Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур' зін. Цивільне право: підручник, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 3. Договір безоплатного користування (позички)

1. Визначення. Договір безоплатного користування (договір позики) - це угода, в силу якого одна сторона (позикодавець) зобов'язується передати або передає річ у безоплатне тимчасове користування іншій стороні (ссудополучателя) (ст. 689 ГК РФ).
2. Сутність і значення. Законоположення про договір позики покликані врегулювати зобов'язальні відносини з безоплатного користування майном. По предмету зобов'язання позика близька до оренди, деякі положення договору оренди, зазначені законодавцем, застосовуються до договору позички за аналогією.
За договором позички власник, передаючи повноваження користування майном іншій особі, не отримує за це жодного матеріального еквівалента. Саме безоплатний характер відносин сторін, що передбачає, як і в договорі дарування, наявність морального елемента, накладає неповторний відбиток на права, обов'язки і ризики сторін.
Договір позики:
- може бути консенсусним (і в цьому випадку - двостороннім);
- може бути реальним (і в цьому випадку - одностороннім);
- безоплатним.
3. Суб'єкти. Позичкодавцем може бути власник переданої у позичку речі або особа, уповноважена власником. Зміна власника речі не є підставою для припинення договору (тут, як і при оренді, діє "право слідування").
Комерційна організація не має права передавати майно у безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органів управління або контролю.
4. Форма. Особливостей за формою договору позики законом не встановлено. Отже, застосовуються загальні правила про форму угод.
5. Умови договору. Предметом договору позички є індивідуально-визначені неспоживна речі.
Термін договору повинен бути узгоджений сторонами. Якщо умова про термін в договорі не визначено, договір вважається укладеним на невизначений строк. Договір вважається поновленим на невизначений термін, якщо після закінчення строку ссудополучатель продовжує користуватися річчю за відсутності заперечень з боку ссудодателя.
6. Права та обов'язки сторін. Спеціальні (виключають застосування загальних) наслідки невиконання обов'язків ссудодателя можуть бути представлені в наступному вигляді:

Обов'язки ссудодателя При невиконанні обов'язків ссудополучатель вправі
передати річ вимагати:

1) розірвання договору або

2) відшкодування реального (і тільки такого) шкоди
надати приналежності речі і пов'язані з нею документи вимагати:

1) надання приладдя і документів або

2) розірвання договору та відшкодування реального (і тільки такого) шкоди
надати річ без недоліків вимагати:

1) безоплатного усунення недоліків або

2) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків або

3) дострокового розірвання договору та відшкодування реального (і тільки такого) шкоди
попередити ссудополучателя про права третіх осіб на річ вимагати:

1) розірвання договору або

2) відшкодування реального (і тільки такого) шкоди

Підстави відповідальності ссудодателя: відповідає тільки за ті недоліки переданої в позику речі, які він навмисно або з грубої необережності не застеріг при укладанні договору. Обмеження відповідальності ссудодателя: не відповідає за недоліки речі, які 1) були ним обумовлені при укладенні договору або 2) були заздалегідь відомі ссудополучателю або 3) повинні були бути виявлені ссудополучателем при укладенні договору або приймання майна.
Відповідальність за шкоду, заподіяну третій особі в результаті використання переданої у позичку речі, несе ссудодатель, якщо не доведе, що шкода заподіяна внаслідок наміру або грубої необережності ссудополучателя.
Особливі наслідки невиконання обов'язків ссудополучателя можуть бути представлені в наступному вигляді:

Обов'язки ссудополучателя При невиконанні обов'язків ссудодатель вправі
Користуватися річчю відповідно до умов договору або призначення майна Вимагати розірвання договору
Підтримувати майно в справному стані, нести витрати на утримання майна Вимагати розірвання договору
Виробляти поточний і капітальний ремонт майна Вимагати розірвання договору
Не передавати річ третій особі без згоди ссудодателя Вимагати розірвання договору
Своєчасно повернути річ Вимагати повернення речі

Права ссудополучателя :
Ссудополучатель набуває право власності на віддільні поліпшення речі. Вартість невіддільних поліпшень, проведених ссудополучателем (в т.ч. вироблених за згодою ссудодателя), відшкодуванню не підлягає.
7. Ризик випадкової загибелі (пошкодження). У зв'язку з безвозмездностью договору ссудополучатель несе підвищену відповідальність за збереження речі. Ризик випадкової загибелі (пошкодження) речі переходить на ссудополучателя в силу закону, якщо ссудополучатель:
а) користується переданої йому річчю не у відповідності з умовами договору або з призначенням майна;
б) міг запобігти загибелі (псування) переданої йому речі, пожертвувавши своєю річчю, але вважав за краще зберегти свою річ;
в) передав річ третій особі без згоди ссудодателя.
8. Припинення. Особливі випадки припинення договору:
1) Сторони вправі відмовитися від договору, укладеного на невизначений строк, попередивши іншу сторону про це за один місяць. У договорі, укладеному з зазначенням терміну, таким правом користується тільки ссудополучатель.
2) У разі смерті громадянина-ссудополучателя або ліквідації юридичної особи-ссудополучателя. Смерть (ліквідація) ссудодателя не тягне припинення договору - правонаступники отримують у власність річ, обтяжену правами ссудополучателя.
3) При розірванні договору на вимогу ссудополучателя у зв'язку з виявленими недоліками речі, про які ссудополучатель не міг знати в момент укладення договору або у зв'язку з випадковою загибеллю (пошкодженням) речі, якщо ссудополучатель не несе ризику випадкової загибелі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Договір безоплатного користування (позички) "
 1. Стаття 689. Договір безоплатного користування
  1. За договором безоплатного користування (договору позички) одна сторона (позикодавець) зобов'язується передати або передає річ у безоплатне тимчасове користування другій стороні (ссудополучателя), а остання зобов'язується повернути ту ж річ у тому стані, в якому вона її отримала, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором. 2. До договору безоплатного користування
 2. § 8. Договір безоплатного користування (позички)
  § 8. Договір безоплатного користування
 3. Глава XXIII. Договору безоплатного користування (договору позички)
  Глава XXIII. Договору безоплатного користування (ДОГОВІР
 4. Предмет і строк договору позички
  . Як і при оренді, предметом договору позики можуть виступати індивідуально-визначені неспоживна речі, причому як рухомі, так і нерухомі (сучасний законодавець обгрунтовано відмовився від установки, що була в дореволюційному цивільному законодавстві, про те, що предметом позики можуть бути тільки рухомі речі * (326)). Безоплатні відносини можуть складатися, зокрема, по
 5. 19.7. Договір безоплатного користування
  Договір безоплатного користування - це угода сторін, за яким одна сторона (позикодавець) зобов'язується передати або передає річ у безоплатне тимчасове користування другій стороні (ссудополучателя), а остання зобов'язується повернути ту ж річ у тому стані, в якому вона її отримала, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором (п. 1 ст. 689 ГК РФ). Договір позички
 6. 2. Сфера застосування договору позички і його відмежування від подібних договорів
  Договір позики застосовується в сферах, які не є підприємницькими. Він досить розповсюджений в побутових відносинах між громадянами (наприклад, надання одним родичем іншому в безоплатне користування автомобіля); в сфері задоволення культурних потреб громадян (надання книг публічними бібліотеками і пр.); як форма спонсорських відносин (наприклад, надання
 7. 47 ДОГОВІР ПОЗИКИ
  Договір позики (сommodatum) - реальний договір, за яким одна сторона (позикодавець) передавала іншій стороні (ссудополучателя) індивідуально-визначену річ у тимчасове безоплатне користування, а ссудополучатель брав на себе обов'язок повернути після закінчення терміну договору тугіше саму річ у непошкодженому стані. Ознаки договору позики: 1) реальність, так як договір
 8. Форма та державна реєстрація договору позички
  . Глава 36 ЦК не містить спеціальних правил, присвячених формі договору позики. Більш того, ст. 609 ЦК про форму та державної реєстрації договору оренди не включена до переліку статей, до яких відсилає п. 2 ст. 689 ЦК. Отже, при вирішенні питання про належну форму договору позички залишається керуватися загальними правилами Цивільного кодексу про договори (ст. 434 ЦК), а також
 9. 74. ДОГОВІР ПОЗИКИ
  Договір позики (сommodatum) - договір, в силу якого одна сторона (позикодавець або коммодант) передавала іншій стороні (ссудополучателя або коммодатарію) індивідуально-визначену річ у тимчасове безоплатне користування, а ссудополучатель брав на себе обов'язок повернути ту ж саму річ у непошкодженому стані після закінчення терміну договору. Договір позички - реальний договір,
 10. Стаття 694. Права третіх осіб на річ, передану в безоплатне користування
  Передача речі у безоплатне користування не є підставою для зміни або припинення прав третіх осіб на цю річ. При укладанні договору безоплатного користування Ссудодатель зобов'язаний попередити ссудополучателя про всі права третіх осіб на цю річ (сервітут, право застави тощо). Невиконання цього обов'язку дає ссудополучателю право вимагати розірвання договору та відшкодування
 11. Стаття 692. Наслідки ненадання речі у безоплатне користування
  Якщо ссудодатель його не передає річ ссудополучателю, останній має право вимагати розірвання договору безоплатного користування та відшкодування понесених ним реального
 12. Стаття 701. Припинення договору безоплатного користування
  Договір безоплатного користування припиняється у разі смерті громадянина-ссудополучателя або ліквідації юридичної особи - ссудополучателя, якщо інше не передбачено
 13. Вопрос_66. Поняття і види договорів оренди, позички. Об'єкти, форма і термін оренди та позички
  Вопрос_66. Поняття і види договорів оренди, позички. Об'єкти, форма і термін оренди і
 14. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  КонсультантПлюс: примітка. Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Договори про передачу майна" (Книга 2) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - М.: Видавництво "Статут", 2002 (видання 4-е, стереотипне). Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга друга: Договори про передачу майна. М., 2000 (гл. 23 "Договір безоплатного
 15. М.І. Брагінського, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА. Книга друга, 2006
  Дана книга являє собою узагальнений результат дослідження однієї з груп цивільно - правових договорів у їх класифікації з використанням такого критерію, як спрямованість результату відповідних договорів. Йдеться про договори, спрямованих на передачу майна : купівлі - продажу, міни, дарування, ренти та довічного змісту з утриманням, оренди (майнового найму), найму
 16. Стаття 700. Зміна сторін у договорі безоплатного користування
  1. Позикодавець має право здійснити відчуження речі або передати її в оплатне користування третій особі. При цьому до нового власника чи користувача переходять права за раніше укладеним договором безоплатного користування, а його права відносно речі обтяжуються правами ссудополучателя. 2. У разі смерті громадянина-ссудодателя або реорганізації або ліквідації юридичної особи -
 17. Стаття 695. Обов'язки ссудополучателя за змістом речі
  Ссудополучатель зобов'язаний підтримувати річ, отриману у безоплатне користування, у справному стані, включаючи здійснення поточного та капітального ремонту, і нести всі витрати на її утримання, якщо інше не передбачено договором безоплатного
© 2014-2022  yport.inf.ua