Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії , 2012 - перейти до змісту підручника

АПР воєнного стану.

Під військовим становищем розуміється особливий право-вої режим, що вводиться на території Російської Федеративної-ції або в окремих її місцевостях відповідно до Кон-проституцією РФ Президентом РФ у разі агресії проти Російської Федерації або безпосередньої загрози агресії . Метою введення воєнного стану є створення умов для відбиття або запобігання агресії проти Росії.
Відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права актами агресії проти Російської Федерації незалежно від оголошення іно-дивною державою (групою держав) Росії війни визнаються:
1) вторгнення або напад збройних сил іноземної держави або групи держав на територію РФ, будь-яка військова окупація території Росії, є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія території РФ або її частини з застосуванням збройної сили;
2) бомбардування збройними силами іноземної держави або групи держав території РФ або застосування будь-якої зброї проти Росії;
3) блокада портів або берегів Росії збройними си-лами іноземної держави або групи держав;
4) напад збройних сил іноземної держави або групи держав на Збройні Сили РФ або інші війська незалежно від місця їх дислокації;
5) дії іноземної держави або групи держав, що дозволяють використовувати свою територію іншій державі для здійснення акту агресії проти Російської Федерації;
6) засилання іноземною державою або від імені іноземної держави або групи держав збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти Росії, рівносильні актам агресії.
Актами агресії проти Російської Федерації можуть визнаватися також інші дії щодо застосування збройної сили іноземною державою або групою держав проти суверенітету, політичної незалежності і тер-риторіальної цілісності Росії, а також інші несумісні зі Статутом ООН і рівносильні актам агресії дії.
Можливість введення на території РФ або в окремих її місцевостях воєнного стану передбачена ст. 87 Конституції РФ. Право введення воєнного стану надано Президенту РФ, який негайно повідомляє про це Раді Федерації та Державній Думі. Режим воєнного стану визначається Федеральним конституційним законом «Про воєнний стан».
Специфіка воєнного стану полягає в необ-хідності посилення ролі та розширення повноважень військових органів в управлінні на території, де введено такий стан. При цьому органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані надавати допомогу органам військового управління, військовому командуванню у вирішенні покладених на них завдань з оборони країни.
У період дії воєнного стану можуть в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення оборони країни і безпеки держави, обмежуватися права і свободи громадян РФ, іноземних громадян, осіб без громадянства, діяльність організацій незалежно від організаційно -правових форм і форм власності, права їх посадових осіб. На громадян, організації та їх посадових осіб можуть покладатися додаткові обов'язки.
На території, на якій введено військовий стан, можуть застосовуватися такі заходи:
1) посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, охорони військових, важливих державних та інших об'єктів;
2) введення особливого режиму роботи об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, а також об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя і здоров'я людей і для навколишнього природного середовища;
3) евакуація об'єктів господарського, соціального та культурного призначення, тимчасове відселення мешканців у безпечні райони;
4) введення і забезпечення особливого режиму в'їзду на тер-ритор, на якій введено військовий стан, і виїзду з неї, а також обмеження свободи пересування по ній;
5) призупинення діяльності політичних партій, інших громадських об'єднань, релігійних об'єк-єднань, провідних пропаганду, агітацію, іншу діяль-ність , що підриває оборону і безпеку Рос-сийской Федерації;
6) залучення громадян до виконання робіт для потреб оборони, до участі в боротьбі з пожежами, епідеміями та епізоотіями;
7) вилучення необхідного для потреб оборони майна у організацій і громадян з подальшою виплатою дер-дарства вартості вилученого майна;
8) заборона або обмеження вибору місця перебування чи місця проживання;
9) заборона або обмеження проведення зборів, мітингів і демонстрацій, ходів і пікетування, а також інших масових заходів;
10) заборона страйків і інших способів призупинено-ня або припинення діяльності організацій;
11) обмеження руху транспортних засобів і осу-ществление їх огляду;
12) заборона перебування громадян на вулицях та в інших громадських місцях в певний час доби;
13) заборона продажу зброї, боєприпасів, вибухових і отруйних речовин, встановлення особливого режиму обігу лікарських засобів і препаратів, що містять наркотичні та інші сильнодіючі речовини, спиртних напоїв;
14) введення контролю за роботою об'єктів, забезпечую-щих функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, за роботою друкарень, обчислювальних центрів та автоматизованих систем, засобів масової інформації;
15) введення військової цензури за поштовими від-правліннями і повідомленнями, переданими за допомогою телекомунікаційних систем, а також контролю за телефонними переговорами, створення органів цензури, які безпосередньо займаються зазначеними питаннями, і ряд інших заходів.
Громадяни, що знаходяться на території, на якій введено військовий стан, зобов'язані:
1) виконувати вимоги федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ, органів військового управління, що забезпечують режим воєнного стану, і їх посадових осіб та сприяти таким органам і особам;
2) з'являтися за викликом у федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів РФ і органи військового управління, забезпечують режим воєнного стану, а також у військові комісаріати адміністративно-територіальних утворень, де вони проживають;
3) виконувати вимоги, викладені в отриманих ними приписах, повістках і розпорядженнях федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ, органів військового управління, що забезпечують режим воєнного стану, і їх посадових осіб;
4) брати участь у порядку, встановленому Урядом РФ, у виконанні робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновленні пошкоджених (зруйнованих) об'єктів економіки, систем життєзабезпечення і військових об'єктів, а також у боротьбі з пожежами, епідеміями та епізоотіями, вступати в спеціальні формування;
5) надавати відповідно до федеральних законів необхідне для потреб оборони майно, що перебуває у їх власності, з подальшою виплатою державою вартості зазначеного майна.
Організації в період дії воєнного стану зобов'язані:
1) надавати відповідно до федеральних законів необхідне для потреб оборони майно, що перебуває у їх власності, з подальшою виплатою державою вартості зазначеного майна;
2) виконувати завдання (замовлення) з метою забезпечення оборони і безпеки Російської Федерації відповідно до укладених договорів (контрактів).
65.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " АПР воєнного стану. "
 1. Коментар до п. 4
  7. Відповідно до коментованої нормою періодичність призову громадян на військові збори не може бути частіше одного разу на три роки. Факт проходження громадянином військового збору засвідчується довідкою про проходження військового збору (форма затверджена додатком N 2 до Положення про порядок проведення військових зборів), яка видається військовим комісаріатом, підписується військовим комісаром і
 2. Стаття 347. Знищення або пошкодження військового майна з необережності Коментар до статті 347
  Всі елементи даного складу злочину, за винятком суб'єктивної сторони, повністю збігаються з розглянутими вище. З суб'єктивної сторони діяння характеризується тільки необережною формою вини. Даний склад злочину слід розмежовувати з складом злочину, передбаченим ст. 348 КК РФ, - втрата військового майна. Різниця полягає в тому, що при знищенні або
 3. Залишення гинучого військового корабля (ст. 345 КК).
  Порядок залишення гинучого військового корабля визначено Корабельним статутом Військово-Морського Флоту. Об'єктивна сторона злочину полягає в залишенні гинучого військового корабля: 1) командиром, який не виконавши-шим до кінця свої службові обов'язки; 2) особою з скла-ва команди корабля без належного на те розпорядження ко-мандира. У разі створення обстановки, загрозливою загибеллю
 4. Стаття 21.2. Несповіщення громадян про виклик їх по порядку військового комісаріату чи іншого органу, що здійснює військовий облік
  несповіщення керівником або іншою посадовою особою організації, а одно посадовою особою органу місцевого самоврядування, відповідальними за військово-облікову роботу, громадян про виклику їх по порядку військового комісаріату чи іншого органу, що здійснює військовий облік, а одно незабезпечення громадянам можливості своєчасної явки за викликом по повістці військового комісаріату чи іншого органу,
 5. Стаття 21.2. Несповіщення громадян про виклик їх по порядку військового комісаріату чи іншого органу, що здійснює військовий облік
  несповіщення керівником або іншою посадовою особою організації, а одно посадовою особою органу місцевого самоврядування, відповідальними за військово-облікову роботу, громадян про виклику їх по порядку військового комісаріату чи іншого органу, що здійснює військовий облік, а одно незабезпечення громадянам можливості своєчасної явки за викликом по повістці військового комісаріату чи іншого органу,
 6. Стаття 21.7. Умисні псування або втрата документів військового обліку
  Умисні псування або знищення військового квитка або посвідчення громадянина, що підлягає призову на військову службу, або недбале зберігання військового квитка або посвідчення громадянина, що підлягає призову на військову службу, що спричинило їх втрату , - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від ста до п'ятисот рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 7. Стаття 21.7. Умисні псування або втрата документів військового обліку
  Умисні псування або знищення військового квитка або посвідчення громадянина, що підлягає призову на військову службу, або недбале зберігання військового квитка або посвідчення громадянина, що підлягає призову на військову службу, що спричинило їх втрату, - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї другої до п'яти мінімальних розмірів оплати
 8. 32. Обмеження прав і свобод особистості
  Стаття 56 Конституції РФ допускає в умовах надзвичайного стану для забезпечення безпеки громадян і захисту конституційного ладу відповідно до федеральним конституційним законом встановлення окремих обмежень прав і свобод громадян із зазначенням меж і строку їх дії. Мета обмеження прав і свобод: захист основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і
 9. Коментар до п. 2
  5. До складу призовної комісії можуть включатися представники інших органів та організацій. Вказівками міністра оборони Російської Федерації від 15 грудня 2006 р. N 172/2/8996 наказано утворити до 15 лютого 2007 батьківські комітети при військових комісаріатах суб'єктів Російської Федерації. З метою надання допомоги керівництву військового комісаріату в організації призову громадян
 10. Умисне знищення або пошкодження військового майна (ст. 346 КК).
  Порядок заощадження військового імущі-ства встановлений общевоинскими статутами Збройних Сил РФ, а також іншими нормативними правовими актами. Предмет пре-ступления - військове майно: зброя, боєприпаси, предмети військової техніки (танки, бойові машини піхоти, бойові літа-тільні апарати, військові кораблі та ін.) Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 346 КК, полягає в
 11. Коментар до п. 2
  8. Під мобілізацією в Російській Федерації розуміється комплекс заходів щодо переведення економіки Російської Федерації, економіки суб'єктів Російської Федерації та економіки муніципальних утворень, переведення органів державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій на роботу в умовах воєнного часу, переведення Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових
 12. Стаття 389.3. Порядок складення апеляційних жа-лоби, уявлення
  1. Апеляційні скарга, подання приносяться через суд, який постановив вирок, який виніс інше оскаржуване судове рішення. 2. Апеляційні скарга, подання подаються: 1) на вирок чи інше рішення мирового судді - в районний суд; 2) на вирок чи інше рішення районного суду, гарнізонного військового суду - в судову колегію у кримінальних справах верхів-ного суду республіки, крайового чи
 13. Порушення правил кораблеводіння (ст. 352 КК).
    Порядок водіння і експлуатації військових кораблів визначений Кора-бельной статутом Військово-Морського Флоту, іншими нормативними-ми правовими актами. Об'єктивна сторона злочину полягає в порушенні правил водіння або експлуатації військових кораблів, спричинив-шем з необережності смерть людини або інші тяжкі по-слідства. Порушення правил водіння військового корабля виражається у неправомірному
 14. Стаття 401.3. Порядок подачі касаційних скарги, подання
    1. Касаційні скарга, подання подаються безпосередньо до суду касаційної інстанції, правомочний відповідно до частини другої цієї статті переглядати оскаржуване судове рішення. 2. Касаційні скарга, подання подаються на: 1) вирок і постанову мирового судді, вирок, визначення і постанова районного суду, апеляційні визначення, а також проміжні
 15. Коментар до статті 23.11
    1. Згідно з Положенням про військових комісаріатах, затвердженим Указом Президента РФ від 15 жовтня 1999 р. N 1372 (в ред. Указу Президента РФ від 17 червня 2000 р. N 1110), військові комісаріати є територіальними органами Міністерства оборони РФ в республіках, краях, областях, містах федерального значення, автономної області і автономних округах, а також у районах, містах (без районного
© 2014-2022  yport.inf.ua