Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

81. Договір банківського вкладу: поняття, елементи, види. Охорона прав і законних інтересів вкладників кредитних установ

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором.
Договір банківського вкладу, в якому вкладником є ??громадянин, визнається публічним договором. До відносин банку і вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються правила про договір банківського рахунку.
Право на залучення грошових коштів у внески мають банки, яким таке право надано згідно з дозволом (ліцензією), виданим у порядку, встановленому відповідно до закону.
Договір банківського вкладу має бути укладений у письмовій формі. Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення вкладу засвідчене ощадною книжкою, ощадним або депозитним сертифікатом або іншим виданим банком вкладникові документом, що відповідає вимогам, передбаченим для таких документів законом, встановленими згідно з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту .
Недотримання письмової форми договору банківського вкладу тягне недійсність цього договору. Такий договір є нікчемним.
Види вкладів: 1) до запитання - договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу; 2) терміновий - договір банківського вкладу на умовах повернення вкладу зі спливом визначеного договором строку.
Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, що визначається договором банківського вкладу. Повернення вкладів громадян банком забезпечується шляхом здійснюваного відповідно до закону обов'язкового страхування внесків, а у передбачених законом випадках і іншими способами. Способи забезпечення банком повернення вкладів юридичних осіб визначаються договором банківського вкладу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 81. Договір банківського вкладу: поняття, елементи, види. Охорона прав і законних інтересів вкладників кредитних установ "
 1. 20.1. Договір банківського вкладу
  За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором. Договір банківського вкладу, в якому вкладником є ??громадянин, визнається публічним договором. До відносин банку та
 2. Стаття 834. Договір банківського вкладу
  1. За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором. 2. Договір банківського вкладу, в якому вкладником є ??громадянин, визнається публічним договором (стаття 426).
 3. 4. Умови договору банківського вкладу
  Єдиним істотним умовою договору банківського вкладу є предмет. Даний договір завжди відплати, тобто ні за яких обставин не може бути безпроцентним. Однак відсутність угоди про розмір процентів не робить його неукладеним. Згідно ст. 838 ЦК банк повинен виплачувати вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, що визначається договором банківського вкладу. При
 4. Стаття 839. Порядок нарахування відсотків на вклад та їх виплати
  1. Відсотки на суму банківського вкладу нараховуються з дня, наступного за днем ??її надходження в банк, до дня її повернення вкладнику включно, а якщо її списання з рахунку вкладника вироблено з інших підстав, до дня списання включно. (В ред. Федерального закону від 21.03.2005 N 22-ФЗ) 2. Якщо інше не передбачено договором банківського вкладу, відсотки на суму банківського вкладу
 5. Стаття 840. Забезпечення повернення вкладу
  1. Повернення вкладів громадян банком забезпечується шляхом здійснюваного відповідно до закону обов'язкового страхування внесків, а у передбачених законом випадках і іншими способами. (П. 1 в ред. Федерального закону від 23.12.2003 N 182-ФЗ) 2. Способи забезпечення банком повернення вкладів юридичних осіб визначаються договором банківського вкладу. 3. При укладанні договору банківського
 6. Стаття 836. Форма договору банківського вкладу
  1. Договір банківського вкладу має бути укладений у письмовій формі. Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення вкладу засвідчене ощадною книжкою, ощадним або депозитним сертифікатом або іншим виданим банком вкладникові документом, що відповідає вимогам, передбаченим для таких документів законом, встановленими згідно з ним
 7. Стаття 842. Вклади на користь третіх осіб
  1. Вклад може бути внесений до банку на ім'я певного третьої особи. Якщо інше не передбачено договором банківського вкладу, така особа набуває права вкладника з моменту пред'явлення нею до банку першої вимоги, заснованого на цих правах, або вираження ним банку іншим способом наміру скористатися такими правами. Вказівка ??імені громадянина (стаття 19) або найменування юридичної
 8. Стаття 837. Види вкладів
  1. Договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад до запитання) або на умовах повернення вкладу зі спливом визначеного договором строку (строковий вклад). Договором може бути передбачено внесення вкладів на інших умовах їх повернення, що не суперечать закону. 2. За договором банківського вкладу будь-якого виду банк зобов'язаний видати суму внеску
 9. 2. Інші види договорів банківських вкладів
  Поряд з цим вклади можна поділяти за особистості вкладників на вклади фізичних осіб та вклади юридичних осіб. Відмінності між ними, як було зазначено раніше, складаються більшою договірної свободи банків та юридичних осіб, меншою мірою гарантованості зворотності вкладу для юридичних осіб, а також у тому, що згідно ст. 834 ГК юридичні особи в принципі не має права перераховувати знаходяться
 10. Стаття 841. Внесення третіми особами грошових коштів на рахунок вкладника
  Якщо договором банківського вкладу не передбачено інше, на рахунок за вкладом зараховуються грошові кошти, які надійшли до банку на ім'я вкладника від третіх осіб із зазначенням необхідних даних про його рахунку за вкладом. При цьому передбачається, що вкладник висловив згоду на отримання грошових коштів від таких осіб, надавши їм необхідні дані про рахунок за
 11. 2. Юридична природа договору банківського вкладу
  Договір банківського вкладу за своєю правовою природою дуже близький до договору банківського рахунку. До відносин банку і вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються правила про договір банківського рахунку, якщо інше не передбачено правилами гл. 44 ГК або не випливає із суті договору банківського вкладу (п. 3 ст. 834 ЦК). Виходячи із спільності об'єктного складу обох договорів, а також
 12. 1. Договори про відкриття вкладу до запитання і строкового вкладу
  Згідно ст. 837 ГК основний поділ вкладів на види проводиться за термінами їх повернення. У зв'язку з цим договір банківського вкладу може бути укладений або на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад до запитання), або на умовах повернення вкладу зі спливом визначеного договором строку (строковий вклад). Разом з тим договором може бути передбачено внесення вкладів та на інших
 13. Види банківських вкладів
  . Чинний Цивільний кодекс виділяє такі види вкладів залежно від умов повернення вкладу за договором банківського вкладу: 1) вклад до запитання (договір укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу), 2) строковий вклад (договір укладається на умовах повернення вкладу зі спливом визначеного договором строку); 3) вклад з іншими умовами повернення. При цьому
 14. Б
  Багаж XIII, 55, § 3 (4) - с. 144 - 145 Багажна квитанція XIII, 55, § 1 (3) - с. 128; XIII, 55, § 3 (4) - с. 144 Банк, см. Банківський вклад, Банківський розрахунок, Банківський рахунок, Розрахунки - Б. як сторона договору банківського рахунку XIV, 61, § 1 (2) - с. 435 - 436 - Б. як сторона договору банківського вкладу XIV, 61, § 4 (3) - с. 465 - 466 - депозитарні договори з участь Банку Росії XIV,
 15. Стаття 838. Відсотки на вклад
  1. Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, що визначається договором банківського вкладу. При відсутності в договорі умови про розмір виплачуваних відсотків банк зобов'язаний виплачувати проценти у розмірі, що визначається відповідно до пункту 1 статті 809 цього Кодексу. 2. Якщо інше не передбачено договором банківського вкладу, банк має право змінювати розмір процентів,
 16. Поняття та ознаки договору банківського вкладу
  . Відповідно до п. 1 ст. 834 ЦК за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором . Історично під депозитом (від лат. Depositum - віддане на зберігання) розумілися речі,
© 2014-2020  yport.inf.ua