Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 1. Договір підряду

1. Визначення. Договір підряду - це угода, в силу якого одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його (ст. 702 * ГК РФ).
2. Сутність і значення. Головною метою підряду є створення (у тому числі шляхом переробки) підрядником речі як результату робіт, тобто поява нового об'єкта права власності і його введення в оборот допомогою передачі замовнику - конкретному, заздалегідь відомому особі (на відміну від виробництва товарів на продаж). Договором підряду охоплюється і виконання іншої роботи, що має матеріальний результат (ремонт речі, її фарбування тощо). На відміну від виконання робіт на підставі трудового договору, у договорі підряду оплачується не сама праця працівника, а його кінцевий, матеріальний результат. Тому, за загальним правилом, підрядник самостійно визначає способи виконання завдання замовника, а сама робота виконується утриманням підрядчика - з його матеріалів, його силами і засобами.
Договір підряду є:
- консенсуальним;
- оплатним;
- двостороннім.
3. Суб'єкти. Сторонами договору підряду за загальним правилом можуть бути будь-які дієздатні особи. Якщо із закону або договору не випливає обов'язок підрядника виконати передбачену в договорі роботу особисто, підрядник має право залучити до виконання своїх зобов'язань інших осіб - субпідрядників. У цьому випадку підрядник виступає в ролі генерального підрядника. Генеральний підрядник відповідає за дії субпідрядників як за свої власні.
Особливі вимоги можуть пред'являтися до суб'єктного складу окремих видів договору підряду.
4. Форма. Щодо форми договору підряду діють загальні правила про форму угод.
5. Умови договору.
Предметом договору є робота і її результат. У предметі договору робота як процес і річ як результат роботи нерозривно пов'язані юридично.
У договорі повинні бути вказані початковий і кінцевий терміни виконання роботи і можуть бути передбачені строки завершення окремих етапів роботи (проміжні терміни).
Ціна роботи вказується в договорі, а при її відсутності вона визначається як ціна, зазвичай стягується за аналогічні роботи. Ціна включає: 1) компенсацію витрат підрядника та 2) належну йому винагороду.
Ціна може бути визначена шляхом складання кошторису - приблизного або твердого (у разі сумнівів вважається, що кошторис є твердою).
Порядок зміни твердого кошторису:


Підстави зміни Дії підрядника Реакція замовника
Істотне зростання ціни роботи, яку не можна було передбачити при укладенні договору Право вимагати збільшення твердого кошторису 1) Згода на збільшення кошторису або

2) Відмова від збільшення кошторису
  Право вимагати розірвання договору при відмові замовника  

Порядок зміни приблизного кошторису:

Підстави зміни Дії підрядника Реакція замовника
Необхідність в істотному перевищенні приблизної ціни зобов'язаний своєчасно попередити замовника 1) Згода на збільшення кошторису або

2) Відмова від договору (одностороннє розірвання)
  Право вимагати сплати ціни виконаної роботи при розірванні договору  

Підряднику, своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення приблизного кошторису, робота оплачується за тією ціною, яка була визначена в договорі.
Якість виконаної роботи має відповідати умовам договору, а за відсутності чи неповноті умов договору - вимогам, що звичайно ставляться до робіт відповідного роду. Якщо законодавством передбачені обов'язкові вимоги до роботи (ГОСТи, стандарти тощо), підрядник, який діє у ролі підприємця, зобов'язаний виконувати роботу, дотримуючись ці обов'язкові вимоги.
Законодавством, договором або звичаями ділового обороту може бути передбачено гарантійний термін для результату роботи. Якщо інше не передбачено договором, гарантійний строк починає текти з моменту, коли результат виконаної роботи був прийнятий або повинен був бути прийнятий замовником.
6. Ризик випадкової загибелі (пошкодження). Якщо інше не передбачено законом або договором, ризик випадкової загибелі або пошкодження результату виконаної роботи до її приймання замовником несе підрядник. При ухиленні замовника від прийняття виконаної роботи ризик випадкової загибелі (ушкодження) визнається перейшло до замовника у момент, коли передача речі мала відбутися. Що стосується матеріалів і устаткування, переданих для переробки речі, чи іншого майна, що використовується для виконання договору, то ризик їх випадкової загибелі чи пошкодження, за загальним правилом, несе надала їх сторона.
7. Права та обов'язки сторін. Особливі наслідки невиконання обов'язків підрядника можуть бути представлені в наступному вигляді:

Обов'язки підрядника При невиконанні обов'язків замовник має право
Своєчасно приступити до виконання робіт відмовитися від виконання договору
Виконувати роботу належним чином призначити розумний термін для виправлення недоліків
Виправити недоліки в призначений термін 1) відмовитися від договору або

2) доручити виправлення іншій особі за рахунок підрядника
Надати (якщо передбачено договором) якісний матеріал для виконання робіт пред'являти вимоги, аналогічні вимогам до продавця при порушенні умов про якість товарів, що продаються
Виконати роботу з належною якістю Якщо недоліки переборні, вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни роботи або

2) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків (якщо право усувати їх передбачено в договорі) або

3) безоплатного усунення недоліків у розумний строк
Якщо недоліки непереборні:

відмовитися від виконання договору
Виконати вимоги про усунення недоліків відмовитися від виконання договору  

Права підрядника:
1) Право на оплату робіт за ціною, передбаченої договором у випадках, коли фактичні витрати підрядника виявилися меншими тих, які враховувалися при визначенні ціни роботи.
Обмеження права: а) замовник доведе, що отримана підрядником економія вплинула на якість виконаних робіт, б) в договорі передбачено розподіл отриманої підрядником економії між сторонами.
2) Право на сплату зазначеної в договорі ціни з урахуванням виконаної частини роботи у випадках, коли виконання роботи за договором стало неможливим внаслідок дій або недогляду замовника.
Особливі наслідки невиконання обов'язків замовника можуть бути представлені в наступному вигляді:


Обов'язки замовника При невиконанні обов'язків підрядник має право
Оплатити ціну договору 1) вимагати оплати

2) до оплати утримати результат робіт і інше належне замовнику майно
Надати (якщо передбачено договором) матеріали, устаткування або річ для переробки 1) не приступати до роботи (розпочату роботу призупинити) або

2) відмовитися від виконання договору
Вжити заходів для усунення обставин, що загрожують придатності роботи відмовитися від виконання договору
Сприяти підряднику у виконанні роботи вимагати:

1) відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати або

2) перенесення термінів виконання роботи або

3) збільшення ціни договору
Не перешкоджати виконанню договору підрядником 1) не приступати до роботи (розпочату роботу призупинити) або

2) відмовитися від виконання договору
Своєчасно оглянути і прийняти результат роботи продати результат роботи (після дворазового попередження) з утриманням належних платежів

Права замовника:
1) Повсякчас перевіряти хід і якість роботи, виконуваної підрядником, не втручаючись в його діяльність.
2) Вимагати передачі йому результату незавершеної роботи з компенсацією підряднику зроблених витрат у разі припинення договору до приймання результату робіт.
8. Підстави відповідальності підрядника за недоліки в роботі.
Існують незалежні від підрядника обставини, які загрожують міцності або придатності результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк, в т.ч.:
- непридатність або недоброякісність наданих замовником матеріалу, устаткування, технічної документації або переданої для переробки (обробки) речі;
- надходження від замовника вказівок про спосіб виконання роботи.
При виявленні цих обставин підрядник зобов'язаний негайно попередити замовника і до отримання від нього вказівок припинити роботу. При невиконанні цього обов'язку підрядник не має права посилатися на зазначені обставини як на підставу звільнення його від відповідальності за недоліки.
Підрядник не несе відповідальності за недоліки роботи, якщо при прийнятті результату робіт замовник не заявив про виявлені недоліки в роботі.
Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на явні недоліки роботи. Замовник, що виявив після прийняття роботи приховані недоліки, зобов'язаний сповістити про це підрядника у розумний строк після їх виявлення.
Терміни виявлення недоліків.
Замовник має право пред'явити вимоги, пов'язані з недоліками результату роботи, виявленими протягом гарантійного терміну.
Якщо гарантійний термін складає менше двох років і недоліки виявлено замовником після закінчення гарантійного терміну, але в межах двох років з початку перебігу гарантійного терміну, підрядник несе відповідальність (якщо замовник доведе, що недоліки виникли до передачі результату роботи замовнику або з причин, які існували до цього моменту).
Якщо гарантійний строк не встановлений, вимоги, пов'язані з недоліками результату роботи, можуть бути пред'явлені замовником за умови, що вони були виявлені в розумний строк, але в межах двох років з дня передачі результату роботи.
Термін позовної давності для вимог, пропонованих у зв'язку з неналежною якістю роботи, становить, за загальним правилом, один рік. Перебіг строку позовної давності починається з дня приймання результату роботи в цілому. Якщо встановлено гарантійний строк і заява з приводу недоліків результату роботи зроблена у межах гарантійного строку, перебіг строку позовної давності починається з дня заяви про недоліки.
9. Відмова від договору. Замовник має право відмовитися від виконання договору в будь-який час до здачі йому результату роботи (якщо інше не передбачено договором), сплативши підрядникові частину встановленої ціни пропорційно частини виконаної роботи.
10. Особливості окремих видів підряду.
1) За договором побутового підряду підрядник, який здійснює відповідну підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену задовольняти побутові чи інші особисті потреби замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити роботу. Договір побутового підряду є публічним договором.
Підрядник зобов'язаний до укладення договору надати замовникові необхідну та достовірну інформацію про пропоновану роботу, її види та особливості, про ціну та форму оплати, а також повідомити замовникові на його прохання інші, які стосуються договору і відповідної роботі , відомості. Замовник має право вимагати розірвання укладеного договору без оплати виконаної роботи, а також відшкодування збитків у випадках, коли внаслідок неповноти або недостовірності отриманої від підрядника інформації був укладений договір на виконання роботи, що не володіє властивостями, які мав на увазі замовник.
У разі виявлення істотних недоліків результату роботи замовник має право пред'явити підряднику вимогу про безоплатне усунення таких недоліків, якщо доведе, що вони виникли до прийняття результату роботи або з причин, які існували до цього моменту. Ця вимога може бути пред'явлено замовником, якщо вказані недоліки виявлені в термін, що не перевищує двох років (для нерухомого майна - п'яти років) з дня прийняття результату роботи замовником, але в межах встановленого для результату роботи терміну служби або протягом десяти років з дня прийняття результату роботи замовником, якщо термін служби не встановлено. При невиконанні підрядчиком зазначеної вимоги замовник має право протягом того ж терміну вимагати або повернення сплаченої частини ціни, або відшкодування витрат, понесених у зв'язку з усуненням недоліків, або відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування завданих збитків.
Відносини побутового підряду регулюються також Законом РФ "Про захист прав споживачів".
  2) За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується у встановлений договором термін побудувати за завданням замовника певний об'єкт нерухомості або виконати інші будівельні роботи (включаючи капітальний ремонт), а замовник зобов'язується створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити обумовлену ціну.
  Замовник зобов'язаний своєчасно надати для будівництва земельну ділянку.
  Підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним роботи відповідно до кошторису, що визначає ціну робіт, і з технічною документацією, яка визначає обсяг, зміст робіт та інші вимоги до них. Замовник має право вносити зміни в технічну документацію за умови, якщо викликані цим додаткові роботи за вартістю не перевищують 10% зазначеної в кошторисі загальної вартості будівництва і не змінюють характеру передбачених у договорі будівельного підряду робіт.
  Замовник з метою здійснення контролю та нагляду за будівництвом і прийняття від його імені рішень у взаєминах з підрядником може укласти самостійно без згоди підрядника договір про надання замовнику послуг такого роду з відповідним інженером (інженерної організацією).
  Граничний термін виявлення замовником недоліків збудованого (відремонтованого) об'єкта нерухомості становить п'ять років.
  3) За договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт підрядник (проектувальник, розвідувач) зобов'язується за завданням замовника розробити технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх результат.
  Підрядник несе відповідальність за неналежне складання технічної документації та виконання вишукувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі технічної документації та даних вишукувальних робіт. При виявленні недоліків у технічній документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити технічну документацію і відповідно зробити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати замовнику заподіяні збитки, якщо законом або договором не встановлено інше.
  4) За державним контрактом на виконання підрядних робіт для державних і муніципальних потреб підрядник зобов'язується виконати будівельні, проектні та інші, пов'язані з будівництвом і ремонтом об'єктів виробничого та невиробничого характеру роботи і передати їх державному (муніципальному) замовнику, а державний (муніципальний) замовник зобов'язується прийняти виконані роботи та оплатити їх або забезпечити їх оплату.
  Державним (муніципальним) замовником виступає державний орган (орган місцевого самоврядування) та уповноважені одержувачі бюджетних коштів, а підрядником - юридична особа або громадянин.
  Підстави та порядок укладення державного (муніципального) контракту визначаються відповідно до положень про поставки товарів для державних (муніципальних) потреб (аналогія закону).
  Державний (муніципальний) контракт повинен містити умови про обсяг і про вартість підлягає виконанню роботи, терміни її початку і закінчення, розмір та порядок фінансування та оплати робіт, способи забезпечення виконання зобов'язань сторін.
  При зменшенні державними (муніципальними) органами в установленому порядку коштів відповідного бюджету, виділених на фінансування підрядних робіт, сторони повинні погодити нові терміни, а якщо необхідно - і інші умови виконання робіт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Договір підряду"
 1. Стаття 702. Договір підряду
    1. За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його. 2. До окремих видів договору підряду (побутової поспіль, будівельний підряд, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт, підрядні роботи для державних потреб)
 2. Стаття 730. Договір побутового підряду
    1. За договором побутового підряду підрядник, який здійснює відповідну підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену задовольняти побутові чи інші особисті потреби замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити роботу. 2. Договір побутового підряду є публічним договором (стаття 426). 3. До
 3. Контрольні питання до § 5.12
    1. Визначення поняття і сфера застосування договору підряду. 2. Чим відрізняється договір підряду від трудового договору? 3. Які права та обов'язки підрядника? 4. Назвіть права та обов'язки замовника. 5. Яка відповідальність замовника і підрядника за договором підряду за порушення умов
 4. Список рекомендованої літератури
    1. Брагінський М.І. Підряд та подрядоподобние договори / / Укр. Вища. Арбітражного Суду РФ. - 1996. - № 7. - С. 108 113. 2. Витушко В. Договір підряду / / Господарство право. - 1992. № 11,12. 3. Домбругова А. Договір підряду: Правові Наслідки неналежного Виконання / / Юрид. Вісн. України. - 2003. - № 37 (429). - 13-19 верес. - З 14; 2003. - № 38 (430). - 20-26 верес. - З 14. 4. Завидів А.
 5. Стаття 703. Роботи, що виконуються за договором підряду
    1. Договір підряду укладається на виготовлення або переробку (обробку) речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. 2. За договором підряду, укладеним на виготовлення речі, підрядник передає права на неї замовнику. 3. Якщо інше не передбачено договором, підрядник самостійно визначає способи виконання завдання
 6. Стаття 740. Договір будівельного підряду
    1. За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується у встановлений договором термін побудувати за завданням замовника певний об'єкт або виконати інші будівельні роботи, а замовник зобов'язується створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити обумовлену ціну. 2. Договір будівельного підряду укладається на будівництво або реконструкцію
 7. Стаття 717. Відмова замовника від виконання договору підряду
    Якщо інше не передбачено договором підряду, замовник може в будь-який час до здачі йому результату роботи відмовитися від виконання договору, сплативши підрядчикові частину встановленої ціни пропорційно частини роботи, виконаної до отримання повідомлення про відмову замовника від виконання договору. Замовник також зобов'язаний відшкодувати підрядникові збитки, заподіяні припиненням договору підряду, в межах
 8. Стаття 747. Додаткові обов'язки замовника за договором будівельного підряду
    1. Замовник зобов'язаний своєчасно надати для будівництва земельну ділянку. Площа і стан наданого земельної ділянки повинні відповідати містяться в договорі будівельного підряду умовам, а за відсутності таких умов забезпечувати своєчасний початок робіт, нормальне їх ведення і завершення в строк. 2. Замовник зобов'язаний у випадках і в порядку, передбачених
 9. Стаття 750. Співпраця сторін у договорі будівельного підряду
    1. Якщо при виконанні будівництва і пов'язаних з ним робіт виявляються перешкоди до належного виконання договору будівельного підряду, кожна з сторін зобов'язана вжити усіх залежних від неї розумних заходів щодо усунення таких перешкод. Сторона, яка не виконала цього обов'язку, втрачає право на відшкодування збитків, завданих тим, що відповідні перешкоди не були усунені.
 10. 1. Права та обов'язки сторін договору будівельного підряду
    Однією з характерних особливостей змісту договору будівельного підряду є надзвичайне різноманіття прав і обов'язків його сторін. У зв'язку з цим права та обов'язки сторін можуть бути згруповані стосовно до основних умов договору будівельного підряду та порядку виконання випливають з нього зобов'язань. При цьому можна виділити наступні групи прав і обов'язків сторін по
 11. Стаття 719. Невиконання замовником зустрічних обов'язків за договором підряду
    1. Підрядник має право не приступати до роботи, а розпочату роботу призупинити у випадках, коли порушення замовником своїх обов'язків за договором підряду, зокрема ненадання матеріалу, обладнання, технічної документації або підлягає переробці (обробці) речі, перешкоджає виконанню договору підрядником, а також за наявності обставин , очевидно свідчать про те, що
 12. Контрольні питання по темі
    /. Які основні риси договору підряду та господарська сфера його примі нения? 2. Чим відрізняється договір підряду від договору особистого найму u договору купівлі-продажу майбутньої речі? 3. Які основні правила виконання підрядником роботи? 4. Які основні обов'язки замовника за договором? 5. Яка відповідальність підрядника за виконання своїх зобов'язань? 6. Які підстави
 13. Стаття 783. Правове регулювання договору надання послуг
    Загальні положення про підряд (статті 702 - 729) і положення про побутовому підряді (статті 730 - 739) застосовуються до договору возмездного надання послуг, якщо це не суперечить статтям 779 - 782 цього Кодексу, а також особливостям предмета договору возмездного надання
 14. Стаття 729. Наслідки припинення договору підряду до приймання результату роботи
    У разі припинення договору підряду з підстав, передбачених законом або договором, до приймання замовником результату роботи, виконаної підрядником (пункт 1 статті 720), замовник має право вимагати передачі йому результату незавершеної роботи з компенсацією підряднику зроблених
 15. Стаття 739. Права замовника у разі неналежного виконання або невиконання роботи за договором побутового підряду
    У разі неналежного виконання або невиконання роботи за договором побутового підряду замовник може скористатися правами, наданими покупцеві відповідно до статей 503 - 505 цього
 16. Стаття 708. Строки виконання роботи
    1. У договорі підряду вказуються початковий і кінцевий терміни виконання роботи. За погодженням між сторонами в договорі можуть бути передбачені також терміни завершення окремих етапів роботи (проміжні терміни). Якщо інше не встановлено законом, іншими правовими актами або не передбачено договором, підрядник несе відповідальність за порушення як початкового і кінцевого, так і
 17. Стаття 758. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
    За договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт підрядник (проектувальник, розвідувач) зобов'язується за завданням замовника розробити технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх
 18. Стаття 710. Економія підрядника
    1. У випадках, коли фактичні витрати підрядника виявилися меншими тих, які враховувалися при визначенні ціни роботи, підрядник зберігає право на оплату робіт за ціною, передбаченої договором підряду, якщо замовник не доведе, що отримана підрядником економія вплинула на якість виконаних робіт. 2. У договорі підряду може бути передбачено розподіл отриманої підрядником
 19. Стаття 722. Гарантія якості роботи
    1. У разі, коли законом, іншим правовим актом, договором підряду або звичаями ділового обороту передбачений для результату роботи гарантійний термін, результат роботи повинен протягом усього гарантійного терміну відповідати умовам договору про якість (пункт 1 статті 721). 2. Гарантія якості результату роботи, якщо інше не передбачено договором підряду, поширюється на все,
 20. Стаття 746. Оплата робіт
    1. Оплата виконаних підрядником робіт проводиться замовником в розмірі, передбаченому кошторисом, у строки та в порядку, що встановлені законом або договором будівельного підряду. За відсутності відповідних вказівок у законі або договорі оплата робіт проводиться відповідно до статті 711 цього Кодексу. 2. Договором будівельного підряду може бути передбачена оплата робіт
© 2014-2022  yport.inf.ua