Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

алфавітно-предметний покажчик

А
Аліменти
Розмір утримань із заробітної плати при стягненні А. - ст. Аморальний проступок
Розірвання трудового договору з працівником, який виконує виховні функції, в разі вчинення А.П. - Ст. Термін звільнення працівника скоєння А.П. поза місцем роботи - ст. Анулювання трудового договору
Див Трудовий договір
Атестація
Розірвання трудового договору у разі невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації , підтвердженої результатами А., - ст. Порядок проведення А. - ст. Обов'язковість включення до складу атестаційної комісії представника виборного органу відповідної первинної профспілкової організації - ст. А. робочих місць за умовами праці - ст. Обов'язок роботодавця забезпечити проведення А. робочих місць - ст. Результати А. робочих місць - підстава підвищення заробітної плати - ст. Надання додаткової відпустки працівникам, що поєднують роботу з навчанням, для проходження проміжної А. - ст. ст. 173, Б
Вагітні жінки
Заборона:
- відмови Б.Ж. в укладенні трудового договору - ст. - Встановлення для Б.Ж. випробування при прийнятті на роботу - ст. - Залучення Б.Ж. до роботи в нічний час - ст. ст. 96, - залучення Б.Ж. до понаднормової роботи - ст. ст. 99, - залучення Б.Ж. до роботи у вихідні та святкові неробочі дні - ст. - Напрямки Б.Ж. у службові відрядження - ст. - Відкликання Б.Ж. з відпустки - ст. - Заміни відпустки грошовою компенсацією - ст. - Розірвання трудового договору з Б.Ж. з ініціативи роботодавця - ст. - Роботи вахтовим методом - ст. Обов'язок роботодавця встановити для Б.Ж. неповний робочий час - ст. Можливість надання Б.Ж. щорічної оплачуваної відпустки авансом - ст. Продовження Б.Ж. строку трудового договору - ст. Виняткові випадки, коли допускається розірвання трудового договору з Б.Ж. з ініціативи роботодавця - ст. Зниження Б.Ж. норм праці - ст. Звільнення Б.Ж. від роботи - ст. Переклад Б.Ж. на іншу роботу - ст. Збереження за Б.Ж. середнього заробітку при проходженні обов'язкового диспансерного обстеження - ст. Відпустки по вагітності та пологах - ст. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток - ст. Заборона проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників, займаних Б.Ж. - Ст. Брак продукції
Оплата праці при виготовленні продукції, що виявилася бракованою, - ст. В
Вахтовий метод
Поняття В.М. - Ст. Затвердження порядку застосування В.М. - Ст. Обмеження на роботи В.М. - Ст. Тривалість вахти - ст. Облік робочого часу при роботі В.М. - Ст. Режими праці та відпочинку при роботі В.М. - Ст. Оплата дня междувахтового відпочинку при роботі В.М. - Ст. Графік роботи на вахті - ст. Гарантії і компенсації особам, які працюють В.М., - ст. Розслідування та облік нещасних випадків при роботі В.М. - Ст. Відшкодування шкоди
Встановлення порядку В.В. життю і здоров'ю працівника - компетенція федеральних органів державної влади - ст. Право працівника на В.В., заподіяної у зв'язку з виконанням трудових обов'язків, та компенсацію моральної шкоди - ст. Порядок В.В. життю і здоров'ю працівника при виконанні ним трудових обов'язків - ст. Розмір утримань із заробітної плати при В.В. особам, які зазнали збитків у зв'язку зі смертю годувальника, - ст. Розмір утримань із заробітної плати при В. шкоди, заподіяної злочином, - ст. Розмір утримань із заробітної плати при В.В., заподіяної роботодавцем здоров'ю працівника, - ст. В. морального В. - ст. Право державних інспекторів праці виступати в якості експертів в суді за позовами про В.В., заподіяної здоров'ю працівника на виробництві, - ст. Право профспілкових інспекторів праці захищати права та інтереси членів професійних спілок з питань В.В., заподіяної їх здоров'ю на виробництві, - ст. Безпосереднє розгляд в суді індивідуальних трудових спорів за заявою роботодавця про відшкодування працівником шкоди, заподіяної організації, - ст. Строки звернення до суду по спорам про В.В., заподіяної організації, - ст. Винесення судом рішення про В. працівникові грошової компенсації моральної В. - ст. Поновлення на роботі
В. на Р. працівника, який раніше виконував цю роботу, підстава припинення трудового договору - ст. Виплата вихідної допомоги при розірванні трудового договору у зв'язку з В. на Р. працівника, який раніше виконував цю роботу, - ст. Обов'язок роботодавця відшкодувати працівникові матеріальні збитки при відмові від виконання або несвоєчасному виконанні рішення про В. на Р. - ст. Видача державною інспекцією праці приписи про В. на Р. - ст. Безпосереднє розгляд у суді позовів про В. на Р. - ст. Винесення рішення про В. на Р. - ст. Виконання рішень про В. на Р. - ст. Шкідливі і (або) небезпечні умови праці
Компенсації за важку роботу і роботу з В. і (або) О.У.Т. - Обов'язкова умова трудового договору - ст. Скорочена тривалість робочого часу для працівників, зайнятих на роботах з В. і (або) О.У.Т., - ст. Гранична тривалість щоденної роботи (зміни) для працівників, зайнятих на роботах з В. і (або) О.У.Т., - ст. Можливість збільшення в колективному договорі тривалості щоденної роботи (зміни) для працівників, зайнятих на роботах у В. і (або) О.У.Т., - ст. Надання працівникам, зайнятим на роботах з В. і (або) О.У.Т., додаткових відпусток - ст. ст. 116, Особливості обчислення стажу роботи для надання додаткових відпусток за роботу із В. та (або) О.У.Т. - Ст. Заборона ненадання щорічної оплачуваної відпустки працівникам, зайнятим на роботах з В. і (або) О.У.Т., - ст. Заборона відкликання з відпустки працівників, зайнятих на роботах з В. і (або) О.У.Т., - ст. Заборона заміни відпустки грошовою компенсацією працівникам, зайнятим на важких роботах і на роботах з В. і (або) О.У.Т., за роботу у відповідних умовах - ст. Оплата праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з В. і (або) О.У.Т., - ст. Проходження працівниками, зайнятими на важких роботах, на роботах з В. і (або) О.У.Т., обов'язкових медичних оглядів (обстежень) - ст. Порядок встановлення компенсацій за роботу на важких роботах, роботах з В. і (або) О.У.Т. - Ст. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту на роботах з В. і (або) О.У.Т. - Ст. Обмеження застосування праці жінок на важких роботах і на роботах з В. і (або) О.У.Т. - Ст. Заборона застосування праці неповнолітніх на роботах з В. і (або) О.У.Т. - Ст. Заборона роботи за сумісництвом на важких роботах, роботах з В. і (або) О.У.Т. - Ст. Заборона працівникам транспорту роботи з В. і (або) О.У.Т. - Ст. Тимчасова непрацездатність
Період В.Н. в строк випробування не зараховується - ст. Заборона звільнення в період В.Н. - Ст. Гарантії працівнику при В.Н. - Ст. Посібник з В.Н. - Ст. Продовження щорічної оплачуваної відпустки у разі В.Н. - Ст. В.Н. понад двох місяців - підстава припинення трудового договору з працівником представництва Російської Федерації за кордоном - ст. В.Н. спортсмена - ст. 348.Осуществленіе нагляду та контролю за призначенням, обчисленням і виплатою допомоги з В.Н. за рахунок коштів роботодавців - повноваження Федеральної інспекції праці - ст. Тимчасова робота
Можливість укладення строкових трудових договорів на час виконання В. (до двох місяців) Р. - ст. Можливість укладення строкових трудових договорів з особами, спрямованими на В.Р. органами служби зайнятості, - ст. Див також: Особливості регулювання праці працівників, які уклали трудовий договір на строк до двох місяців
Тимчасово відсутній працівник
Можливість укладення строкового трудового договору на час виконання обов'язків відсутнього працівника - ст. Виконання обов'язків В.О.Р. без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором, - ст. 60.Временний переведення на іншу роботу для заміщення В.О.Р. - Ст. 72.Оплата праці при виконанні обов'язків В.О.Р. - Ст. ст. 149, Можливість укладення трудового договору з науково-педагогічним працівником вищого навчального закладу без обрання за конкурсом для заміщення В.О.Р. - Ст. Час відпочинку
Поняття В.О. - Ст. Види В.О. - Ст. Режим В.О. - Обов'язкова умова трудового договору - ст. Надання додаткового В.О. як компенсація за переробку в передсвятковий день - ст. Надання додаткового В.О. як компенсація понаднормової роботи - ст. Тривалість щотижневого безперервного О. - ст. Надання В.О. в разі здачі крові та її компонентів - ст. В.О. при роботі вахтовим методом - ст. ст. 299, 300, В.О. працівників транспорту - ст. В.О. працівників, які направляються на роботу в представництва України за кордоном, - ст. В.О. творчих працівників - ст. Див також: Перерви; Вихідні дні; Відпустки; Святкові дні
Виборний орган первинної профспілкової організації
Можливість розірвання трудового договору при незадовільному результаті випробування без урахування думки профспілкового органу - ст. Обов'язкова участь В.О.П.П.О. у розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця, - ст. Прийняття рішень роботодавцем з урахуванням думки профспілкового органу - ст. Врахування думки В.О.П.П.О. необхідний:
- при залученні до надурочних робіт - ст. - При визначенні розміру та порядку виплати додаткової винагороди за неробочі святкові дні - ст. - При поділі робочого дня на частини - ст. - При введенні та скасування режиму неповного робочого часу в разі загрози масових звільнень - ст. - При залученні до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні - ст. - При затвердженні графіка відпусток - ст. - При встановленні систем оплати та стимулювання праці - ст. - При прийнятті необхідних заходів у разі загрози масових звільнень - ст. - При розробці інструкцій з охорони праці - ст. - При встановленні норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту - ст. - При збільшенні тривалості вахти - ст. - При затвердженні графіка роботи на вахті - ст. Порядок врахування думки В.О.П.П.О. при прийнятті локальних нормативних актів - ст. Порядок обліку мотивованої думки В.О.П.П.О. при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця - ст. Гарантії права на працю працівникам, є членами В.О.П.П.О., - ст. Обов'язки роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності В.О.П.П.О. - Ст. Оплата праці керівника В.О.П.П.О. - Ст. Вихідні дні
Поняття В.Д. - Ст. Заборона роботи в В.Д. - Ст. Виняткові випадки залучення до роботи в В.Д. - Ст. Включення В.Д. до стажу роботи, що дає право на щорічну основну оплачувану відпустку, - ст. Тривалість роботи напередодні В.Д. - Ст. Виплата заробітної плати при збігу дня виплати з В.Д. - Ст. Оплата праці в В.Д. - Ст. Надання дня відпочинку працівнику, який працював в В.Д., - ст. Заборона залучення до роботи в В.Д. вагітних жінок - ст. Заборона залучення до роботи в В.Д. неповнолітніх - ст. Умови залучення до роботи в В.Д. жінок, які мають дітей, та осіб з сімейними обов'язками - ст. В.Д. особам, що здійснюють догляд за дітьми-інвалідами, - ст. В.Д. без збереження заробітної плати жінкам, що працюють в сільській місцевості, - ст. Порядок надання В.Д. в трудовому договорі між працівником і роботодавцем - фізичною особою - ст. Залучення до роботи у В.Д. творчих працівників - ст. Визначення оплати праці творчих працівників в В.Д. - Ст. Особливості залучення спортсменів і тренерів до роботи в В.Д. - Ст. 348.Оплата праці спортсменів і тренерів у В.Д. - Ст. 348.Дополнітельний В.Д. одному з батьків, який працює в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, - ст. Вимушений прогул
Включення до стажу роботи, що дає право на щорічну оплачувану відпустку, часу В.П. при незаконному звільненні або відстороненні від роботи - ст. Припис державної інспекції праці про оплату В.П. - Ст. Безпосереднє розгляд в судах позовів про оплату за час В.П. - Ст. Рішення органу з розгляду трудових спорів про виплату середнього заробітку за час В.П. - Ст. Вихідна допомога
Розірвання трудового договору при незадовільному результаті випробування без виплати В.П. - Ст. В.П. при припиненні трудового договору внаслідок порушення правил його укладення не з вини працівника - ст. В.П. при розірванні трудового договору у зв'язку з ліквідацією організації або скороченням чисельності або штату працівників - ст. Підстави виплати В.П. - Ст. Працівникові, що уклав трудовий договір на строк до двох місяців, В.П. при звільненні не виплачується - ст. Розмір В.П. при припиненні трудового договору з сезонним працівником у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників - ст. Виплата В.П. особам, звільненим з організацій, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників - ст. Г
Гарантії і компенсації
Поняття Г. і К. - ст. Випадки надання Г. та К. - ст. Г. і К. особам, бере участі у колективних переговорах - ст. Г. при укладенні трудового договору - ст. Г. захисту персональних даних працівника - ст. К. за переробку в передсвятковий день - ст. Заміна щорічної оплачуваної відпустки грошовою К. - ст. Виплата грошової К. за всі невикористані відпустки при звільненні - ст. К. за відпустку при звільненні працівників, які уклали трудовий договір на строк до двох місяців, - ст. Основні державні Г. з оплати праці працівників - ст. Відшкодування витрат, пов'язаних зі службовими поїздками, - ст. 168.Возмещеніе витрат при переїзді на роботу в іншу місцевість - ст. Г. і К. працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків, - ст. Г. працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів, - ст. Г. працівникам, обраним на виборні посади в державних органах, органах місцевого самоврядування, - ст. Г. і К. працівникам, що поєднують роботу з навчанням в освітніх установах вищої професійної освіти, і працівникам, що надходять в них, - ст. Г. і К. працівникам, які навчаються в освітніх установах середнього професійної освіти, і працівникам, що надходять в них, - ст. Г. і К. працівникам, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти, - ст. Порядок надання Г. та К. працівникам, що поєднують роботу з навчанням і працюють за сумісництвом, - ст. Г. і К. працівникам, які навчаються у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах, - ст. Порядок надання Г. та К. працівникам, що поєднують роботу з навчанням, - ст. Г. і К. працівникам при ліквідації організації, скорочення чисельності або штату працівників - ст. Г. керівнику організації, його заступникам та головному бухгалтеру при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника організації - ст. Г. при переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу - ст. Г. працівникові при тимчасовій непрацездатності - ст. Г. і К. при нещасному випадку на виробництві та професійному захворюванні - ст. Г. і К. в разі здачі крові та її компонентів - ст. Г. і К. працівникам, які направляються для підвищення кваліфікації, - ст. Відшкодування витрат при використанні особистого майна працівника - ст. Порядок встановлення К. за роботу на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці - ст. Г. права працівників на працю в умовах, що відповідають вимогам охорони праці, - ст. Заміна видачі працівникам молока або інших рівноцінних харчових продуктів компенсаційною виплатою - ст. Додаткові Г. охорони праці окремих категорій працівників - ст. Додаткові Г. неповнолітнім при розірванні трудового договору - ст. Г. вагітним жінкам і особам із сімейними обов'язками при направленні у службові відрядження, притягнення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні - ст.  Головний бухгалтер
  Можливість укладення строкового трудового договору з Г.Б. - Ст. Строк випробування Г.Б. та заступника Г.Б. - Ст. Припинення трудового договору або відсторонення від роботи Г.Б. у разі відмови від тимчасового переведення на іншу роботу відповідно до медичного висновку або в разі відсутності відповідної роботи - ст. Розірвання трудового договору з Г.Б. з ініціативи роботодавця - ст. Розірвання трудового договору з Г.Б. при зміні власника майна організації - ст. Оплата праці Г.Б. - Ст. Гарантії Г.Б. при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника організації - ст. Можливість встановлення матеріальної відповідальності у повному розмірі трудовим договором, що укладається з Г.Б., - ст. Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  Органи Г.Н. і К. - ст. Г.Н. за безпечним веденням робіт у промисловості - ст. Г. енергетичний Н. - ст. Г. санітарно-епідеміологічний Н. - ст. Г.Н. за ядерною і радіаційною безпекою - ст. Див також: Федеральна інспекція праці; Державні інспектори праці; Державна інспекція праці
  Державні інспектори праці
  Основні права Г.І.Т. - Ст. Обов'язки Г.І.Т. - Ст. Незалежність Г.І.Т. - Ст. Порядок інспектування роботодавців - ст. Оскарження рішень Г.І.Т. - Ст. Відповідальність за перешкоджання діяльності Г.І.Т. - Ст. Відповідальність Г.І.Т. - Ст. Державна інспекція праці
  Скасування (визнання незаконним) рішення Г.І.Т. про поновлення на роботі - підставу припинення трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін, - ст. Відновлення за рішенням Г.І.Т. на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, - підставу припинення трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін, - ст. Можливість оскарження локального нормативного акта в Г.І.Т. - Ст. Графік змінності
  Див Змінна робота
  Дискваліфікація
Д
  Припинення трудового договору у зв'язку з Д. - ст. Припинення трудового договору, укладеного в порушення постанови судді про Д., - ст. Спортивна Д. - підстава відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях - ст. 348.Спортівная Д. - підставу припинення трудового договору зі спортсменом - ст. 348.Діскрімінація
  Поняття Д. - ст. Заборона Д. у сфері праці - ст. Право осіб, які зазнали Д., на звернення до органів Федеральної інспекції праці та (або) до суду - ст. Заборона Д. при укладенні трудового договору - ст. Заборона Д. при встановленні і зміні розмірів заробітної плати та інших умов оплати праці - ст. Безпосереднє розгляд у судах індивідуальних трудових спорів за заявами осіб, які зазнали Д., - ст. Дисципліна праці
  Поняття Д.Т. - Ст. Статути і положення про Д.Т. - Ст. ст. 189, 192, Д.Т. працівників транспорту - ст. Див також: Заохочення за працю; Дисциплінарні стягнення; Відповідальність
  Дисциплінарні стягнення
  Поняття і види Д.В. - Ст. Звільнення як Д.В. - Ст. Звільнення, що відносяться до Д.В., - ст. Порядок застосування Д.В. - Ст. Зняття Д.В. - Ст. Заборона внесення до трудової книжки відомостей про Д.В. - Ст. Заборона накладення Д.В. на представників працівників, що беруть участь у колективних переговорах, без згоди органу, уповноважене їх на представництво, - ст. Посадові обов'язки
  Оплата праці при невиконанні Д.О. - Ст. Документи
  Необхідність вказівки в трудовому договорі відомостей про Д., що засвідчують особу працівника і роботодавця - фізичної особи, - ст. Д., пред'являються при укладенні трудового договору, - ст. Д., пред'являються при прийомі на роботу за сумісництвом, - ст. Порядок видачі копій Д., пов'язаних з роботою, - ст. Видача Д., пов'язаних з роботою, при звільненні - ст. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у разі надання підроблених Д. - ст. Розірвання трудового договору внаслідок відсутності відповідного Д. про освіту - ст. Д., що підтверджують період роботи у роботодавців - фізичних осіб, - ст. Додаткові відпустки
  Категорії працівників, яким надаються щорічні Д. оплачувані О., - ст. Встановлення Д.О. в колективних договорах або локальних нормативних актах організації - ст. Д.О. працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, - ст. Д.О. за особливий характер роботи - ст. Д.О. працівникам з ненормованим робочим днем - ст. Обчислення тривалості Д.О. - Ст. Д.О. працюють вахтовим методом - ст. Порядок підсумовування щорічної основної оплачуваної відпустки та Д.О. - Ст. Д.О. особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, - ст. Д.О. працівникам представництв Російської Федерації за кордоном в країнах з особливими умовами - ст. Д.О. спортсменам, тренерам - ст. 348.Д.О. медичним працівникам - ст. Див також: Навчальні відпустки
  Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій робітників
Е
  Див Тарифна система
  Єдиний кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і службовців
  Див Тарифна система
  Жінки
Ж
  Надання Ж. оплачуваної відпустки перед відпусткою по вагітності та пологах або безпосередньо після нього або після закінчення відпустки по догляду за дитиною, до закінчення шести місяців безперервної роботи - ст. ст. 122, Обмеження застосування праці Ж. на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, на підземних роботах - ст. Заборона застосування праці Ж. на роботах, пов'язаних з підйомом і переміщенням важких речей вручну - ст. Надання Ж., працюють у сільській місцевості, додаткового вихідного дня без збереження заробітної плати - ст. Встановлення скороченого робочого тижня для Ж., що працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях - ст. Пільги Ж., які мають дітей:
  - Заборона відмови в укладенні трудового договору з мотивів, пов'язаних з наявністю дітей, - ст. - Умови залучення до роботи в нічний час - ст. ст. 96, - умови залучення до надурочних робіт - ст. ст. 99, - умови залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні - ст. ст. 113, - умови направлення у службові відрядження - ст. - Переведення на іншу роботу - ст. - Перерви для годування дитини - ст. - Відпустка без збереження заробітної плати - ст. - Заборона працювати вахтовим методом - ст. - Заборона розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця - ст. - Заборона проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників, займаних за трудовим договором, укладеним на невизначений термін, - ст. Виняткові випадки, коли допускається розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з Ж., що мають дітей, - ст. Див також: Вагітні жінки
  Страйк
З
  Право на З. - ст. Оголошення З. - ст. Орган, який очолює З., - ст. Обов'язки сторін колективного трудового спору в ході З. - ст. Незаконні З. - ст. Гарантія та правове становище працівників у зв'язку з проведенням З. - ст. Заборона локауту - ст. Відповідальність працівників за незаконні З. - ст. Див також: Локаут
  Укладення трудового договору
  Вік, з якого допускається З.Т.Д., - ст. Гарантії при З.Т.Д. - Ст. Заборона необгрунтованої відмови в З.Т.Д., - ст. Заборона відмови в З.Т.Д. працівникові, запрошеному на роботу в порядку переведення, - ст. Документи, що подаються при З.Т.Д. - Ст. Документи, що подаються при прийомі на роботу за сумісництвом, - ст. Письмова форма Т.Д. - Ст. Оформлення прийому на роботу - ст. З.Т.Д. з керівником організації - ст. З.Т.Д. на строк до двох місяців - ст. З.Т.Д. з сезонними працівниками - ст. З.Т.Д. з роботодавцем - фізичною особою - ст. З.Т.Д. з особами, які прибули в райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості, - ст. З.Т.Д. з працівниками транспорту - ст. З.Т.Д. з працівниками вищих навчальних закладів - ст. Особливості З.Т.Д. зі спортсменами і тренерами - ст. 348.Условія З.Т.Д. з колишніми державними і муніципальними службовцями - ст. 64.Непосредственное розгляд у судах індивідуальних трудових спорів про відмову у прийнятті на роботу - ст. Порушення правил З.Т.Д. - Підставу припинення трудового договору - ст. ст. 77, Див також: Медичний огляд
  Заступник керівника організації
  Можливість укладення строкового трудового договору з З.Р.О. - Ст. Строк випробування для З.Р.О. - Ст. Розірвання трудового договору з З.Р.О. з ініціативи роботодавця - ст. Розірвання трудового договору з З.Р.О. при зміні власника майна організації - ст. Припинення трудового договору або відсторонення від роботи у разі відмови З.Р.О. від тимчасового переведення на іншу роботу відповідно до медичного висновку або в разі відсутності відповідної роботи - ст. Оплата праці З.Р.О. - Ст. Гарантії З.Р.О. при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника організації - ст. Залучення З.Р.О. до дисциплінарної відповідальності на вимогу представницького органу працівників - ст. Можливість встановлення матеріальної відповідальності у повному розмірі трудовим договором, що укладається з З.Р.О., - ст. Заробітна плата
  Поняття З.П. - Ст. Обов'язок роботодавця своєчасно та в повному обсязі виплачувати працівникові З.П. - Ст. Встановлення мінімального розміру оплати праці - ст. Встановлення розміру мінімальної З.П. в суб'єкт Російської Федерації - ст. 133.Порядок і терміни введення мінімального розміру оплати праці - ст. Форми виплати З.П. - Ст. Забезпечення підвищення рівня реального змісту З.П. - Ст. Індексація З.П. - Ст. Встановлення З.П. - Ст. Порядок, місце і терміни виплати З.П. - Ст. Обмеження утримань із З.П. - Ст. Обмеження розміру відрахувань із З.П. - Ст. Обчислення середньої З.П. - Ст. Строки розрахунку при звільненні - ст. Видача З.П., що не отриманої до дня смерті працівника, - ст. З.П. в період відсторонення від роботи - ст. ст. 73, Наявність у календарному місяці неробочих святкових днів не є підставою для зниження З.П. - Ст. Відповідальність роботодавця за порушення строків виплати З.П. - Ст. ст. 142, Районний коефіцієнт до З.П. працівників, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, - ст. Відсоткова надбавка до З.П. працівників, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, - ст. Безпосереднє розгляд у судах індивідуальних трудових спорів про виплату різниці в З.П. за час виконання нижчеоплачуваної роботи - ст. Див також: Оплата праці; Тарифна система; Стимулюючі виплати
  Захист трудових прав
  Див Трудові права і свободи працівника
  Обрання до складу виборного органу або на виборну посаду
И
  Можливість укладення строкового трудового договору - ст. Обрання на посаду
  Виникнення трудових відносин на підставі трудового договору в результаті І. на Д. - ст. Заборона встановлення випробування для осіб, обраних на виборну Д., - ст. І. на Д. декана факультету та завідувача кафедри установ вищої професійної освіти - ст. Зміна умов трудового договору
  Див Трудовий договір
  Інваліди
  Скорочення тривалості робочого часу для І. - ст. Гранична тривалість щоденної роботи (зміни) для І. - ст. Особливості залучення І. до роботи в нічний час - ст. Умови залучення І. до надурочних робіт - ст. Умови залучення І. до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні - ст. Обов'язок роботодавця надати працюючим І. відпустку без збереження заробітної плати - ст. Гарантії працівникам, які мають дітей-І. чи І. з дитинства, при направленні у службові відрядження, притягнення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні - ст. Вихідні дні особам, що здійснюють догляд за дітьми-І. та І. з дитинства - ст. Індивідуальні трудові спори
  Поняття І.т.с. - Ст. Органи з розгляду І.т.с. - Ст. Участь представників працівників і роботодавців в досудовому вирішенні Т.С. як форма соціального партнерства - ст. Порядок розгляду І.т.с. - Ст. Винесення рішень по Т.С. про звільнення і переведення на іншу роботу - ст. Задоволення грошових вимог працівника - ст. Виконання рішень про поновлення на роботі - ст. Обмеження зворотного стягнення сум, виплачених за рішенням органів, що розглядають І.т.с., - ст. Зниження органом з розгляду Т.С. розміру шкоди, що підлягає стягненню з працівника, - ст. Задоволення грошових вимог працівника - ст. І.т.с. працівників релігійних організацій - ст. Дозвіл І.т.с. між працівником і роботодавцем - фізичною особою - ст. 308.
  Див також: Комісії з трудових спорів; Суд
  Іноземні громадяни
  Поширення на території Російської Федерації правил, встановлених трудовим законодавством і іншими актами, що містять норми трудового права, на трудові відносини за участю І.Г., осіб без громадянства, організацій, створених або заснованих І.Г., особами без громадянства або з їх участю , - ст. Припинення трудового договору у зв'язку з приведенням загальної кількості працівників, які є І.Г. або особами без громадянства, у відповідність з допустимою часткою таких працівників - ст. Випробування
  Можливість включення в трудовий договір додаткової умови про І. - ст. Включення в трудовий договір умови про І. при фактичному допущенні до роботи - ст. Цілі І. - ст. Термін І. - ст. Тривалість І. при укладенні трудового договору на термін від двох до шести місяців - ст. Категорії працівників, для яких І. не встановлюється, - ст. Результат І. - ст. До
  Кваліфікація
  Найменування посади, спеціальності, професії з вказівкою К. істотна умова трудового договору - ст. Оплата праці при виконанні робіт різної К. - ст. Колективний договір
  Поняття К.Д. - Ст. Регулювання К.Д. трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин - ст. Дія К.Д. в часі - ст. Представники працівників при укладанні або зміні К.Д. - Ст. ст. 29, 30, Представники роботодавців при укладанні або зміні К.Д. - Ст. ст. 33, Зміст і структура К.Д. - Ст. Неприпустимість включення в К.Д. умов, які обмежують права або знижують рівень гарантій працівників в порівнянні з встановленими трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, - ст. Недопустимість погіршення становища працівника порівняно з встановленим К.Д. при зміні умов трудового договору - ст. Порядок розробки проекту К.Д. - Ст. Висновок К.Д. - Ст. ст. 40, Дія К.Д. - Ст. Зміна і доповнення К.Д. - Ст. Реєстрація К.Д. - Ст. Контроль за виконанням К.Д. - Ст. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням К.Д. - Ст. Відповідальність за порушення або невиконання К.Д. - Ст. Обов'язок роботодавця ознайомити працівника з К.Д. при прийомі на роботу - ст. Поширення положень К.Д. на працівника в період випробування - ст. Див також: Колективні переговори; Соціальне партнерство
  Колективні переговори
  Представники працівників при проведенні К.П. - Ст. ст. 29, 30, 31, Представники роботодавців при проведенні К.П. - Ст. ст. 33, 34, Участь представників працівників і роботодавців в К.П. - Ст. Обов'язок набуття К.П. - Ст. Порядок ведення К.П. - Ст. Врегулювання розбіжностей - ст. Неврегульовані розбіжності - предмет подальших К.П. - Ст. Гарантії і компенсації особам, які беруть участь у К.П., - ст. Колективний трудовий спір
  Поняття К.Т.С. - Ст. Представники працівників при розгляді та вирішенні К.Т.С. - Ст. ст. 29, 30, Представники роботодавців при розгляді та вирішенні К.Т.С. - Ст. ст. 33, День початку К.Т.С. - Ст. Висування вимог працівників та їх представників - ст. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань - ст. Примирні процедури - ст. ст. 398, Розгляд К.Т.С. примирною комісією - ст. Розгляд К.Т.С. за участю посередника - ст. Розгляд К.Т.С. в трудовому арбітражі - ст. Гарантії у зв'язку з дозволом К.Т.С. - Ст. Ухилення від участі в примирних процедурах - ст. Участь державних органів з врегулювання К.Т.С. в дозволі К.Т.С. - Ст. Угоду в ході вирішення К.Т.С. - Ст. Відповідальність за ухилення від участі в примирних процедурах і невиконання угоди, досягнутої в результаті примирної процедури, невиконання або відмова від виконання рішення трудового арбітражу - ст. Ведення документації при вирішенні К.Т.С. - Ст. Можливість початку К.Т.С. у зв'язку з прийняттям локального нормативного акта - ст. Див також: Страйк; Локаут
  Відрядження
  Див Службове відрядження
  Комісії з регулювання соціально-трудових відносин
  Див Соціальне партнерство
  Комісії з трудових спорів
  Освіта КТС - ст. Компетенція КТС - ст. Строк звернення до КТС - ст. Порядок розгляду індивідуального трудового спору в КТС - ст. Порядок прийняття рішення КТС - ст. Зміст рішення КТС - ст. Виконання рішень КТС - ст. Оскарження рішення КТС - ст. Компенсації
  Див Гарантії і компенсації
  Конкурс
  Виникнення трудових відносин на підставі трудового договору внаслідок обрання за К. - ст. Можливість укладення строкових трудових договорів з особами, обраними за конкурсом на заміщення відповідної посади, - ст. Заборона встановлення випробування для осіб, які поступають на роботу за К., - ст. К. при заміщенні посад науково-педагогічних працівників установ вищої професійної освіти - ст. Крайня Північ
  Див Особливості регулювання праці осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях
  Ліквідація організації
Л
  Збереження дії колективного договору при Л.О. - Ст. Право представників працівників отримати інформацію з питань Л.О. - Ст. Розірвання трудового договору у разі Л.О. - Ст. Можливість розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у разі Л.О.:
  - В період тимчасової непрацездатності працівника - ст. - У період перебування працівника у відпустці - ст. - З вагітною жінкою - ст. Розмір вихідної допомоги при звільненні у зв'язку з Л.О. - Ст. Гарантії і компенсації при Л.О. - Ст. Особливості розірвання трудового договору з неповнолітнім при Л.О. - Ст. Попередження працівника, який уклав трудовий договір на строк до двох місяців, про звільнення у зв'язку з Л.О. - Ст. Попередження сезонних працівників про звільнення у зв'язку з Л.О. - Ст. Розмір вихідної допомоги при припиненні трудового договору з сезонним працівником у зв'язку з Л.О. - Ст. Державні гарантії працівнику, який звільняється з організацій, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, у зв'язку з Л.О., - ст. Право державних інспекторів праці направляти до судів вимоги про Л.О. внаслідок порушення вимог охорони праці - ст. Гарантії звільненим профспілковим працівникам при Л.О. - Ст. Див також: Організація
  Особи без громадянства
  Див Іноземні громадяни
  Особи з сімейними обов'язками
  Підписання трудового договору батьками (опікуном) від імені працівника, який бере участь у створенні і (або) виконанні (експонуванні) творів і не досягла віку 14 років, - ст. Обов'язок роботодавця встановити неповний робочий час Л. з С.О. - Ст. Порядок залучення до роботи в нічний час Л. з С.О. - Ст. Порядок надання відпусток Л. з С.О. - Ст. ст. 122, Надання Л. з С.О. відпусток без збереження заробітної плати - ст. Надання Л. з С.О. відпусток по догляду за дитиною - ст. Відпустки працівникам, які усиновили дитину, - ст. Гарантії, пов'язані з напрямком у службові відрядження, залученням до надурочних робіт, до роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні, - ст. Відпустки без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми, - ст. Гарантії та пільги особам, які виховують дітей без матері, - ст. Локальні нормативні акти
  Порядок прийняття Л.Н.А. - Ст. Норми Л.Н.А., що не підлягають застосуванню, - ст. Набуття чинності Л.Н.А. - Ст. Припинення дії Л.Н.А. - Ст. Дія Л.Н.А. в просторі - ст. Порядок врахування думки виборного профспілкового органу при прийнятті Л.Н.А. - Ст. Можливість оскарження Л.Н.А. до державної інспекції праці або до суду - ст. Обов'язок роботодавця ознайомити працівника з Л.Н.А. при прийомі на роботу - ст. Поширення положень Л.Н.А. на працівника в період випробування - ст. Локаут
  Поняття Л. - ст. Заборона Л. - ст. М
  Масове звільнення працівників
  Заходи запобігання М.У.Р. - Ст. ст. 73, Матеріальна відповідальність
  Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяну нею іншій стороні договору, - ст. Умови настання М.О. сторони трудового договору - ст. Матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником
  Обов'язок роботодавця відшкодувати працівникові матеріальну шкоду, заподіяну в результаті незаконного позбавлення його можливості трудитися, - ст. М.О. роботодавця за шкоду, заподіяну майну працівника, - ст. М.О. роботодавця за затримку виплати заробітної плати - ст. Відшкодування моральної шкоди - ст. Матеріальна відповідальність працівника
  М.О. працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю, - ст. Обставини, що виключають М.О. працівника, - ст. Право роботодавця на відмову від стягнення шкоди з працівника - ст. Межі М.О. - Ст. Повна М.О. - Ст. Випадки повної М.О. - Ст. Письмові договори про повну М.О. - Ст. Колективна (бригадна) М.О. за заподіяння шкоди - ст. Визначення розміру заподіяної шкоди - ст. Обов'язок роботодавця встановлювати розмір заподіяної йому шкоди і причину його виникнення - ст. Порядок стягнення шкоди - ст. Зниження органом з розгляду трудових спорів розміру шкоди, що підлягає стягненню з працівника, - ст. Відшкодування витрат, пов'язаних з навчанням працівника, - ст. М.О. керівника організації - ст. М.О. працівників релігійних організацій - ст. Медичні огляди (обстеження)
  Коло осіб, які підлягають М.О. (О.) при укладенні трудового договору, - ст. Категорії працівників, які проходять обов'язкові попередні (при вступі на роботу) і періодичні М.О. (О.), - ст. Категорії працівників, які проходять обов'язкові психіатричні огляду, - ст. Гарантії працівникам, які направляються на М.О. (О.), - ст. М.О. (О.) неповнолітніх - ст. М.О. (О.) при прийомі на роботу, безпосередньо пов'язану з рухом транспортних засобів, - ст. М.О. (О.) спортсменів - ст. 348.Отстраненіе від роботи працівника, що не пройшов обов'язковий М.О. (О.), - ст. Медичні працівники
  Скорочення тривалості робочого часу М.Р. - Ст. ст. 92, Додаткові відпустки М.Р. - Ст. Особливості роботи М.Р. за сумісництвом - ст. Мінімальний розмір оплати праці
  Див Заробітна плата
  Молоді фахівці
  Заборона встановлення випробування для М.С. - Ст. Норми виробітку М.С. молодше 18 років - ст. Моральна шкода
  Відшкодування М.В. - Ст. Н
  Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю
  Див Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства
  Надомники
  Див Особливості регулювання праці надомників
  Науковці
  Можливість укладення строкових трудових договорів з Н.Р. при заміщенні посад в результаті конкурсного відбору - ст. Ненормований робочий день
  Поняття Н.Р.Д. - Ст. Можливість залучення до роботи за межами встановленої тривалості робочого часу працівника з Н.Р.Д. - Ст. Додаткова відпустка працівникам з Н.Р.Д. - Ст. Мінімальна тривалість додаткової відпустки працівникам з Н.Р.Д. - Ст. Неповний робочий час
  Поняття Н.Р.В. - Ст. Категорії працівників, яким роботодавець зобов'язаний встановити режим Н.Р.В., - ст. Оплата праці при роботі на умовах Н.Р.В. - Ст. Введення режиму Н.Р.В. для запобігання масового звільнення працівників - ст. Визначення нормального числа робочих годин за обліковий період для працівників, які працюють в режимі Н.Р.В., - ст. Неробочі святкові дні
  Перелік Н.П.Д. - Ст. Визначення розміру та порядку виплати додаткової винагороди за Н.П.Д. - Ст. Перенесення Н.П.Д. - Ст. Заборона роботи в Н.П.Д. - Ст. Випадки залучення до роботи в Н.П.Д. - Ст. Порядок залучення до роботи в Н.П.Д. - Ст. Н.П.Д., що припадають на період щорічної основної або щорічної додаткової оплачуваної відпустки, до календарних днів відпустки не включаються - ст. Включення Н.П.Д. до стажу роботи, що дає право на щорічну основну оплачувану відпустку, - ст. Тривалість роботи напередодні Н.П.Д. - Ст. Виплата заробітної плати при збігу дня виплати з Н.П.Д. - Ст. Оплата праці в Н.П.Д. - Ст. Надання іншого дня відпочинку працівнику, який працював в Н.П.Д., - ст. Заборона залучення вагітних жінок до роботи в Н.П.Д. - Ст. Заборона залучення до роботи в Н.П.Д. неповнолітніх - ст. Умови залучення до роботи в Н.П.Д. жінок, які мають дітей, та осіб з сімейними обов'язками - ст. Залучення до роботи у Н.П.Д. творчих працівників - ст. Визначення оплати праці творчих працівників у Н.П.Д. - Ст. Особливості залучення до роботи в Н.П.Д. спортсменів і тренерів - ст. 348.Оплата праці спортсменів і тренерів у Н.П.Д. - Ст. 348.Несовершеннолетніе
  Заборона:
  - Встановлення випробування для Н. - ст. - Залучення Н. до роботи в нічний час - ст. ст. 96, - залучення Н. до надурочних робіт - ст. ст. 99, - залучення Н. до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні - ст. - Напрямки Н. у службові відрядження - ст. - Застосування праці Н. на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, на підземних роботах і на роботах, що заподіюють шкоду здоров'ю й моральному розвитку, - ст. - Перенесення і пересування ваг, що перевищують граничні норми, - ст. - Ненадання Н. щорічної оплачуваної відпустки - ст. - Відкликання Н. з відпустки - ст. - Заміни відпустки грошовою компенсацією - ст. - Роботи Н. за сумісництвом - ст. - Роботи Н. вахтовим методом - ст. - Укладення з Н. договорів про повну матеріальну відповідальність - ст. - Укладення трудового договору Н. з релігійною організацією - ст. Скорочення тривалості робочого часу для Н. - ст. Гранична тривалість щоденної роботи (зміни) для Н. - ст. Можливість надання відпустки Н. до закінчення шести місяців безперервної роботи - ст. Медичні огляди (обстеження) Н. - ст. Тривалість відпустки Н. - ст. Додаткові гарантії Н. при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця - ст. Норми виробітку Н. - ст. Оплата праці Н. - ст. Особливості працевлаштування Н. - ст. Повна матеріальна відповідальність Н. - ст. Особливості регулювання праці спортсменів віком до вісімнадцяти років - ст. 348.Несчастний випадок
  Н.С., підлягають розслідуванню та обліку, - ст. Обов'язки роботодавця при Н.С. - Ст. Порядок сповіщення про Н.С. - Ст. 228.Порядок формування комісій з розслідування Н.С. - Ст. Терміни розслідування Н.С. - Ст. 229.Порядок проведення розслідування Н.С. - Ст. 229.Проведеніе розслідування Н.С. державними інспекторами праці - ст. 229.Порядок оформлення матеріалів розслідування Н.С. - Ст. Порядок реєстрації та обліку Н.С. на виробництві - ст. 230.Рассмотреніе розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку Н.С. - Ст. Гарантії і компенсації при Н.С. на виробництві - ст. Здійснення нагляду і контролю за реалізацією прав працівників на отримання забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню від Н.С. на виробництві - повноваження Федеральної інспекції праці - ст. Норми праці
  Поняття Н.Т. - Ст. Н. вироблення - ст. Н. часу - ст. Н. обслуговування - ст. Розробка та затвердження типових Н.Т. - Ст. Запровадження, заміна і перегляд Н.Т. - Ст. Забезпечення нормальних умов роботи для виконання Н. вироблення - ст. Оплата праці при невиконанні Н.Т. - Ст. Зниження Н.Т. для вагітних жінок - ст. Н. вироблення неповнолітніх - ст. Нічний час
  Поняття Н.В. - Ст. Скорочення тривалості роботи (зміни) у Н.В. - Ст. Категорії працівників, які не допускаються до роботи в Н.В., - ст. ст. 96, 259, Умови залучення до роботи в Н.В. жінок, які мають дітей, та осіб з сімейними обов'язками - ст. Оплата праці в Н.В. - Ст. Особливості залучення спортсменів і тренерів до роботи в Н.В. - Ст. 348.Оплата праці спортсменів і тренерів у Н.В. - Ст. 348.О
  Навчання
  Можливість включення в трудовий договір додаткової умови про обов'язок працівника відпрацювати після О. не менше встановленого договором терміну - ст. Можливість укладення строкових трудових договорів з особами, які навчаються за очною формою О., - ст. О. в галузі охорони праці - ст. Відшкодування витрат, пов'язаних з О. працівника, - ст. Див також: Гарантії і компенсації; Скорочена тривалість робочого часу; Навчальні відпустки
  Обов'язкове соціальне страхування
  Умова про ОСС - обов'язкова умова трудового договору - ст. Право працівника на отримання забезпечення по ОСС при анулюванні трудового договору - ст. Див також: Соціальне страхування
  Громадські роботи
  Можливість укладення строкових трудових договорів з особами, спрямованими на О.Р. органами служби зайнятості - ст. Оплата праці
  Поняття О.Т. - Ст. Умови О.Т. - Обов'язкова умова трудового договору - ст. Мінімальний розмір О.Т. - Ст. Основні державні гарантії по О.Т. працівників - ст. Форми О.Т. - Ст. Оплата по праці - ст. Забезпечення мінімального розміру О.Т. - Ст. Встановлення системи О.Т. - Ст. Системи О.Т. працівників державних і муніципальних установ - ст. О.Т. при тимчасовому переведенні на не обумовлену трудовим договором роботу - ст. 72.О.Т. керівників організацій, їх заступників і головних бухгалтерів - ст. О.Т. в особливих умовах - ст. ст. 146, О.Т. на роботах у місцевостях з особливими кліматичними умовами - ст. О.Т. при виконанні робіт в умовах, що відхиляються від нормальних, - ст. О.Т. при виконанні робіт різної кваліфікації - ст. О.Т. при суміщенні професій (посад), розширення зон обслуговування, збільшення обсягу робіт або виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи - ст. О. понаднормової роботи - ст. О.Т. у вихідні, святкові та неробочі дні - ст. О.Т. в нічний час - ст. О.Т. при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків - ст. О.Т. при виготовленні продукції, що виявилася браком, - ст. О. часу простою - ст. О.Т. при освоєнні нових виробництв (продукції) - ст. О. за переробку в передсвятковий день - ст. О.Т. неповнолітніх - ст. О.Т. осіб, які працюють за сумісництвом, - ст. ст. 152, О.Т. в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях - ст. О.Т. керівника виборного органу первинної профспілкової організації - ст. Див також: Заробітна плата
  Організація
  Трудові відносини при зміні власника майна О., зміні підвідомчості О., реорганізації О. - ст. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця при ліквідації О. - ст. Гарантії і компенсації працівникам при ліквідації О. - ст. Виплата вихідної допомоги при розірванні трудового договору у зв'язку з ліквідацією О. - ст. Гарантії керівнику організації, його заступникам та головному бухгалтеру при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника О. - ст. Особливості регулювання праці членів колегіального виконавчого органу О. - ст. Див також: Керівник організації; Заступник керівника організації; Головний бухгалтер
  Органи місцевого самоврядування
  Право О.М.С. приймати нормативні правові акти, що містять норми трудового права, - ст. Дія нормативних правових актів О.М.С. в просторі - ст. О.М.С. - Сторона соціального партнерства - ст. О.М.С. - Представник роботодавця в соціальному партнерстві - ст. Обов'язок О.М.С. забезпечувати умови для участі комісій з регулювання соціально-трудових відносин в розробці і (або) обговоренні актів О.М.С. у сфері праці - ст. Заборона ведення О.М.С. колективних переговорів і укладення колективних договорів і угод від імені працівників - ст. Можливість передачі О.М.С. окремих повноважень з державного управління охороною праці - ст. Обов'язок роботодавця - фізичної особи, яка не є індивідуальним підприємцем, зареєструвати трудовий договір у О.М.С. - Ст. Обов'язок роботодавця - фізичної особи, яка не є індивідуальним підприємцем, зареєструвати в О.М.С. факт припинення трудового договору - ст. Взаємодія Федеральної інспекції праці з О.М.С. - Ст. Особливості регулювання праці осіб, які працюють в організаціях Збройних Сил Російської Федерації і федеральних органах виконавчої влади, в яких законодавством Російської Федерації передбачена військова служба, а також працівників, які проходять заменяющую військову службу альтернативну цивільну службу, - ст. Особливості регулювання праці надомників
  Поняття Н. - ст. Умови, при яких допускається надомна праця, - ст. Розірвання трудового договору з Н. - ст. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників
  Поняття О.Р.Т. - Ст. Підстави та порядок встановлення О.Р.Т. - Ст. Див також: Вагітні жінки; Жінки; Особи з сімейними обов'язками; Медичні працівники; Неповнолітні; Особливості регулювання праці осіб, які працюють в організаціях Збройних Сил Російської Федерації і федеральних органах виконавчої влади, в яких законодавством Російської Федерації передбачена військова служба, а також працівників, проходять заменяющую військову службу альтернативну цивільну службу; Особливості регулювання праці надомників; Особливості регулювання праці працівників, які направляються на роботу в дипломатичні представництва і консульські установи Російської Федерації, а також у представництва органів виконавчої влади та державних установ Російської Федерації за кордоном; Особливості регулювання праці працівників транспорту; Особливості регулювання праці осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях; Особливості регулювання праці спортсменів і тренерів; Особливості регулювання праці працівників, які уклали трудовий договір на строк до двох місяців; Особливості регулювання праці працівників, які працюють у роботодавців-фізичних осіб ; Сезонні роботи; Сумісництво; Творчі працівники
  Особливості регулювання праці працівників, які уклали трудовий договір на строк до двох місяців
  Можливість укладення строкового трудового договору - ст. При прийомі на роботу випробування не встановлюється - ст. Залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні - ст. Оплата праці у вихідні, святкові та неробочі дні - ст. Надання відпусток - ст. Компенсація за відпустку при звільненні - ст. Розірвання трудового договору - ст. Див також: Тимчасова робота
  Особливості регулювання праці працівників, які направляються на роботу в дипломатичні представництва і консульські установи Російської Федерації, а також у представництва органів виконавчої влади та державних установ Російської Федерації за кордоном
  Органи, що направляють працівників у представництва України за Г., - ст. Можливість укладення строкових трудових договорів з особами, які направляються на роботу за Г., - ст. Строк трудового договору з працівником, які направляються у представництво України за Г., - ст. Особливості трудового договору з працівником, які направляються у представництво України за Г., - ст. Умови праці та відпочинку - ст. Гарантії і компенсації - ст. Підстави припинення роботи в представництві Російської Федерації за Г. - ст. Особливості регулювання праці працівників, які працюють у роботодавців - фізичних осіб
  Укладення трудового договору - ст. Строк трудового договору - ст. Режими праці та відпочинку - ст. Зміна визначених сторонами умов трудового договору - ст. Припинення трудового договору - ст. Дозвіл індивідуальних трудових спорів - ст. Документи, що підтверджують період роботи у роботодавців - фізичних осіб, - ст. Безпосереднє розгляд в суді індивідуальних трудових спорів осіб, які працюють за трудовим договором в роботодавців - фізичних осіб, - ст. Особливості регулювання праці працівників релігійних організацій
  Сторони трудового договору в Р.О. - Ст. Внутрішні встановлення Р.О. - Ст. Особливості укладення трудового договору з Р.О. і його зміни - ст. Режим робочого часу осіб, які працюють в Р.О., - ст. Матеріальна відповідальність працівників Р.О. - Ст. Припинення трудового договору з працівником Р.О. - Ст. Розгляд індивідуальних трудових спорів працівників Р.О. - Ст. Особливості регулювання праці працівників транспорту
  Прийом на роботу - ст. Обов'язкові медичні огляди (обстеження) Р.Т. - Ст. ст. 213, Робочий час і час відпочинку Р.Т. - Ст. Положення (статути) про дисципліну Р.Т. - Ст. Особливості регулювання праці осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі
  Можливість укладення строкових трудових договорів - ст. Гарантії і компенсації - ст. ст. 313, Трудовий стаж, необхідний для отримання гарантій і компенсацій, - ст. Оплата праці - ст. Районний коефіцієнт до заробітної плати - ст. Процентна надбавка до заробітної плати - ст. Державні гарантії працівнику, який звільняється у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників, - ст. Додатковий вихідний день - ст. Скорочений робочий тиждень - ст. Щорічна додаткова оплачувана відпустка - ст. Порядок надання та з'єднання щорічних оплачуваних відпусток - ст. Гарантії медичного обслуговування - ст. Особливості укладення трудового договору - ст. Компенсація витрат на оплату вартості проїзду і провезення багажу до місця використання відпустки і назад - ст. Компенсація витрат, пов'язаних з переїздом, - ст. Встановлення гарантій і компенсацій в області соціального страхування, пенсійного забезпечення та ін - ст. Порядок надання гарантій при роботі за сумісництвом - ст. Гарантії і компенсації особам, які працюють вахтовим методом, - ст. Особливості регулювання праці спортсменів і тренерів
  Встановлення особливостей регулювання праці спортсменів і тренерів - ст. 348.Заключеніе трудового договору - ст. 348.Медіцінскіе огляди (обстеження) спортсменів - ст. 348.Временний переклад до іншого роботодавця - ст. 348.Отстраненіе від участі у спортивних змаганнях - ст. 348.Направленіе в спортивні збірні команди - ст. 348.Особенності роботи за сумісництвом - ст. 348.Особенності регулювання праці спортсменів віком до вісімнадцяти років - ст. 348.Особенності регулювання праці жінок-спортсменів - ст. 348.Дополнітельние гарантії та компенсації - ст. 348.Дополнітельние підстави припинення трудового договору - ст. 348.Особенності розірвання трудового договору - ст. 348.Особий характер роботи
  Додаткова відпустка за О.Х.Р. - Ст. Особливості режиму робочого часу і часу відпочинку працівників, які мають О.Х.Р., - ст. Відповідальність
  О. за порушення норм, що регулюють обробку і захист персональних даних працівника, - ст. О. роботодавця за порушення строків виплати заробітної плати - ст. Залучення до дисциплінарної О. керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників - ст. Незалежність відшкодування збитку від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної О. - ст. О. за порушення трудового законодавства - ст. О. за перешкоджання діяльності державних інспекторів праці - ст. О. державних інспекторів праці - ст. О. за порушення прав професійних спілок - ст. О. за ухилення від участі в примирних процедурах і невиконання угоди, досягнутої в результаті примирної процедури, - ст. О. працівників за незаконні страйки - ст. Види О. за порушення трудового законодавства - ст. Додаткова О. законних представників (батьків, опікунів, піклувальників) роботодавців - фізичних осіб за зобов'язаннями, що випливають із трудових відносин, - ст. Додаткова О. власника (засновника) установ і казенних підприємств за зобов'язаннями, що випливають із трудових відносин, - ст. Див також: Матеріальна відповідальність
  Відпустки
  Щорічні оплачувані О. - ст. Збереження місця роботи (посади) на час О. - ст. Збереження середнього заробітку на час О. - ст. Тривалість щорічної основної оплачуваної О. - ст. Подовжений основна О. - ст. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних О. - ст. Підсумовування щорічної основної оплачуваної О. і додаткових О. - ст. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну основну оплачувану О., - ст. Включення часу щорічної оплачуваної О. в стаж роботи, що дає право на щорічну основну оплачувану О., - ст. Порядок надання О. - ст. Черговість надання О. - ст. Графік О. - ст. Заборона обмеження тривалості О. у зв'язку з роботою в умовах неповного робочого часу - ст. Заборона звільнення в період перебування в О. - ст. Продовження О. - ст. Перенесення О. - ст. Заборона ненадання О. протягом двох років поспіль - ст. Поділ О. на частини - ст. Відкликання з О. - ст. Заміна О. грошовою компенсацією - ст. Оплата О. - ст. Реалізація права на О. при звільненні - ст. Виплата грошової компенсації за всі невикористані О. при звільненні - ст. Можливість приєднання щорічної оплачуваної О. до навчального О. - ст. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку оплати О. - ст. Гарантії жінкам при встановленні черговості надання О. - ст. Тривалість О. неповнолітніх - ст. О. по догляду за дитиною - ст. О. працівникам, які усиновили дитину, - ст. О. при роботі за сумісництвом - ст. О. працівникам, які уклали трудовий договір на строк до двох місяців, - ст. О. сезонним працівникам - ст. Особливості надання О. працівникам, які працюють у роботодавців - фізичних осіб, - ст. Порядок надання та з'єднання О. особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, - ст. Основна щорічна оплачувана О. педагогічних працівників - ст. Тривалий О. педагогічних працівників - ст. Див також: Додаткові відпустки; Відпустка без збереження заробітної плати; Відпустка по вагітності та пологах; Навчальні відпустки
  Відпустка без збереження заробітної плати
  Право працівника на О. без С.З.П. - Ст. Категорії працівників, яким роботодавець зобов'язаний надати О. без С.З.П., - ст. Час О. без С.З.П., що включається до стажу роботи, що дає право на щорічну основну оплачувану відпустку, - ст. О. без С.З.П. особам, що здійснюють догляд за дітьми, - ст. О. без С.З.П. при роботі за сумісництвом - ст. Див також: Навчальні відпустки
  Відпустка по вагітності та пологах
  Тривалість О. по Б. і Р. - ст. Обчислення О. по Б. і Р. - ст. Порядок надання О. по Б. і Р. - ст. Надання жінці оплачуваної відпустки перед О. по Б. і Р. або безпосередньо після нього до закінчення шести місяців безперервної роботи в організації - ст. Надання чоловікові щорічної відпустки у період перебування дружини в О. по Б. і Р. - ст. Відсторонення від роботи
  Підстави для О. від Р. - ст. Обов'язок роботодавця відсторонити працівника від Р. в разі його відмови від тимчасового переведення на іншу роботу відповідно до медичного висновку або в разі відсутності відповідної роботи - ст. Право роботодавця відсторонити керівників організацій (філій, представництв чи інших відокремлених структурних підрозділів), їх заступників і головних бухгалтерів від роботи у разі їх відмови від тимчасового переведення на іншу роботу відповідно до медичного висновку або в разі відсутності відповідної роботи - ст. У разі О. від Р. обмеження тривалості робочого часу при роботі за сумісництвом не застосовуються - ст. О. спортсмена від участі у спортивних змаганнях - ст. 348.Охрана праці
  Поняття О.Т. - Ст. Основні напрями державної політики в галузі О.Т. - Ст. Державні нормативні вимоги О.Т. - Ст. ст. 209, Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і О.Т. - Ст. Обов'язки працівника в області О.Т. - Ст. Відповідність виробничих об'єктів і продукції державним нормативним вимогам О.Т. - Ст. Державне управління О.Т. - Ст. Державна експертиза умов праці - ст. ст. 209, 216.Служба О.Т. в організації - ст. Комітети (комісії) з О.Т. - Ст. Право працівника на працю в умовах, що відповідають вимогам О.Т., - ст. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам О.Т., - ст. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту - ст. Видача молока і лікувально-профілактичного харчування - ст. Санітарно-побутове та лікувально-профілактичне обслуговування працівників - ст. Додаткові гарантії О.Т. окремим категоріям працівників - ст. Навчання та професійна підготовка в області О.Т. - Ст. Фінансування заходів щодо поліпшення умов і О.Т. - Ст. Відсторонення від роботи працівника, що не пройшов навчання та перевірку знань і навичок у сфері О.Т., - ст. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у разі порушення працівником вимог щодо О.Т. - Ст. П
  Педагогічні працівники
  Право на заняття педагогічною діяльністю - ст. Особливості укладення трудового договору з працівниками вищих навчальних закладів - ст. Можливість укладення строкових трудових договорів з науково-педагогічними працівниками, замещающими посади в результаті конкурсного відбору, - ст. ст. 59, Скорочення тривалості робочого часу П.Р. - Ст. ст. 92, Навчальне навантаження П.Р. - Ст. Особливості роботи П.Р. за сумісництвом - ст. Щорічна основна подовжений оплачувану відпустку П.Р. - Ст. Тривалий відпустку П.Р. - Ст. Додаткові підстави припинення трудового договору з П.Р. - Ст. Розірвання трудового договору у разі вчинення аморального проступку працівником, який виконує виховні функції, - ст. Пенсіонери
  Можливість укладення з П. строкових трудових договорів - ст. Обов'язок роботодавця надати працюючим П. відпустку без збереження заробітної плати - ст. Переклад
  Поняття П. - ст. 72.Допустімость П. лише за згодою сторін трудового договору - ст. Заборона П. на роботу, протипоказану працівникові за станом здоров'я, - ст. 72.Временний П. на іншу роботу - ст. 72.П. працівника на постійну роботу до іншого роботодавця - ст. 72.Запрещеніе відмови в укладенні трудового договору працівникові, запрошеному в порядку П., - ст. Заборона встановлення випробування для осіб, запрошених в порядку П., - ст. П. працівника на роботу до іншого роботодавця або перехід на виборну роботу (посаду) - підстава припинення трудового договору - ст. П. на іншу роботу відповідно до медичного висновку - ст. Звільнення при неможливості П. на іншу роботу - ст. ст. 81, 83, Умови П. на роботу, що вимагає більш низької кваліфікації, - ст. 72.Гарантіі при П. працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу - ст. П. на іншу роботу вагітних жінок - ст. П. на іншу роботу жінок, які мають дітей віком до півтора років, - ст. П. науково-педагогічних працівників - ст. Тимчасовий П. спортсмена до іншого роботодавця - ст. ст. 348.4, 348.Запрещеніе П. представників працівників, що беруть участь у колективних переговорах, без згоди органу, уповноважене їх на представництво, - ст. Безпосереднє розгляд у судах індивідуальних трудових спорів про П. на іншу роботу - ст. Винесення рішень по трудових спорах про П. - ст. Рішення органу з розгляду індивідуального трудового спору про виплату різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи - ст. Див також: Переміщення
  Переміщення
  Поняття П. - ст. 72.Запрещеніе П. на роботу, протипоказану працівникові за станом здоров'я, - ст. 72.Перериви
  П. для відпочинку і харчування - ст. Спеціальні П. для обігрівання і відпочинку - ст. П. для годування дитини - ст. Встановлення П. для творчих працівників - ст. Персональні дані працівника
  Поняття П.Д.Р. - Ст. Обробка П.Д.Р. - Ст. ст. 85, Гарантії захисту П.Д.Р. - Ст. Зберігання та використання П.Д.Р. - Ст. Передача П.Д.Р. - Ст. Права працівників в сфері забезпечення захисту П.Д., що зберігаються в роботодавця, - ст. Відповідальність за порушення норм, що регулюють обробку і захист П.Д.Р., - ст. Розголошення П.Д.Р. підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця - ст. Підвищення кваліфікації
  Право працівників на П.К. - Ст. Форми П.К. - Ст. Випадки, коли роботодавець зобов'язаний проводити П.К., - ст. Гарантії і компенсації працівникам, які направляються для П.К., - ст. Див також: Професійна підготовка і перепідготовка
  Заохочення за працю
  Поняття і види П. за Т. - ст. Допомога з тимчасової непрацездатності
  Див Тимчасова непрацездатність
  Допомоги по державному соціальному страхуванню
  Порядок і терміни виплати П. по Г.С.С. в період відпустки по догляду за дитиною - ст. Правила внутрішнього трудового розпорядку
  Поняття П.В.Т.Р. - Ст. Обов'язок працівника дотримуватися П.В.Т.Р. - Ст. Порядок затвердження П.В.Т.Р. - Ст. Обов'язок роботодавця ознайомити працівника з П.В.Т.Р. при прийомі на роботу - ст. Встановлення П.В.Т.Р. режиму робочого часу - ст. Встановлення П.В.Т.Р. порядку ведення підсумованого обліку робочого часу - ст. Святкові дні
  Див Неробочі святкові дні
  Представники працівників і роботодавців
  Див Соціальне партнерство
  Представницький орган працівників
  Недійсність локальних нормативних актів, прийнятих без дотримання порядку врахування думки П.О.Р., - ст. Врахування думки П.О.Р. - Форма участі працівників в управлінні організацією - ст. Необхідність врахування думки П.О.Р.:
  - При прийнятті локального нормативного акта, який встановлює перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, - ст. - При затвердженні форми розрахункового листка - ст. - При встановленні систем преміювання, стимулюючих надбавок і доплат - ст. - При встановленні конкретного розміру підвищеної заробітної плати за роботу на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, за роботу в нічний час - ст. - При визначенні розміру оплати праці в нічний час - ст. - При визначенні систем нормування праці - ст. - При введенні, заміні й перегляді норм праці - ст. - При затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку - ст. - При визначенні форми професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації - ст. Невключення часу, необхідного на врахування думки П.О.Р., в термін застосування дисциплінарного стягнення - ст. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, його заступників за вимогою П.О.Р. - Ст. Припинення трудового договору
  Загальні підстави П.Т.Д. - Ст. П.Т.Д. у разі відмови працівника від тимчасового переведення на іншу роботу відповідно до медичного висновку або в разі відсутності відповідної роботи - ст. ст. 73, П.Т.Д. у разі відмови працівника від продовження роботи у зв'язку із зміною умов трудового договору - ст. ст. 74, П.Т.Д. у разі відмови керівників організацій (філій, представництв чи інших відокремлених структурних підрозділів), їх заступників і головних бухгалтерів від тимчасового переведення на іншу роботу відповідно до медичного висновку або в разі відсутності відповідної роботи - ст. ст. 73, П.Т.Д. у зв'язку з закінченням терміну його дії - ст. ст. 77, П.Т.Д. за обставинами, не залежних від волі сторін, - ст. ст. 77, П.Т.Д. внаслідок порушення обов'язкових правил при укладенні трудового договору - ст. ст. 77, П.Т.Д., укладеного для виконання сезонних робіт, - ст. Додаткові підстави П.Т.Д. з керівником організації - ст. Гарантії керівнику організації при П.Т.Д. - Ст. Додаткові підстави П.Т.Д. при роботі за сумісництвом - ст. П.Т.Д. між працівником і роботодавцем - фізичною особою - ст. П.Т.Д. з працівниками вищих навчальних закладів - ст. ст. 332, Додаткові підстави П.Т.Д. з педагогічним працівником - ст. П.Т.Д. з працівником представництва Російської Федерації за кордоном - ст. П.Т.Д. з працівником релігійної організації - ст. Додаткові підстави П.Т.Д. зі спортсменом - ст. 348.Общій порядок оформлення П.Т.Д. - Ст. 84.День П.Т.Д. - Ст. 84.См. також: Розірвання трудового договору
  Прийом на роботу
  Див Висновок трудового договору
  Наказ
  П. про прийом на роботу - ст. П. (розпорядження) про припинення трудового договору - ст. 84.П. (Розпорядження) про застосування дисциплінарного стягнення - ст. Принципи
  Основні П. правового регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин - ст. Примусова праця
  Поняття П.Т. - Ст. Заборона П.Т. - Ст. Види робіт, які не є П.Т., - ст. Призупинення роботи
  Право працівника на П.Р. у разі затримки виплати заробітної плати - ст. Випадки, коли П.Р. не допускається, - ст. Прогул
  Поняття П. - ст. П. - підстава розірвання трудового договору - ст. Простий
  Поняття П. - ст. 72.Оплата П. у випадках відсторонення від роботи не з вини працівника - ст. Оплата часу П. - ст. Період часу, який не є П. для творчих працівників і професійних спортсменів, - ст. Професійна підготовка і перепідготовка
  Право працівників на П.П. і П. - ст. Форми П.П. і П. - ст. Можливість укладення строкового трудового договору для робіт, пов'язаних зі стажуванням та професійним навчанням, - ст. П.П. в галузі охорони праці - ст. Див також: Підвищення кваліфікації
  Професійне захворювання
  Збереження середнього заробітку при переведенні на іншу постійну нижчеоплачувану роботу у зв'язку з П.З. - Ст. Гарантії і компенсації при П.З. - Ст. Здійснення нагляду і контролю за реалізацією прав працівників на отримання забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню від П.З. - Повноваження Федеральної інспекції праці - ст. Професійні спілки
  П.С. - Представники працівників у соціальному партнерстві - ст. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями - ст. Право П.С. на здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства - ст. Права профспілкових інспекторів праці та уповноважених (довірених) осіб з охорони праці П.С. - Ст. Гарантії працівникам, які входять до складу виборних колегіальних органів профспілкових організацій і не звільненим від основної роботи, - ст. Гарантії звільненим профспілковим працівникам - ст. Гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, - ст. Відповідальність за порушення прав П.С. - Ст. Див також: Виборний орган первинної профспілкової організації
  Працівник
Р
  Р. як сторона трудових відносин - ст. Вік вступу в трудові відносини як Р. - ст. ст. 20, Основні права та обов'язки Р. - ст. Можливість включення в трудовий договір прав і обов'язків Р. за згодою сторін - ст. Обов'язки Р. в галузі охорони праці - ст. Право Р. на працю, що відповідає вимогам безпеки і гігієни, - ст. Способи захисту трудових прав Р. - ст. Див також: Тимчасово відсутній працівник; Соціальне партнерство
  Роботодавець
  Р. як сторона трудових відносин - ст. Поняття і види Р. - фізичних осіб - ст. Вік, після досягнення якого Р. - фізичні особи набувають право укладати трудові договори, - ст. Укладання трудових договорів Р. - фізичними особами, визнаними судом недієздатними або обмежено дієздатними, - ст. Основні права та обов'язки Р. - ст. Можливість включення в трудовий договір прав і обов'язків Р. за згодою сторін - ст. Здійснення прав і обов'язків Р. - ст. Обов'язки Р. щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці - ст. Особливості трудового договору, що укладається працівником з Р. - фізичною особою, - ст. Див також: Соціальне партнерство
  Робочий час
  Поняття Р.В. - Ст. Нормальна тривалість Р.В. - Ст. Встановлення порядку обчислення норми Р.В. на певні календарні періоди залежно від встановленої тривалості Р.В. на тиждень - ст. Тривалість щоденної роботи (зміни) - ст. Тривалість Р.В. на умовах сумісництва - ст. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів - ст. Режим Р.В. - Ст. Режим Р.В. - Обов'язкова умова трудового договору - ст. Гнучке Р.В. - Ст. Поділ робочого дня на частини - ст. Робота за межами встановленої тривалості Р.В. - Ст. Оплата понаднормової роботи - ст. Тривалість Р.В. при роботі за сумісництвом - ст. Р.В. працівників транспорту - ст. Режим Р.В. осіб, які працюють у релігійних організаціях, - ст. Режим Р.В. спортсменів і тренерів - ст. 348.Р.В. творчих працівників - ст. Див також: Ненормований робочий день; Неповний робочий час; Нічний час; Понаднормова робота; Змінна робота; Сумісництво; Скорочена тривалість робочого часу; Підсумований облік робочого часу
  Робочий день
  Див Робочий час
  Розірвання трудового договору
  Відсутність в Т.Д. відомостей і (або) обов'язкових умов не є підставою для його Р. - ст. Р.Т.Д. з працівником, що не витримав випробування, - ст. Р.Т.Д. у разі відмови працівника від продовження роботи у режимі неповного робочого часу - ст. Зміна підвідомчості (підпорядкованості) організації або її реорганізація не є підставою для Р.Т.Д. з працівниками - ст. Р.Т.Д. за угодою сторін - ст. Р.Т.Д. з ініціативи працівника - ст. Р.Т.Д. з ініціативи роботодавця - ст. Можливість встановлення в колективному договорі іншого порядку обов'язкової участі виборного профспілкового органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з Р.Т.Д. з ініціативи роботодавця, - ст. Правила Р.Т.Д. у разі припинення діяльності філії, представництва або іншого відокремленого структурного підрозділу організації, розташованого в іншій місцевості, - ст. Реалізація права на відпустку при звільненні - ст. Виплата грошової компенсації за всі невикористані відпустки при звільненні - ст. Строки розрахунку при звільненні - ст. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплат при звільненні - ст. Заборона Р.Т.Д. з ініціативи роботодавця з вагітною жінкою - ст. Р.Т.Д. з ініціативи роботодавця з неповнолітнім - ст. Заборона Р.Т.Д. з ініціативи роботодавця з жінками, що мають дітей, та особами з сімейними обов'язками (з винятками) - ст. Заборона звільнення з ініціативи роботодавця представників працівників, що беруть участь у колективних переговорах, без згоди органу, уповноважене їх на представництво, - ст. Обов'язкова участь виборного профспілкового органу в розгляді питань, пов'язаних з Р.Т.Д. з ініціативи роботодавця, - ст. Дострокове Р.Т.Д. з ініціативи керівника організації - ст. Р.Т.Д. з працівником, які уклали трудовий договір на строк до двох місяців, - ст. Р.Т.Д. з сезонними працівниками - ст. Р.Т.Д. з надомниками - ст. Р.Т.Д. зі спортсменом, тренером - ст. 348.Порядок обліку мотивованої думки виборного профспілкового органу при Р.Т.Д. з ініціативи роботодавця - ст. Порядок звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які входять до складу виборних профспілкових колегіальних органів і не звільнених від основної роботи, - ст. ст. 374, Винесення рішень по трудових спорах про звільнення - ст. Див також: Вихідна допомога; Припинення трудового договору
  Російська тристороння комісія з регулювання соціально-трудових відносин
  РТК орган соціального партнерства, утворений на федеральному рівні, - ст. Реорганізація організації
  Збереження дії колективного договору при Р.О. - Ст. Право представників працівників отримувати інформацію з питань Р.О. - Ст. Збереження за згодою працівника трудових відносин при Р.О. - Ст. Відмова від продовження роботи у зв'язку з Р.О. - Підставу припинення трудового договору - ст. Гарантії звільненим профспілковим працівникам при Р.О. - Ст. Керівник організації
  Поняття Р.О. - Ст. Правові засади регулювання праці Р.О. - Ст. Укладення трудового договору з Р.О. - Ст. Визначення терміну дії трудового договору з Р.О. - Ст. Можливість укладення з Р.О. строкового трудового договору - ст. Строк випробування для Р.О. - Ст. Строк випробування для Р. філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів - ст. Припинення трудового договору або відсторонення від роботи Р.О. (Філій, представництв чи інших відокремлених структурних підрозділів) у разі відмови від тимчасового переведення на іншу роботу відповідно до медичного висновку або в разі відсутності відповідної роботи - ст. Робота Р.О. за сумісництвом - ст. Матеріальна відповідальність Р.О. - Ст. Розірвання трудового договору з Р.О. з ініціативи роботодавця - ст. Дострокове розірвання трудового договору з ініціативи Р.О. - Ст. Додаткові підстави для припинення трудового договору з Р.О. - Ст. Гарантії керівнику організації у разі припинення трудового договору - ст. Розірвання трудового договору з Р.О. при зміні власника майна організації - ст. Оплата праці Р.О. - Ст. Гарантії Р.О. при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника організації - ст. Залучення Р.О. до дисциплінарної відповідальності на вимогу представницького органу працівників - ст. Збереження дії колективного договору у разі розірвання трудового договору з Р.О. - Ст. Р. філії, представництва, іншого відокремленого структурного підрозділу організації - представник роботодавця при укладенні колективного договору у відповідному підрозділі - ст. З
  Самозахист працівниками трудових прав
  Див Трудові права і свободи працівника
  Понаднормова робота
  Поняття С.Р. - Ст. Можливість залучення до роботи за межами встановленої тривалості робочого часу для С.Р. - Ст. Випадки притягнення до С.Р. - Ст. Гранична кількість С.Р. - Ст. Оплата С.Р. - Ст. Надання додаткового часу відпочинку як компенсація за С.Р. - Ст. Заборона залучення до С.Р. вагітних жінок - ст. Заборона залучення до С.Р. неповнолітніх - ст. Особливості притягнення до С.Р. спортсменів і тренерів - ст. 348.Сезонние роботи
  Поняття С.Р. - Ст. Визначення переліків С.Р. - Ст. Особливості укладення трудового договору про виконання С.Р. - Ст. Можливість укладення строкового трудового договору на час виконання С.Р. - Ст. Відпустки сезонним працівникам - ст. Розірвання трудового договору, укладеного на час С.Р., - ст. ст. 79, Служба по врегулюванню колективних трудових спорів
  Участь С. по У.К.Т.С. у вирішенні колективних трудових спорів - ст. Службова чи комерційна таємниця
  Див Таємниця
  Службове відрядження
  Поняття С.К. - Ст. Гарантії при направленні працівників у С.К. - Ст. Відшкодування витрат, пов'язаних зі С.К., - ст. Заборона направлення в С.К. вагітних жінок - ст. Заборона направлення в С.К. неповнолітніх - ст. Умови напрямки в С.К. жінок, які мають дітей, та осіб з сімейними обов'язками - ст. Зміна власника майна організації
  Збереження дії колективного договору при зміні форми власності організації - ст. Трудові відносини при С.С.І.О. - Ст. Відмова від продовження роботи у зв'язку зі С.С.І.О. - Підставу припинення трудового договору - ст. Можливість розірвання трудового договору з керівником організації, його заступниками і головним бухгалтером у разі С.С.І.О. - Ст. Змінна робота
  Поняття С.Р. - Ст. Графік змінності - ст. Тривалість щоденної зміни - ст. Тривалість зміни напередодні святкових і вихідних днів - ст. Тривалість зміни в нічний час - ст. Сумісництво
  Поняття С. - ст. Право на роботу з С. - ст. 60.Внутреннее і зовнішнє С. - ст. 60.Возможность укладення строкових трудових договорів з особами, які працюють за С., - ст. Категорії працівників, яким заборонено роботу по С., - ст. Встановлення особливостей регулювання праці за С. для окремих категорій працівників - ст. Документи, що подаються при прийомі на роботу за С., - ст. Тривалість робочого часу при роботі за С. - ст. Оплата праці осіб, які працюють за С., - ст. ст. 152, Відпустка при роботі по С. - ст. Гарантії і компенсації особам, які працюють за С., - ст. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за С., - ст. Внесення до трудової книжки відомостей про роботу за С. - ст. Робота керівника організації по С. - ст. Особливості роботи педагогічних працівників за С. - ст. ст. 282, Особливості роботи медичних працівників з С. - ст. ст. 282, Заборона роботи по С. для працівників транспорту - ст. Особливості роботи з С. спортсмена, тренера - ст. 348.Совмещеніе професій (посад)
  Поняття С.П. (Д.) - ст. 60.Ісполненіе обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором, - ст. 60.Оплата праці при С.П. - Ст. ст. 149, Угода
  Поняття С. - ст. Регулювання С. трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин - ст. Дія С. в часі - ст. Представники роботодавців при укладанні або зміні С. - ст. ст. 33, Види С. - ст. Зміст і структура С. - ст. ст. 45, Неприпустимість включення в С. умов, які обмежують права або знижують рівень гарантій працівників в порівнянні з встановленими трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, - ст. Недопустимість погіршення становища працівника порівняно з встановленим С. при зміні умов трудового договору - ст. Порядок розробки проекту С. і його висновку - ст. Пропозиція про приєднання до С. - ст. Порядок опублікування галузевих С. і пропозицій про приєднання до С. - ст. Дія С. - ст. Зміна і доповнення С. - ст. Реєстрація С. - ст. Контроль за виконанням С. - ст. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням С., - ст. Відповідальність за порушення або невиконання С. - ст. Поширення положень С. на працівника в період випробування - ст. Див також: Колективні переговори; Соціальне партнерство
  Скорочення чисельності або штату працівників
  С.Ч. або Ш.Р. при зміні власника майна роботодавця - ст. С.Ч. або Ш.Р. - Підстава розірвання трудового договору - ст. Переважне право на залишення на роботі при С.Ч. або Ш.Р. - Ст. Гарантії і компенсації працівникам при С.Ч. або Ш.Р. - Ст. Попередження працівника, який уклав трудовий договір на строк до двох місяців, про звільнення у зв'язку з С.Ч. або Ш.Р. - Ст. Попередження сезонного працівника про майбутнє звільнення у зв'язку з С.Ч. або Ш.Р. - Ст. Державні гарантії особі, що звільняється з організацій, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, у зв'язку з С.Ч. або Ш.Р., - ст. Див також: Вихідна допомога
  Скорочена тривалість робочого часу
  Категорії працівників, які мають право на С.П.Р.В., - ст. ст. 92, 173, 174, 176, 320, 333, Працівникам, яким встановлено С.П.Р.В., тривалість роботи (зміни) у нічний час не скорочується - ст. Заборона внутрішнього сумісництва у випадках, коли встановлена С.П.Р.В., - ст. Оплата праці неповнолітніх при С.П.Р.В. - Ст. Соціальне партнерство
  Поняття С.П. - Ст. Основні принципи С.П. - Ст. Сторони С.П. - Ст. ст. 23, Система С.П. - Ст. Форми С.П. - Ст. Особливості застосування норм, що регулюють С.П., до окремих категорій працівників - ст. Представники працівників - ст. ст. 29, 30, Представники роботодавців - ст. ст. 33, Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників, - ст. Комісії з регулювання соціально-трудових відносин - органи С.П. - Ст. Участь органів С.П. у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці - ст. 35.См. також: Колективний договір; Колективні переговори; Угоди
  Соціальне страхування
  Можливість передбачити в трудовому договорі види й умови додаткового С. працівників - ст. Див також: Обов'язкове соціальне страхування
  Терміни
  Обчислення С. - ст. С. трудового договору - ст. С. випробування - ст. Визначення дати, з якої починається протягом С. письмового попередження про звільнення за власним бажанням, - ст. С. розрахунку при звільненні - ст. Відповідальність роботодавця за порушення С. виплати заробітної плати - ст. С. звернення до комісії з трудових спорів - ст. С. звернення до суду за вирішенням індивідуального трудового спору - ст. Строковий трудовий договір
  Обов'язковість вказівки в трудовому договорі строку його дії та обставин (причин), що стали підставою для укладення С.Т.Д., - ст. Випадки укладення С.Т.Д. - Ст. ст. 58, Коло осіб, з якими можуть укладатися С.Т.Д., - ст. Заборона ув'язнення С.Т.Д. з метою ухилення від надання працівникам прав і гарантій - ст. Закінчення строку Т.Д. - Підстава його припинення - ст. Розірвання С.Т.Д. - Ст. Продовження терміну Т.Д. вагітній жінці - ст. С.Т.Д. з науково-педагогічними працівниками установ вищої професійної освіти - ст. С.Т.Д. з працівником представництва Російської Федерації за кордоном - ст. Можливість укладення С.Т.Д. між працівником і релігійною організацією - ст. Можливість укладення С.Т.Д. зі спортсменами і тренерами за згодою сторін - ст. 348.С.Т.Д. зі спортсменом на період тимчасового переведення до іншого роботодавця - ст. 348.Стаж роботи
  Обчислення С.Р., що дає право на щорічну основну оплачувану відпустку, - ст. Особливості обчислення С.Р. осіб, які працюють вахтовим методом, - ст. Стимулюючі виплати
  С.В. - Складова частина заробітної плати - ст. Системи преміювання - ст. Встановлення надбавок і доплат - ст. Порядок та умови застосування стимулюючих і компенсаційних виплат - ст. Суб'єкти Російської Федерації
  Розмежування повноважень між федеральними органами державної влади та органами державної влади С. РФ у сфері трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин - ст. Співвідношення законів С. РФ, що містять норми трудового права, і федерального трудового законодавства - ст. Співвідношення нормативних правових актів органів виконавчої влади С. РФ і федерального трудового законодавства, а також інших нормативних правових актів Російської Федерації - ст. Дія законів та інших нормативних правових актів С. РФ, що містять норми трудового права - ст. Освіта тристоронніх комісій з регулювання соціально-трудових відносин в С. РФ - ст. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати в С. РФ - ст. 133.Установленіе систем оплати праці працівників державних установ С. РФ і муніципальних установ - ст. Державне управління охороною праці на території С. РФ - ст. Суд
  Забезпечення права кожного на захист державою його трудових прав і свобод, включаючи судовий захист, - принцип правового регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин - ст. Право осіб, які зазнали дискримінації, на звернення до С. - ст. Оскарження в С. відмови в укладенні трудового договору - ст. Оскарження в С. рішення роботодавця про розірвання трудового договору при незадовільному результаті випробування - ст. Оскарження рішення комісії по трудових спорах у С. - ст. Розгляд індивідуальних трудових спорів у С. - ст. Строки звернення до С. за рішенням індивідуального трудового спору - ст. Звільнення працівників від судових витрат - ст. Винесення рішень по трудових спорах про звільнення і про переведення на іншу роботу - ст. Розгляд у С. індивідуальних трудових спорів працівників релігійних організацій - ст. Застосування положень трудового законодавства у випадках, коли С. встановлено, що договором цивільно-правового характеру фактично регулюються трудові відносини - ст. Визнання С. трудового договору, укладеного на певний термін без достатніх до того підстав, трудовим договором з невизначеним терміном дії - ст. Відновлення за рішенням С. на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, - підставу припинення трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін, - ст. Скасування рішення С. про поновлення на роботі - підставу припинення трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін, - ст. Засудження працівника до покарання, яке виключає продовження колишньої роботи згідно з вироком С., набрав законної сили, - підставу припинення трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін, - ст. Стягнення С. збитку - ст. Право працівника оскаржити дії роботодавця в С. при недотриманні порядку стягнення шкоди - ст. Оскарження в С. рішень державних інспекторів праці - ст. Можливість оскарження в С. локального нормативного акта - ст. Підсумовування відпусток
  Див Відпустки
  Підсумований облік робочого часу
  Поняття С.У.Р.В. - Ст. Визначення нормального числа робочих годин за обліковий період - ст. Понаднормова робота при С.У.Р.В. - Ст. С.У.Р.В. при вахтовому методі роботи - ст. Т
  Таємниця (державна, комерційна, службова, інша)
  Можливість включення в трудовий договір додаткової умови про нерозголошення Г., С. або К.Т. - Ст. Розірвання трудового договору у разі розголошення відомостей, що становлять Т., - ст. Припинення допуску до державної Т. - підставу припинення трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін, - ст. Повна матеріальна відповідальність у разі розголошення відомостей, що становлять охоронювану законом Т., - ст. Тарифна система
  Поняття Т.С. і її основні елементи - ст. Тарифні ставки - ст. ст. 129, Оклад (посадовий оклад) - ст. Базовий оклад (базовий посадовий оклад) - ст. Базова ставка заробітної плати - ст. Тарифна сітка - ст. Тарифні коефіцієнти - ст. Тарифікація робіт - ст. Тарифний розряд - ст. ст. 129, Кваліфікаційний розряд - ст. Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій робітників - ст. ст. 143, Єдиний кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і службовців - ст. ст. 143, Творчі працівники, які беруть участь у створенні і (або) виконанні (експонуванні) творів
  Особливості регулювання праці Т.Р. - Ст. Можливість укладення строкових трудових договорів з Т.Р. - Ст. Можливість зниження для Т.Р. мінімального віку, з якого допускається укладання трудового договору, - ст. Встановлення тривалості щоденної роботи (зміни) Т.Р. - Ст. ст. 94, Встановлення порядку роботи Т.Р. в нічний час - ст. ст. 96, Залучення Т.Р. до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні - ст. ст. 113, Визначення розміру оплати праці Т.Р. у вихідні, святкові та неробочі дні - ст. Період часу, який не є простоєм для Т.Р., - ст. Можливість направлення у службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні Т.Р. молодше 18 років - ст. Трудова книжка
  Т.К. - Основний документ про трудову діяльність і трудовий стаж працівника - ст. Пред'явлення Т.К. при укладенні трудового договору - ст. Обов'язок роботодавця оформити Т.К. при укладенні трудового договору вперше - ст. Обов'язок роботодавця оформити нову Т.К. у разі відсутності Т.К. у особи, що надходить на роботу, - ст. Обов'язок роботодавця вести Т.К. на кожного працівника - ст. Форма, порядок ведення та зберігання Т.К. - Ст. Відомості, що вносяться до Т.К., - ст. Видача Т.К. при звільненні - ст. ст. 80, 84.Запісь в Т.К. про заснування та причини припинення трудового договору - ст. 84.Ответственность роботодавця за затримку видачі Т.К. - Ст. Звільнення роботодавця від відповідальності за затримку видачі Т.К. - Ст. 84.Отсутствіе у роботодавця - фізичної особи, яка не є індивідуальним підприємцем, права на оформлення Т.К. і на внесення до Т.К. записів - ст. ст. 66, Трудова функція
  Поняття Т.Ф. - Ст. Т.Ф. - Обов'язкова умова для включення в трудовий договір - ст. Трудове каліцтво
  Збереження середнього заробітку при переведенні на іншу постійну нижчеоплачувану роботу у зв'язку з Т.У. - Ст. Трудовий договір
  Т.Д. - Підстава виникнення трудових відносин - ст. Поняття Т.Д. - Ст. Сторони Т.Д. - Ст. Зміст Т.Д. - Ст. Обов'язкові умови Т.Д. - Ст. Встановлення Т.Д. заробітної плати - ст. Додаткові умови Т.Д. - Ст. Включення в Т.Д. умови про випробування при фактичному допущенні до роботи - ст. Неприпустимість включення в Т.Д. умов, що знижують рівень прав і гарантій працівників, встановлений трудовим законодавством, - ст. ст. 9, Зміна визначених сторонами умов Т.Д. - Ст. ст. 72, 74, Термін Т.Д. - Ст. Відсутність в Т.Д. відомостей і (або) обов'язкових умов не є підставою для визнання Т.Д. неукладеним або його розірвання - ст. Термін Т.Д., що укладається працівником з роботодавцем фізичною особою, - ст. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої Т.Д., - ст. Підтвердження отримання працівником примірника Т.Д. - Ст. Вступ Т.Д. в силу - ст. Умови анулювання Т.Д. - Ст. Можливість встановлення Т.Д. тривалості щоденної роботи (зміни), порядку роботи в нічний час, порядку залучення до роботи і оплати праці у вихідні, святкові та неробочі дні творчих працівників - ст. ст. 94, 96, 112, Визначення в Т.Д. розміру та порядку виплати додаткової винагороди за неробочі святкові дні - ст. Т.Д. з релігійною організацією - ст. Сторони Т.Д. в релігійній організації - ст. Призупинення дії спочатку укладеного Т.Д. на період тимчасового переведення спортсмена до іншого роботодавця - ст. 348.См. також: Укладання трудового договору; Випробування; Переклади; Припинення трудового договору; Розірвання трудового договору; Строковий трудовий договір; Фактичне припущення на роботу
  Трудовий кодекс
  Терміни введення в дію ТК - ст. Застосування ТК до правовідносин, що виникли до і після введення його в дію - ст. Трудове законодавство і інші акти, що містять норми трудового права
  Поняття Т.З. та інших А., що містять норми Т.П., - ст. Цілі і завдання Т.З. та інших А., що містять норми Т.П., - ст. Структура Т.З. та інших А., що містять норми Т.П., - ст. Співвідношення Т.З. та інших А., що містять норми Т.П., ст. Акти органів місцевого самоврядування - ст. Локальні нормативні акти - ст. ст. 5, Колективні договори та угоди - ст. ст. 5, Співвідношення Т.З., інших А., що містять норми Т.П., і норм міжнародного права - ст. Дія Т.З., інших А., що містять норми Т.П., по колу осіб - ст. Дія Т.З., інших А., що містять норми Т.П., в часі - ст. Дія Т.З., інших А., що містять норми Т.П., в просторі - ст. Поширення положень Т.З. та інших А., що містять норми Т.П., на працівника в період випробування - ст. Державний нагляд і контроль за дотриманням Т.З. - Ст. ст. 353 - Відповідальність за порушення Т.З. - Ст. Контроль за дотриманням Т.З., здійснюваний професійними спілками, - ст. Види відповідальності за порушення Т.З. - Ст. Визнання такими, що втратили чинність окремих законодавчих актів - ст. Застосування законів та інших нормативних правових актів - ст. Трудовий стаж
  Заборона обмежень, пов'язаних з обчисленням Т.С., при роботі в умовах неповного робочого часу - ст. Включення часу відпустки по догляду за дитиною до загального і безперервного Т.С., а також у С. роботи за фахом - ст. Т.С., необхідний для отримання гарантій і компенсацій особами, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, - ст. Трудові відносини
  Поняття Т.О. - Ст. Основні принципи правового регулювання Т.О. та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин - ст. Регулювання Т.О. та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин в договірному порядку - ст. Підстави виникнення Т.О. - Ст. Сторони Т.О. - Ст. Т.О., що виникають на підставі трудового договору внаслідок обрання (виборів) на посаду, - ст. Т.О., що виникають на підставі трудового договору внаслідок обрання за конкурсом, - ст. Т.О., що виникають на підставі трудового договору в результаті призначення на посаду або затвердження на посаді, - ст. Т.О. при зміні власника майна організації, зміні підвідомчості організації - ст. Застосування Трудового кодексу до правовідносин, що виникли до і після введення його в дію, - ст. Трудові права і свободи працівника
  Основні Т.П.Р. - Ст. Способи захисту Т.П. і С.Р. - Ст. Поняття самозахисту Т.П. - Ст. Форми самозахисту - ст. Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні самозахисту - ст. Див також: Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права; Професійні спілки
  Трудові спори
  Див Індивідуальні трудові спори; Колективні трудові спори
  Звільнення
У
  Див Розірвання трудового договору
  Управління організацією
  Право працівників на участь в У.О. - Ст. Участь працівників, їх представників в У.О. як форма соціального партнерства - ст. Форми участі працівників у У.О. - Ст. Умови праці
  Державна експертиза У.Т. - Ст. ст. 209, 216.Запрещеніе технічного переоснащення виробничих об'єктів, виробництва та впровадження нової техніки, введення нових технологій без висновків державної експертизи У.Т. - Ст. Атестація робочих місць за У.Т. - Ст. Див також: Шкідливі і (або) небезпечні умови праці
  Навчальні відпустки
  Додаткові відпустки із збереженням середнього заробітку:
  - Працівникам, які навчаються в освітніх установах вищої професійної освіти, - ст. - Працівникам, які навчаються в освітніх установах середнього професійної освіти, - ст. - Працівникам, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти, - ст. - Працівникам, які навчаються у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах, - ст. Обов'язок роботодавця надати відпустку без збереження заробітної плати:
  - Працівникам, які навчаються в освітніх установах вищої професійної освіти або надходять до них, - ст. - Працівникам, які навчаються в освітніх установах середнього професійної освіти або надходять до них, - ст. Можливість приєднання до У.О. щорічних оплачуваних О. - ст. Учнівський договір
  Поняття У.Д. - Ст. Зміст У.Д. - Ст. Термін та форма У.Д. - Ст. Дія У.Д. - Ст. Організаційні форми учнівства - ст. Час учнівства - ст. Оплата учнівства - ст. Поширення на учнів трудового законодавства - ст. Недійсність умов У.Д. - Ст. Права та обов'язки учнів по закінченні учнівства - ст. Підстави припинення У.Д. - Ст. Ф
  Фактичне припущення на роботу
  Поняття Ф.Д. до Р. - ст. Ф.Д. до Р. - підстава виникнення трудових відносин - ст. Вступ трудового договору в силу з дня Ф.Д. до Р. - ст. Включення в трудовий договір умови про випробування при Ф.Д. до Р. - ст. Федеральна інспекція праці
  Поняття Ф.І.Т. - Ст. Керівництво діяльністю Ф.І.Т. - Ст. Принципи діяльності та основні завдання Ф.І.Т. - Ст. Основні повноваження Ф.І.Т. - Ст. Порядок інспектування роботодавців - ст. Взаємодія Ф.І.Т. з державними органами, органами місцевого самоврядування та організаціями - ст. Див також: Державні інспектори праці; Державна інспекція праці
  Характер роботи
Х
  Х.Р. - Обов'язкова умова для включення в трудовий договір - 
 « Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "алфавітно-предметний покажчик"
 Алфавітно-предметний покажчик
 1.   Алфавітно-предметний
   Алфавітно-предметний покажчик
 2.   Алфавітно-предметний
   Алфавітно-предметний покажчик
 3.   Алфавітно-предметний
   Алфавітно-предметний покажчик
 4.   Алфавітно-предметний
   ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
 5.  предметний покажчик. М.,
   В.І. Радченко, А.С. Михлин, В.А. Казакова. Коментар до кримінального кодексу російської федерації (постатейний), 2008
 6.  алфавітно-предметний покажчик. Для працівників суду, слідства, дізнання та юстиції, адвокатів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і
   Керівництво до користування алфавітно-предметним покажчиком
 7.  покажчику включає в себе 2 елементи: - виділений термін, що позначає те чи інше поняття, - цифровий покажчик точного місця в підручнику, де можна ознайомитися з його описом. Цей цифровий покажчик точного місцезнаходження терміна у підручнику (наприклад, "VI, 31, § 1 (2) - с. 329") будується за наступним принципом: - розділ підручника (позначається римськими цифрами, наприклад "VI"), -
   Керівництво до користування алфавітно-предметним покажчиком
 8.  покажчику включає в себе 2 елементи: - виділений термін, що позначає те чи інше поняття; - цифровий покажчик точного місця в підручнику, де можна ознайомитися з його описом. Цей цифровий покажчик точного місцезнаходження терміна у підручнику (наприклад, "IX, 42, § 1 (5) - с. 309") будується за наступним принципом: - розділ підручника (позначається римськими цифрами, наприклад "IX"); -
   Керівництво до користування алфавітно-предметним покажчиком
 9.  покажчику включає в себе 2 елементи: - виділений термін, що позначає те чи інше поняття, - цифровий покажчик точного місця в підручнику, де можна ознайомитися з його описом. Цей цифровий покажчик точного місця знаходження терміна у підручнику (наприклад, "I, 3, § 2 (5) - с. 321") будується за наступним принципом: - розділ підручника (позначається римськими цифрами, наприклад "I"), -
   Керівництво до користування алфавітно-предметним покажчиком
 10.  покажчику включає в себе два елементи: - виділений термін, що позначає те чи інше поняття; - цифровий покажчик точного місця в підручнику, де можна ознайомитися з його описом. Цей цифровий покажчик точного місцезнаходження терміна у підручнику (наприклад, "XIII, 57, § 2 (2) - с. 256 - 257") будується за наступним принципом: - розділ підручника (позначається римськими цифрами, наприклад
  указателе включает в себя два элемента: - выделенный термин, обозначающий то или иное понятие; - цифровой указатель точного места в учебнике, где можно ознакомиться с его описанием. Этот цифровой указатель точного местонахождения термина в учебнике (например, "XIII, 57, § 2 (2) - с. 256 - 257") строится по следующему принципу: - раздел учебника (обозначается римскими цифрами, например
© 2014-2022  yport.inf.ua