Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Форма та державна реєстрація договору позички

. Глава 36 ЦК не містить спеціальних правил, присвячених формі договору позики. Більш того, ст. 609 ЦК про форму та державної реєстрації договору оренди не включена до переліку статей, до яких відсилає п. 2 ст. 689 ГК. Отже, при вирішенні питання про належну форму договору позички залишається керуватися загальними правилами Цивільного кодексу про договори (ст. 434 ЦК), а також відповідними нормами про угодах (гл. 9 ГК). Таким чином, договір позики незалежно від терміну вимагає письмової форми лише у випадках, коли однією з його сторін є юридична особа або коли вартість предмета позики перевищує мінімальний розмір оплати праці в десять разів (п. 1 ст. 161 ЦК) * (331) . В інших випадках для укладення договору достатньо усної форми, у тому числі шляхом вчинення конклюдентних дій.
Недотримання правил про форму договору позики не тягне його недійсності, хоча і позбавляє сторони у разі спору права посилатися на підтвердження угоди та її умов на показання свідків (ст. 162 ЦК).
Питання про те, чи потрібне державна реєстрація договору позички нерухомого майна, прямо в гол. 36 ЦК не вирішене. Державна реєстрація договору позички нерухомого майна, як випливає з норм ст. 131, 164 ЦК, здійснюється лише у випадках, передбачених законом. Навряд чи допустимо при цьому застосовувати аналогію закону і робити розширювальний висновок про те, що право користування ссудополучателя підлягає державній реєстрації як обтяження права на нерухомість * (332). Цю позицію можна розглядати лише як побажання de lege ferenda, так як згідно п. 1 ст. 4 Федерального закону від 21 липня 1997 р. "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" (з ізм. Та доп.) * (333) обмеження (обтяження) прав на нерухоме майно, що виникають на підставі договору або акта органу державної влади або акта органу місцевого самоврядування, підлягають державній реєстрації у випадках, передбачених законом. Наприклад, таким випадком є норма п. 2 ст. 26 ЗК, згідно буквальним змістом якої підлягає державній реєстрації договір безоплатного користування земельною ділянкою, укладений на строк не менше року. За загальним же правилом договір позики нерухомого майна, так само як і право ссудополучателя, не підлягають державній реєстрації
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Форма та державна реєстрація договору позички"
 1. § 2. Елементи договору позички
  державна реєстрація договору позички. Глава 36 ЦК не містить спеціальних правил, присвячених формі договору позики. Більш того, ст. 609 ЦК про форму та державної реєстрації договору оренди не включена до переліку статей, до яких відсилає п. 2 ст. 689 ГК. Отже, при вирішенні питання про належну форму договору позички залишається керуватися загальними правилами Цивільного кодексу
 2. § 2. Вимоги, що пред'являються до професійних учасників страхового ринку
  формам, в яких передбачено наявність статутного капіталу. Відповідно до ГК таких форм три, і всі вони відносяться тільки до комерційних організацій - господарським товариствам (п. 3 ст. 66 ЦК): 1) товариство з обмеженою відповідальністю (ст. 87 ЦК); 2) товариство з додатковою відповідальністю (ст . 95 ЦК); 3) акціонерне товариство, відкрите чи закрите (ст. 96,97 ЦК). Як випливає зі ст.
 3. § 2. Елементи договору оренди
  формація, результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг) не можуть бути предметом договору оренди * (183). Передача прав на їх тимчасове використання за плату здійснюється на основі ліцензійних договорів, договорів довірчого управління майном та інших угод, що не відносяться до різновидів договору
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  формальний привід до оголошення війни і початку військових дій 9. Ceteris paribus [цетеріс парібус] - при інших рівних умовах 10. Comitas gentium [коміта генціум] - міжнародна ввічливість 11. Conditio sine qua non [кондицио сіне ква нон] - неодмінна умова 12. Consensus omnium [консенсус омніум] - згода всіх 13. Contra [контра] - проти 14. Corpus delicti [корпус делікті] -
 5. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  формація. Результати творчої діяльності та особисті немайнові блага як нематеріальні об'єкти цивільних правовідносин. Речі як об'єкти цивільних правовідносин. Оборотоздатність речей. Рухомі і нерухомі речі. Інші види речей. Майнові комплекси як об'єкти цивільного обороту. Гроші як об'єкти цивільних правовідносин. Цивільно-правовий режим готівки та
 6. 1. Поняття договору безоплатного користування (позички)
  формаційний банку відповідно до публікації - МАУП, 2004. Див: Римське приватне право / Под ред. І.Б. Новицького і І.С. Перетерского. С. 404. Див: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 353. За договором безоплатного користування (договору позички) одна сторона (позикодавець) зобов'язується передати або передає річ у безоплатне тимчасове користування другій стороні (ссудополучателя), а остання зобов'язується
 7. П
  форма договору П. VIII, 37, § 4 (1) - с. 88 Порядок - П. укладення договору VIII, 39, § 1 (2) - с. 197 - 198 - П. зміни (розірвання) договору VIII, 39, § 2 (2) - с. 219 - 220 Наслідки зміни (розірвання) договору VIII, 39, § 2 (3) - с. 220 - 222 Наступна застава VIII, 37, § 6 (3) - с. 122 - 124 Поставка - договір П. газу через приєднану мережу IX, 42, § 6 (1) - с.
 8. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  форма, що змінила положення "білих слобод" (гл. XIX), зміна статусу вотчини й маєтки в нових умовах (гл.XVI, XVII), регламентація роботи органів місцевого самоврядування (гл.XXI), режим в'їзду і виїзду (гл.VI) - всі ці заходи склали основу адміністративно-поліцейських перетворень. Судове право в Уложенні склало особливий комплекс норм, що регламентували організацію суду і
 9. 3. Застава
  формах: pawn (plede) і mortgage. У першому випадку застава супроводжується передачею майна у володіння заставодержателя. Друга форма застави являє собою фідуціарну угоду, за якою кредитор стає власником закладається речі. Однак при виконанні боржником забезпеченого заставою зобов'язання він зобов'язаний знову перенести право власності на заставодавця. При невиконанні
 10. 2. Договір дарування за радянським цивільному праву
  формах) як на реальний договір. До числа таких авторів ставився, наприклад, В.І. Кофман, який для чистоти конструкції пропонував стосовно договору дарування житлового будинку заборонити реєстрацію жавного акта доти, поки будинок фактично не переданий. --- Див: Радянське цивільне право. Т. 2. М., 1969. С. 36. Однак більшість правознавців схилялися
© 2014-2022  yport.inf.ua