Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

84. Договір зберігання: поняття, елементи, види

За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності. Договір зберігання має бути укладений у письмовій формі.
Для договору зберігання між громадянами дотримання письмової форми потрібно, якщо вартість переданої на зберігання речі перевищує не менше ніж у десять разів перевищує встановлений законом МРОТ. Проста письмова форма договору зберігання вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання посвідчене зберігачем видачею поклажодавцеві:
збереженій розписки, квитанції, свідоцтва або іншого документа, підписаного зберігачем;
номерного жетона (номери), іншого знака, що посвідчує прийом речей на зберігання, якщо така форма підтвердження прийому речей на зберігання передбачена законом або іншим правовим актом або звичайна для даного виду зберігання.
Недотримання простої письмової форми договору зберігання не позбавляє сторони права посилатися на показання свідків у разі спору про тотожність речі, прийнятої на зберігання, і речі, повернутої зберігачем.
Зберігач зобов'язаний зберігати річ протягом обумовленого договором зберігання терміну.
У випадках, прямо передбачених договором зберігання, прийняті на зберігання речі одного поклажодавця можуть змішуватися з речами того ж роду і якості інших поклажодавцем (зберігання з знеособлення). Поклажодавцеві повертається рівну або обумовлену сторонами кількість речей того ж роду і якості. Охоронець зобов'язаний вжити всі передбачені договором зберігання заходи для того, щоб забезпечити збереження переданої на зберігання речі. Зберігач зобов'язаний на першу вимогу поклажодавця повернути прийняту на зберігання річ, хоча б передбачений договором строк її зберігання ще не скінчився.
Види зберігання: складське, в ломбарді, цінностей у банку, в камерах зберігання транспортних організацій, зберігання в гардеробах організацій, в готелі, зберігання речей, що є предметом спору (секвестр).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 84. Договір зберігання: поняття, елементи, види "
 1. Поняття, види і елементи договору зберігання
  Поняття, види і елементи договору
 2. Вопрос_74. Договір зберігання: поняття, ознаки та види договору; об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма договору; особливості визначення вартості і терміну послуг із зберігання
  Вопрос_74. Договір зберігання: поняття, ознаки та види договору; об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма договору; особливості визначення вартості і терміну послуг з
 3. Т
  Таємниця - аудиторська Т. XIII, 54, § 4 (4) - с. 108 - банківська Т. XIV, 61, § 2 (1) - с. 445 - 447 - державна Т. XII, 51, § 2 (4) - с. 48 - Т. зв'язку XIII, 54, § 4 (2) - с. 99 - Т. страхування XIV, 59, § 5 (3) - с. 355 Тарифи XIII, 54, § 4 (2) - с. 97 Тендер, см. Конкурс Технологія XII, 52, § 1 (1) - с. 52 Товарна біржа XIII, 57, § 2 (5) - с. 264 Товарний склад -
 4. 8. Зберігання та інші види зобов'язань
  Найчастіше в майновому обороті зберігання виступає як елемент іншого договору, за умовами якого має місце передача речі без передачі титулу - поспіль, комісії (консигнації), перевезення. Справді вагон, автомобільна фура, трюм або вантажна палуба морського судна, по суті, являють собою той же склад, тільки здатний переміщатися в просторі. За загальним правилом у
 5. Х
  Господарське ведення XIII, 58, § 1 (2) - с. 276 Зберігання - видиме Х. XIII, 56, § 2 (3) - с. 232 - возмездность договору Х. XIII, 56, § 1 (4) - с. 226 - 227 - камера Х. XIII, 56, § 3 (4) - с. 239 - не відбулася Х. XIII, 56, § 1 (7) - с. 228 - відповідальність у договорі Х. XIII, 56, § 1 (7) - с. 228 - 229 - поняття договору Х. XIII, 56, § 1 (2) - с. 224 - 225 - предмет договору
 6. Р
  Роздільне зберігання XIII, 56, § 2 (3) - с. 232 Розрахунки, см. Банківський розрахунок - види зобов'язань за безготівковими Р. XIV, 62, § 3 (3) - с. 499 - 501 - види Р. по інкасо XIV, 62, § 6 (1) - с. 526 - 527 - договір на розрахунково-касове обслуговування XIV, 62, § 2 (2) - с. 491 - зобов'язання виконуючого банку при Р. по інкасо XIV, 62, § 6 (5) - с. 532 - 533 - зобов'язання за Р. з
 7. Глава 5. Поняття, елементи і види цивільних правовідносин
  Глава 5. Поняття, елементи і види цивільних
 8. Б
  Багаж XIII, 55, § 3 (4) - с. 144 - 145 Багажна квитанція XIII, 55, § 1 (3) - с. 128; XIII, 55, § 3 (4) - с. 144 Банк, см. Банківський вклад, Банківський розрахунок, Банківський рахунок, Розрахунки - Б. як сторона договору банківського рахунку XIV, 61, § 1 (2) - с. 435 - 436 - Б. як сторона договору банківського вкладу XIV, 61, § 4 (3) - с. 465 - 466 - депозитарні договори з участь Банку Росії XIV,
 9. Контрольні питання
  1. Поняття правовідносини. 2. Назвіть елементи правовідносин. 3. Вкажіть підставу для виникнення правовідносини. 4. Види правовідносин. 5. Зміст правовідносин. 6. Суб'єкти правовідносин. 7. Правоздатність та дієздатність. 8. Юридичні факти і їх
 10. § 216. Поняття несуттєвих елементів договорів
  Несуттєвими (другорядними) елементами договорів, або accidentalia negotii, були ті договірні встановлення, які вносилися в договір по вільному бажанням сторін для модифікації його змісту. Найважливішими несуттєвими, або Акцидентальної, елементами, які могли міститися в lex contractus, були умови, терміни і
 11. Стаття 897. Відшкодування витрат на зберігання
  1. Якщо інше не передбачено договором зберігання, витрати зберігача на зберігання речі включаються у винагороду за зберігання. 2. При безоплатному зберіганні поклажодавець зобов'язаний відшкодувати охоронцеві зроблені ним необхідні витрати на зберігання речі, якщо законом або договором зберігання не передбачено
 12. 21.1. Договір зберігання
  За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності. Договір зберігання має бути укладений у письмовій формі. Для договору зберігання між громадянами дотримання письмової форми потрібно, якщо вартість переданої на зберігання речі перевищує не менше ніж у десять разів установленнийзаконом МРОТ.
 13. Контрольні питання до § 5.8
  1. Поняття і зміст зобов'язання. 2. Часткові і солідарні зобов'язання. Регресні зобов'язання. 3. Виконання зобов'язань (спосіб, термін, місце виконання). 4. Способи забезпечення виконання зобов'язань: поняття, види неустойки; заставу, іпотека; порука, банківська гарантія; утримання; завдаток. 5. Відповідальність за порушення зобов'язань. 6. Умови відповідальності. 7.
 14. Стаття 888. Виконання обов'язку прийняти річ на зберігання
  1. Зберігач, який узяв на себе за договором зберігання обов'язок прийняти річ на зберігання (пункт 2 статті 886), не вправі вимагати передачі йому цієї речі на зберігання. Однак поклажедатель, який не передав річ на зберігання у передбачений договором строк, несе відповідальність перед зберігачем за збитки, завдані у зв'язку з не відбувся зберіганням, якщо інше не передбачено законом або
 15. Стаття 886. Договір зберігання
  1. За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності. 2. У договорі зберігання, в якому зберігачем є комерційна організація або некомерційна організація, що здійснює зберігання в якості однієї з цілей своєї професійної діяльності (професійний зберігач), може бути
© 2014-2022  yport.inf.ua