Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 2. Договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт

1. Визначення. Договір на виконання науково-дослідних робіт - це угода, в силу якого виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження, а за договором на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт - розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нову технологію, а замовник зобов'язується прийняти роботу та оплатити її (ст. 769 * ГК РФ).
2. Сутність і значення. Конструкція аналізованого договору дозволяє регулювати відносини, пов'язані з інтелектуальною діяльністю в науковій сфері. Саме сфера діяльності обумовлює відбруньковування аналізованого договору від договору підряду та утворює окрему договірну модель.
Творчий характер інтелектуальних робіт зумовлює вимогу, згідно з яким відповідно до ГК РФ умови договорів на виконання цих робіт повинні відповідати законодавству про інтелектуальну власність, оскільки результат робіт є одночасно і об'єктом авторського або патентного права.
Договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт є:
- консенсуальним;
- оплатним;
- двостороннім.
3. Суб'єкти. Сторонами договору можуть бути будь-які дієздатні особи. Закон, незважаючи на ясно виражену сферу діяльності договору, не пред'являє особливих кваліфікаційних вимог до виконавця і не встановлює вимог з ліцензування науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт.
Наукові дослідження виконавець зобов'язаний провести особисто. При виконанні дослідно-конструкторських або технологічних робіт виконавець має право, якщо інше не передбачено договором, залучати до його виконання третіх осіб.
4. Форма. Щодо форми договору діють загальні правила про форму угод.
5. Умови договору. Предметом договору є процес проведення виконавцем наукових досліджень або дослідно-конструкторських або технологічних робіт і результат цих досліджень або робіт у вигляді об'єкта інтелектуальної власності та передача результату замовникові. Договір з виконавцем може охоплювати як весь цикл проведення дослідження, розробки та виготовлення зразків, так і окремі його етапи (елементи). У цьому випадку результат робіт може не мати здатність до правової охорони.
За своїм характером відомості, що стосуються предмета договору, ходу його виконання та отриманих результатів є конфіденційними, тобто становлять особливу цінність зважаючи невідомості їх третім особам. Тому кожна з сторін може опублікувати відомості, визначені в договорі як конфіденційні, тільки за згодою іншої сторони.
До термінів виконання та до ціни робіт, а також до наслідків неявки замовника за отриманням результатів робіт застосовуються відповідні правила про договір підряду.
6. Права та обов'язки сторін.
Виконавець зобов'язаний:
- виконати роботи відповідно до узгодженого з замовником технічним завданням і передати замовнику їх результати в передбачений договором строк;
- узгодити із замовником необхідність використання охоронних результатів інтелектуальної діяльності, що належать третім особам, і придбання прав на їх використання;
- своїми силами і за свій рахунок усувати допущені з його вини у виконаних роботах недоліки, які можуть спричинити відступи від техніко-економічних параметрів, передбачених у технічному завданні або в договорі;
- негайно інформувати замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або про недоцільність продовження роботи;
- гарантувати замовнику передачу отриманих за договором результатів, що не порушують виключних прав інших осіб.
Замовник зобов'язаний:
- передавати виконавцеві необхідну для виконання роботи інформацію;
- прийняти результати виконаних робіт і оплатити їх.
Права сторін на результати робіт.
За умовчанням замовник має право використовувати передані йому виконавцем результати робіт, а виконавець має право використовувати отримані ним результати робіт для власних потреб. Однак договором можуть бути встановлені обмеження у праві на використання результату робіт для однієї зі сторін.
Права виконавця і замовника на результати робіт, яким надається правова охорона як результатами інтелектуальної діяльності, визначаються відповідно до правил розділу VII Цивільного кодексу.
7. Припинення договору у зв'язку з неможливістю досягнення результату.
Припущене новизна досліджень вимагає специфічного підходу до питання про принципову досяжності результату інтелектуальних робіт, тому, за загальним правилом, ризик випадкової неможливості виконання договорів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт несе замовник .
Якщо в ході науково-дослідних робіт виявляється неможливість досягнення результатів внаслідок обставин, не залежних від виконавця, замовник зобов'язаний оплатити вартість робіт, проведених до виявлення неможливості отримати результати.
Якщо в ході виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт виявляється виникла не з вини виконавця неможливість або недоцільність продовження робіт, замовник зобов'язаний оплатити понесені виконавцем витрати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт "
 1. Стаття 769. Договори на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  договором на виконання науково-дослідних робіт виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження, а за договором на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт - розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нову технологію, а замовник зобов'язується прийняти роботу та оплатити її. 2. Договір з
 2. Список рекомендованої літератури
  договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. -М., 2004.-26 с. 4. Рябова С.Е. Договори на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт / / Цивілістичний записки. - Вип. 2. - М.: Статут, 2002. - С.
 3. Стаття 778. Правове регулювання договорів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  виконання та до ціни робіт, а також до наслідків неявки замовника за отриманням результатів робіт застосовуються відповідно правила статей 708, 709 і 738 цього Кодексу. До державних або муніципальних контрактів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт для державних або муніципальних потреб застосовуються правила статей 763 - 768
 4. § 1. Зобов'язання з договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (НДР і ДКР)
  договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (НДР і
 5. Глава 6. ДОГОВОРИ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-конструкторських і технологічних робіт
  Глава 6. ДОГОВОРИ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-конструкторських і технологічних
 6. Глава 38. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних
 7. Глава 39. Виконання науково- дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних
 8. Глава 52. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ (НДР І ДКР), НА ПЕРЕДАЧУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ І НОУ-ХАУ
  Глава 52. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-конструкторських і технологічних робіт (НДР І ДКР), НА ПЕРЕДАЧУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ І
 9. Договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  договором на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт - розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нову технологію, а замовник зобов'язується прийняти роботу та оплатити її. Договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт є: консенсуальних; оплатним; двостороннім. Суб'єкти. Сторонами
 10. Н
  договір XIII, 55, § 1 (3) - с. 127 Натуральні зобов'язання - види Н. о. XVII, 66, § 1 (2) - с. 606 - 607 - поняття Н. о. XVII, 66, § 1 (1) - с. 604 - 606 Науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи - поняття договорів на виконання Н.-і., Про.-К. і Т. р. XII, 52, § 1 (1) - с. 51 - 53 - зміст і виконання на виконання Н.-і., Про.-К. і Т. р. XII, 52, §
 11. Стаття 776. Наслідки неможливості продовження дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт виявляється виникла не з вини виконавця неможливість або недоцільність продовження робіт, замовник зобов'язаний оплатити понесені виконавцем
 12. Стаття 774. Обов'язки замовника
  договорах на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт зобов'язаний: передавати виконавцеві необхідну для виконання роботи інформацію; прийняти результати виконаних робіт і оплатити їх. 2. Договором може бути також передбачено обов'язок замовника видати виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму (техніко-економічні
 13. Стаття 770. Виконання робіт
  договору на виконання науково-дослідних робіт третіх осіб лише за згодою замовника. 2. При виконанні дослідно-конструкторських або технологічних робіт виконавець має право, якщо інше не передбачено договором, залучати до його виконання третіх осіб. До відносин виконавця з третіми особами застосовуються правила про генерального підрядника і субпідрядників (стаття
 14. 69. Федеральна інтелектуальна власність
  договором, а також перейшли в суспільне надбання. Права собственнікагосударства виконують різні уповноважені органи держави. В основному це стосується виконавчих органів держави. Використання об'єктів інтелектуальної власності цими органами здійснюється відповідно до закону, де встановлюються конкретні повноваження цих органів. Об'єкти інтелектуальної
 15. 9.2. Порядок розробки і впровадження інформаційних систем, технологій і засобів забезпечення
  договору на виконання науково- дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (ст. 769 ЦК). За договором на виконання науково-дослідних робіт виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження, а за договором на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт - розробити зразок нового виробу ,
 16. Стаття 771. Конфіденційність відомостей, що становлять предмет договору
  договорами на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, сторони зобов'язані забезпечити конфіденційність відомостей, що стосуються предмета договору, ходу його виконання та отриманих результатів. Обсяг відомостей, що визнаються конфіденційними, визначається в договорі. 2. Кожна зі сторін зобов'язується публікувати отримані при виконанні роботи відомості,
 17. Стаття 1297. Програми для ЕОМ і бази даних, створені при виконанні робіт за договором Коментар до статті 1297
  договорами: 1) підряду; 2) на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт. Дані договори, на відміну від договорів, передбачених ст. 1296 ЦК РФ, не мають прямої мети створення програми або бази даних (договори замовлення). Згідно п. 1 ст. 702 ГК РФ за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони
 18. Стаття 777. Відповідальність виконавця за порушення договору
  договорів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, якщо не доведе, що таке порушення сталося не з вини виконавця (пункт 1 статті 401). 2. Виконавець зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані їм замовнику, в межах вартості робіт, в яких виявлено недоліки, якщо договором передбачено, що вони підлягають відшкодуванню в межах загальної
 19. Припинення договору в зв'язку з неможливістю досягнення результату
  виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт виявляється виникла не з вини виконавця неможливість або недоцільність продовження робіт, замовник зобов'язаний оплатити понесені виконавцем
© 2014-2022  yport.inf.ua