Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

17.6. Договір на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

За договором на виконання науково-дослідних робіт виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження, а за договором на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт - розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нову технологію, а замовник зобов'язується прийняти роботу та оплатити її.
Якщо інше не передбачено законом або договором, ризик випадкової неможливості виконання договорів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт несе замовник. Виконавець зобов'язаний провести наукові дослідження особисто. Він має право залучати до виконання договору на виконання науково-дослідних робіт третіх осіб лише за згодою замовника.
Виконавець в договорах на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт зобов'язаний:
виконати роботи відповідно до погодженого із замовником технічним завданням і передати замовнику їх результати в передбачений договором строк;
узгодити з замовником необхідність використання охоронних результатів інтелектуальної діяльності, що належать третім особам, і придбання прав на їх використання;
своїми силами і за свій рахунок усувати допущені з його вини у виконаних роботах недоліки, які можуть спричинити відступи від техніко-економічних параметрів, передбачених у технічному завданні або в договорі;
негайно інформувати замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або про недоцільність продовження роботи;
гарантувати замовнику передачу отриманих за договором результатів, що не порушують виключних прав інших осіб.
Замовник у договорах на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт зобов'язаний: передавати виконавцеві необхідну для виконання роботи інформацію; прийняти результати виконаних робіт і оплатити їх.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.6. Договір на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт "
 1. Список рекомендованої літератури
  1. Брагінський М.І. Підряд, виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, оплатне надання послуг / / Господарство право. - 1996. - № 4. - С. 3-15; № 5. -С. 3-12. 2. Бурмістров В.Л. Договори на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт: Автореф. дис ... канд. юрид. наук / Свердла. юрид. ін-т. - Свердловськ, 1965. - 25 с. 3. Поляков ДА.
 2. Стаття 769. Договори на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  1. За договором на виконання науково-дослідних робіт виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження, а за договором на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт - розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нову технологію, а замовник зобов'язується прийняти роботу та оплатити її. 2. Договір з
 3. Стаття 778. Правове регулювання договорів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  До термінів виконання та до ціни робіт, а також до наслідків неявки замовника за отриманням результатів робіт застосовуються відповідно правила статей 708, 709 і 738 цього Кодексу. До державних або муніципальних контрактів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт для державних або муніципальних потреб застосовуються правила статей
 4. § 1. Зобов'язання з договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (НДР і ДКР)
  § 1. Зобов'язання з договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (НДР і
 5. Глава 6. ДОГОВОРИ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-конструкторських і технологічних робіт
  Глава 6. ДОГОВОРИ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-конструкторських і технологічних
 6. Глава 52. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-конструкторських і технологічних робіт (НДР І ДКР), НА ПЕРЕДАЧУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ І НОУ-ХАУ
  Глава 52. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-конструкторських і технологічних робіт (НДР І ДКР), НА ПЕРЕДАЧУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ І
 7. Глава 39. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  Глава 39. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних
 8. Глава 38. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  Глава 38. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних
 9. Договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  Договір на виконання науково-дослідних робіт - це угода, в силу якого виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження, а за договором на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт - розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нову технологію, а замовник зобов'язується прийняти роботу і
 10. Н
  Навігаційна помилка XIII, 55, § 6 (8) - с. 189 Навігаційний договір XIII, 55, § 1 (3) - с. 127 Натуральні зобов'язання - види Н. о. XVII, 66, § 1 (2) - с. 606 - 607 - поняття Н. о. XVII, 66, § 1 (1) - с. 604 - 606 Науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи - поняття договорів на виконання Н.-і., Про.-К. і Т. р. XII, 52, § 1 (1) - с. 51 - 53 -
 11. Стаття 774. Обов'язки замовника
  1. Замовник у договорах на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт зобов'язаний: передавати виконавцеві необхідну для виконання роботи інформацію; прийняти результати виконаних робіт і оплатити їх. 2. Договором може бути також передбачений обов'язок замовника видати виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму
 12. Стаття 770. Виконання робіт
  1. Виконавець зобов'язаний провести наукові дослідження особисто. Він має право залучати до виконання договору на виконання науково-дослідних робіт третіх осіб лише за згодою замовника. 2. При виконанні дослідно-конструкторських або технологічних робіт виконавець має право, якщо інше не передбачено договором, залучати до його виконання третіх осіб. До відносин виконавця з третіми особами
 13. 9.2. Порядок розробки і впровадження інформаційних систем, технологій і засобів забезпечення
  Відносини, що виникають при розробці та впровадженні інформаційних систем, технологій та засобів їх забезпечення, регулюються нормами цивільного законодавства, в першу чергу Цивільного кодексу РФ (гл. 38 «Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт»). Роботи, пов'язані із створенням та введенням в дію автоматизованих інформаційних систем,
 14. 69. Федеральна інтелектуальна власність
  Федеральну інтелектуальну власність розуміють в широкому і вузькому сенсі. У широкому сенсі федеральна інтелектуальна власність-сукупність результатів інтелектуальної діяльності держави, в т о м ч Іслі вироблених або зареєстрованих за межами держави, але охороняються та захищаються цією державою, а також людські ресурси - громадяни держави. У вузькому сенсі
 15. Стаття 771. Конфіденційність відомостей, що становлять предмет договору
  1. Якщо інше не передбачено договорами на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, сторони зобов'язані забезпечити конфіденційність відомостей, що стосуються предмета договору, ходу його виконання та отриманих результатів. Обсяг відомостей , визнаних конфіденційними, визначається в договорі. 2. Кожна зі сторін зобов'язується публікувати отримані при
 16. Стаття 776. Наслідки неможливості продовження дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  Якщо в ході виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт виявляється виникла не з вини виконавця неможливість або недоцільність продовження робіт, замовник зобов'язаний оплатити понесені виконавцем
 17. Стаття 1297. Програми для ЕОМ і бази даних, створені при виконанні робіт за договором Коментар до статті 1297
  1. Коментована стаття присвячена особливостям розподілу виключних прав на програми для ЕОМ і бази даних, створені за договорами: 1) підряду; 2) на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт. Дані договори, на відміну від договорів, передбачених ст. 1296 ЦК РФ, не мають прямої мети створення програми або бази даних (договори
 18. § 2. Договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  1 . Визначення. Договір на виконання науково-дослідних робіт - це угода, в силу якого виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження, а за договором на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт - розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нову технологію, а замовник зобов'язується
 19. Стаття 777. Відповідальність виконавця за порушення договору
  1. Виконавець несе відповідальність перед замовником за порушення договорів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно- конструкторських і технологічних робіт, якщо не доведе, що таке порушення сталося не з вини виконавця (пункт 1 статті 401). 2. Виконавець зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані їм замовнику, в межах вартості робіт, в яких виявлено недоліки, якщо
© 2014-2022  yport.inf.ua