Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Загальна характеристика договору оренди транспортного засобу

. Договір оренди транспортного засобу являє собою договір оренди окремого виду майна. Очевидним підставою для його виділення послужила необхідність в особливому правовому регулюванні тимчасового надання за плату у володіння і користування специфічного майна - транспортних засобів. Надання транспортного засобу може супроводжуватися також наданням орендодавцем послуг по управлінню ним і за його технічної експлуатації. Залежно від цього оренда транспортних засобів підрозділяється на два види: оренду транспортного засобу з екіпажем (ст. 632-641 ЦК) і оренду транспортного засобу без екіпажу (ст. 642-649 ЦК) * (244).
За договором оренди транспортного засобу з екіпажем (фрахтування на час) орендодавець (фрахтівник) надає орендарю (фрахтувальнику) транспортний засіб за плату (фрахт) у тимчасове володіння та користування і надає своїми силами послуги по управлінню ним і за його технічної експлуатації (ст. 632 ЦК) * (245). У торговому мореплаванні договір оренди транспортного засобу (судна) з екіпажем іменується тайм-чартером (ст. 198 КТМ), в протиставлення звичайним договором фрахтування, тобто договором перевезення (ст. 787 ЦК, ст. 115 КТМ) * (246).
Надання послуг з управління транспортним засобом і за його технічної експлуатації надає даним договором оренди риси підряду або возмездного надання послуг (гл. 37, 39 ЦК). Однак підстав для визнання даного договору змішаним (п. 3 ст. 421 ЦК) немає, тому що він прямо врегульовано Цивільним кодексом. Застосування до договору оренди транспортного засобу з екіпажем норм про оплатне надання послуг або про підряд можливо тільки за аналогією * (247).
Договір оренди транспортного засобу з екіпажем слід відрізняти від договору перевезення. У першому випадку транспортний засіб передається у володіння і користування на певний термін без позначення конкретного вантажу, що перевозився на ньому. У другому - метою договору є саме перевезення вантажу, без передачі правомочностей володіння і користування транспортним засобом. Нерідко орендар за договором оренди транспортного засобу з екіпажем якраз і виступає перевізником за договорами перевезення, укладеним з третіми особами.
За договором оренди транспортного засобу без екіпажу орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння і користування без надання послуг по управлінню ним і його технічної експлуатації (ст. 642 ЦК). У торговому мореплаванні договір оренди транспортного засобу (судна) без екіпажу іменується бербоут-чартером (ст. 211 КТМ).
Чим такий договір відрізняється від класичного договору оренди або, скажімо, договору прокату? На наш погляд, специфіка договору оренди транспортного засобу без екіпажу полягає в тому, що його предметом буде транспортний засіб, що використовується за своїм прямим призначенням. Наприклад, здача автобуса під розміщення в ньому придорожнього кафе не передбачає його експлуатацію як транспортного засобу, не підпадає під регулювання транспортного законодавства і тому є звичайною орендою, а не орендою транспортного засобу. Крім того, в літературі пропонується вважати критерієм те, що в договорі оренди транспортного засобу потрібна допомога професійного екіпажу для управління і технічної експлуатації; тому, наприклад, оренда автомобіля, керованого і технічно експлуатованого самим орендарем, не потребує правовому регулюванні нормами про договір оренди транспортного кошти і цілком "покривається" загальними правилами про договір оренди або нормами про договір прокату * (248). На наш погляд, дана точка зору суперечить ст. 645 ГК, прямо допускає, щоб орендар своїми силами здійснював управління орендованим транспортним засобом і його експлуатацію, як комерційну, так і технічну. Тому договір оренди автомобіля, в ході виконання якого орендар сам керує машиною, є договором оренди транспортного засобу без екіпажу (як договором оренди окремого виду майна). У разі якщо дана угода одночасно відповідає ознакам договору прокату, воно буде вважатися також договором прокату (як окремим видом договору оренди) * (249).
Договір оренди транспортного засобу як з екіпажем, так і без нього - взаємний і відшкодувальний. Як випливає з формулювань ст. 632, 642 ЦК, він є реальним (на відміну від класичної оренди). Мабуть, це пов'язано з реальним характером договорів перевезення, що виконуються на транспортних засобах, що є предметом договорів оренди транспортного засобу. Водночас формулювання ст. 198, 211 КТМ дозволяють укласти, що тайм-чартер і бербоут-чартер є консесуальними договорами.
Правове регулювання договору оренди транспортного засобу має певну специфіку. У ст. 641 і 649 ЦК встановлено, що транспортними статутами та кодексами можуть бути встановлені інші, крім передбачених § 3 гл. 34 ГК, особливості оренди окремих видів транспортних засобів. Слова "інші" і "крім" означають, що правила транспортних статутів і кодексів застосовуються поряд з правилами § 3 гл. 34 ЦК, тобто не можуть містити змінюють Цивільний кодекс норми і не мають перед ним пріоритету * (250). В іншому колізійні питання вирішуються в загальному порядку, розглянутому у § 1 цієї глави. Таким чином, наприклад, договір непобутового прокату річкового самохідного судна повинен регулюватися в наступній послідовності: 1) нормами Цивільного кодексу про договір прокату * (251), 2) нормами Цивільного кодексу про оренду транспортних засобів і нормами Кодексу внутрішнього водного транспорту про оренду судів, при умови їх несуперечливий відповідними нормами Цивільного кодексу; 3) загальними положеннями Цивільного кодексу про оренду; 4) загальними положеннями Цивільного кодексу про договори; 5) загальними положеннями Цивільного кодексу про зобов'язання; 6) загальними положеннями Цивільного кодексу. Кожен наступний рівень правового регулювання діє субсидиарно, тобто лише остільки, оскільки відповідна норма не знаходиться на попередньому рівні. Розуміння цього алгоритму важливо, наприклад, при вирішенні питань про розподіл обов'язків з проведення ремонтів або допустимості вчинення розпорядчих дій стосовно орендованого транспортного засобу.
Норми про договір оренди транспортного засобу містяться в ст. 60-65 КВВТ і ст. 198-224 КТМ. Решта транспортні статути і кодекси даних положень не містять. Зокрема, всупереч очікуванням цивілістів, мовчить на цей рахунок новий УАТ від 8 листопада 2007 г. * (252). Спірним залишається питання про те, чи має ст. 104 ВК на увазі оренду транспортних засобів, кажучи про повітряне чартері. Однак, враховуючи те, що ніяких інших норм про повітряне чартері Повітряний кодекс не містить, дане питання позбавлений практичного сенсу: договір оренди повітряного судна цілком підпорядкований Цивільному кодексу. Аналогічний висновок випливає зробити щодо зустрічаються в ст. 94 і 99 УЖТ згадках про оренду вагонів.
Обсяг прав орендаря за договором оренди транспортного засобу включає правомочності володіння і користування. Навіть при оренді транспортного засобу з екіпажем працівники орендодавця, керуючи транспортним засобом, здійснюють володіння їм у чужому інтересі (орендаря), а не в інтересі свого роботодавця * (253). Повною мірою орендар отримує правомочність користування транспортним засобом, який може експлуатуватися для зазначених в угоді цілей або у відповідності з його призначенням (перевезення власних працівників і вантажів або висновок в якості перевізника договорів з третіми особами).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Загальна характеристика договору оренди транспортного засобу "
 1. § 6. Договір оренди транспортного засобу
  характеристика договору оренди транспортного засобу. Договір оренди транспортного засобу являє собою договір оренди окремого виду майна. Очевидним підставою для його виділення послужила необхідність в особливому правовому регулюванні тимчасового надання за плату у володіння і користування специфічного майна - транспортних засобів. Надання транспортного засобу
 2. § 2. Оренда
  загальна сума, що виплачується лізингоодержувачем лізингодавцю за надане йому право користування майном - предметом договору [4]. Загальна сума лізингових платежів включає: суму, яка відшкодовує повну (або близьку до неї) вартість лізингового майна; суму, яка виплачується лізингодавцю за кредитні ресурси, використані ним для придбання майна за договором лізингу; комісійну
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
  характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів,
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна. Т. 1. СПб., 1911. С. 425. Давнім походженням поділу прав речових і зобов'язальних, на думку К.І. Скловського, пояснюється як насилу раціонально уловлюється, так і інтуїтивно котрого уявляємо, безперечний, характер цього розподілу (Скловський К.І. Власність в цивільному праві: Навчальний практ. Посібник. 3-е изд. М., 2002. С. 116 -117). * (651) Див: Покровський І.А. Історія римського
 5. § 1. Загальна характеристика договору оренди
  загальна стосовно п. 3 ст. 615 ГК норма - це п. 2 ст. 15 ГК: якщо особа, яка порушила право, одержало внаслідок цього доходи, то особа, право якої порушено, має право вимагати відшкодування поряд з іншими збитками упущеної вигоди в розмірі не меншому, ніж такі доходи. І ще одне зауваження з приводу правомочності користування за договором оренди. За загальним правилом для категорії приміщеннях не
 6. § 8. Договір оренди підприємства
  характеристика договору оренди підприємства. За договором оренди підприємства в цілому як майнового комплексу, що використовується для здійснення підприємницької діяльності, орендодавець зобов'язується надати орендарю за плату в тимчасове володіння і користування земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання та інші входять до складу підприємства основні засоби, передати в
 7. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
  загальна ціна договору лізингу, так і розмір лізингових платежей, а також спосіб їх виплати та періодичність визначаються в договорі лізингу і загальних правилах про договір оренди, а також нормах про договори оренди окремих видів майна. Зазвичай орендна плата виплачується у формі періодичних лізингових платежів. Як правило, вони розраховуються з урахуванням амортизації всієї або істотної частини
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна. Душанбе, 1972. С. 79). * (420) Детальніше про множинність осіб у зобов'язанні див.: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. М., 1950. С. 202-219 (автор глави - І.Б. Новицький). * (421) Детальніше про поняття і сутності толінгу див.: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Кн. 3. М., 2002. С. 32-34; Цивільний кодекс РФ. Ч. 1: наук.-практ. коммент. / Під ред. тобто
 9. § 3. Охорона спадкових прав
  характеристика способів охорони спадкових прав. Основні способи охорони спадкових прав регламентуються ст. 1172 і 1173 ГК. Це розшук і опис спадкового майна, його оцінка, передача на зберігання або в довірче управління, повідомлення компетентних органів про наявність у складі спадщини майна з особливим правовим режимом і т.д. Однак встановлений цивільним
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна власність відносно подільної речі можлива тільки у випадках, передбачених законом або договором (абз. 2 п . 4 ст. 244 ЦК), прикладом такої подільної речі якраз і виступає наслідуваний ділянку. * (562) Див: Федеральний закон від 13 грудня 1996 р. N 150-ФЗ "Про зброю" (з ізм.) / / СЗ РФ. 1996. N 51. Ст. 5681. * (563) Див також: постанова Уряду РФ від 5 грудня 2005 р. N 718
© 2014-2022  yport.inf.ua