді або в спеціальному званні, а також звільненим з органів, виплачується грошове забезпечення за посадою, з якої вони були звільнені, і за спеціальним званням, в якому вони перебували, за період до їх відновлення на посаді, спеціальному званні або на службі в ОВС, але не більше ніж за один рік. Співробітникам, які в період звільнення і до відновлення на службі працювали на підприємствах, в установах і організаціях, займалися підприємницькою діяльністю, компенсується різниця між грошовим постачанням, одержуваних за останньою посадою в ОВС, і фактичним заробітком в період вимушеної перерви в службі
Посадова особа ОВС, яке прийняло рішення про переміщення по службі, пониження в посаді, зниженні в спеціальному званні, звільнення з ОВС з явним порушенням закону або яка затримала виконання рішення про поновлення на посаді, спеціальному званні, на службі в ОВС, несе дисциплінарну відповідальність і відшкодовує збиток, заподіяний ОВС у зв'язку з виплатами співробітникові, виробленими з причини незаконного або необгрунтованого переміщення по службі, пониження в посаді або зниження в спеціальному званні, звільнення з ОВС, в розмірах, встановлених законодавством про працю Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "16.1. Дисциплінарна відповідальність по адміністративному праву"
 1. Стаття 16. Обставини, що пом'якшують відповідальність
    дисциплінарні порушення, є: 1) запобігання особою, залученими до дисциплінарної відповідальності, шкідливих наслідків дисциплінарного порушення, 2) повне добровільне відшкодування збитків, заподіяних дисциплінарним порушенням; 3) усунення порушень до моменту винесення рішення Дисциплінарним комітетом; 4) визнання вчиненого дисциплінарного порушення особою, залучаються до
 2. Додаток 6 Повідомлення про засідання дисциплінарного комітету заявника про дисциплінарне порушення
    дисциплінарного впливу Дисциплінарний комітет сповіщає Вас про те, що розгляд заяви вашої організації з проханням про притягнення до дисциплінарної відповідальності члена СРО та пояснень особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, відбуватиметься на засіданні Дисциплінарного комітету, яке відбудеться "__" ___ 200 _ р. в 11.00 за адресою: ___. У
 3. Стаття 28. Учасники дисциплінарного провадження
    дисциплінарного провадження є Дисциплінарний комітет (включаючи секретаря Дисциплінарного комітету), рада директорів і інші учасники дисциплінарного провадження. 2. Іншими учасниками дисциплінарного провадження є: 1) член Організації, який притягається до дисциплінарної відповідальності, в особі свого представника (представників), 2) заявник. 3. До участі в дисциплінарному
 4. Стаття 17. Обставини, які обтяжують відповідальність
    дисциплінарним порушенням збитків членам Організації чи іншим особам; 2) вчинення членом Організації декількох дисциплінарних порушень; 3) перешкоджання здійсненню дисциплінарного провадження Дисциплінарним комітетом; 4) повідомлення особою, що залучаються до дисциплінарної відповідальності, погроз на адресу членів Дисциплінарного комітету, співробітників Організації, будь-яких інших осіб , що мають
 5. Додаток 4 Запит пояснень у особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності
    дисциплінарного порушення, передбаченого ст. 59 Кодексу заходів дисциплінарного впливу, сповіщаю Вас про порушення дисциплінарного провадження стосовно Вашої організації і прошу надати до Дисциплінарного комітету пояснення по фактах, зазначених у заяві К., в строк до "__" ___200_ р. Додатки: 1) заяву про дисциплінарне порушення (на 3 стор), 2) розпорядження
 6. Стаття 29. Права та обов'язки члена Організації, який притягається до дисциплінарної відповідальності
    дисциплінарної відповідальності, в особі свого представника (представників) має право: 1) знайомитися з усіма матеріалами, що мають відношення до дисциплінарного порушення, робити виписки з них, знімати копії, 2) давати пояснення і представляти докази по справі про дисциплінарне порушення, 3) заявляти клопотання ; 4) подавати скарги на дії особи (осіб), що проводив перевірку за
 7. Стаття 7. Звільнення від дисциплінарної відповідальності
    дисциплінарної відповідальності з підстав та в порядку, передбаченому цим
 8. Стаття 21. Принципи дисциплінарного провадження
    дисциплінарного порушення; - законності. 2. Обов'язок доведення вчинення особою дисциплінарного порушення не може бути покладена на особу, яка притягається до дисциплінарної
 9. Стаття 48. Оскарження рішень Дисциплінарного комітету
    дисциплінарної відповідальності, має право оскаржити рішення Дисциплінарного комітету в Раду директорів протягом десяти днів з дня отримання копії виписки з протоколу засідання Дисциплінарного комітету. 2. Скарга на рішення Дисциплінарного комітету подається до Ради директорів, який зажадає матеріали справи з Дисциплінарного
 10. 7. Правила дисциплінарного провадження, спрямовані на захист прав заявника та особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності
    дисциплінарної відповідальності, заявляти відводи членам дисциплінарного комітету, який розглядає справу про дисциплінарне порушення (далі - відводи). Встановлено, що члени дисциплінарного комітету вправі заявити самовідвід у випадках, встановлених дисциплінарними кодексами саморегулівних організацій. До таких підстав належать обставини, при яких член дисциплінарного комітету: 1)
 11. Стаття 47. Рекомендації Дисциплінарного комітету
    дисциплінарної відповідальності, рекомендації з усунення наслідків дисциплінарного порушення, а також причин і умов, що викликали його
 12. Стаття 58. Припинення виконання рішення про накладення дисциплінарного стягнення
    дисциплінарного стягнення у випадках: 1) внесення змін та доповнень до цього Кодексу, які скасовують дисциплінарну відповідальність за відповідне діяння, 2) ліквідації організації - члена Організації, залученого до дисциплінарної відповідальності; 3) виключення члена Організації; 4) скасування рішення Дисциплінарного
© 2014-2022  yport.inf.ua