Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 2. Договір найму житлового приміщення

1. Визначення. Договір найму житлового приміщення - це угода, в силу якого одна сторона (наймодавець) зобов'язується надати іншій стороні (наймачу) жиле приміщення за плату у володіння і користування для проживання в ньому (ст. 671 ГК РФ).
2. Сутність і значення. Історично наймання житлового приміщення є різновидом оренди. Як і при оренді, здача жилого приміщення в оренду - реалізація власником приміщення його права розпорядження своїм майном, а права наймача є обтяженням житлового приміщення при зміні власника. Однак подальший розвиток призвело до такого відокремлення договору найму житлового приміщення, що законодавець взагалі не передбачає навіть субсидіарне застосування до нього норм про договір оренди.
Необхідність в окремому правовому регулюванні відносин, пов'язаних з наймом житла, викликана їх особливою соціальною значимістю, чим пояснюється, наприклад, пільгове становище наймача при розірванні договору. Водночас цивільним правом, виходячи з принципу рівності сторін, в основному регулюється комерційний найм житлових приміщень. До договору найму житла (у державному і муніципальному житловому фонді соціального використання) застосовуються тільки деякі цивільно-правові положення, а в цілому такий договір регулюється нормами житлового права.
У свою чергу з житлового права в договір найму житлового приміщення перейшли, наприклад, вимоги про норму загальної площі житлового приміщення на одну людину.
Самостійний характер відносин по найму житла обумовлений також і цільовим призначенням житлового приміщення. Тому юридичні особи не можуть бути наймачами за договором найму житлового приміщення - їм житлові приміщення надаються за іншими договорами (оренди), а використовувати приміщення юридична особа повинна тільки для проживання громадян.
Договір найму житлового приміщення є:
- консенсуальним;
- оплатним;
- двостороннім .
3. Суб'єкти. Наймодавцем може бути власник житлового приміщення або уповноваженою ним особа. В якості наймача виступає лише громадянин.
Постійно проживають з наймачем громадяни (не обов'язково члени сім'ї!) Мають рівні з наймачем права з користування житловим приміщенням. Ці громадяни іменуються співкористувачами.
4. Форма. Договір найму житлового приміщення укладається в простій письмовій формі.
5. Істотні умови та зміст. Предметом договору найму є житлове приміщення, яке має бути:
- ізольованим (квартира в багатоквартирному будинку, житловий будинок, частина квартири або житлового будинку, мають окремий вхід);
- визнано придатним для всесезонного проживання у порядку, передбаченому житловим законодавством.
Договір укладається на певний термін. Максимальний термін договору не повинен перевищувати 5 років, при відсутності умови про термін договір вважається укладеним на 5 років. Розрізняють короткостроковий (на термін до одного року) і довгостроковий (від одного року до п'яти років) найм. Після закінчення терміну довгострокового договору наймач має переважне право на укладення договору на новий термін. При порушенні свого переважного права наймач має право вимагати визнання недійсним договору з новим наймачем та (або) відшкодування збитків.
Плата за житлове приміщення встановлюється за згодою сторін, але не вище максимального розміру, якщо такий встановлено відповідно до закону. Одностороння зміна розміру плати за загальним правилом не допускається. Плата за житлове приміщення вноситься в терміни, встановлені договором, а якщо строки не встановлені - щомісяця. Комунальні платежі, якщо інше не передбачено договором, не включаються в плату за житлове приміщення і вносяться наймачем самостійно.
Наймодавець зобов'язаний передати наймачеві у володіння і в користування вільне (юридично і фактично) житлове приміщення у стані, придатному для проживання.
Наймач зобов'язаний своєчасно вносити плату за житлове приміщення і звільнити приміщення при припиненні договору.
Умови користування приміщенням. Наймач зобов'язаний забезпечувати збереження житлового приміщення та підтримувати його в належному стані. За загальним правилом поточний ремонт житлового приміщення є обов'язком наймача, а капітальний - наймодавця. Перебудову і реконструкція житлового приміщення без згоди наймодавця не допускаються. Якщо приміщення знаходиться в житловому (у тому числі багатоквартирному) будинку, то наймодавець зобов'язаний здійснювати належну експлуатацію будинку і забезпечувати надання комунальних послуг, забезпечувати проведення ремонту спільного майна власників квартир. Переобладнання житлового будинку, якщо таке переобладнання істотно змінює умови користування житловим приміщенням, без згоди наймача не допускається.
Піднайм. При довгостроковому наймі наймач за згодою наймодавця передає на строк, що не перевищує строку договору найму, частину або все найняте ним помешкання у користування піднаймачеві за умови дотримання норм житлової площі на людину. Вимог, що стосуються ізольованості здається в піднайом приміщення, немає. Відповідальним перед наймодавцем за договором найму житлового приміщення залишається наймач. Піднаймач не користується переважним правом на укладення договору на новий термін. Договір піднайму жилого приміщення є реальним, оплатним, двостороннім.
Відносини між співкористувачами. Співкористувачем повинні бути зазначені в договорі довгострокового найму. Співкористувачем не несуть обов'язків перед наймодавцем: за їхні дії, які порушують умови договору, відповідає наймач. Вселення в житлове приміщення інших громадян для постійного проживання здійснюється за згодою наймодавця, наймача і всіх співкористувачами. Згоди цих осіб не потрібно, якщо наймач або один з співкористувачами вселяє неповнолітніх дітей.
При довгостроковому наймі за згодою наймодавця наймач у будь-який час може бути замінений однією з повнолітніх співкористувачами. У випадку смерті або вибуття наймача його місце займає один з співкористувачами за згодою всіх інших співкористувачами.
Співкористувачем можуть, сповістивши наймодавця, укласти з наймачем договір про те, що всі співкористувачем несуть солідарну відповідальність перед наймачем за договором. У цьому випадку співкористувачем стають сонанімателямі. При довгостроковому наймі співкористувачем стануть сонанімателямі в силу закону, якщо після смерті (вибуття) колишнього наймача вони не зможуть прийти до угоди про те, хто з них стане новим наймачем.
Чи не будуть співкористувачами тимчасові мешканці, безоплатно проживають у житловому приміщенні строком до шести місяців, всесвіти за угодою наймача і всіх співкористувачами з попереднім повідомленням наймодавця.
6. Припинення. Припинення договору, крім випадків закінчення терміну, можливо при його розірвання з наступних причин:
- на вимогу наймача за згодою співкористувачами - в будь-який час з письмовим попередженням наймодавця за три місяці;
- у судовому порядку на вимогу будь-якої з сторін - якщо приміщення перестає бути придатним для постійного проживання або знаходиться в аварійному стані;
- у судовому порядку на вимогу наймодавця - при допущенні наймачем прострочення внесення плати за приміщення (6 місяців при довгостроковому і 2 місяці при короткостроковому наймі); при руйнуванні або псування приміщення, коли наймач за це відповідає; з попереднім попередженням наймача, якщо приміщення використовується не за призначенням або систематично порушуються права та інтереси сусідів, коли наймач за це відповідає.
При розірванні договору довгострокового найму суд може надати наймачеві термін не більше одного року для усунення ним порушень, що стали підставою для розірвання договору. Якщо наймачем необхідних заходів у відведений термін прийняті не будуть, договір розривається судом за повторним зверненням наймодавця. Але навіть у цьому випадку суд на прохання наймача може відстрочити виконання свого рішення про розірвання договору на термін не більше року. Виселення громадян, які проживають у приміщенні до моменту розірвання договору (наймач, співкористувачем, піднаймачеві, тимчасові мешканці), здійснюється лише за рішенням суду про їх виселення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Договір найму житлового приміщення "
 1. Стаття 685. Піднайом житлового приміщення
  договором піднайму жилого приміщення наймач за згодою наймодавця передає на строк частину або все найняте ним помешкання у користування піднаймачеві. Піднаймач не набуває самостійного права користування житловим приміщенням. Відповідальним перед наймодавцем за договором найму житлового приміщення залишається наймач. 2. Договір піднайму жилого приміщення може бути укладений за умови
 2. Стаття 673. Об'єкт договору найму житлового приміщення
  договору найму житлового приміщення може бути ізольоване жиле приміщення, придатне для постійного проживання (квартира, житловий будинок, частина квартири або житлового будинку). Придатність житлового приміщення для проживання визначається в порядку, передбаченому житловим законодавством. 2. Наймач жилого приміщення в багатоквартирному будинку поряд з користуванням житловим приміщенням має право користуватися
 3. Стаття 688. Наслідки розірвання договору найму житлового приміщення
  договору найму житлового приміщення наймач та інші громадяни, що проживають у житловому приміщенні до моменту розірвання договору, підлягають виселенню з житлового приміщення на підставі рішення
 4. Стаття 672. Договір найму житлового приміщення в державному і муніципальному житловому фонді соціального використання
  договором соціального найму житлового приміщення. 2. Проживають за договором соціального найму житлового приміщення разом з наймачем члени його сім'ї користуються всіма правами і несуть всі обов'язки за договором найму житлового приміщення нарівні з наймачем. На вимогу наймача та членів його сім'ї договір може бути укладений з одним із членів сім'ї. У разі смерті наймача або його вибуття
 5. Стаття 683. Термін у договорі найму житлового приміщення
  договір соціального найму житлового приміщення укладається без встановлення строку його дії. 1. Договір найму житлового приміщення укладається на термін, що не перевищує п'яти років. Якщо в договорі термін не визначено, договір вважається укладеним на п'ять років. 2. До договору найму житлового приміщення, укладеним на строк до одного року (короткостроковий найм), не застосовуються правила, передбачені пунктом 2
 6. Стаття 675. Збереження договору найму жилого приміщення при переході права власності на житлове приміщення
  договором найму житлове приміщення не тягне розірвання або зміни договору найму житлового приміщення. При цьому новий власник стає наймодавцем за умов раніше укладеного договору
 7. Стаття 681. Ремонт зданого в найм житлового приміщення
  договором найму житлового приміщення. 2. Капітальний ремонт зданого в найм житлового приміщення є обов'язком наймодавця, якщо інше не встановлено договором найму житлового приміщення. 3. Переобладнання житлового будинку, в якому знаходиться здане в найм житлове приміщення, якщо таке переобладнання істотно змінює умови користування житловим приміщенням, без згоди наймача не допускається.
 8. Стаття 674. Форма договору найму житлового приміщення
  найму житлового приміщення укладається у письмовій
 9. Стаття 671. Договір найму житлового приміщення
  договором найму житлового приміщення одна сторона - власник житлового приміщення або уповноваженою ним особа (наймодавець) - зобов'язується надати іншій стороні (наймачу) жиле приміщення за плату у володіння і користування для проживання в ньому . 2. Юридичним особам жиле приміщення може бути надано у володіння та (або) користування на основі договору оренди або іншого договору. Юридичне
 10. 20.2. Договір соціального найму житлового приміщення
  договору соціального найму може бути тільки житлове приміщення в будинках державного і муніципального житлового фонду. Договір соціального найму житлового приміщення полягає з підстав, на умовах і в порядку, передбачених житловим законодавством. Передумовою для укладення договору соціального найму є видача уповноваженим державним і муніципальним органом ордера на
 11. Стаття 684. Переважне право наймача на укладення договору на новий термін
  договору найму житлового приміщення наймач має переважне право на укладення договору найму житлового приміщення на новий термін. Не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору найму житлового приміщення наймодавець повинен запропонувати наймачеві укласти договір на тих самих або інших умовах або попередити наймача про відмову від продовження договору у зв'язку з рішенням не здавати в
 12. Ж
  договір оренди Ж. п. X, 46, § 2 (3) - с. 550 - договір безоплатного користування Ж. п. X, 46, § 2 (3) - с. 551 - договір найму Ж. п., см. Комерційний наймання житлового приміщення, Соціальний наймання житлового приміщення, Спеціалізований наймання житлового приміщення - нуждаемость в Ж. п. X, 46, § 3 (1) - с. 552 - 553 - особливості продажу Ж. п. IX, 43, § 2 (2) - с. 385 - 387 - переклад Ж. п. в нежитлове X,
 13. Стаття 686. Заміна наймача у договорі найму житлового приміщення
    договорі найму житлового приміщення може бути замінений однією з повнолітніх громадян, які постійно проживають з наймачем. 2. У разі смерті наймача або його вибуття з житлового приміщення договір продовжує діяти на тих же умовах, а наймачем стає один із громадян, які постійно проживають з колишнім наймачем, за спільною згодою між ними. Якщо така згода не досягнута, всі
 14. Н
    договорів Н. житлового приміщення X, 46, § 2 (2) - с. 547 - 550, див Комерційний наймання житлового приміщення, Соціальний наймання житлового приміщення, Спеціалізований наймання житлового приміщення - Н. житлового приміщення та позика X, 45, § 8 (2) - с. 525 - 526 - "Н. з вистройкі" X, 45, § 7 (1) - с. 510 - Н.-продаж товарів IX, 41, § 3 (4) - с. 295 - 296 Наймодавець - заміна Н. X, 46, § 5 (2) - с. 601 - Н. по
 15.  Вопрос_71. Договір соціального найму житлового приміщення: поняття і ознаки договору; поняття житлового приміщення; суб'єкти (права та обов'язки, відповідальність); форма і порядок укладення; порядок розірвання та виселення; ціна.
    договору; поняття житлового приміщення; суб'єкти (права та обов'язки, відповідальність); форма і порядок укладення; порядок розірвання та виселення;
 16. Стаття 687. Розірвання договору найму житлового приміщення
    договір найму з письмовим попередженням наймодавця за три місяці. 2. Договір найму житлового приміщення може бути розірваний у судовому порядку на вимогу наймодавця у випадках: невнесення наймачем плати за житлове приміщення за шість місяців, якщо договором не встановлений триваліший строк, а при короткостроковому наймі в разі невнесення плати більше двох разів після закінчення встановленого
 17. Стаття 682. Плата за житлове приміщення
    договорі найму житлового приміщення. У разі, якщо відповідно до закону встановлено максимальний розмір плати за житлове приміщення, плата, встановлена у договорі, не повинна перевищувати цей розмір. 2. Одностороння зміна розміру плати за житлове приміщення не допускається, за винятком випадків, передбачених законом або договором. 3. Плата за житлове приміщення має вноситися наймачем у
© 2014-2022  yport.inf.ua