Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

АПР особливого становища.

Крім надзвичайного стану чинне законодавство та адміністративна практика передбачають можливість введення інших видів особливих правових режимів, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій криміногенного, природного, екологічного та техногенного характеру, які отримали умовну назву особливе положення.
Ці режими можуть встановлюватися федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів РФ і органами місцевого самоврядування. У разі небезпеки поширення інфекційних і масових неінфекційних захворювань і отруєнь людей Уряд РФ або органи виконавчої влади суб'єктів РФ має право ввести на окремих територіях або в населених пунктах особливі умови господарювання та режими життєдіяльності населення.
Згідно з Федеральним законом «Про боротьбу з тероризмом» особливий правовий режим встановлюється і в зоні проведення контртерористичної операції, що передбачає такі заходи, як обмеження свободи пересування, обмеження особистої недоторканності та ін Підтримання цього режиму забезпечує керівник оперативного штабу з управління контртерористичної операцією.
Останнім часом широкого поширення набула практика введення органами виконавчої влади суб'єктів РФ режимів надзвичайної ситуації природно-техногенного характеру. При цьому вони керуються федеральними законами «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру», «Про аварійно-рятувальні служби і статусі рятувальників», по-становленні Уряду РФ.
Дані правові акти не передбачають можли-ність введення якого особливого режиму, але встановлюють окремі адміністративні заходи, в тому числі що носять обмежувальний характер, які можуть бути використані органами виконавчої влади суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування , керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуації (НС). До таких заходів належать:
1) проведення евакуації;
2) зупинення діяльності організацій, що знаходяться в зоні НС;
3) проведення аварійно-рятувальних та інших неотлож-них заходів;
4) обмеження доступу людей у зону НС;
5) використання засобів зв'язку, транспорту та іншого иму-вин організацій, що знаходяться в зоні НС;
6) залучення на добровільній основі населення до проведення аварійно-рятувальних робіт;
7) посилення охорони громадського порядку в зоні НС.
Особливий режим дозволяє комплексно застосовувати ука-занние кошти, направляє їх на досягнення єдиної мети. Режим допомагає домогтися реального виконання вводяться заборон і обмежень, контролювати порядок реалізації прийнятих розпоряджень, створити організаційно-правовий механізм, адекватний гостроті НС.
64.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " АПР особливого становища. "
 1. Стаття 20.19. Порушення особливого режиму в закритому адміністративно-територіальному утворенні (ЗАТО)
  Порушення встановленого законом особливого режиму в закритому адміністративно-територіальному утворенні (ЗАТО) - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від ста до однієї тисячі рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 2. Стаття 20.19. Порушення особливого режиму в закритому адміністративно-територіальному утворенні (ЗАТО)
  Порушення встановленого законом особливого режиму в закритому адміністративно-територіальному утворенні (ЗАТО) - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до десяти мінімальних розмірів оплати
 3. Стаття 126. Виправні колонії особливого режиму для засуджених, які відбувають довічне позбавлення волі
  Окремо від інших засуджених у виправних колоніях особливого режиму відбувають покарання засуджені до довічного позбавлення волі, а також засуджені, яким смертна кара в порядку помилування замінена довічним позбавленням
 4. Стаття 262. Справи, що розглядаються судом в порядку окремого провадження
  Стаття 262. Справи, що розглядаються судом в порядку окремого
 5. Стаття 262. Справи, що розглядаються судом в порядку окремого провадження
  1. У порядку цивільного судочинства захист порушених прав і законних інтересів здійснюється переважно за правилами позовного провадження, провадження у справах, що виникають з публічних правовідносин, шляхом вирішення спору про право. Разом з тим іноді виникає необхідність у захисті суб'єктивних прав та інтересів при відсутності спору. У порядку окремого провадження
 6. Стаття 124. Виправні колонії особливого режі-ма
  1. У звичайних умовах у виправних колоніях особливого режиму відбувають покарання засуджені до позбавлення волі, посту-пили в дане виправний заклад, крім засуджених за умисні злочини, вчинені в період відбування лише-ня волі, а також засуджені, переведені з полегшених і суворих умов відбування покарання. Якщо в період перебування у слідчому ізоляторі до
 7. Стаття 124. Виправні колонії особливого режиму
  Коментар до статті 124 1. Виправні колонії особливого режиму можна розділити на два види: звичайні і для засуджених, які відбувають довічне позбавлення волі (див. коментар до ст . 126 ДВК РФ). У звичайних виправних колоніях особливого режиму, як і в двох попередніх видах виправних колоній, існує три види умов відбування покарання: звичайні, полегшені і строгі. У звичайних
 8. Стаття 218. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення
  Коментар до статті 1. Арбітражному суду підвідомчі справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення (далі - юридичних фактів). До юридичних фактів, які встановлюються арбітражним судом, зокрема, відносяться: факт належності будови або земельної ділянки на праві власності; факт сумлінного, відкритого і безперервного володіння як своїм власним
 9. Стаття 115. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених до позбавлення волі
  Коментар до статті 115 1. Заходи стягнення, що застосовуються за порушення встановленого порядку відбування покарання, також можуть бути розділені на групи: а) заходи стягнення, що застосовуються до всіх засудженим: догана; дисциплінарний штраф у розмірі до двохсот карбованців , б) заходи стягнення, що застосовуються тільки у виправних установах певного виду: - скасування права проживання поза гуртожитку;
 10. Стаття 126. Виправні колонії особливого режиму для засуджених, які відбувають довічне позбавлення волі
  Коментар до статті 126 1. Відповідно до п. "л" ст. 44 КК РФ довічне позбавлення волі є самостійним видом покарання. У цьому зв'язку засуджені до довічного позбавлення волі та засуджені, яким смертна кара замінена довічним позбавленням волі в порядку помилування, як самостійна категорія засуджених відбувають покарання окремо від засуджених інших категорій. Крім
 11. Коментар до статті 7.16
  1. Про статус земель історико-культурного призначення див. п. 5 коментарю до ст. 7.13 та п. 3 коментарю до ст. 7.14. 2. Згідно ст. 5 Федерального закону "Про об'єкти культурної спадщини (пам'ятках історії та культури) народів Російської Федерації" земельні ділянки у межах територій об'єктів культурної спадщини, включених до єдиного державного реєстру об'єктів культурної спадщини
 12. Стаття 297. Заява держателя документа
  1. Стаття, що наказує фактичному власникові цінного паперу, незалежно від підстав володіння нею, заявити суду про свої права на цей документ і представити його оригінал. Заява може бути принесено в суд держателем документа особисто або через свого представника, повноваження якого належним чином підтверджені. 2. Якщо заява про права на документ подано його
 13. Стаття 311. Розгляд заяви про вчинені нотаріальні дії або про відмову в його скоєнні
  1. При вирішенні справ за заявами про вчинені нотаріальні дії або про відмову в їх вчиненні суд та особи, що у справі, повинні керуватися не тільки нормами, що містяться в ст. 262, 263, 310-312 ЦПК, визначальними процедуру особливого виробництва, а й загальними правилами цивільного судочинства. У ході підготовки до судового розгляду справи, порушеної в порядку
 14. Стаття 105. Поділ робочого дня на частини
  На тих роботах, де це необхідно внаслідок особливого характеру праці, а також при виробництві робіт, інтенсивність яких неоднакова протягом робочого дня (зміни), робочий день може бути поділений на частини з тим, щоб загальна тривалість робочого часу не перевищувала встановленої тривалості щоденної роботи. Такий поділ проводиться роботодавцем на основа-нии локального
© 2014-2022  yport.inf.ua